29 sept. 2010

Scrisoare deschisă PENTRU ÎNSĂNĂTOŞIREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC

Noi, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, membri ai FSLI, semnatari, în beneficiul tinerilor şi al populaţiei României, ne exprimăm îngrijorarea faţă de procesul alarmant al dinamicii degradării învăţământului românesc.
Anul acesta generaţia născută în 1992 a finalizat cursurile liceale cu cea mai mică medie naţională şi cel mai mic nivel de promovabilitate: 69%.
Este un moment de bilanţ obiectiv, aplicat şi responsabil, detaşat de partizanatul politic şi interese individualiste.
Este generaţia născută, educată şi instruită potrivit prevederilor unei constituţii democratice şi Legii nr. 84/1995, promulgată când această generaţie începea pregătirea preşcolară.
SE IMPUNE a identifica motivele reale şi a elimina confuziile privind responsabilitatea profesorilor, a elevilor, a părinţilor pentru eşecul evident al învăţământului naţional.
SUNTEM CONVINŞI că eşecul educaţiei naţionale se datorează, în principal, factorilor politici şi guvernamentali care nu au vrut să ia cele mai bune măsuri pentru a se construi un sistem de învăţământ modern, suplu, eficient şi fezabil.
Guvernanţii şi parlamentarii din această perioadă au afectat grav şi sistemul de învăţământ şi interesele elevilor şi indirect interesele celei mai mari părţi a populaţiei.
Numai legile privind privatizarea pot concura la numărul de modificări cu Legea învăţământului:
- din cele 190 de articole ale Legii nr. 84/1995, au rămas nemodificate, până în iunie 2010, un număr de 109 articole;
- nu s-a respectat niciodată prevederea din Legea Învăţământului privind cota din PIB alocată acestuia, sau principiul conform căruia învăţământul este prioritate naţională;
- puţinii bani alocaţi învăţământului s-au cheltuit, în mare măsură, ineficient.
Toate guvernările s-au înscris în aceeaşi limită a perspectivelor de guvernare, a lipsei de programe coerente şi de ignorare a importanţei pe care o are învăţământul pentru o societate în schimbare.
S-A IGNORAT CONSTANT faptul că, într-un stat de drept, în schimbul impozitelor plătite de cetăţeni, guvernele se angajează să-i formeze profesional, să le asigure sănătatea şi să le apere persoana şi proprietatea.
ATRAGEM ATENŢIA că această generaţie de elevi este produsul unei gândiri politice neprietenoase pentru învăţământ şi al unui management educaţional defectuos şi ineficient. Aceşti elevi sunt cei care au suportat impactul generat de schimbarea curriculară haotică şi necoerentă, de modificări de programe repetate, de manualele şcolare alternative care nu s-au ridicat nici măcar la nivelul celor anterioare.
Corecta atitudine de respingere a educaţiei comuniste nu a pus nimic în loc, lăsând tânăra generaţie să se dezvolte după antimodele promovate ostentativ şi agresiv. Să nu uităm că aceşti tineri sunt „beneficiarii” primului ordin de ministru adoptat după 1989, prin care se obligau conducerile de şcoli să amenajeze locuri de fumat pentru elevi.
Aceşti tineri au crescut după modelul mahalalei care se afirmă continuu în domeniul social de la cel mai înalt nivel.
Aceşti cetăţeni în devenire sunt victimele destructurării statului şi instituţiilor naţionale:
a) pe măsură ce creşteau, constatau existenţa unei administraţii corupte, ineficiente, dar plătită bine;
b) aflau despre existenţa unor sisteme de ordine socială incapabile să limiteze o infracţionalitate în creştere, dar plătite bine;
c) aflau despre existenţa unei justiţii foarte bine plătită, care promitea să se reformeze şi care nu a reuşit încă;
d) aflau despre existenţa unor reţele infracţionale antisociale mai eficiente şi mai bine organizate decât instituţiile statului incapabile să acţioneze;
e) aflau că bogăţia, succesul, notorietatea se pot obţine fără muncă, ori prin manevre dolosive.
Această generaţie este cea care marchează câţiva indicatori alarmanţi ai calităţii vieţii:
a) scăderea îngrijorătoare a populaţiei naţionale prin emigrarea şi reducerea sporului natural: IMAS apreciază că la recensământul din 2012 populaţia României va înregistra, faţă de anii `90, cu 1.250.000 de cetăţeni mai puţin;
b) înregistrarea sporului negativ de populaţie în 2010 printr-o rată de natalitate mai mică decât cea de mortalitate: INS anunţă că, în luna iunie, faţă de luna mai a.c., sporul negativ este de 1891 persoane;
c) creşterea ratei de sinucideri de trei ori mai mult decât în 1987 (1987- circa 1000, în 2009 se ajunge la 2953 cazuri). Acest indicator demonstrează creşterea gradului de disperare a românilor, generat de înrăutăţirea situaţiei economice, de lipsa de speranţă şi de ineficienţa influenţei şi educaţiei morale a clerului care, după 1989, devine o categorie privilegiată, fără responsabilităţi morale şi sociale;
d) aceşti tineri sunt martorii popularizării obsedante a unor categorii de infracţiuni care, acum, aparţin cotidianului, în timp ce în alte perioade aveau caracter accidental sau excepţional: pruncuciderile, paricidele, incestul, violul, sperjurul. Se înmulţesc infracţiunile şi exemplele de ignorare a principiilor morale şi obligaţiilor profesionale în cadrul unor categorii angajate sub prestaţie de jurământ: parlamentari, înalţi funcţionari publici, membri ai clerului, lucrători în serviciile de ordine publică, lucrători în serviciile secrete...;
e) tot această generaţie a înregistrat cota cea mai mare de abandon şcolar: aceşti tineri au lăsat în urmă 1,7% dintre colegii lor la sfârşitul clasei a IV-a, 2,2% la sfârşitul ciclului gimnazial, 8,5% la nivelul învăţământului profesional şi 2,9% dintre colegii lor de liceu; rata cea mai înaltă a abandonului şcolar se înregistrează în mediul rural, făcând să fie ridicole declaraţiile guvernanţilor cu privire la caracterul nediscriminatoriu al învăţământului, la centrarea acestuia pe interesele elevilor şi la accesul egal la învăţătură;
f) rezistând din ce în ce mai puţin presiunilor antimodelelor, convinşi din ce în ce mai puţin de regulile morale recomandate de şcoală, într-un climat naţional de accentuată descompunere morală, această generaţie a dat şi cele mai slabe performanţe în competiţiile internaţionale ale şcolii româneşti, fapt recunoscut fără echivoc şi în raportul anual al ministrului pentru anul 2009 care, la pagina 8, remarcă o scădere continuă a performanţelor olimpicilor noştri, începând cu 1995, până în 2007, date publicate la finele anului 2008.
INSISTĂM asupra faptului că degradarea învăţământului românesc are la bază şi cauze de natură materială: subfinanţarea continuă şi progresivă. Niciunul dintre guvernele României de după 1989 nu s-a ridicat la performanţa guvernului comunist care, fără să fie obligat de lege, acorda dezvoltării învăţământului românesc 6,25% din PIB în anul 1965. Guvernele postdecembriste au cheltuit banii rămaşi de la guvernările comuniste, au cheltuit banii de pe privatizări, au cheltuit banii din împrumuturi externe, cheltuie peste 50% din totalul fondului de salarii naţional, ca venit şi sursă bugetară, fără să ajungă la capacitatea de a asigura învăţământului minimul decent.
Cea mai mare cotă alocată iniţial pentru învăţământ, de 5,2% în 2007, a fost diminuată prin rectificări de buget şi cheltuită în cea mai mare parte pentru investiţii ineficiente sau care s-au făcut după „legile” noastre: licitaţii trucate, supraevaluări, contracte adiţionale care ridică de câteva ori mai mult costurile faţă de cel asumat în momentul licitaţiei. În anul 2006, cheltuielile alocate de România pentru învăţământul secundar nu depăşesc 2% din PIB (Raportul EURYDICE).
Alocarea de 3,5% din PIB pentru învăţământ în 2009 este un exerciţiu de imagine şi diversiune pentru guvernul Boc deoarece banii sunt atât de puţini, încât nu asigură nici salarizarea integrală a celei mai eficiente dintre categoriile de bugetari şi cea mai prost plătită faţă de gradul de competenţă şi eficienţă socială dovedit în comparaţie cu celelalte categorii de bugetari.
Clasa politică şi guvernanţii permit plasarea României pe locul penultim între ţările UE, dovedind cel mai scăzut interes pentru calitatea învăţământului.
NE EXPRIMĂM NEMULŢUMIREA pentru că factorii de decizie au blocat în mod constant orice intenţie de reformă, au produs modificări repetate ale legislaţiei, au blocat reforma demarată în anul 1997-1998, după ce învăţământul românesc a fost printre primele capitole de negociere încheiate pentru aderarea României la UE. Ingerinţa politicului aduce sistemului deservicii incomensurabile, în condiţiile în care, în cele mai multe cazuri, la partid se stabilesc decidenţii, începând cu ministrul, inspectorii școlari generali, până la ultimul director de școală. Problema reală este că performanța profesională este deseori ignorată sau printre ultimele criterii avute în vedere la promovare. Ce autoritate morală poate transmite un ministru cu evidente carenţe de comunicare ?
FSLI este de părere că Pactul pentru Educaţie conţine reperele unei strategii menite să asigure modernizarea sistemului de educaţie din România. Din păcate, niciuna dintre prevederile acestuia nu s-a aplicat iar clasa politică a demonstrat încă o dată lipsa de responsabilitate şi interes pentru modernizarea şcolii româneşti. Nimeni dintre semnatarii decidenţi nu i-a dat importanţă, începând cu iniţiatorul, preşedintele României, şi finalizând cu ultimul dintre liderii politici.
Intenţiile bune ale Pactului pentru Educaţie, opera specialiştilor consultaţi, au fost rapid uitate de politicienii beneficiari ai exerciţiului de imagine. Nu s-a întocmit şi realizat niciunul dintre proiectele propuse, niciuna dintre strategiile necesare. Pactul a constituit o diversiune în momentul dezbaterii privind creşterea pensiilor şi a fost lansat pentru a fi folosit când a fost clamat demagogic ca un succes în campania prezidenţială din 2009.
Lipsa de responsabilitate şi dublul limbaj al actualei guvernări se demonstrează prin aceea că preia obiective ale Pactului în estimările anunţate în „Raportul asupra stării sistemului naţional de învăţământ din 2009” pentru etape viitoare care vor fi replanificate prin Legea Educaţiei Naţionale (LEN) şi vor cădea în sarcina unor guvernări de după anul 2012.
Aceeaşi lipsă de credibilitate a decidenţilor naţionali este motivată şi de proiectul LEN deoarece are cele mai bizare prevederi care-şi pot găsi locul într-un text de lege ce priveşte educaţia naţională: art. 302 din proiectul trimis la Parlament prevede alocarea unei sume echivalentă a 500 EURO, acordată fiecărui nou-născut, începând cu intrarea în vigoare a legii, sumă care timp de 16 ani rămâne depusă în trezoreria statului. În aceste condiţii este evident faptul că legea devine un mijloc de „sifonare” a bugetului alocat învăţământului.
Aceeaşi suspiciune este motivată şi de faptul că LEN susţine acordarea a 6% din PIB pentru educaţie, în timp ce extinde domeniul subiecţilor beneficiari pentru toţi cetăţenii României de la 0 la peste 40 de ani: art. 273(3): educaţia timpurie – 0-6 ani şi art. 277(1) g): „angajaţi de peste 40 de ani cu nivel scăzut de educaţie, rezidenţi în mediul urban şi în rural, cu calificare redusă sau necalificaţi.”
Legea instituie, în condiţiile actuale de austeritate şi diminuare a salariilor, noi autorităţi administrative şi autonome care se alătură celorlalte, beneficiare ale banilor din bugetul public ca urmare a parteneriatului stat-privat (art. 284 instituie Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social şi Cisco Certified Internetwork Professional). Nu putea propune domnul ministru sau autorii textului de lege ca acest registru să fie gestionat de oricare dintre catedrele de informatică de la oricare dintre liceele noastre, cu condiţia ca aceşti informaticieni să nu fie concediaţi, potrivit reducerilor de personal preconizate de MECTS ?
Noi, semnatarii prezentei SCRISORI DESCHISE, atragem atenţia tuturor factorilor de decizie şi responsabilitate că o continuare a acestui tip de politică şi atitudine duce la efecte imprevizibile, generatoare de dezechilibre sociale şi economice cu impact puternic asupra vitalităţii naţionale, eficienţei economice şi credibilităţii instituţiilor reprezentative ale statului.
La nivelul sistemului, unul dintre efectele perverse este părăsirea ţării de către specialişti care pot emigra în UE, potrivit „recomandării” prezidenţiale, fapt ce duce la confruntarea cu o penurie accentuată a personalului de specialitate. Faptul se demonstrează prin aceea că, la nivel european, cadrele didactice reprezintă, în medie, 2% din populaţia activă, în timp ce procentul din România este de 1,4%. Sondajele de opinie arată că reducerea calităţii actului de învăţământ se datorează în proporţie de 87% de reducerea numărului personalului de specialitate.
Percepţia incorectă a modelului european este determinată de faptul că decidenţii noştri copiază şi nu asimilează modelele.
Un argument îl prezintă proiectul LEN prin care decidenţii acceptă sensul occidental al noţiunii de educaţie sub aspectul său complex (învăţare şi comportament), în timp ce în peisajul naţional îl aplică limitat: cu sensul de învăţare şi formare continuă. Factorii noştri de decizie ignoră cu seninătate faptul că România postdecembristă nu are probleme esenţiale cu armonizarea privind instrucţia/învăţarea populaţiei la nivelul exigenţelor europene. Problema reală a României este legată de educaţie, de adaptarea comportamentală a românilor la exigenţele UE.
În tradiţia pedagogiei naţionale, conceptul de învăţământ presupune două componente: instrucţia şi educaţia, care se aplică unitar, dar teoretic sunt disociate. A renunţa la această percepţie teoretică înseamnă a goli de componente esenţiale conţinutul sistemului nostru naţional.
În ultimii 20 de ani „s-au aplicat” strategii de aliniere la Occident doar la nivelul conţinuturilor învăţării, ignorându-se interesul şi efectele nocive ale neglijării demersului educativ.
Un alt efect pervers este afirmarea non-valorii, a antimodelelor, care dezorientează tineretul, îl face incapabil de a mai diferenţia binele de rău, falsul de original, adevărul de minciună.
Cele mai importante efecte ale politicii educaţionale sunt:
- după 20 de ani de mimare a democraţiei, populaţia României nu ştie să aleagă;
- la 20 de ani după „răsturnarea” comunismului, mulţi dintre români regretă acea epocă;
- după 20 de ani, mulţi dintre români consideră, în mod eronat, că societatea în care trăiesc este o societate cu adevărat democratică;
- individul nu şi-a format şi consolidat trăsăturile fundamentale ale cetăţeanului liber: independenţa materială, libertatea de gândire şi de opţiune, curajul de opinie şi exerciţiul de a pretinde reprezentanţilor autorităţii să-i servească interesele şi să nu îl oblige să se subordoneze, decât dacă prevede legea.

Noi, semnatarii conştienţi şi responsabili ai prezentei Scrisori deschise, ne adresăm cu toată responsabilitatea

Preşedintelui României:

- să respecte prevederile constituţionale şi să se manifeste ca un garant real, eficient şi credibil al respectării drepturilor fiecărui cetăţean pe care îl reprezintă;
- să respecte jurământul depus potrivit art. 82(2) din Constituţia României prin care se angajează expres „...să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român...”;
- să diferenţieze noţiunea de „legalitate” de cea de „legitimitate”, în sensul că jurământul îl obligă să apere şi interesele celui mai mare număr dintre românii care nu l-au votat pentru că au votat împotrivă sau nu s-au prezentat la vot;
- să îşi onoreze asumarea calităţii de preşedinte şi să încurajeze acţiunile eficiente împotriva tuturor celor care încalcă legea, chiar dacă fac parte dintr-un partid politic agreat sau din grupuri de interese ce par a fi de bună credinţă;
- să iubească şi să lupte pentru binele tinerilor din România, aşa cum luptă pentru binele copiilor săi;
- să constituie un model pentru tinerii şi populaţia României şi să câştige respectul şi consideraţia omologilor străini în contextul reprezentărilor internaţionale;
- să accepte ideea că cel mai bun comandant este acela care îşi asumă răspunderea şi face tot posibilul pentru bunul mers al ţării.

Membrilor Guvernului României:

- să conştientizeze că o reformă în învăţământ nu este posibilă decât în măsura în care aceasta oglindeşte şi serveşte o reformă structurală reală şi profundă în viaţa economică, în instituţiile statului şi în mentalul colectiv al naţiunii;
- să accepte ideea că o reforma în învăţământul românesc nu este posibilă şi reală prin copierea şi implementarea altor modele;
- să conştientizeze faptul că o reformă naţională presupune analiza specificului şi dificultăţilor naţionale, prognozarea progresului naţional pe termen mediu şi lung, obiective şi ţinte corelate cu exigenţele comunităţii europene;
- să nu uite că o guvernare eficientă are în vedere faptul că cea mai mare economie şi cea mai bună politică bugetară se fac investind în educaţie;
- să aibă o viziune pe termen lung atunci când lansează strategii. Investiţia în învăţământ ar aduce, pe viitor, reduceri de costuri: în sănătate (prin educaţia populaţiei şi acţiunile de medicină preventivă); în administraţie (prin calitatea prestaţiei funcţionarilor şi onestitatea relaţiei cu solicitanţii); în serviciile de protecţie şi poliţie socială (prin reducerea costurilor ca urmare a scăderii infracţionalităţii şi derapajelor sociale); în justiţie (prin reducerea numărului de cauze ca urmare a generalizării comportamentului civilizat al populaţiei);
- să conştientizeze că reuşita reformei în sistemul educaţional este indisolubil legată de creşterea calităţii resursei umane, iar acest lucru nu se poate întâmpla fără o salarizare decentă, măsură pe care Guvernul o poate lua prin noua lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- să conştientizeze că problema esenţială a României priveşte calitatea clasei politice, a guvernanţilor ineficienţi, a lipsei de răspundere, a incapacităţii de a promova modele, de a limita/stopa manifestarea liberă a antimodelelor;
- să regândească strategiile de educaţie naţională dintr-o perspectivă preponderent comportamentală şi responsabilă;
- România are nevoie de un program naţional şi de o coordonare guvernamentală/interministerială, care să urmeze principiile unei programe a educaţiei naţionale, de remodelare a comportamentului naţional. Acest program să fie aplicat în toate instituţiile statului de la cel mai înalt nivel până la ultimul angajat care, acum, nu-şi face datoria dacă nu primeşte mită, nu are chef sau nu primeşte un ordin de la superiori;
- să ia măsuri pentru rescrierea codurilor profesionale;
- să implementeze un plan de restricţii şi responsabilităţi exemplare, pe măsura drepturilor şi privilegiilor pe care le au, tuturor categoriilor de bugetari, în baza învestirii şi a jurământului depus;
- să promoveze legi şi decizii drepte şi eficiente prin care se stimulează dezvoltarea economică şi iniţiativa în descoperirea şi pedepsirea fraudei.

Ministrului Educaţiei:

- să ia notă de faptul că învăţământul este ultimul domeniu care a cedat acţiunii destructurative, parcursă de societatea românească în ultimii 20 de ani;
- să fie conştient de faptul că singurele care au asigurat această întârziere au fost cadrele didactice;
- să înţeleagă faptul că sindicatele din învăţământ nu reprezintă un adversar, ci un partener competent, profesional, de bună-credinţă. Sindicatele nu fac jocuri politice şi militează pentru o reformă reală şi profundă, nu una cosmetizată, cu rezultate îndoielnice, pe baza unor sacrificii nemeritate;
- să ia notă de faptul că managementul în învăţământ presupune în mod necesar o relaţie de colaborare şi parteneriat cu toţi actorii actului educaţional: părinţi, tineri, profesori, reprezentanţi ai instituţiilor statului;
- să accepte ideea că o reformă a învăţământului impune acţiuni şi decizii responsabile, începând de la cel mai înalt nivel administrativ, până la profesorul care pune o notă, acordă o sancţiune sau un premiu. Ca şi în alte domenii, în învăţământ nimeni nu răspunde sau răspunde evident nesemnificativ, pentru că nu îşi asumă, emite note sau puncte de vedere, pasând responsabilităţile deciziilor eronate către subordonaţi. Este cel mai elocvent exemplu de lipsă de demnitate şi ineficienţă decizională.
- să nu uite că orice decizie are reguli neschimbate: fundamentare, asumare de către decident, integrare în contextul legislativ, precizare a condiţiilor de aplicare, efecte ale nerespectării şi formulare inechivocă;
- dacă vreţi să rămâneţi în istoria învăţământului ca un ministru de referinţă şi de succes, Domnule Ministru, vă propunem să gândiţi şi să iniţiaţi un program prin care să angajaţi în sistemul naţional educaţional forţe şi capacităţi latente, datoare societăţii româneşti: cultele religioase cu toate structurile lor instituţionale, instituţiile media cu toate posibilităţile şi resorturile specifice, fundaţiile naţionale şi asociaţiile neguvernamentale cu toate posibilităţile reale de care dispun pentru a fi evaluate şi acreditate în continuare în scopul declarat.


Parlamentarilor României:

- să nu uitați că legile şi actele normative în materie de învăţământ şi educaţie au un efect tardiv, imprevizibil şi incalculabil, care în timp pot afecta şi propria dumneavoastră securitate, avere şi familie;
- vă cerem cu cea mai profundă solemnitate să vă abţineţi de la comportamente, atitudini şi decizii antisociale şi antinaţionale;
- să promovaţi şi să votaţi cu curaj legi bune şi drepte, necesare României şi revigorării sale naţionale, chiar dacă acestea nu vă convin sau nu sunt pe placul celor de care depindeţi material, ca poziţie socială, imagistic sau celor care vă şantajează;
- să slujiţi o doctrină politică, să fiţi fideli acesteia şi să încetaţi migrarea în funcţie de interese personale, de grup, la comandă sau din orgolii;
- să nu uitaţi că salvarea naţiunii, ca în toate cazurile cunoscute în istoria lumii, constă în învăţământ;
- să nu uitaţi că România are nevoie de acele legi bune care să asigure şi instruire şi educaţie: un judecător impecabil profesional, dar needucat este mai nociv social decât un judecător cu o pregătire profesională redusă, dar educat în spiritul dreptăţii şi intransigenţei;


Asociaţiilor de părinţi:

- vă chemăm să fiţi alături de noi, să aveţi încredere în demersul nostru sincer şi dezinteresat;
- nu uitaţi că prin plata contribuţiilor către stat, acesta vă este obligat să asigure educarea şi instruirea copiilor dumneavoastră la cel mai înalt nivel de performanţă al capacităţilor fizice şi intelectuale, al dotărilor specifice pentru performanţa artistică şi sportivă;
- veţi găsi în sindicatele din învăţământ un partener care să facă din organizaţiile dumneavoastră un actor social important, direct interesat şi responsabil pentru redresarea României, prin educaţie şi formarea unui tineret conştient, capabil şi autoexigent.

Asociaţiilor de elevi:

- vă chemăm alături de profesorii voştri care vă învaţă adevărul, diferenţierea binelui de rău, a moralului de imoral şi drumul spre libertatea civică şi de conştiinţă;
- vă chemăm să vă integraţi în rândul tineretului UE, în primul rând printr-o atitudine exigentă şi critică faţă de şcoală, dar, în acelaşi timp, să nu faceţi niciun rabat factorului politic, indiferent de promisiuni, intimidări sau sugestii inconvenabile;
- vă rugăm să nu uitaţi că voi sunteţi viitorul ţării, că voi trebuie să reconstruiţi această ţară, care timp de 60 de ani a stagnat în timpul comunismului şi a regresat după 1989.

Noi, iniţiatorii şi semnatarii de mai jos ai acestei SCRISORI DESCHISE, convinşi că demersul nostru unitar poate avea impact şi efecte pozitive, ne angajăm la acţiuni comune şi concertate cu asociaţiile de părinţi şi de elevi pentru a sensibiliza clasa politică şi credem că îi putem determina pe guvernanţi să regândească strategiile naţionale de instruire şi educare în folosul tinerilor, al ţării şi pentru optimizarea integrării reale în UE.

SCRISOAREA DESCHISA AICI

28 sept. 2010

F.S.L.I. a stabilit programul mitingului din data de 5 octombrie

F.S.L.I. a stabilit programul mitingului din data de 5 octombrie. Astfel:
1. 9.00-10.00 adunarea participanţilor la principalele puncte de intrare în Capitală:
- DN1 - Fântâna Mioriţa;
- DN 2- Şos. Colentina(în dreptul Parcului Plumbuita, pe banda unu de circulaţie);
- DN 5- capăt R.A.T.B. din zona C.F.R. Progresul;
- DN 6- Peco Luckoil;
- A1- în dreptul Metro Militari(banda unu de circulaţie);
- A2- B-dul Theodor Palady (în dreptul Policolor).
2. 10.00-10.45 deplasarea participanţilor din provincie şi Bucureşti către Piaţa Victoriei.
3. 11.00-12.30 miting de protest Piaţa Victoriei.
4. 12.30-13.30 marş de protest pe traseul: Piaţa Victoriei- Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
5. 13.30-14.00 miting Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
6. 14.00-15.00 defluirea participanţilor către Piaţa George Enescu, unde vor fi îmbarcaţi în autocare.

Notă: Liderii judeţeni trebuie să ţină, permanent legătura, prin telefon, cu şoferii autocarelor, întrucât parcarea lor va fi în zona Piaţa George Enescu- Palatul Regal(străzile: C.A. Rosetti, Calea Victoriei, Ion Câmpineanu ).
Vă rugăm să comunicaţi, DE URGENŢĂ, numărul de autocare şi punctul de intrare în Bucureşti. Vă rugăm să respectaţi numărul de participanţi anunţat. Eventual să îl măriţi!

tergiversarea votarii legii educatiei

Revendicarea FSLI care am vazut ca a trezit dezbateri ample pe forumul ministerului AICI, chiar si un sondaj AICI.
Refuz sa cred ca cineva din sistemul de invatamant este pe deplin multumit de acesta.
Cred ca fiecare dintre noi doreste un sistem modern cu programe, conditii si salarii care sa ne permita sa educam in stil european.
Este dreptul nostru sa cerem o lege reformata si sa uzam de toate mijloacele pentru obtinerea revendicarilor noastre.
Prefer o lege pe care sa nu o poata schimba nimeni, poate parlamentul, in urmatorii 10 ani, decat sa asist la modificari "fara numar" ale fiecarui guvern indiferent de culoarea politica.
Ca educatori suntem obligati sa fim inspre reforma si sa nu conservam un sistem in care nimeni nu mai crede:nici elevii, nici parintii, nici noi uneori.
Daca nu sunteti de acord astept criticile si observatiile dumneavoastra.
Va multumesc

27 sept. 2010

Doamne ce tara...Doamne ce conducatori

In 1989 speram ca scapam de o dictatura insa m.am inselat.
Cata dreptate aveau UNII
Ii las sa judec, daca au cu ce, pe cei care incearca mereu sa ma acuze de tot ce le trece prin cap, daca am sau nu dreptate.
Sa treaca prin propriu filtru ceea ce gandesc despre mine si apoi sa se pronunte.
In rest numai de bine tuturor.
Traiasca REVOLUTIA ca oamenii sistemului si fostului sistem lucreaza....bine de tot

26 sept. 2010

Daca Basescu nu are nevoie de politisti, noi nu avem nevoie de Boc si guvernul lor

Mi-am propus sa nu mai postez decat dupa mitingul din 5 octombrie, dar decizia presedintelui Basescu de a renunta la politisti ca "nu respecta legea " m-a facut sa ma razgandesc si sa concluzionez ca profesorii trebuie sa renunte la Boc. Asta, deoarece guvernul Boc nu respecta de mult legea. Aici ma refer la toate ordonantele impotriva invatamantului, decizii pe care sindicatele le-au anulat in instanta. Mai mult, am dovedit tot in instanta ca salarizarea personalului din invatamant a fost gresita. Din nou, Boc a emis o ordonanta pentru amanarea "respectarii legii".
Iata de ce trebuie sa renuntam la Boc.
Acest lucru in cazul in care nu avem surpriza sa renunte el la Noi. Spun acest lucru pentru ca presedintele Basescu a renuntat de mult la noi, la medici, iar de ieri şi la politisti.
Oare la presedentia tarii cand va renunta?

21 sept. 2010

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ protestează de Ziua Mondială a Educaţiei

Biroul Operativ al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ a decis organizarea unui miting de protest în data de 5 octombrie, în Piaţa Victoriei. Mitingul se va desfăşura în intervalul orar 11.00-14.00, iar la această acţiune vor participa circa 8.000 de persoane.
F.S.L.I. protestează, astfel faţă de:
- condiţiile improprii în care funcţionează numeroase unităţi de învăţământ
- lipsa unor măsuri concrete din partea Guvernului pentru modernizarea învăţământului românesc
- reducerea salariilor cu 25% la nivelul angajaţilor din învăţământ
- poziţionarea angajaţilor din educaţie în zona inferioară a grilei unice de salarizare
- reducerile de personal din educaţie
- tergiversarea votării noii legi a educaţiei

Invităm, cu această ocazie să ne fie alături asociaţiile de părinţi, organizaţiile studenţeşti şi Federaţia Naţională Sindicală “Alma Mater”.

Presedinte Aurel Cornea

Comunicatul FSLI AICI
F.S.L.I. a stabilit programul mitingului din data de 5 octombrie. Astfel:
1. 9.00-10.00 adunarea participanţilor la principalele puncte de intrare în Capitală:
- DN1 - Fântâna Mioriţa;
- DN 2- Şos. Colentina(în dreptul Parcului Plumbuita, pe banda unu de circulaţie);
- DN 5- capăt R.A.T.B. din zona C.F.R. Progresul;
- DN 6- Peco Luckoil;
- A1- în dreptul Metro Militari(banda unu de circulaţie);
- A2- B-dul Theodor Palady (în dreptul Policolor).
2. 10.00-10.45 deplasarea participanţilor din provincie şi Bucureşti către Piaţa Victoriei.
3. 11.00-12.30 miting de protest Piaţa Victoriei.
4. 12.30-13.30 marş de protest pe traseul: Piaţa Victoriei- Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
5. 13.30-14.00 miting Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
6. 14.00-15.00 defluirea participanţilor către Piaţa George Enescu, unde vor fi îmbarcaţi în autocare.

Notă: Liderii judeţeni trebuie să ţină, permanent legătura, prin telefon, cu şoferii autocarelor, întrucât parcarea lor va fi în zona Piaţa George Enescu- Palatul Regal(străzile: C.A. Rosetti, Calea Victoriei, Ion Câmpineanu ).
Vă rugăm să comunicaţi, DE URGENŢĂ, numărul de autocare şi punctul de intrare în Bucureşti. Vă rugăm să respectaţi numărul de participanţi anunţat. Eventual să îl măriţi

FSLI solicita retragerea ordinului care modifica componenta Consiliului de Administratie

Ordin care din punctul de vedere al FSLI creeaza haos in unitatile de invatamant.....detalii AICI

Adresa FSLI este AICI.

Cum credeti ca ar trebui sa arate Consiliu de Administratie al unitatii scolare pentru a functiona si plecand de la art 145 din Legea Invatamantului?

20 sept. 2010

Comunicat CSDR si scrisoare BOC

CENTRALIZATOR PROBLEME CURENTE SEPTEMBRIE 2010


Pentru a vedea o parte din  fata reala a scolii romanesti.

UNITATEA SCOLARA____________________Numarul cadrelor didactice navetiste_______________________________________

Valoarea lunara a navetei pentru toate cadrele didactice navetiste________________Numarul claselor/grupelor cu efectiv MAI MARE decat cel  prevăzut de lege ______

Numarul claselor/grupelor cu efectiv MAI MIC decat cel  prevăzut de lege ________Numarul claselor cu deficit de manule sau manuale uzate moral _________________Numarul corpurilor de cladire CU AUTORIZATIE de fuctionare _______________

Numarul corpurilor de cladire FARA AUTORIZATIE de fuctionare ________


Numarul personalului de predare  necalificat_________________________________
Numarul posturilor neocupate (didactic auxiliar si nedidactic) __________________Director                                                                                            Lider sindical

Nume si prenume                                                                             Nume si prenume

___________________                                                                    __________________

Formularul se poate descarca de AICI

18 sept. 2010

Activitatea juridica a Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş in anul 2009-2010

Stim ca in ultimul timp numarul proceselor intentate de organizatiile sindicale este foarte mare iar o buna parte dintre sentinte nu se pot pune in aplicare din cauza unor acte normative decat in 2012,...

La inceput de an scolar prezentam Raportul de activitate pe anultrecyt. Astfel in anul şcolar 2009-2010, la nivelul judetului Maramures s-au intentat în numele membrilor de sindicat o serie de acţiuni în instanţă. S-au formulat acţiuni pentru:

- aplicare Legii nr. 221/2008 (majorarea de „50%”) începând cu 1 octombrie 2008;

- aplicarea corectă a Legii nr. 329/2009 (reducerea de „15%” pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009) şi acordarea premiului de 2% pentru luna noiembrie 2009;

- acordarea fondului de carte de 100 Euro prevăzut de Legea nr. 315/2006 şi H.G. nr. 453/2007, respectiv diferenţa dintre 130 lei efectiv plătiţi şi contravaloarea a 100 Euro pentru anul 2009;

- acordarea salariului minim brut începând cu 1 ianuarie 2008 – la zi;

- salarizarea corectă şi plata indemnizaţiei de conducere conform Legii nr. 349/2004 pentru directorii şi directorii adjuncţi, membrii ai sindicatului nostru;

- prima de vacanţă conform contractului colectiv de muncă;

- decontarea cheltuielilor de naveta;

- reducerea normei de predare cu o oră pe zi, conform contractului colectiv de muncă, pentru mamele care renunţă la concediul pentru îngrijirea copilului până la doi ani;

- aplicarea Legii nr. 220/2007 (majorarea de 10% pentru cadrele didactice cu gradul I) începând cu 1 ianuarie 2007;

- reducerea normei didactice la învăţători şi educatoare cu peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul didactic I;

- acordarea tranşelor suplimentare de vechime prevăzute de art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997;

- indemnizaţia de naştere, conform contractului colectiv de muncă;

- indemnizaţia de pensionare, conform contractului colectiv de muncă (până în ianuarie 2010, când a luat fiinţă Asociaţia Pensionarilor din Învăţământ Maramureş);

- salariul minim brut pentru anul financiar 2007;

- sporul de 15% pentru bibliotecari.SITUAŢIA PROCESELOR PE ANUL ŞCOLAR 2009-2010

NR. CRT.

OBIECTUL PROCESULUI

NR. DE PROCESE

NR. DE PERSOANE

NR. PROCESE CU HOT. RAMASE IREVOCABILE SI EXECUTORII IN ANUL ŞC. 2009-2010

1

Aplicarea Legii nr. 221/2008

160

5317

9

2

Aplicarea corectă a Legii nr. 329/2009 şi acordarea premiului de 2% pentru noiembrie 2009

40

1450

3

3

Acordarea fondului de carte de 100 de Euro, în întregime, pt. anul 2009

58

1177

0

4

Salariu minim începând cu 01.01.2008

2

13

0

5

Salarizare corectă şi indemnizaţie conducere pentru directori

3

3

2

6

Prima de vacanţă

337

5685

351

7

Naveta

6

36

1

8

Reducerea normei pentru mamele care renunţă la concediul pentru creşterea copilului

5

5

2

9

Legea nr. 220/2007

51

402

38

10

Reducerea Normei Didactice

3

4

0

11

Transe Suplimentare de Vechime

18

44

7

12

Indemnizaţie Naştere

27

27

27

13

Indemnizaţia de pensionare

6

11

3

14

Salar Minim Brut 2007

33

234

29

15

15% Spor pt. Bibliotecari

7

7

6

TOTAL:

756

14415

478

Menţionez faptul că reprezentarea în instanţă a membrilor Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş este gratuită, aceasta fiina asigurata de consilierul juridic Mariana NUSZER-ŢÎNŢA.


Un raport mai amplu de activitate a Sindicatului Liber din Invatamant Maramures o sa fie postat saptamana viitoare pe www.slimm.ro

17 sept. 2010

Noua lege unică de salarizare în sistemul bugetar taie, din nou, veniturile profesorilor şi va crea confuzie în momentul aplicării

Cadrele didactice din mediul rural vor primi în 2011 venituri reduse cu până la 60 la sută. Potrivit noii legi de salarizare în sistemul bugetar, care se va aplica din 2011, sporul de rural a fost diminuat de la 5-80% din salariu (cât era prevăzut în Legea privind statutul personalului didactic), la 5-20% din salariu. Dacă în 2010 diferenţa procentuală a fost acoperită prin sume compensatorii, în 2011 această prevedere a fost eliminată. În consecinţă, cadrelor didactice care primeau spor de rural de peste 20% din salariu, nu li se mai acorda plăţi compensatorii. Reamintim Guvernului că acest spor se acordă pentru a atrage personal calificat în mediul rural.
Comunicatul FSLI complet AICI

16 sept. 2010

CONFERINTA SocialA REUNITA in Romania

CONFERINTA SocialA REUNITA in Romania
Pitesti, 25 - 26 SEPTEMBRIE 2010
EDITIA 1
SCRISOARE DE INVITATIE

IN ATENTIA SINDICATELOR AFILIATE FSLI

Stimati Colegi,

1. INTRODUCERE
Ca urmare a angajamentului nostru de a promova modelul si obiectivele initiativei Conferintei Sociale Reunite Europene de la Brussels (JSC) in Europa de Est, cu precadere in Romania, pentru o cooperare strategica complet noua intre Sindicate, ONG-uri, Miscari Sociale si cetateni, va reamintim, cu Respect si Onoare, prin prezenta ca organizam Conferinta Sociala Reunita in Romania (JSC Ro) pe 25-26 Septembrie 2010 (Simbata si Duminica) in Municipiul Pitesti.


2. PARTICIPANTI
Toate marile Confederatii Europene implicate in procesul Conferintei Sociale Europene au fost invitate: ACV-CSC Belgia, FGTB Belgia, CGIL Italia, CGT Franta, FSU Franta, Solidaires Franta si VERDI Germania. Initiativa Conferintei Sociale Europene (JSC) este sustinuta de Confederatia Sindicatelor Europene (ETUC).

Toate marile Confederatii din Romania – CSDR, BNS, Cartel ALFA, CNSLR Fratia, si Meridian – precum si Federatii si Sindicate Regionale/Locale afiliate acestora sint invitate la Conferinta. ONG-uri din domeniul Social si al Protectiei Mediului sint invitate de asemenea.

Conferinta Sociala Reunita din Romania (JSC Ro) este sustinuta de una dintre cele mai importante Confederatii Sindicale din Romania, CSDR.


3. SCOPURI SI OBIECTIVE
- Conectarea Initiativei Conferintei Sociale Reunite Europene (JSC) la initiative nationale similare, pentru a le imbogati atit prin experienta cit si prin informatii, care sa conduca in cele din urma la o mai buna abordare si coordonare nationala si Europeana din perspective strategiei si luptei sindicale;
- Gasirea de solutii concrete la escaladarea atacurilor Guvernamentale impotriva sectorului Serviciilor Publice si impotriva populatiei, atacuri ce urmeaza un model similar in Europa – Romania si alte tari Central-Est Europene fiind ‘laboratoare’ unde FMI si CE experimenteaza asa-zisele lor strategii impotriva Crizei;
- Conceperea de alternative strategice concrete la politicile Guvernamentale anti-sociale din Romania, Grecia si Europa;
- Stabilirea de conexiuni, platforme de cooperare si construire a increderii intre diversele Sindicate, ONG-uri si Miscari Sociale atit la nivel national cit si European;
- Sustinerea Initiativei Conferintei Sociale Europene;.
- Transformarea intr-un eveniment annual urmind indeaproape modelul Conferintei Sociale Reunite Europene aplicat specificitatilor si realitatilor sociale, politice, culturale si economice pentru a stimula si genera un process de schimbari in Balanta Puterii


4. TEME
4.1. Prima Tema
Conferinta Sociala Reunita se va concentra in principal pe Serviciile Publice care se afla in ultima vreme sub un asalt fara precedent dupa ce Guvernul a aprobat in toamna lui 2009 nepopularul pachet continind cele trei legi privind Serviciile Publice ca parte a asa-numitelor masuri anti-Criza.
Aceste masuri anti-sociale au fost reintarite de Legea care impune diminuarea salariilor din Sectorul Public cu 25%, a pensiilor cu 15%, a alocatiilor pentru copii cu 25% si a burselor pentru studenti cu 25%, ceea ce va avea ca efect un Genocid Social, Economic si Cultural fara precedent in Romania si in Europa.
Este superfluu de afirmat ca aceasta Lege este anti-Constitutionala si indreptata impotriva legislatiei Europene prin aceea ca incalca Drepturile Fundamentale ale Omului, fiind neconforma pina si cu recomandarile FMI.
Sistemele de Educatie si Sanatate din Romania au fost in mod deosebit afectate in ultima perioada. De exemplu, din cauza politicii actualului Guvern si a conditiilor impuse de FMI si de Comisia Europeana, mai mult de 74,000 angajati din Serviciile Publice urmeaza sa isi piarda locurile de munca pina la sfirsitul anului; din aceasta cifra 15,000 de cadre didactice din invatamintul pre-universitar urmeaza sa isi piarda locurile de munca pina la 15 Septembrie; la inceputul lui 2011 inca 10,000 de angajati urmeaza sa isi piarda locurile de munca; pe de alta parte, in Sistemul de Sanatate mii de cadre medicale cu pregatire superioara si asistenti medicali au parasit deja tara sau au aplicat pentru contracte de munca in strainatate din cauza salariilor umilitoare, a conditiilor improprii de munca si a lipsei oricarei perspective.

4.2. A Doua Tema
Conferinta Sociala Reunita din Romania va aborda problema cooperarii dintre Sindicate si Actori ai Societatii Civile (ONG-uri, etc) cu focus pe Romania, dar nu numai.


5. DATA SI LOCUL
25 - 26 Septembrie 2010 (Simbata si Duminica); Campusul Universitatii ‘Constantin Brancoveanu’ din Pitesti www.campushotel.ro
Ne asteptam ca participantii sa soseasca incepind cu Vineri, 24 Septembrie 2010.


6. ASPECTE FINALE
Data fiind deteriorarea dramatica a situatiei sociale si economice in Europa, si mai ales in Romania, avem convingerea ca este nevoie de organizarea Conferintei Sociale Reunite in Romania pe linia sus-mentionatelor scopuri si obiective.

Atasat prezentei este Programul manifestarii.

In speranta ca veti gasi initiativa noastra corecta si adecvata, va rugam sa fiti amabili sa va confirmati cu fermitate participarea la Confederatia CSDR, Federatia FSLI, cit si la organizatorii direct responsabili de aceasta (Adrian Voica si Petre Stefan Damo) cel mai tarziu pana la 13 Septembrie 2010.

Va rugam totodata sa trimiteti organizatorilor responsabili contributiile D-vs scrise vis-a-vis de cele doua teme enuntate in prezenta. Acestea vor fi scrise in format Word atasat (maximum 4 pagini), semnate si trimise cel mai tirziu pina la 15 Septembrie 2010, intentia noastra fiind aceea de a publica ulterior Lucrarile Dvs in format electronic cit si intr-o brosura.

Interpretarea profesionala Ro-En, En-Ro, Ro-Fr, Fr-Ro va fi asigurata de catre SIPA Muntenia si AD FSR.

Participantilor li se vor acorda Certificate de Participare.

Costurile de transport, cazare si masa vor fi suportate de fiecare participant in parte.

Cu stima,

Presedinte F.S.L.I.,
Prof.Aurel Iosif Cornea


Presedinte S.I.P.A. “MUNTENIA”, sindicat afiliat la F.S.L.I.,
Prof. Adrian Voica


CONFERINTA SocialA REUNITA in Romania
Pitesti, 25 - 26 SEPTEMBRIE 2010
EDITIA 1
PROGRAM

1. TEME

Tema 1: Serviciile Publice in Romania – Impactul Social si Legislativ in perioada Crizei si solutii preconizate. Focus pe Educatie;

Tema 2: Sindicatele si Actorii Societatii Civile – Realitati si Perspective

2. DATA SI LOCUL

Simbata, 25 Septembrie – Duminica, 26 Septembrie 2010, Municipiul Pitesti, Judetul Arges, Romania.
Campusul Universitatii ‘Constantin Brancoveanu’ www.campushotel.ro

3. PARTICIPANTI

Alaturi de Confederatia CSDR si Federatia FSLI, toate marile Confederatii Sindicale din Romania – BNS, Cartel ALFA, CNSLR Fratia, si Meridian sint invitate.
In plus, vor fi prezenti lideri de sindicat regionali reprezentind sindicate afiliate sus-mentionatelor Confederatii.
Toate marile Confederatii Europene implicate in procesul Conferintei Sociale Europene (JSC) au fost invitate: ACV-CSC Belgia, FGTB Belgia, CGIL Italia, CGT Franta, FSU Franta, Solidaires Franta si VERDI Germania. Initiativa Conferintei Sociale Europene (JSC) este sustinuta de Confederatia Sindicatelor Europene (ETUC).
Conform estimarilor, sint asteptati un numar de 40-60 participanti.

4. PROGRAM

• Vineri, 24 Septembrie – Sosirea participantilor; Bun Venit; Socializare; Cina;

• Simbata, 25 Septembrie – Prima Zi a Conferintei Sociale Reunite in Romania:
- 8:00-9:00 Mic Dejun (la Restaurantul Hotelului)

- 9:00-9.30 Inregistrarea Participantilor

- 9:30-10.00 Deschiderea Conferintei, Cuvint de Bun Venit si aspecte organizatorice
Prezideaza: Adrian Voica, Presedinte Sindicat SIPA Muntenia Ro
Vorbitori: Iacob Baciu, Presedinte Confederatia CSDR, Ro; Aurel Cornea, Presedinte Federatia FSLI, Ro

- 10:00-11.45 Prima Sesiune Plenara pe Tema 1: Contributii
Prezideaza: Simion Hancescu, Prim-Vicepresedinte Federatia FSLI, Ro;
Vorbitori: Felipe van Keirsbilck, Secretar General CNE/ACV-CSC Belgia, Adrian Voica, Presedinte SIPA Muntenia Ro; Nicolae Cretu, Vicepresedinte Confederatia CSDR, Ro; Jean-Michel Joubier, Sef Dept. International Confederatia CGT, Franta, altii.

- 11:45-12:00 Pauza Cafea

- 12:00-13.30 A Doua Sesiune Plenara pe Tema 1: Dezbateri; luari de cuvint
Prezideaza: Liviu Marian Pop, Secretar General Executiv FSLI, Ro

- 13:30-14:30 Pauza pentru Masa de Prinz

- 14,30-15:30 Prima Sesiune Plenara pe Tema 2: Contributii
Prezideaza: Annick Coupe, Dept. International Federatia Solidaires, Franta.
Vorbitori: Petre Damo, AD FSR, Ro; Gabi Zimmer, MEP, Germania; Antonio Morandi, Leopoldo Tartaglia, Dept. International Confederatia CGIL, Italia, Teclu Codresi, Fundatia AER Oltenia, Ro, altii;

- 15:30-15:45 Pauza Cafea

- 15:45-17:00 A Doua Sesiune Plenara pe Tema 2: Dezbateri; luari de cuvint

- 17:00-19:00 Timp liber la dispozitia participantilor

- 19:00 Cina

• Duminica, 26 Septembrie – A Doua Zi a Conferintei Sociale Reunite in Romania:
- 8:30-9:30 Micul Dejun (la Restaurantul Hotelului)

- 9:30-12:00 Dezbateri si Concluzii
Prezideaza: Adrian Voica, Presedinte SIPA Muntenia, Ro
Vorbitori: Felipe van Keirsbilck, Secretar General CNE/ACV-CSC Belgia; Alain Baron, Dept. International Federatia Solidaires Franta; Gabi Zimmer, MEP, Germania; Petre Damo, AD FSR, Ro; Adrian Voica, Presedinte SIPA Muntenia, Ro, altii.

- 12:00-13:30 Pauza pentru Masa de Prinz

- 13:30-19:30 Excursie la Site-ul Medieval Curtea de Arges si la Barajul Vidraru

- 20:30 Cina

• Luni, 27 Septembrie – Plecarea participantilor
- 9:00-10:00 Micul Dejun (la Restaurantul Hotelului)

- Dupa 10:00 Plecarea participantilor

14 sept. 2010

Noul an şcolar va fi anul în care putem primi mai mult, dacă luptăm mai mult

Aurel Cornea, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ

“Educaţia este cea mai puternică armă pentru a schimba lumea”, a spus-o Nelson Mandela. Nu am ales întâmplător acest citat, pentru că în acest an, vreau să mă adresez în special profesorilor tineri. Ei sunt cei care au cele mai mari şanse să schimbe sistemul de învăţământ şi să îl transforme într-unul de încredere, competitiv, într-o adevărată şcoală.

Tot ei, tinerii sau debutanţii sunt cei mai încercaţi din tot sistemul. În ciuda salariilor de mizerie, a greutăţilor de acasă şi din şcoli, au ales să devină dascăli, doar pentru a-şi duce mai departe menirea. Le mulţumesc pentru că au demnitatea să meargă în faţa elevilor, unde nu vor preda nişte lecţii şi atât, ci vor şlefui caractere. Le mulţumesc pentru că nu sunt dezertori şi am încredere că suflul nou, pe care îl vor aduce în şcolile din România, va însemna ceva în educaţia copiilor noştri.

2010 este anul în care decontul crizei se face din buzunarele bugetarilor. Salariile profesorilor au fost reduse cu 25 la sută, banii pentru achiziţionarea de cărţi nu se acordă cadrelor didactice, unele sporuri au fost tăiate iar investiţiile din şcoli au fost sistate. Consecinţa: din ce în ce mai mulţi profesori au renunţat la posturi, alţii au intrat în concedii fără plată şi au plecat la muncă în străinătate, pentru că veniturile din România nu le permit nici măcar să supravieţuiască.

În acest timp, Guvernul nu vine cu nicio soluţie. Solidaritatea rămâne singura armă pe care o putem folosi, iar toţi cei care fac parte din învăţământ trebuie să îşi amintească un singur lucru: NU SUNT SINGURI!

Mă înclin în faţa colegilor mei, care pe 13 septembrie vor deschide uşa şcolilor şi îşi vor primi elevii cum se cuvine. Îi asigur pe părinţi şi elevi că, în ciuda situaţiei dificile din învăţământ, dascălii vor fi devotaţi actului educaţional. Părinţi, elevi, profesori, doar împreună putem să schimbăm lumea!

OMECTS 5106 / 01.09.2010

OMECTS 5106 / 01.09.2010

Ordin nr. 5106/01.09.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar
Norme metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar - anexa la OMECTS nr. 5106/01.09.2010

12 sept. 2010

"minus 25%" sau "- 25%"

Acesta ar trebui sa fie mesajul pe care maine trebuie sa il transmitem parintilor, elevilor, politicienilor.
Fac un apel la fiecare dintre dumneavoastra, membrii sau nemembrii de sindicat, ca maine sa aveti un ecuson in piept cu acest mesaj. "minus 25%" sau "-25%"
Poate asa reusim sa atragem un semnal de alarma si sa beneficiem de mai multa solidaritate in actiunile viitoare.

Vroiam sa transmit un mesaj de inceput de an scolar dar nu stiu care ar fi cel mai potrivit in aceste vremuri.
Este cel mai gri inceput de an scolar din ultimii 20 de ani din toate puncele de vedere...
Sa aveti putere de a trece peste toate si sa nu uitam ca numai unitatea poate sa ne ajute sa obtinem ceva...
Toate cele bune in noul an scolar

11 sept. 2010

stanjenitoarea conditie de cadru didactic

Un email primit recent
Stimate Dle Liviu Marian Pop,

Sunt sigura ca sunteti foarte bine informat cu privire la ceea ce a devenit in ultimii ani stanjenitoarea conditie de cadru didactic,insa vreau sa le reamintim si guvernantilor nostri prin intermediul sindicatului macar cateva elemente lipsite de aura viziunii idilice pe care o au multi din societatea romaneasca asupra vietii noastre profesionale(si nu numai)
Iata ce inseamna inceputul unui an scolar nu doar pentru elevi, ci si pentru profesori,in conditiile in care manualele noastre se schimba de vreo doua decade incontinuu iar noi suntem nevoiti sa le cumparam,cel putin la limba engleza ( atat manualele cat si materiale auxiliare, absolut obligatorii la disciplina noastra) din salariul nostru"nesimtit" de mare,recent"ajustat" justitiar la initiativa Dlui Presedinte.
Linkul de mai jos ii poate lumina si pe domnii diriguitori ai domeniului educatiei cu privire la costurile reale implicate de simpla noastra prezenta la clasa(si facem aici abstractie de celelalte costuri presupuse nu doar de permanenta noastra perfectionare profesionala,dar si de intretinerea unei sanatati fizice si mentale absolut necesare pentru a aduce performanta intr-un astfel de domeniu de activitate )

http://www.longman.ch/1449/9781405876803/default.aspx

Total:209,2.In cazul fericit in care profesorii reusesc sa fie buni distribuitori de carte si sa vanda suficiente manuale elevilor,editurile ofera mici bonusuri,cum ar fi returnarea costului manualului (209.2-49.90=126.50 e suma minima pe care profesorul o doneaza sistemului de invatamant doar pentru ca i se permite sa munceasca la limba engleza cu elevii de clasa a XI-a)

Veti putea crede ca am ales anume acest exemplu exagerat.Indiferent ce alta oferta avizata de minister ati cauta( care sa cuprinda macar manualul propriu-zis, ghidul profesorului si materialele audio)nu veti gasi preturi simtitor mai mici.Facand un calcul simplu,oricine cunoaste salariile din invatamantul preuniversitar isi poate da seama(mai putin stimabilii din Ministerul Educatiei....)ca aceste "investitii",nerentabile pentru noi dascalii,depasesc posibilitatile financiare ale unui cadru didactic, care a ajuns deja sa aduca bani de acasa doar pentru a i se permite sa-si faca meseria.
Cu multa consideratie,
L.F.

8 sept. 2010

Ministerul Educatiei vrea sa "amendeze" profesorii pentru rezultatele slabe inregistrate la examenul de bacalaureat, sesiunea de toamna

Un telefon din mass media, cu o declaratie a oficialilor din MECTS (ministru sau scecretar de stat) care spuneau "Directorii au toata libertatea sa aplice sanctiuni. Si sper ca o vor face, pentru a nu ne trezi si la capatul anului scolar urmator cu toti profesorii cu calificativ 'Foarte Bine', dar cu promovabilitate la Bac sub 5%" (de pe aici de pe undeva) m.a facut sa stau mult pe ganduri.
Cine si cum sanctioneaza....
Primii care trebuie sanctionati sunt acei dascali, cu ghilimelele de rigoare, ce au facut programele scolare atat de stufoase. Ei nu le-au facut in asa fel incat sa poata fi predate integral pe parcursul unui an, de aceea profesorii sunt obligati sa parcurga materia intr-un ritm altert, fara sa poata face fixarea cunostintelor la fiecare treapta, la fiecare capitol.
Sanctionati ar trebui sa fie si toti ministrii educatiei din ultimii 20 de ani care nu au sustinut asa cum trebuie salarizarea decenta a profesorilor, astfel ca motivatia acestora tinde sa dispara iar atractivitatea meseriei de dascal se apropie de zero.
De asemenea, sanctionati trebuie sa fie si cei din mediul universitar, care o data cu desfiintarea admiterii la facultate au facut sa creasca presiunea pe examenul de bacalaureat, singurul pe care il da un elev in toti anii de scoala.
Abia dupa ce se fac toate aceste sanctiuni, putem vorbi si de pedepsirea celor ce se chinuie sa mentina invatamantul pe linia de plutire, profesorii.
Mai mult, ar trebui sa fie adoptate cat de repede acele standarde de calitate, astfel ca nota cinci din Baita de sub Codru sa fie egala cu nota 5 de la scoala Lucian Blaga din Baia Mare si cu orice alta nota de cinci din tara.
Vor disparea astfel toate decalajele de acest gen.
Cine mai trebuie sa fie sanctionat?

1 sept. 2010

Intalnire Departament Juridic FSLI 7-8 septembrie 2010

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ – Departamentul Juridic, organizează întâlnirea consilierilor juridici ai sindicatelor afiliate, în perioada 7 şi 8 septembrie 2010 la Bucureşti – sediul F.S.L.I.
TEMATICA DISCUŢIILOR
1. Promovarea în mod unitar a acţiunilor în justiţie privind diminuarea cu 25% a indemnizaţiei de concediu de odihnă.
2. Întocmirea unui material de sesizare a C.E.D.O., privind suspendarea plăţii drepturilor salariale obţinute prin hotărâri judecătorești.
3. Alte discuţii pe teme juridice.
În urma întâlnirii, se va redacta un material scris care va fi prezentat în cadrul ședinței Colegiului Național al Liderilor din perioada 9 - 12 septembrie 2010.

Postări populare