18 feb. 2013

Întrebări și răspunsuri 18.02.2013


Sunt   profesor suplinitor chimie (specializarea chimie-fizica) din anul 1993.
in anul 2009 am obtinut la concursul titularizare nota 7,00 si nu am putut ocupa nici un  post nici in mediul rural desi au ramas neocupate doua pe fizica-chimie(titularizabile).am intrat in concediu de crestere a copilului in februarie 2010;in iulie 2010 am obtinut nota 5,80 la titularizare;in anul 2012-2013 am ocupat in sedinta publica un post cu viabilitate de peste 4 ani; cum pot beneficia de articolul 253 din metodologie?sunt primul an pe acest post.

Conform Art. 55 (1) din Metodologia cadru privind mobilitate personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2015 „Începând cu 1 septembrie 2013, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat/ă cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată înanul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013”. Dvs. ați fost repartizată în anul școlar 2013-2014 în baza notei de 5,8 obșinută la concurul din 2012. Prin urmare, nu puteți beneficia de prevederile art. 253 din Legea educației naționale.

Sunt  prof.  titular  si  as dori  sa  stiu  daca  se  aplica  Ordinul  3062  cu  privire  la  predarea  simultana  in  gimnaziu.  Intentionez  sa  ma  transfer  pe  un  post  de  limba  si  literatura  romana,  insa  mi-e  teama  ca  daca  se  aplica  acest ordin  se  va  micsora  numarul  de  ore.  Mentionez  ca,  desi  anul  trecut  fusese aplicat  Ordinul 3062,  in  septembrie  s-a  decis  reintregirea  catedrei. 

Ordinul 3062/2012 este în vigoare și se aplică.

Sunt absolventă LP mi-am depus dosarul de echivalare a competenţelor conform: 
 Legea educatiei  Art. 248 alin.(3) Cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor şi care au dobândit formal, nonformal sau informal competenţe profesionale până la intrarea în vigoare a prezentei legi îndeplinesc condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, respectiv, profesor antrenor, în baza unei metodologii de recunoaştere şi echivalare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.-şi am fost admisă.

Conform metodologiilor de echivalare, nu ISJ-ul eliberează atestatele, prin urmare nu este în măsură să elibereze nici acele adeverințe, doar universitățile investite în acest sens de către MEN. Într-adevăr problema eliberării acestor atestate este acută, dar doar MEN poate rezolva această problemă, eventual prin determinarea universităților de a elibera atestatele

Lucrez in invatamant de 20 de ani si am gradul didactic I.  Am terminat Scoala Normala in 1993 cu specializarea invatatoare, iar in 2008 am obtinut licenta la Fac de Psihologie din cadrul Univ. S. Haret. Intrebarea mea este: imi trebuie dubla specializare (educator/invatator) ca sa pot preda la clasa 0? Iar daca raspunsul dvs. este NU, va rog tare mult sa-mi specificati actul normativ in baza caruia eu sunt indreptatita sa predau si la clasa pregatitoare care functioneaza in cadrul scolii noastre. Mentionez ca la noi se vehiculeaza ideea ca, numai absolventii cu dubla specializare pot preda la clasa 0.

Deocamdată nu există prevederi clare în ce privește clasa pregătitoare. În luna martie, conform declarațiilor MEN se vor publica aceste precizări. În acest moment, conform centralizatorului, nu este nevoie de o dublă specializare.

Am obtinut 13 ore de limba romana in urma notei 7.75 luata la examenul de titularizare din 2012. Acum postul a fost scos la concurs pe perioada nedeterminata fiind format din 12ore de limba romana si 6 ore de engleza,iar eu in urma modificarii articolului 253 am depus cerere de titularizare. Problema este ca: am abolvit facultatea la Iasi in 2008 cu specializare unica de limba si literatura romana pe diploma de licenta caci au fost niste probleme acolo si ne-au lasat asa.Am absolvit in 2010 master de`` Limba Engleza- practici de comunicare`` insa  nu am sustinut dizertatia si m-am inscris anul acesta caci am fost in concediu de crestere copil.
 Intrebarea este: Ma pot titulariza daca nu am dubla specializare dar am masterul in engleza, pe acest post?Dar daca  se schimba codul postului care era(1133)?   Ce ar trebui sa fac in continuare ca sa nu mi se puna bete in roate caci sunt mai multe persoane ce isi doresc acest post?

Conform centralizatorului nu puteți ocupa un post de Limba și literatura română-Limba și literatura engleză întrucât nu dețineți studiile necesare.

Va rog sa-mi spuneti daca pot sa ma titularizez conform articolului 253 din LEN avand in vedere ca eu sunt incadrata in doua institutii scolare si am obtinut nota 9,46 in 2012, dar am si nota 8,20 in 2009. Mi s-a spus ca nu se poate titulariza cineva care este incadrat si la sat si la oras, ca trebuie sa ai incadrare doar la sat sau la oras, adica in acelasi mediu. Mentionez ca cele doua localitati fac parte din acelasi judet. Eu am gradul II didactic. Poate fostul profesor de educatie fizica care s-a pensionat in 2012 sa ocupe orele pe care le am la scoala unde a fost dansul profesor?

Pentru a vă titulariza în baza art. 253 trebuie să aveți nota mai mare de 7 la concursul în baza căruia ați obținut postul. Conform art. 21 alin. 3 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014„În situaţia în care unităţile de învăţământ nu se grupează în consorţii şcolare, catedrele vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin concurs, se pot constitui din ore existente în 1-2 unităţi de învăţământ de pe raza aceleiaşi localităţi urbane sau rurale ori din localităţi apropiate existente în acelaşi regim de mediu”. Conform art. 55 din  aceeași metodologie pentru a beneficia de prevederile art. 253 o condiție este: „a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată”. Astfel, nu se mai impune condiția de mediu.
In ceea ce privește a doua întrebare arăt că, conform art. 4 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare, ordinea ocupării posturilor este:
h1) stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a
consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014
i) modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă
nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
Sunt profesor suplinitor calificat şi lucrez in două şcolii iar la o şcoală am şi dirigentie , iar ore am 11 deci sunt jumatate de normă si a-şi putea primi indemnizaţia pentru norma întreagă, numai că pe 5 ore sunt calificată pe 6 necalificată ,iar directorul spune că voi primi dirigenţia numai pe cele 5 ore calificate deşi legea zice jumătate normă fără să specifice altceva.

Intr-adevăr conform Legii nr. 63/2011 condiția pentru acordarea sporului de dirigenție este de a avea cel puțin jumătate de normă. „Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă”.

Sunt profesor suplinitor pe disciplina Educatie tehnologica. In anul 2012 am obtinut 9.90 la examenul de titularizare. Am catedra in doua scoli. Una dintre ele nu imi asigura viabilitate pe 4 ani, doar continuitate. Am gasit la o alta scoala, tot din acelasi Centru de examen, cele 7 ore de care am nevoie sa ma titularizez. As putea sa ma titularizez, in baza Art 253 pe orele din aceasta scoala plus pe cele 11ore, care sunt  viabile in cealalta  scoala in care profesez anul acesta ?

Conform prevederilor art. 54 și 55 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 ați putea să obțineți titularizarea.

Sunt absolvent al Facultatii de matematica (1992 - 1997), Facultatea de informatica (1996 - 1999), profesor gradul didactic I,  titular prin transfer, la catedra de Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor, din anul scolar 2007 - 2008, pe o catedra de TIC (conform deciziei de numire).  Cand m-am prezentat la catedra am constatat ca cele 18 ore de TIC sunt de fapt 11, restul fiind ore de  PROCESARE COMPUTERIZATA A IMAGINII (discipline predate cu clasa intreaga) - disciplina de specialitate pentru cei de la arte vizuale, fara dreptul de a le preda un absolvent de Informatica - conform Centralizatorului. Din aprilie 2008, am ocupat prin concurs, functia de director adjunct, fiind degrevata de 1/2 norma am predat 9 ore de TIC conform diplomei si deciziei de numire (legalitate si pe actele de studii si pe incadrare).
Incepand cu anul scolar 2009 - 2010, disciplina PROCESARE COMPUTERIZATA A IMAGINII, conform planurilor cadru in vigoare, se studiază pe grupe - perioada in care mai apar 12 ore PROCESARE COMPUTERIZATA A IMAGINII, iar in etapa de transfer - prin ISJ - apare o alta persoana de Informatica -  transferata pe orele de PROCESARE COMPUTERIZATA A IMAGINII - COMPLETARE. (in neconcordanta cu centralizatorul si studiile ).
Incepand cu anul 2013 - 2014, la catedra de matematica, se pensioneaza un cadru didactic (in prezent 4 titulari / 18 ore fiecare, 16 TC + 2 ore CDS, orele de CDS impunandu-se si pentru faptul ca toti cei patru au fost incadrati pe 16 ore, in urma cu 3 ani.., legislatia permitea, functie de vechime.....). In aceasta etapa de mobilitate de personal, avand in vedere ca suntem doi titulari (unul cu decizie TIC, altul cu PROCESARE COMPUTERIZATA A IMAGINII - COMPLETARE - fara sustenabilitate cu studiile si centralizatorul), numarul de ore TIC = 11, eu  am depus cerere, in baza art.46 alin(2) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013 - 2014, pentru transfer pe o alta catedra - matematica, iar colega mea va avea incadrare cu 11 TIC + 5 TIC de la clasele preg - II, 2 Procesare,  intrand astfel in legalitate cu actele de studii si centralizatorul, corectand si greseala facuta de ISJ.  Actuala doamna director spune ca NU MAI VREA sa introduca pentru acest an aceste ore de CDS  la matematica (nerespectand art 65, aln(5)) .  Niciun alt titular nu are deficit de ore, elevii au optat anii anteriori pentru optionalele de matematica. Orele de CDS fiind astfel impuse 

