15 feb. 2013

Propunere proiect de lege privind organizarea si functionarea CES


Senatorul Liviu Marian Pop a propus spre dezbatere Parlamentului un nou proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (CES). Obiectivul acestui proiect de lege este să stabilească o reglementare distinctă a organizării şi funcţionării CES.
Conform Legii nr. 62/2011, legea dialogului social, Consiliul Economic şi Social este alcătuit din reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional şi din reprezentanţi ai societăţii civile organizate. Dat fiind faptul că reprezentanţii Guvernului au fost înlocuiţi cu reprezentanţi ai societăţii civile, se înregistrează blocaje în activitatea de avizare a actelor normative, astfel CES a ajuns să emită doar puncte de vedere, transformându-se dintr-o structură tripartită a dialogului social într-o structură a dialogului civic.
Acest proiect propune abrogarea prevederilor titlului V, articolelor 82-119 din Legea nr. 62/2011, legea dialogului social şi prevede elaborarea unei proceduri pentru desemnarea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social. În această propunere de lege se precizează că fiecare organizaţie sindicală sau patronală, reprezentativă la nivel naţional, are dreptul la un loc în Consiliul Economic şi Social, fapt care va elimina orice confuzie de interpretare în procedura de desemnare a reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi patronale în CES.
Prezenta propunere de lege reformulează clauzele privind durata mandatului şi procedura de revocare a preşedintelui Consiliului Economic şi Social. De asemenea, pentru a acoperi o gamă cât mai largă a intereselor dezbaterii civice privind situaţia economică şi socială din România, au fost extinse domeniile de competenţă ale Consiliului Economic şi Social. Noile domenii de competenţă ale CES sunt: restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; privatizarea, funcţionarea şi creşterea competitivitătii agenţilor economici; relaţiile de muncă şi politica salarială; protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; învăţământul, cercetarea şi cultura; politicile monetare, fiscale, financiare şi de venituri precum şi politicile de mediu.
Textul complet al propunerii se găsește pe site-ul Senatului, înregistrată cu numărul B27/2013.
Adresa initiatorului AICI
Expunerea de motive AICI
Forma initiatorului Legea CES AICI

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare