22 feb. 2013

Întrebări și răspunsuri 22.02.2013 (1)


Sunt angajată la o scoală gimnazială, momentan ca administrator patrimoniu  doar 0,5 norma. Sunt in aceeasi unitate din 1995, dar pe posturi deferite, adica: bibliotecar , laborant,  administrator patrimoniu, deci functionez ca pers.didactic auxiliar.  Mentionez ca pe fiecare dintre posturi eram cu 0,5 norma.Am beneficiat de spor de stabilitate pe 0,5 norma de bibliotecar.  Din octombrie 2008 am primit si 0,5 administrator(0,5 bibl+0,5adm patr.) deci aveam normă întreagă -Vreau sa stiu daca aveam dreptul la spor de stabilitate pentru post intreg. ( mi s-a spus ca nu am acest drept pentru ca nu am 10 ani pe postul de administrator)....În 2011 s-a redus postul de bibliotecar, am ramas cu 0,5 administrator patrimoniu, fără spor de stabilitate(deoarece nu aveam 10 ani vechime pe postul de administrator patrimoniu, dar în unitate da)....

Conform Legii nr. 63/2011, anexa 5, cap. II lit. E.
„1. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ;
2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ;
3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate;
4. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale”. Prin urmare, trebuie să beneficiați de sporul de stabilitate. Vechimea neîntreruptă trebuie să fie în învățământ, nu pe post.

Am si eu o intrebare... Am fost restructurata in 2012, detasata in anul scolar 2012-2013 pentru nerezolvarea restrangerii de activitate. Am vorbit cu directorul unitatii de invatamant unde sunt inca titulara pentru ca restructurarea mea nu a fost rezolvata si mi-a spus ca, chiar daca se reface cel putin jumatate de norma pana la 1 septembrie 2013, el nu mai poate sa imi faca revenire pentru ca art. 41 din OMEN pentru modificarea metodologiei de mobilitate a personalului didactic nu se aplica decat in cazul celor restructurati in 2013, nu si celor restructurati in 2012. Dumneavoastra cum interpretati acest articol de lege?

Art. 41 din MEN nr. 3104/2013 se referă la cei care au intrat în restrângere de activitate în 2013.
Un cadru didactic titular intr-un judet, poate obtine continuitate in CA-ul scolii pe un post din alt judet ocupat tot de un titular(care se detaseaza in fiecare an)?Cum poate obtine continuitatea daca postul este ocupat? Care e baza legala in acest caz? 

„Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice titulare participante la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012 şi/sau 2011, care au obţinut minimum media/nota 5,00 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate prin detaşare la cerere/continuitate pentru detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2012, în şedinţă publică conform Calendarului, au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine””, conform Metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014.

Va scriu in legatura cu art.253 din LEN....Am mai cerut lamuriri si pe FSLI,dar vreau totusi sa ma asigur ca am inteles aceasta lege asa cum e ea. Am nota peste 7 la titularizare din 2009.Atunci am luat 8.10 dar beneficiam si de continuitate cu nota din 2007 care era 9.Nu am reusit sa ma titularizez asa ca am optat pt postul pe care aveam deja continuitate.....In 5 septembrie acelasi an s-a desfiintat acel post pe care aveam continuitate,dar am ramas la aceeasi scoala pt ca una dintre titulare a plecat la alta scoala.Acuma  banuiesc ca in baza notei din 2009 mi s-a dat celalalt post....ca in sedinta publica nu a mai fost.In 2011 am fost iar la concurs dar am luat sub 7,acum lucrez la o alta scoala,iar la aceasta ar exista un post titularizabil doar ca eu l-am luat in sedinta publica in baza notei din 2011. Imi foloseste la ceva nota din 2009? sau legile astea sunt un fel de loterie pt cei ca mine....Cum s-a modificat art 253 pt a-i cuprinde si pe cei din 2012 ,nu poate fi modificat si da dea sanse egale tuturot celor care din 2008 sau 2009 incoace au participat la concurs si au luat nota cea mai mare?

Dumneavoastră puteți să vă prevalați doar de nota din 2011 în baza căreia dețineți în prezent un post. Această notă fiind sub 7 nu vă puteți titulariza în baza art. 253.

 Sunt suplinitor calificat  in invatamant prescolar ,cu nota 6 la examenul de titularizare din 2012, cu 10 la proba practica iar pe decizie am trecuta media dintre cele doua nota : adica 7. Va rog sa-mi spuneti daca pentru anul scolar 2012-2113 pot beneficia de contunuitate  pe post sau pot beneficia de art 253 cu modificarile de rigoare?  
Nu puteți beneficia de prevederile art. 253, întrucât nota la concurs este mai mică de 7.
Conform prevederilor Art. 85 (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la concursuri de titularizare în anii 2011 şi/sau 2012, care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014”. 

Lucrez in invatamant si doresc sa stiu daca in cazul unei restrangeri de activitate cursurile facute in timpul concediului de maternitate vor fi punctate la dosar. Mentionez ca nu eu sunt in situatia intoarcerii din concediu,ci trei dintre colegele mele.Potrivit Codului muncii acest lucru este ilegal,insa nu stiu cum stau lucrurile potrivit Legii educatiei.

Conform anexei nr. 2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 se punctează cursurile de formare absolvite în ultimii 5 ani calendaristici, fără a se specifica ce se întâmplă în cazul suspendării activității așa cum se prevede acolo unde se punctează activitatea din timpul anilor școlari. 

Sunt profesor titular de informatica la un liceu din mediul rural, predau aici de 9 ani, si m-am inscris la gradul I. Vreau sa va prezint urmatoarea situatie: din cauza unui prof care a renuntat la anumite ore, directoarea a schimbat orarul la cateva cadre din unitate, printre care si al meu. Programul de activitate in liceu este intre orele 8-14, iar orarul meu este urmat: luni- 11-14, marti 8-10, miercuri 9-14, joi- 10-14, vineri 8-12. Mentionez ca fac naveta 60 km pana acolo si 60 km intors pana acasa. I-am cerut explicatii directoarei dar mi-a spus ca orarul este facut corect, si nu se va schimba nimic. Cativa colegi din unitate prieteni cu ea, de acolo din sat au zi libera, iar eu trebuie sa ma trezesc zilnic de la ora 5 ca sa am de la 11lunea de exemplu. In urma cu 1 luna au orimit la scoala un irdin judecatoresc prin care trebuie sz primesc contavaloarea navetei din anul 2010. Cred ca ce mi se intampla nu este o coincidenta. Spune- ti ca rog ce ar trebui sa dac in situatia de fata.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art. 19, directorul răspunde și aprobă orarul.

Am fost anunţata azi de doamna director ca legea 253 se aplica si anul acesta dar nu voi putea beneficia de ea desi am 8,92 la concursul din 2012 iar o colega are 7,05 din 2010 cred, pentru ca primul criteriu de departajare este adresa de domiciliu nu nota .Este adevarat ? In acest caz as putea sa imi fac mutaţie pe adresa?

În ce privește încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată (respectiv titularizarea) în baza dispozițiilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, condițiile sunt prevăzute în art. 54 și următoarele din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014. Conform art. 55 ”(1) Începând cu 1 septembrie 2013, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat/ă cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate înînvăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013;
b)  a dobândit definitivarea în învăţământ;
c)  postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform art. 29 alin. (2), nu este rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;
d)  respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
e)  are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.
 (2)    În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra. În situaţia în care domiciliul nu conduce la departajare, pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile susţinute în iunie-iulie 2008, iulie 2009, iulie 2010 şi/sau iulie 2011. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2”.
Prevederile legale fac referire la domiciliu, nu și la reședință.

Sunt bibliotecar si  fac naveta la aceasta unitate din anul 1996, conform Legii nr.1/2011, la Art 276. personalul didactic auxiliar nu este mentionat, drep pentru care din acel moment unitatea nu-mi deconteaza transportul , cadrele didactice primesc iar personalul didactic auxiliar nu, , totusi consider ca aici se face o discriminare la nivel de unitate, cu toate ca am depus cerere la unitate acum si conform C.C.M. Art.56(1) nici de aceasta data nu se face decontarea, va rog frumos sa ma indrumati ce pot face in acest caz, unde ma pot adresa pentru rezolvarea acestei situatii.

Intr-adevăr conform Legii nr. 1/2011 și a Instrucțiunii MECTS decontarea cheltuielilor de naveta se realizează doar pentru cadrele didactice, dar conform noului Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar decontarea nevetei se face pentru întreg personalul din învățământ. Dacă cererea dvs. nu este aprobată vă puteți adresa instanței de judecată în vederea recuperării banilor cheltuiți cu naveta.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

6 comentarii:

 1. Domnule Pop,chiar nu mai putem avea nici o sansa de a ne titulariza in baza art. 253 cei care am sustinut concursul in 2012 si care nu avem definitivatul. Nu inteleg cum sunt sprijiniti debutantii... De ce pt noi atatea schimbari (nu drept la titularizare, nota min la examenul de definitivat 8, nu drept la continuitate avand in vedere ca ne putem pierde continuitatea intr-un procent mare)? Oare nu suntem si noi tot oameni ca si cei din anii anteriori? Pai in comunicatul de presa nu era trecut doar faptul ca se pot titulariza toti cei care au sustinut concursul, repet toti, care au luat note mai mari de7, dar mai era trecut si faptul ca " pentru a avea drepturi egale". Cine cu cine sa aiba drepturi egale ca eu nu inteleg??? Debutantii nu au dreptul la drepturi, domnule Pop?

  RăspundețiȘtergere
 2. Pentru 22.02.2013 (1)
  Aveaţi dreptul, categoric; la spor de stabilitate integral pentru perioada în care aţi avut normă 0,5 -0,5 chiar dacă pentru una din jumătăţile de normă nu aveaţi vechime de peste 10 ani. La fel, aveţi dreptul la spor de stabilitate dacă sunteţi pe o jumătate de normă care nu are acea vechime de 10 ani dacă în toată această perioadă nu ati avut întrerupere. Legea vorbeşte de vechime recunoscută în învăţământ (ca personal didactic) şi nu de vechime recunoscută pe postul didactic, de predare sau auxiliar. Adresaţi-vă liderului judeţean care, prin consilierul juridic, va putea deschide acţiune în justiţie cu motivarea completă

  RăspundețiȘtergere
 3. IN 2001-2002 AM FOST SUPLINITOAR CALIFICAT .IN 2002-2003 AM AVUT CIM IN INVATAMANT ,DAR AM NASCUT IN 2002 SI AM INTRAT IN CCC PANA LA 2 ANI .IN CEL DE-AL DOILEA AN, AM FOST PLATITA CF.LEGII 19 /2000 ART 129 DE CJP .AM RAMAS INSARCINATA CU CEA DE-A DOUA FATA SI AM PLATIT LA CJP.IN ACEST CAZ AM INCHEIAT UN CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA IAR IN 2004 PINA-N 2006 AM BENEFICIAT DE CCC PANA LA 2 ANI .MENTIONEZ CA DIN 2006 PANA-N PREZENT LUCREZ IN INVATAMANT.PERIOADA 2002-2006 IN CARE AM FOST IN CCC ESTE VECHIME IN MUNCA ?SE ACORDA SPOR DE VECHIME IN MUNCA?AS DORI SA-MI RASPUNDETI PENTRU CA MA SIMT DISCRIMINATA SI UMILITA CACI AM FOST SUPLINITOARE ,DACA ERAM TITULARA BENEFICIAM DE ACEST SPOR .VREAU UN RASPUNS AVIZAT PENTRU CA ISJ TACE.VA MULTUMESC .CLAUDIA-MARIA

  RăspundețiȘtergere
 4. DOMNULE POP VA ROG SA VA SPUNETI PAREREA LA PETITIA MEA DIN 12.03.2013.INTREBATI VA ROG SI MECTS .ASTEPT RASPUNS .CU STIMA CLAUDIA

  RăspundețiȘtergere
 5. Domnule Pop,ma intereseaza daca dupa indemnizatia crestere copil in perioada de 2 ani s-a incheiat activitatea de a muncii la firma respectiva mi se i-a in consideratie la vechime acesti 2 ani.

  RăspundețiȘtergere
 6. Buna ziua,am o vechime in invatamain de 12 ani dar am avut de trei ori concediu fara plata cate 2 luni in trei ani la rand,sunt nedumerita...pot beneficia de spor de stabilitate?

  RăspundețiȘtergere

Postări populare