19 feb. 2013

Întrebări și răspunsuri 19.02.2013 (2)


Va rog sa imi spuneti daca in calculul indemnizatiei concediului de odihna se include si indemnizatia de diriginte.Daca raspunsul este afirmativ, va rog sa imi spuneti articolele din lege care fac referire la aceasta problema, pt. a le arata conducerii unitatii.

Conform OMECTS nr. 5559/2011 „ În calculul indemnizaţiei concediului de odihnă acordat cadrelor didactice se iau în considerare şi drepturile salariale care se acordă cu caracter permanent”. Indemnizația de dirigenție fiind un spor cu caracter permanent intră în calculul indemnizației de concediu.

Sunt profesor suplinitor de limba franceza,in mediul,rural,obtinand acest post prin concurs anul trecut,adica in 2012.Este primul an in care predau deci,sunt profesor debutant,absolvind facultatea in anul 2010.Am o intrebare la care as avea urgent nevoie de un raspuns.Dl director din scoala mi-a spus de prima de instalare.Conform unei legi mai vechi ,cei care erau in primul an de invatamant si in termen de 5 ani de la absolvirea facultatii,primeau aceasta prima in cuantum de un salariu.Astazi mi s-a spus de la scoala ca,liderul sindical din Inspectoratul judetului nostru a spus ca eu nu am dreptul la aceasta prima pentru ca nu sunt in primul an in invatamant IMEDIAT dupa ce am sustinut licenta.Cum este de fapt?In alte judete am inteles ca s-ar fi aprobat aceasta prima…Va rog,din suflet,as dori un raspuns:beneficiez sau nu?As dori si temeiul legal…Parerile sunt impartite si am impresia ca aceasta noua lege este interpretabila…

Conform Legii nr. 1/2011 începând cu februarie 2011 nu se mai acordă prima de instalare. Dvs. fiind angajat doar din 2012 nu puteți beneficia de această primă care a fost prevăzută în Legea nr. 128/1997, lege abrogată prin Legea nr. 1/2011.

Sunt educatoare titulara, grad didactic I, vechime 30 ani,am 300 credite obtinute in urma cursurilor de formare profesionala. Am depus dosar pt echivalarea competentelor conform ordinului 5484 ,despre care nu se mai stie nimic.MECTS SI NICI DV NU NE-ATI MAI DAT UN RASPUNS CLAR ,DESI AM MUNCIT CA SA NI SE RECUNOASCA ACESTE COMPETENTE PE CARE LE-AM AVUT DIN START ŞI NU INTELEG CUM AM PUTUT SA LE PIERDEM DIN SENIN..Deoare ordonanta 92/2012 este in vigoare sunt obligata ca din salariul modest sa urmez facultate desi eu m-am calificat demult si am absolvit liceul pedagogic?Cu ce bani?Eu n-am fost necalificata niciodata!Va rog , spuneti-mi daca in 5 ani nu mise mai recunoaste munca si profesia.

Ordinul 5484/2011 nu a fost abrogat. Dacă dosarul privind echivalarea a fost aprobat trebuie să primiți și atestatul de echivalare. Întrucât după echivalarea studiilor sau competențențelor angajaților din învățământul preșcolar, respectiv primar mai rămâneau persoane care nu îndeplineau condițiile de a ocupa funcția de profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv primar (nu au obținut licență, nu au acumulat suficiente credite pentru a obține echivalarea, etc.) s-a hotărât menținerea acestora în funcțiile de educator, respectiv învățător (aceste funcții au fost reintroduse în Legea educației naționale nr. 1/2011 prin OUG nr. 92/2012 pentru a nu rămâne fără loc de muncă actualii angajați care nu îndeplinesc condițiile de a fi încadrați ca profesori pentru învățământul preșcolar, respectiv primar – nu au licență sau atestat de echivalare) cu condiția de a obține diplomă de licență până în 12.12.2018. Astfel, doar aceste persoane vor fi nevoite să obțină o diplomă de licență nu și angajații care au obținut atestatul de echivalare și sunt încadrați în baza acestuia ca profesori pentru învățământul preșcolar, respectiv primar.