Legea nr. 1/2011, art. 65 (5) prevede că „Curriculumul la decizia şcolii se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculumul la decizia şcolii”. Prin urmare, consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește curriculumul, nu directorul. Vă sfătuiesc să vă adresați consiliului de administrație pentru rezolvarea problemei.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

5 comentarii:

 1. ministerul a dat doar un comunicat privind titularizarea in baza notei din 2012 cu art.253....dar cind se si poate aplica....in conditiile in care acum directorii merg cu vacantarile ....?

  RăspundețiȘtergere
 2. Domnule Pop, anul trecut s-au putut titulariza in baza art.253 si cei care nu aveau definitivatul. Anul acesta de ce nu se mai poate. Nu este aceeasi lege?

  RăspundețiȘtergere
 3. Domnule Pop, o persoana care a terminat facultatea de drept si are un atestat in psihopedagogie speciala, poate sa ocupe un post de profesor educator calificat la o scoala speciala?? Anul trecut asa a fost incadrata, dar in anul scolar viitor se mai poate???
  Am cautat in centralizator si nu apare....dar directorul zice ca o va incadra din nou..
  Poate echivala un simplu curs o facultate in domeniu??
  Eu daca fac un curs de matematica, pot echivala facultatea de mate si sa ajung sa predau matematica in conditii egale cu cei care au facut aceasta facultate?? vi se pare normal??

  RăspundețiȘtergere
 4. Sunt profesor pentru invatamant primar si prescolar,titular la o scoala gimnaziala din mediul rural.Vreau sa solicit pretransfer in aceeasi unitate de invatamant pe functia de profesor,fiind si absolventa a ciclului I Bologna,specializarea Lb.franceza si in acelasi timp a Universitatii cu specializare Biologie-Agricultura.D-nul director s-a interesat la inspectorat de cazul meu,daca ma pot transfera avand 8 ore franceza la ciclul gimnazial ,6 ore franceza la ciclul primar si 6 ore de biologie la ciclul gimnazial.Deci se putea forma catedra asa cum spune Art.35(2)din Metodologie,adica cei care au dobandit prin studii mai multe specializari , se pot pretransfera pe specializarile dobandite.Deci se putea forma catedra la nivel de scoala.Insa domnii de la inspectorat au dat raspunsul ca nu se poate,deoarece nu este in concordanta cu Centralizatorul.Adica nu se poate forma catedra conform specializarilor ?Ajutati-ma sa ma lamuresc in aceasta problema, deoarece ore sunt in specialitatile mele,directorul vrea sa accepte transferul impreuna cu CA al scolii, dar inspectoratul spune ca nu se poate.Vreau sa stiu daca se poate sau nu.Va multumesc !

  RăspundețiȘtergere
 5. este normal ca un director de scoala suplinitor sa fie si presedinte de filiala de partid?Va adresez aceasta intrebare stiind ca sunteti un om vertical.De ce se tolereaza asemenea situatii si de usl?Asa spune art.257? AM CONVINGEREA CA IMI VETI RASPUNDE.VA MULTUMESC.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare