27 nov. 2009

Cand este interes pentru bunul mers al educatiei?

Buna ziua,

Sunt un profesor cu gradul I didactic,o vechime de 23 ani in invatamint.
Doresc sa pun si eu o intrebare iar daca este posibil, sa primesc si un raspuns.
Cum credeti ca poate fi interpretat urmatorul aspect in anul 2009 ...?
Intr-o zi ma simt rau si pentru a evita o situatie jenanta in clasa ,ma retrag in cancelarie cu 10 minute mai devreme .Sunt apostrofata ca am plecat de la ora si ca mint ,facind un "circ ieftin",desigur in urma afirmatiei stressul isi face efectul ajung la cabinetul medical.
A doua zi desi am concediul medical vin la ore (3 la numar)la ora de la 10-11, merg inainte de a se suna de intrare ,dupa cca 3 minute o profesoara suplinitoare intra in clasa si cu atitudini deloc dornice de lamurire a situatiei ci mai curind de provocare ,ma determina sa parasesc clasa.Merg la cancelarie ,constat ca am dreptate,cu orarul in mina merg sa ii arat la clasa,nu am nici un succes,mai mult si clasa sustine ca asa este desi saptamina trecuta la fel a fost orarul,fiind acuzata ca si atunci am deranjat bunul mers al orelor Merg la conducere ,cind doresc sa aduc la cunostinta, directorul cu un cablu in mina, imi spune: "acum nu am timp".Merg in cancelarie dupa nici 30 secunde sosesc directorii ...intrbindu-ma care este problema ?.....
Cind au interes domniile lor pentru bunul mers al educatiei elevilor in prima sau a doua situatie?

25 nov. 2009

REVISTA CATEDRA - NR. 6

A aparut un nou numar al revistei Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant
REVISTA CATEDRA -NR. 6 o gasiti AICI

Precizări privind premiul de 2%

Având în vedere unele discuţii privind acordarea/neacordarea premiului lunar de 2% pe lunile noiembrie şi decembrie 2009, fac următoarele precizări:
Consider că premiul lunar în limita a 2% asupra fondului de salarii poate fi acordat în continuare, până la 01 ianuarie 2010, pentru toate categoriile de personal din învăţământ, întrucât, deşi în momentul de faţă art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 este abrogat, conform Art.49 alin (2) din Legea 330/2009, rămâne în vigoare (până la 01 ianuarie 2010) art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, care este cadrul general pentru acordarea acestui premiu.
În ceea ce priveşte acordarea acestui premiu pentru anul 2010 acesta nu se acordă deoarce, deşi art.24 din L330/2009 prevede (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. Art. 30 alin (7) spune Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 si 24 nu se aplica in anul 2010.
Astfel, din punctul meu de vedere premiu de 2% intră în calculul diminuării de 15,5% pe luna decembrie şi 9,81% pe noiembrie.

24 nov. 2009

F.S.L.I. solicită vaccinarea de urgenţă a tuturor salariaţilor din învăţământ !

Având în vedere creşterea numărului de îmbolnăviri în rândul populaţiei din România cu virusul gripei AH1N1, riscul ridicat determinat de contactul zilnic cu un număr mare de elevi, faptul că personalul din unităţile de învăţământ este obligat să recurgă zilnic la triaje epidemiologice în rândul acestora, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerului Sănătăţii:
1. Includerea personalului din învăţământ în rândul categoriilor cu grad ridicat în ceea ce priveşte riscul de îmbolnăvire ;
2. Vaccinarea de urgenţă a tuturor salariaţilor din învăţământ.


PREŞEDINTE, Aurel CORNEA

Bucureşti,
24.11.2009

23 nov. 2009

MECI propune 14-18 decembrie concediu fara plata cand se fac inscrierile pentru BAC 2010

Saptamana trecuta vineri, MECI a emis o noua nota in care "se acorda zile libere in perioada 14-18 decembrie 2009". Se pare ca cei din minister uita ca au un ordin de ministru care aproba calendarul examenului de bacalaureat pentru anul 2010

În perioada 14 – 18 decembrie 2009 are loc înscrierea la examenul de bacalaureat 2009 - 2010.

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin:

-fişă-tip informatizată (cerere individuală de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului şi lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat), la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, în perioada 14 – 18 decembrie 2009

Deci domnule ministru, secretar de stat, Ce fac elevii din clasele a XII?
Nu mai dau Bacalaureat?
Sau unii dintre consilierii dumneavoastra incearca sa va dezinformeze???
Mai mult MECI sustine ca a consultat sindicatele


reamintesc ca in conf cu art 35 alin

(4) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:

a) pentru candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă opţiunile pentru obiectele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat.


deci fara seceretar si diriginte nu se poate face inscrierea.


Asteptam pana atunci raspuns la INTREBAREA

Pentru ca CSM am vazut ce a spus AICI

Iar punctul de vedere al FSLI AICI


Adresa FSLI catre MECI aplicarea L329

Către,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
În atenţia domnului secretar de stat Cătălin Ovidiu BABA


Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, analizând conţinutul Notelor emise de M.E.C.I. referitoare la modul de aplicare a Legii Nr. 329/2009, constată că acestea, pe lângă faptul că sunt contradictorii, sunt şi ilegale din următoarele motive:
1. Încalcă prevederile articolului 78 din Constituţia României având în vedere că reducerea cheltuielilor de personal se face începând cu data de 1.11.2009, în condiţiile în care Legea 329 a intrat în vigoare în data de 12.11.a.c. Menţionăm că aceeaşi poziţie o are şi Consiliul Superior al Magistraturii care, prin Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.34769/1154/2009, consideră că , „pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la înteaga lună”. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9.81% pentru această lună.
2. Nu respectă ansamblul dispoziţiilor art. 10 din Legea 329/2009, deoarece M.E.C.I. se substituie conducătorului instituţiei publice, adică directorului şi inspectorului şcolar general;
3. Nu s-a obţinut acordul salariaţilor;
4. Nu au fost consultate organizaţiile sindicale ;
5. Încalcă dispoziţiile art. 10 alin. 4 din Legea 329/2009, în sensul că nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere, neplătite, într-o luna.
6. Nu respectă dispoziţiile Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.
Este de neacceptat şi faptul că aplicarea Legii 329/2009, care înseamnă diminuarea cu 2,58% a bugetului educaţiei, la capitolul cheltuieli de personal, se face după ce, în acest an, s-au luat măsuri de austeritate bugetară în învăţământ, la acelaşi capitol de cheltuieli, prin:
- reduceri efective de posturi si personal;
- neaplicarea Legii nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar;
- anularea premiului de 2 % şi neplata orelor suplimentare pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009;
- rectificări bugetare negative dispuse de Guvernul României,
- neplata orelor de educaţie fizică în învăţământul primar efectuate de învăţătorul/institutorul clasei;
- nerespectarea art 45 alin. 1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
- nerespectarea art 50 alin 1 şi 2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
- neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din invatamant ;
- nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile având ca obiect drepturi salariale neacordate, etc.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită M.E.C.I.să recunoască faptul că este realizată diminuarea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea 329 şi somează conducerea acestuia să informeze conducătorii unităţilor de învăţământ că această lege este deja aplicată, nefiind necesară dispunerea altor măsuri.PREŞEDINTE,

Aurel CORNEA

Bucureşti, 23 noiembrie 2009

22 nov. 2009

CSM: Pentru luna noiembrie trebuie operata o reducere de 9,81% pentru cheltuielile de personal

19. 35388/1154/2009
DIRECŢIA LEGISLAŢIE, DOCUMENTARE ŞI CONTENCIOS:
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, nr. 34769/1154/2009, referitor la sesizarea Curţii de Apel Târgu Mureş în legătură cu modalitatea de punere în aplicare a dispoziţiilor art.10 din Legea nr. 329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, analizând punctele de vedere formulate, a apreciat următoarele:

1. scopul reglementării cuprinse în Capitolul III al Legii nr. 329/2009 este de „reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar” pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii (respectiv 12 noiembrie 2009) şi 31 decembrie 2009, în vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de criza economică;

2. sintagma „conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice”, utilizată la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009, se interpretează în sensul că se referă la ordonatorii de credite, indiferent dacă este vorba de ordonatori principali, secundari sau terţiari;

3. mijloacele de realizare a scopului legii sunt reglementate, cu titlu exemplificativ, la art. 10 alin. (1) din actul normativ menţionat, fără a se institui o ordine de prioritate;

4. noţiunea de „cheltuieli de personal” nu se referă numai la fondul de salarii, ci şi la alte categorii de cheltuieli, cum ar fi: plata chiriilor, a transportului, a diurnelor de deplasare, a primelor, etc.;

5. pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la întreaga lună. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9,81% pentru această lună;

6. măsura de reducere a cheltuielilor de personal se alege după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, cu acordul salariatului;

7. indiferent de măsura aleasă pentru reducerea cheltuielilor de personal, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să asigure continuitatea serviciilor de interes public;

8. cu titlu de excepţie, în cazul în care reducerea cheltuielilor de personal nu se poate face decât prin aplicarea uneia dintre măsurile prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 329/2009, şi lipseşte acordul salariatului ori nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună întreagă, iar diminuarea salariului (în această ipoteză) să nu depăşească media de 15,5% lunar;

9. poate fi o „măsură cu efect echivalent”, în sensul art. 10 lit. d) din Legea nr. 329/2009, de exemplu, o eventuală „compensare” parţială cu sumele cuvenite cu titlu de drepturi salariale (sporurile cumulate de 30% aplicabile de la 12 noiembrie 2009, pentru ordonatorii de credite care nu au fondurile necesare pentru plata imediată a acestora ori sumele restante cuvenite în temeiul unor hotărâri judecătoreşti executorii) sau amânarea plăţii unor categorii de cheltuieli de personal, altele decât salariile, după data de 31 decembrie 2009.


Sursa CSM

19 nov. 2009

ora 10.00 Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii- Comisie de lucru,

Ordinea de zi
Metodologia de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar, elaborată în baza Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009
Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2010
pentru gradatie elementul de noutate este ca incepand cu 2013 se schimba criteriile de acordare a gradatiei, astfel pana in 31 1ugust 2010 o sa fie facut o metodologie in acest sens.La centralizator nu este finalizata discutia. Aici sunt discutii la incadrarea in specializarile economice, electronice, mecanice si stiintele sociale de a fi sub aceeasi "umbrela" si sa fie mai usoara scoaterea catedrelor la concurs.
o sa urmeze si alte discutii

18 nov. 2009

Departamentul juridic F.S.L.I se intruneste la Piatra Neamţ in perioada 20 -22 noiembrie 2009

Departamentul juridic F.S.L.I se intruneste la Piatra Neamţ in perioada
20 -22 noiembrie 2009

Tema I - Legislaţia în vigoare – prezentare
Tema II -Articole din legile specifice încălcate
Tema III – Hotărâri judecătoreşti- prezentare
Tema IV - Concluzii – sugestii
Sinteză privind tema întâlnirii, Discuţii libere

Participa juristii organizatiilor afiliate la FSLI si presedintii de organizatii, membrii ai acestui departament

Departament Juridic,
Vicepreşedinte F.S.L.I
Prof. Purcărea Ioana

Legea educatiei a fost declarata neconstitutionala de CCR

Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarea facuta de Partidul National Liberal si a decis ca Legea educatiei contravine Constitutiei. Actul normativ este unul dintre cele trei pe care Guvernul Boc si-a asumat raspunderea in Parlament in septembrie, informeaza NewsIn.

Deputatul PNL Ciprian Dobre a facut o trecere in revista a principalelor aspecte de neconstitutionalitate sesizate de liberali in Legea educatiei. "Primul aspect este legat de directorii si directorii adjuncti ai unitatilor de invatamant, articolul 251 din lege, care spune ca profesorii care detin functia de director sau director adjunct sunt incompatibili cu calitatea de membru al unui partid politic", a remarcat liberalul, mentionand ca s-ar excede articolul 40 alineatul 3 din Constitutie care arata ca nu pot face parte din partide politice doar judecatorii CCR, avocatii poporului, magistratii, membri activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica.

Un alt element reclamat de liberali se refera la solutionarea starii de incompatibilitate. Potrivit lui Dobre, la articolul 331 din Legea educatiei, se face urmatoarea precizare: directorului sau directorului adjunct care este in stare de incompatibilitate i se desface contractul de munca pe motive disciplinare. "Adica incompatibilitatea se solutioneaza prin intermediul dreptului muncii. O alta aberatie - directorii si directorii adjuncti ai unitatilor de invatamant nu au contract de munca, ci contract de management", a comentat liberalul.

Deputatul PNL a sustinut si ca in Legea educatiei se introduc discriminari prin prevederea potrivit careia absolventii liceului pot sustine in mod gratuit examenul de bacalaureat de doua ori, ceea ce ar insemna ca cei de la privat o pot face o singura data sau de trei ori, "legea nu distinge si nu le mai spune nimic".

O alta critica adusa de liberali se refera la prevederea pentru acordarea a 500 de euro pentru fiecare cetatean roman la nasterea acestuia. Ciprian Dobre a punctat ca, in conditiile in care Legea intra in vigoare dupa promulgare, iar normele de aplicare ale legii sunt prevazute pentru zece luni de la intrarea in vigoare, problema care se pune este discriminarea fata de cei nascuti inainte de intrarea in vigoare a textului.

In plus, Dobre a facut referire la incalcarea articolului din Constitutie care garanteaza autonomia universitara.

Parlamentarii PNL au sesizat si incercarea de politizare a sistemului de invatamant preuniversitar si universitar.
sursa: www.hotnews.ro

Demersurile FSLI, blocheaza abuzurile MECI

Ca urmare a atitudinii ferme adoptate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ referitoare la Nota MECI nr.78103/16.11.2009, ministerul revine cu “Precizari privind aplicarea prevederilor art.10 din Legea nr.329/2009”.

Vă sugerăm ca soluţiile optime pentru aplicarea acestei legi să fie în conformitate cu prevedrile Codului Muncii şi clauzele Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ.
Punctul de vedere al FSLI cu privire la aplicarea L329

In atentia membrilor SLI Maramures


1. În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice şi raţionalizarea cheltuielilor publice, lege declarată constituţională, pentru lunile octombrie – decembrie 2009, cheltuielile de personal din instituţiile publice trebuie diminuate, în medie cu 15,5 % lunar. Singura măsură care poate fi luată, în cazul învăţământului, pentru reducerea cheltuielilor de personal, este trimiterea în concediu fără plată, timp de 8 zile, cumulat, în lunile noiembrie şi decembrie a personalului angajat. Precizăm că, într-o lună, numărul zilelor libere de concediu fără plată nu poate fi mai mare de patru.
2. Zilele libere nu afectează nici durata concediului de odihnă şi nici vechimea neîntreruptă în învăţământ, salariatul beneficiind în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale .
3. Biroul Operativ al S.L.I. Maramureş, în urma şedinţelor zonale, recomandă membrilor de sindicat afiliaţi, ca zilele libere, fără plată, să fie luate după următorul calendar :
- pentru luna noiembrie : 26, 27 şi 30 ;
- pentru luna decembrie : 2, 3 şi 4 sau 16,17 şi 18
Menţionăm că salariile vor fi diminuate, indiferent dacă în zilele mai sus propuse, personalul din învăţământ va veni sau nu la muncă.
4. Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş avertizează că, membrii săi de sindicat nu pot fi constrânşi să vină la muncă, fără să fie plătiţi. Dacă vor exista astfel de cazuri, ne rezervăm dreptul de a acţiona în instanţă pe cei care se fac vinovaţi de acest abuz.
5. La intrările în unităţile de învăţământ vor fi postate afişe, cu următorul conţinut :
„Cursuri suspendate în perioada _____________ (inclusiv), în temeiul Legii nr. 329 / 2009, adoptată de Parlamentul României, la propunerea Guvernului şi promulgată de Preşedintele României”.
6. Considerăm că prevederile art.10 din Legea nr. 329/ 2009 reprezintă un abuz, motiv pentru care, atât F.S.L.I., cât şi S.L.I.MM., se vor adresa instanţelor de judecată, în vederea încercării de a recupera acest prejudiciu financiar.
7. Liderii de sindicat au obligaţia să aducă la cunoştinţă membrilor de sindicat, această adresă a S.L.I.MM.

AVEM DE ALES ÎNTRE UMILINŢĂ ŞI DEMNITATE ! CONSTATĂM CĂ ACEASTĂ CRIZĂ ECONOMICĂ ÎI AFECTEAZĂ DOAR PE SALARIAŢI NU ŞI PE CANDIDAŢII LA PREŞEDINŢIE !
Preşedinte

Prof. Liviu Marian POP
detalii mai multe pe www.slimm.ro

17 nov. 2009

Precizari Legea 329/2009- IALOMITA

Le gasiti AICI

politica pumnului in gura practicata de MECI


fiind in avantaj datorita legii MECI emite o nota care o atasez.
Care o sa fie reactia noastra, a salariatiilor si implicit a sindicatelor depind enumai si numai de noi toti, nu numai de unii.
o sa revin cu alte detalii

În mod abuziv, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a transmis inspectoratelor şcolare “indicaţii preţioase” privind modul în care se vor reduce cheltuielile de personal în lunile noiembrie – decembrie 2009.

Considerăm că, prin NOTA nr. 78103 din data de 16.11.2009, M.E.C.I. încalcă atât prevederile Legii nr. 329/2009 – “legea curbei de sacrificiu”, cât şi pe cele ale Codului Muncii, din următoarele motive:

1. M.E.C.I. trimite salariaţii în concediu forţat, fără plată, timp de 8 zile în luna decembrie, ceea ce contravine prevederilor art.10, alin (3) din Legea nr.329/2009, care precizează că într-o lună nu pot fi acordate mai mult de 4 zile. În acelaşi timp, este inadmisibil să munceşti în luna noiembrie 21 de zile şi să primeşti salariu pentru 17 zile.

2. Asumându-şi prerogative mai presus de lege, M.E.C.I. stabileşte modalitatea de a acorda zilele libere, fără plată, uitând că acesta este atributul exclusiv al angajatorului, în cazul nostru, directorul unităţii de învăţământ.

FSLI somează conducerea M.E.C.I. să retragă acest document, având în vedere ilegalitatea lui.

În caz contrar, organizaţiile sindicale vor acţiona în instanţă pe cei care dau curs Notei transmise de Ministerul Educaţiei.

PREŞEDINTE,

Aurel CORNEA

Bucureşti, 17 noiembrie 2009


Sa o ajutam pe Laura,

Laura Stanescu este invatatoare la scoala nr. 27 “ Principesa Ileana” din Bucuresti sectorul 2.Din iulie 2009 se lupta cu o boala necrutatoare cancer ovarian de gradul III suferind pana in prezent 4 interventii chirurgicale ultimele trei in intervalul 16 septembrie-14 octombrie 2009.

Pronosticul medicilor este total pesimist cu toate ca unul dintre acestia declara ca rar a vazut pacient care sa se agate atat de mult de viata.Laura se agata de viata pentru ca acasa o asteapta doua fetite gemene in varsta de 11 ani care nu au tata permanent (parintii sunt divortati de peste 7 ani).

Fetele sunt eleve in clasa a V-a la Scoala nr . 19 Tudor Arghezi din Bucuresti si au rezultate foarte bune la invatatura cu toate ca starea de sanatate a mamei le afecteaza profund.

Deoarece resursele financiare ale familiei s-au disipat prin spitale si pensia alimentara de 300 de lei pentru ambele fete nu reusesc sa acopere minimul necesar de hrana si viata decenta va rog frumos sa ne ajutati sa strangem bani atat pentru mama cat si pentru fetite.

Banii sunt necesari si pentru pampers, medicamente, personal medical pentru a asigura servicii decente.

Pentru donatii financiare :

STANESCU LAURA ALINA

CONT LEI : IBAN RO66BRDE 445 SV77822904450

Fetitele gemene au 11 ani, dar sunt dezvoltate fizic si poarta la hainute urmatoarele masuri:

Adina are 60 kg inaltime 1.56

Anca are 63 kg si inaltime 1.56

la picior poarta 39

Masuri EU 42, USA 18+

Coordonator campanie: Vali Iatan colega si invatatoare la scoala nr.27

Tel: 0722456827

Multumim anticipat,

Poti ajuta si printr-un simplu forward.

proiect Centralizator

Joi 19 noiembrie 2009, ora 10.00, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, etajul 2, camera 61, are loc dezbaterea şi analizarea în cadrul unui grup de lucru constituit din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi reprezentanţi ai federaţiilor sindicale, a proiectului Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010.
asteptam propuneri
Propunerile de completare cu noi specializari sa fie insotite obligatoriu de copia diplomei de licenta si copia foii matricole sau copiile documentelor de studii echivalente.

15 nov. 2009

Consiliul National CSDR in perioada 19 – 21 noiembrie 2009, in orasul Piatra Neamt,

In conformitate cu prevederile art. 42, din Statutul C.S.D.R. se convoaca Consiliul National in perioada 19 – 21 noiembrie 2009, in orasul Piatra Neamt, Grand Hotel „Ceahlau”cu urmatoarea ordine de zi:
1) Deschiderea lucrarilor Consiliului National;
• Moment aniversar – 15 ani de la constituirea Confederatiei Sindicatelor Democratice din Romania;
• Cuvantul de deschidere al domnului Iacob Baciu – presedintele CSDR;
• Cuvantul invitatilor.

2) – Aprobarea organelor de lucru ale Consiliului National;
3) – Probleme organizatorice:
• Validarea hotararii Biroului Executiv National privind afilierea la confederatie a unor organizatii sindicale;
• Completarea locurilor ramase vacante in Consiliul National cu reprezentanti propusi de catre organizatiile sindicale membre;
• Completarea Consiliului National cu reprezentantii propusi de catre organizatiile membre nou afiliate la CSDR.
• Completarea locurilor ramase vacante in Biroul Executiv National.

4) – Dezbaterea si aprobarea Raportului CSDR cu privire la activitatea desfasurata in perioada noiembrie 2008 – noiembrie 2009
5) – Adoptarea Rezolutiei Consiliului National al CSDR;
6) – Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori si a Executiei bugetare;
7) – Prezentarea si aprobarea proiectului BVC pentru anul 2010;
8) – Diverse .

12 nov. 2009

COMUNICAT Alianta Bugetarilor 12.11.2009

ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:

1. Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
2. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
3. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
4. Federaţia „SANITAS” din România,
5. Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
6. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
7. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
9. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
10. Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;
11. Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES
12. Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din învăţământul superior,

reunită la nivel de Birouri Executive, în data de 12 noiembrie 2009, a hotărât următoarele:
1. Respingerea art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
2. Nesemnarea acordurilor individuale între angajat şi angajator pentru respectarea art. 10 din Legea nr. 329/2009;
3. Organizarea de forme specifice de protest (grevă de zel, nedesfăşurarea de activităţi cu publicul etc.), în funcţie de domeniul de activitate, precum şi a unui miting/marş „al tăcerii”;
4. Neparticiparea la Comisiile de Dialog Social – şi nu numai – pe a căror ordine de zi se află discutarea aplicării Legii nr. 329/2009;
5. Întreprinderea unor demersuri la instituţiile internaţionale cu privire la efectele aplicării Legii nr. 329/2009.

Alianţa Bugetarilor cere conducerilor instituţiilor publice să îşi asume răspunderea pentru desfăşurarea în bune condiţii, cu respectarea legislaţiei şi a standardelor de calitate, a activităţilor publice, în condiţiile în care decide unilateral trimiterea în concediu fără plată a personalului sau reducerea timpului de lucru.
Alianţa Bugetarilor cere Guvernului să facă publice datele privitoare la economiile realizate prin: blocarea posturilor vacante, disponibilizările de personal, rectificările bugetare negative şi anularea unor drepturi salariale.
De asemenea, Alianţa Bugetarilor cere Guvernului să prezinte sumele prevăzute în buget pentru organizarea campaniei electorale şi să reducă cu 15,5% cheltuielile pentru fiecare tur de scrutin.

Bucureşti, 12 noiembrie 2009


Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor

FSLI Ialomitra este prima organizatie sindicala care a castigat la Curtea de Apel procesul cu legea 221


In sedinta de ieri a Curtii de Apel Bucuresti, FSLI Ialomita a castigat procesul cu legea 221. Astfel FSLI Ialomita este prima organizatie sindicala care a castigat acest proces la Curtea de Apel.
Mult succes si celorlalte organizatii si felicitari pentru colegii din FSLI Ialomita

Alianta Bugetarilor se intalneste la sediu FSLI la ora 11.00

Birourile reunite ale federatiilor care intra in componenta Aliantei Bugetarilor se intruneste la ora 11.00 la sediu FSLI.
Componenta Aliantei Bugerarilor
1. Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
2. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
3. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
4. Federaţia „SANITAS” din România,
5. Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
6. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
7. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
9. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
10. Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;
11. Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES
12. Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din învăţământul superior,

11 nov. 2009

Metodolgia de miscare de personal 2010-2011

Metodologie privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, anexa la OM nr. 5885/10.11.2009

Ordin nr. 5885/10.11.2009 privind Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010 - 2011, anexa la OM nr. 5886/10.11.2009

Ordin nr. 5886/10.11.2009 privind Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010 - 2011

Reforma în învăţământ, o urgenţă naţională

După o perioadă de tranziţie mult prea lungă, de 18 ani, în acest moment, când credeam că vom putea face paşi mai acceleraţi în dezvoltarea reformei în învăţământ, a intervenit criză economică, iar peste ea s-a suprapus această gravă criză politică din România. Aceste două crize au generat, în ultimă instanţă, şi o criză socială de anvergură. Toate aceste elemente au făcut ca, exact în momentul în care credeam că lucrurile vor demara, să ne trezim din nou în faţa unui „punct mort” în ceea ce priveşte reforma în educaţie.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a acţionat în permanenţă pentru ca reforma sistemului de educaţie din România să intre în linie dreaptă. De aceea am şi fost de la bun început adeptul semnării Pactului Naţional pentru Educaţie, a Strategiei elaborate la nivelul Palatului Cotroceni – personal, am participat activ şi la elaborarea primului proiect al Legii, în perioada în care ministru era domnul Adomniţei –, ne-am concertat apoi toate eforturile, toate resursele şi tot profesionalismul de care au dat dovadă cei mai buni dintre colegii mei, în ideea de a face nişte legi bune, ancorate în realităţile româneşti, dar şi în realităţile Uniunii Europene. Iată că acum, când credeam că totul a intrat în linie dreaptă, ne trezim că lucrurile au stagnat. Sperăm să se iasă cât mai repede din această situaţie şi, până la urmă, învăţământul românesc să înceapă, fără poticneli, să crească pentru a ajunge la parametrii pe care îi visăm cu toţii.
Se poate spune că, în momentul de faţă, neavând încă lege, pentru că aceasta este la Curtea Constituţională, nu s-au mai inregistrat progrese în ceea ce priveşte implementarea ei. Avem, însă, la dispoziţie acest an şi sperăm ca de data aceasta reforma să înceapă cu începutul, şi anume cu stabilirea competenţelor, aşa cum sunt ele formulate în lege, să continue cu stabilirea sistemului naţional unitar de evaluare şi, nu în ultimul rând, să treacă la planuri şi programe de învăţământ, care să reflecte şi să pună în centru elevul, şi nu profesorul. Lucrul nu este uşor.
Dorim ca Federaţia nostră să se implice în tot acest proces, l-am dori demarat cât mai repede, dar, deocamdată, sunt sceptic pentru că nu văd că la nivel politic lucrurile ar fi conturate foarte exact. Trebuie să avem un prim-ministru, trebuie să avem Guvern, un ministru al învăţământului care să ia taurul de coarne, împreună cu noi, şi să ne apucăm de reformarea sistemului de învăţământ, aşa cum ne-am dori, pe baza acestei legi.
În ultima perioadă, neexistând un ministru al Învăţământului (după cum se ştie, dl Emil Boc este interimar şi nici timpul nu-i permite), acest vid de management la nivelul Ministerului Educaţiei a creat mari probleme. Acum, stagnează totul, ne confruntăm cu mari probleme la nivelul administraţiei centrale, la nivelul managementului local, al inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ, unde s-a trecut în mod brutal şi fără nici o logică la schimbarea directorilor şi inspectorilor, la schimbarea conducerii inspectoratelor şcolare judeţene. S-a creat astfel o situaţie deosebită, care a bulversat şi din punct de vedere managerial sistemul de învăţământ în această perioadă.
Din păcate, politicul sacrifică totul pentru a-şi păstra oamenii. Această situaţie a luat proporţii deosebit de grave. Lucrurile întotdeauna s-au petrecut aşa, însă niciodată „schimbarea” nu a fost de o asemenea anvergură şi atât de brutal făcută. În ultimul timp, în unele unităţi de învăţământ (licee), la conducere s-au perindat trei directori într-o perioadă de o lună de zile. Nu-i înţeleg pe politicieni. În repetate rânduri am încercat să le explic chiar şefilor şi liderilor de partide că nu schimbarea directorului duce la acumularea de voturi. Cu toate că în legea învăţământului este prevăzut ca directorii, managerii să nu mai fie membri de partid, sunt convins că în continuare se va proceda aşa. Vom lupta în permanenţă pentru respectarea legii. Ca atare, unul dintre obiectivele pe care Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi l-a stabilit pentru etapa următoare este acela de a lupta pentru stabilitate şi pentru un management performant în mediile de învăţământ. Aceasta, mai ales că, odată cu intrarea în vigoare a noii legi, se va trece şi la descentralizarea administrativă, care va avea efecte deosebite şi pentru învăţământul din România.
În ceea ce priveşte descentralizarea, din nefericire, şi aici avem o mare problemă asupra căreia noi, sindicatele din învăţământ, am atras atenţia în nenumărate rânduri. Nu suntem conservatori, înţelegem că, în momentul de faţă, unităţile de învăţământ trebuie să aparţină de administraţia locală şi să se integreze în sistemul descentralizat al acesteia. Ne ferim însă de abuzurile celor care sunt la conducerea unităţilor administrative locale, respectiv comune, oraşe etc., unde avem de-a face cu foarte mulţi primari abuzivi, cu o administraţie locală care nu vede în învăţământ, sub nici o formă, progresul, care nu înţelege că învăţământul şi unitatea de învăţământ sunt principalele elemente de înnoire, de progres pentru comunitatea respectivă. Şi aici va trebui să ducem o luptă dură. În mod cert, vom colabora, într-un parteneriat real şi deschis, acolo unde lucrurile vor fi privite ca atare de către administraţiile locale şi vom acţiona foarte ferm acolo unde lucrurile nu vor intra pe un făgaş normal şi unde abuzurile administraţiei vor continua.
În România, puterea încă nu înţelege că lucrurile trebuie rezolvate într-un parteneriat real, pe baza unui dialog, pe baza unor înţelegeri, unor negocieri, fără a se ajunge la forme extreme de luptă sindicală. Or, din păcate, la noi, atâta timp cât încerci cu decenţă, cu respect, cu fermitate, chiar, să explici cerinţele, necesităţile salariaţilor din învăţământ, ale şcolii în general, aceste lucruri sunt trecute cu vederea şi nu sunt luate în seamă de către putere. Şi atunci, din nefericire, trebuie să ajungi la atitudini extreme. Or, noi nu dorim acest lucru. În România însă, viaţa ne împinge, în permanenţă, la aceste manifestări. Este un lucru pe care nu ni-l dorim, dar poate că democraţia îşi va intra în toate drepturile şi în această ţară.
FSLI a pornit de la ideea că Pactul Naţional pentru Educaţie este necesar, că va coagula toate forţele societăţii şi va determina dezvoltarea învăţământului. L-am privit în mod foarte serios, am analizat până la virgulă tot ce era scris în el, am dorit să fie completat pentru că am considerat că trebuie să aibă un punct care să se refere şi la resursa umană, la salariaţii din învăţământ, cu tot ceea ce înseamnă acest lucru, pregătirea formarea iniţială, formarea continuă, salarizare, condiţii de muncă şi de viaţă. L-am semnat în mod sincer, deschis şi am considerat că el va produce efecte pentru generaţiile următoare. Din păcate, însă, am constatat cu tristeţe că partenerii noştri care şi l-au asumat nu au făcut decât un gest de imagine, pentru ei nu a însemnat decât un petec de hârtie, de care au uitat imediat după ce au făcut declaraţiile în faţa camerelor tv, mai mult, l-au şi încălcat. Astfel, un lucru pe care noi l-am dorim încă din anii ’90, de a se aloca 6% din PIB pentru învăţământ şi care a fost asumat de toate partidele prin acest pact, la două săptămâni după semnarea lui a fost încălcat de Guvernul Tăriceanu, care a făcut o rectificare negativă de buget şi a luat din fondurile alocate învăţământului. De atunci şi până în prezent, niciun partid nu a respectat acest punct din Pactul Național pentru Educație. Este o dovadă clară de demagogie din partea tuturor partidelor politice, PDL, PSD, PNL, căci ele au fost la putere în această perioadă. În acest condiţii, mai multe voci din FSLI şi-au pus problema retragerii semnăturii. Nu o vom face însă, deoarece, din punctul nostru de vedere, documentul, în esența lui, este valabil şi, poate odată şi odată, gândul cel bun îi va călăuzi şi pe politicienii noştri să respecte ceea ce şi-au asumat, mai ales că educaţia este un factor esenţial de progres într-o societate normală, care intenţionează să progreseze rapid. Referitor la “Strategie” în timp ce domnul preşedinte Traian Băsescu a privit acea document ca pe un şantaj, numind-ul „bani contra reformă”, noi l-am privit ca pe un lucru care este bun pentru învăţământ şi la care trebuie să aderăm fără nici un fel de rezervă. Din acest motiv nu ne-am retras semnătura de pe “Strategie”.
După alegeri, sper să avem un ministru al Învăţământului care să fie un bun manager, o personalitate a învăţământului, şi care, împreună cu ceilalţi factor responsabili, să treacă de urgenţă la implementarea reformei în învăţământ. De aceea aş dori ca viitorul preşedinte al României să se aplece temeinic asupra instrucţiei şi educaţiei tinerei generaţii, să sprijine în termeni reali învăţământul şi pe salariaţii sistemului, să reprezinte un real factor de mediere între toţi factorii politici și sociali implicaţi, pentru a nu mai apărea convulsii sociale în învăţământ. Numai astfel învăţământul se va constitui într-un real element de progres, care să ducă la integrarea reală și rapidă în UE, prin pregătirea unei forţe de muncă din ce în ce mai competitive.
Prof. Aurel CORNEA, preşedintele FSLI
Sursa Revista TRIBUNA INVATAMANTULUI

6 nov. 2009

Alianta Bugetarilor se intalneste la sediu FSLI la ora 10.00

Motivul este legat de decizia CCR privind constitutionalitatea celor doua legi.
O sa revin cu amanunte

Secretarii executivi FSLI se intalnesc la Sibiu

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ organizează în perioada 6-8 noiembrie 2009, la Sibiu, HOTEL CLASS HERMANNSTADT, un seminar la care participă cei 40 de secretari executivi ai organizaţiilor afiliate la FSLI.

Temele care se dezbat sunt:
1. Reprezentarea membrilor de sindicat în relaţia cu angajatorul/ patronatul;
2. Perfecţionarea profesională sindicală;
3. Implementarea de noi servicii sindicale;

Avand in vedere contextul actual o sa se puna accent si pe strategia FSLI in perioada imediat urmatoare

5 nov. 2009

F.S.L.I. solicită preşedintelui să nu promulge cele două legi, ameninţând cu reluarea protestelor

Sindicatele solicită preşedintelui să nu promulge cele două legi, ameninţând cu reluarea protestelor

"Noi îi solicităm preşedintelui să nu promulge aceste legi, care sunt discriminatorii. Legea salarizării, în forma actuală, încalcă principiile stabilite iniţial cu partenerii sociali, nu motivează bugetarii, în general, să intre sau să rămână în sistem, iar grila este aplatizată.Prin această lege, salariaţii din învăţământ rămân în continuare bătaia de joc a guvernanţilor în ceea ce priveşte salarizarea" a precizat Aurel Cornea.

Liderul FSLI a subliniat că sindicaliştii iau în calcul să dea în judecată statul, dacă bugetarii vor fi trimişi în concediu fără plată zece zile, deoarece această măsură încalcă şi contractul colectiv de muncă şi Codul Muncii.

"Salariaţii din învăţământ nu vor asigura activităţi didactice în cele zece zile de concediu fără plată şi vom acţiona în judecată statul, deoarece măsura încalcă şi Contractul Colectiv de Muncă şi Codul Muncii. Legea reorganizării unor instituţii nu dă dreptul ordonatorilor de credite să trimită angajaţii în concediu fără plată fără acordul sindicatelor", a spus Aurel Cornea.

DEPARTAMENTUL COMUNICARE

Bucureşti,

05.11.2009

Tindem catre o tara bananiera

Nu pot sa nu spun acest lucru atata timp cat singura institutie din Romania care mai avea un gram de verticalitate, Curtea Constitutionala, a emis ieri doua hotarari.
In 28 octombrie, printr-un comunicat de presa CCR spunea AICI ca având în vedere complexitatea problemelor juridice ce fac obiectul examinării şi care necesită o analiză deosebit de atentă, a decis amânarea dezbaterilor pentru data de 9 decembrie 2009.
Dar nu a fost aşa. Ieri CCR a decis ca cele doua legi (a salarizarii unitare şi a reorganizarii agentiilor) sunt constituţionale.

Nu pot spune ca sau nu au fost analizate bine sau nu mai sunt asa complexe problemele juridice.
Cred insa ca nu mai conteaza nimic in aceasta tara. Totul are un substrat si nimeni nu mai intelege nimic.
In conditiile in care noi, cei din invatamnat, o sa fim pe o grila de la 1 la 4 pe o sacara de la 1 la 12 iar in ultimile 2 luni o sa avem 10 zile de concediu fara plata, nu cred ca putem spune ca mai putem fi intelegatori de clasa politica.
Urmeaza sa vedem daca presedintele o promulga sau le intoarce inapoi la guvern (nu stim care dinte ele) dupa care sa finalizam referendumul si sa trecem la forme de protest (asta daca avem majoritatea membrilor de sindicat de acord).
Doream sa nu fie nevoie de o forma de protest in campanie electorala insa se pare ca altii au alte interese de a scoate personalul bugetar in strada.
Si asta ne trimite pe toti catre o tara bananiera, incapabila sa se conduca.

4 nov. 2009

Prim vicepresedintele FSLI intra in blogosfera

Simion Hancescu, primvicepresedite FSLI si presedinte FSLI Ialomita are de ieri blog personal. Simi draga, felicitari si cat mai multe postari si comentarii.
Multa bafta
Blogul il gasiti AICI

3 nov. 2009

modele certificare competente Bacalaureat 2010

Le gasiti AICI
Iar probele scrise AICI

Noutati metodologie miscare personal

azi intre ora 11.00 si 19.20 am participat la comisia de lucru privind miscarea de personal didactic pentru anul 2010, discutie care a fost axata pe actualul Statut (nu stim ce o sa se intample daca in 9 dec CCR declara constitutionala LEgea Educatiei Nationale)

+ am introdus ca pentru anul viitor subiectele pentru Concursul unic sa se propuna la nivel national de catre MECI
+ intreaga miscare de personal sa se incheie in 31 august.
Urmeaza ca joi 5 noiembrie sa se discute aceasta metodologie in Comisie de Dialog Social la sediu MECI

comunicat FSLI

Postări populare