Intrebarea mea este legata de incadrarea in functia de educatoare - am terminat facultatea si masterul in domeniul economic-finante-banci in anul 2010. din septembrie 2012 lucrez ca educatoare la o gradinita de stat, avand la baza liceul pedagogic, insa sunt incadrata ca educatoarea, nu ca profesor. este corect, dupa LEN din 2011?A doua intrebare este legata de faptul ca, daca demisionez in timpul anului scolar pt a ma angaja in alt domeniu, in viitor, ma mai pot angaja in invatamant ca educatoare/invatatoare/profesoara sau exista o restrictie in cazul in care demisionez in timpul anului scolar?

Nu puteți fi încadrată ca profesor pentru învățământul primar întrucât nu aveți studii superioare în profilul postului. Nu există nicio restricție de a nu mai profesa în învățământ dacă demisionați în timpul anului școlar.

Apelez la dumneavoastră pentru ca nimeni nu mi-a dat un răspuns la întrebarea mea: pot să solicit titularizare în baza atr.253 pe un post de profesor educator în condițiile în care eu ocup un post de profesor psihopedagog? menționez ca ambele tipuri de posturi necesita același examen (psihopedagogie specială)iar eu am obținut nota 8 la examenul din 2011!

Dacă vă încadrați în prevederile Centralizatorului puteți beneficia de prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011.

Ne lamuriti si pe noi ( debutantii ) de ce s-a marit nota promovarii ex. de definitivat de la 6 in 2011 - 7 in 2012 - 8 in 2013, in conditiile in care anul trecut au promovat doar 65-68 % ??? E mai greu definitivatul dacat titularizarea in momentul de fata. Si de ce nu se face o medie intre cele 2 note obtinute ??????

Conform OMECTS nr. 6193/2012 nota minimă de promovare este 8. Astfel, doar printr-o modificare a acestui ordin se poate reduce nota de promovare. Fiind vorba de un ordin de ministru, tot MEN este în măsură de a remedia acest lucru.

Va rog foarte mult sa ma lamuriti cu urmatoarea chestiune: daca am obtinut peste 7 la concursul de titularizare din 2012 si postul este viabil in scoala in care lucrez,el poate deveni pur si simplu al meu, cu acordul consiliului de administratie, sau risc sa-mi fie luat postul in etapa de restrangere? Dati-mi un raspuns sau o solutie.

Condițiile pentru modificarea contractului individual de muncă din contract pe perioadă determinată în contract pe perioadă nedeterminată sunt prevăzute în art. 54 și următoarele din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014. Conform art. 55 trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii specifice:
a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în  baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în
învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau  iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013;
b) a dobândit definitivarea în învăţământ;
c) postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost  ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este  complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform art. 29 alin. (2), nu este  rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;
d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.
Conform art. 4 din aceeași metodologie etapele anterioare modificării contractelor de muncă beneficiind de prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 sunt:
a) constituirea  tuturor  posturilor didactice/catedrelor  ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare;
b) constituirea  cu prioritate a  normei  didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări;
d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;
e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării;
f) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular  căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor  de învăţământ în care este titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;
h1) stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014.

Am si eu o problema.............sunt suplinitor calificat(prof.spec.inv.primar)am obtinut in 2012 nota la titularizare peste 7,in vara am examenul de definitivat.....am sustinerea parintilor si a scolii.............pot sa ma titularizez daca nu am definitivatul dar am parcurs inspectiile la clasa?
În baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 nu vă puteți titulariza dacă nu dețineți definitivatul la data înscrierii la această etapă a mobilității, respectiv 15-17 aprilie 2013.

Candidaţii titularizabili din 2012 pot ocupa posturi pe perioadă nedeteminată în unitatea de învăţământ în care predau, Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că toţi candidaţii care au obţinut nota 7 sau peste 7 la concursul de ocupare a posturilor din învăţământul preuniversitar, din august 2012, şi care au ocupat, în baza acestor note, un post pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, se vor putea titulariza. Cu alte cuvinte, aceştia vor putea încheia un contract pe perioadă nedeterminată cu unitatea de învăţământ în care sunt repartizaţi la acest moment, dacă postul e viabil şi candidaţii obţin avizul Consiliului de Administraţie. Ministerul Educaţiei Naţionale asigură, astfel, crearea de condiţii egale în ceea ce priveşte ocuparea de posturi pentru candidaţii titularizabili din 2012 şi cei din anii precedenţi (2009-2011).Cind se aplica??

Încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pe postul ocupat în anul școlar 2012-2013, în baza notei obținute la cncursul organizat în 2012 va fi posibilă începând cu intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul 2013, lege care aduce modificările legislative necesare pentru realizarea acestui lucru. Această lege a primit avizul Curții Constituționale, urmând ca în scurt timp să fie promulgată.

Sunt titulara, in anul scolar 2012-2013 am fost detasata la alta scoala,acum vreau sa ma titularizez aici ,postul este titularizabil,unitatea scolara este de acord cu pretransferul meu. Intrebarea mea este : trebuie sa am neaparat domiciliul pe orasul respectiv sau e destul sa am flotant?

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ poate fi  în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu. Posturile didactice/catedrele rămase vacante după soluţionarea completărilor de  normă didactică şi a restrângerilor de activitate se ocupă de cadrele didactice titular, la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ  preuniversitar, considerând cu prioritate apropierea de domiciliu. Astfel, este vorba de domiciliu sau apropriere de domiciliu.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

7 comentarii:

 1. Am rasfoit metodologia si Internetul si am ramas cu mai multe semne de intrebare! Defapt ce inseamna in etapa de pretransfer consimtamantul scolii la care te transferi? Pe ce baza vor da acceptul ( E la alegerea lor sau e pe baza de punctaj - anexa 2) ? Daca sunt mai multi candidati? Daca vrei sa te transferi in doua scoli ( nu sunt suficiente ore intr-o scoala) faci doua cereri, respectiv doua dosare?

  RăspundețiȘtergere
 2. D-le Pop, când aflam daca primim atestatele pt echivalarea competentelor (care acum sunt blocate la MECTS)? MULTUMIM ANTICIPAT PT RASPUNS.

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna ziua!
  Va rog frumos sa ma lamuriti cum se formeaza Consiliu de administratie al scolii,Ma refer la procedura, deoarece fiecare scoala face cum o taie capul. Se aplica prevederile LEN sau se merge pe vechiul sistem(numiri de catre director si vot deschis in Consiliul Profesoral)
  multumesc

  RăspundețiȘtergere
 4. Buna ziua!
  Sunt profesor suplinitor,si as dori sa stiu daca e valabil pentru titularizare si nota finala,adica nota de la inspectia speciala si cea de la proba scrisa,unde media finala a fost 7.Va rog sa imi dati un raspuns.

  RăspundețiȘtergere
 5. Sunt angajata in anul 2012-2013 pe un post de ed tehnologica in 3 scoli A,B,C (9ore+4ore+5ore) cu personalitate juridica fiecare. Nota la titularizare in 2010 o am peste 8.La 1 sept.2012, orele de la scoala A (9ore) aveau viabilitatea 4ani si cele de la scoala B (4ore) aveau viabilitatea tot 4ani iar orele de la scoala C aveau viabilitate 1 an. Acum acest post ocupat de mine in cele 3 scoli,are viabilitatea de 4 ani si am acordurile CA. Intrebare-Ma pot titulariza conform art. 253 pe acet post ocupat de mine in prezent daca este pe 3 scoli cu personalitate juridica fiecare.Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 6. Buna ziua!
  Profesorii care au obtinut peste 7 la examenul de titularizare din 2012, fara definitivat si doresc sa ramana si in anul scolar 2013-2014 la scoala la care sunt acum in ce etapa a mobilitatii personalului didactic se incadreaza?

  RăspundețiȘtergere
 7. Cand vor aparea subiectele model pentru examenul de definitivat?

  RăspundețiȘtergere

Postări populare