13 mar. 2019

Vrei să fii Expert CRED? Vrei să contribui la promovarea educației digitale?

Echipa proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” caută noi membri, pentru comunitatea de profesioniști care are misiunea de a aduce un nou suflu sistemului românesc de învățământ.
Vrem să te cunoaștem mai bine, iar prin completarea acestui chestionar deja faci primul pas spre rolul de expert în cadrul proiectului.
Expertul CRED va elabora materiale educaționale, ghiduri metodologice, resurse educaționale multimedia (video, aplicații etc) sau programe pentru disciplinele opționale.
Ocuparea unei astfel de poziții necesită o experiență de minimum cinci ani în educație și expertiză dovedită în realizarea de resurse educaționale, precum cele menționate anterior.
Pentru a putea fi informat(ă), la momentul lansării procedurii, despre concursul/concursurile de selecție, te rugăm să completezi acest formular și să ne atașezi portofoliul tău online sau să ne redirecționezi către resursele create.
De asemenea, acceptăm idei privind educația digitală și te invităm să completezi și al doilea chestionar online.


https://red.educred.ro/?fbclid=IwAR2RX0wnLJ0cB2qAbIp1Jt1dj8Z7PRRqlcsla7Y1O3iDx9pyqElV0saaf5g

4 mar. 2019

Nu aș dori să fiu acum elev

Scriu aceste rânduri cu amărăciunea profesorului, a fostului ministru, a părintelui care vede pe zi  ce trece, cum ideea unei școli „prietenoase” moare înainte de a se concretiza, din cauza „supradozei” de teme.
Nu aș dori acum să fiu elev, dintr-un singur motiv: mi se pare de neconceput ca un copil să muncească 11 ore pe zi! Aproape în fiecare zi!
Vă propun un schimb de roluri care să ofere o perspectivă obiectivă asupra unei zile de școală: ore până la 13.00, 14.00 sau 15.00, iar apoi teme până noaptea târziu. Un calcul simplu ne dovedește că acest program devenit, din păcate, unul obișnuit, depășește cu mult numărul de ore din Codul Muncii pentru un adult. Și să nu uităm nicio clipă că în această rutină sunt antrenați aproape toți elevii din România. Toți elevii care ar trebui să meargă din plăcere la școală și să învețe din plăcere. În acest context se pare, însă, că munca forțată a luat locul plăcerii de a descoperi, de a trăi într-o comunitate școlară în care copiii ar trebui să se simtă ocrotiți, încurajați și valorizați.
Nu întâmplător, în anul 2016 a apărut Ordinul 5893, care reglementează regimul temelor pentru acasă. Articolul 3 din acest Ordin prevede faptul că, în cazul învățământului primar, timpul alocat temelor pentru acasă să nu depășească o oră, iar pentru învățământul gimnazial timpul alocat va fi de maxim 2 ore. Mai mult, în timpul vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din ciclul primar și gimnazial. Se pare că sintagma ”de regulă” este cea care determină o  încălcare a  acestui ordin, chiar și în cazul unei vacanțe de o săptămână!
„Supradoza” de teme omoară, încet, dar sigur, interesul elevilor pentru școală. „Supradoza” de teme împiedică practicarea unui sport, dezvoltarea personală a elevilor, pregătirea lor pentru viață. Nu cred că nevoia de performanță poate să justifice starea generală a copiilor obosiți și  încărcați, în fiecare zi, de un efort nefiresc, devenit aproape inuman. Performanța școlară apare atunci când procesul de învățare se transformă din muncă obligatorie în plăcere.  Și nu implică, în niciun caz, „supradoza” de teme.

3 mar. 2019PARLAMENTUL ROMÂNIEISENA

T
1.
Finanțarea învățământului de stat
32.
Cheltuielile cu personalul reprezintă peste 70% din cheltuielile totale anuale cu educația
103.
Alocarea resurselor destinate personalului didactic în școlile publice și în cele particulare subvenționate
114.
Volumul de lucru săptămânal al cadrelor didactice
145.
Durata anului școlar și numărul orelor de curs pentru elevi
216.
Promovarea în învățământul secundar – certificate de absolvire a școlii primare
237.
Certificate acordate la sfârșitul învățământului obligatoriu
258.
Acordarea certificatelor la sfârșitul învățământului secundar superior
279.
Utilizarea testelor naționale pentru evaluarea elevilor și monitorizarea școlilor și sistemelor de învățământ
3110.
Bibliografie
34
            Articolul 142
            Fondurile bugetului de stat sunt utilizate și pentru cofinanțare:
            1. curriculum-ul pentru elevii talentați;
            2. educația elevilor în limba și scrierea minorităților naționale;
   3. dotarea școlilor cu echipamente pentru cabinete didactice și IT, inclusiv
       programe și conținut specializat pentru calculatoare;
            4. dotarea bibliotecilor școlare cu o lectură obligatorie;
            5. programe de interes general pentru educație (sistem informatic, reviste pedagogice, cărți de specialitate, programe ale unor instituții și asociații profesionale, aniversări și evenimente, programe de activități extrașcolare), precum și alte programe în conformitate cu deciziile Parlamentului și Guvernului Republicii Croația.
         Școlile non-publice sunt instituții înființate și administrate de entități juridice sau persoane fizice pe baza înscrierii în registrul școlilor și instituțiilor de învățământ non-publice ținut de administrația publică locală respectivă. O școală non-publică poate beneficia de statutul de școală publică (printr-o autorizație de acordare a diplomelor naționale) dacă îndeplinește cerințele minime ale curriculumului, aplică regulile de evaluare și promovare a elevilor/studenților și angajează profesori care dețin calificările necesare, stabilite de către ministrul responsabil cu educația școlară.
         Atât școlile publice cât și cele non-publice sunt supravegheate de stat în ceea ce privește calitatea activităților și conformitatea acestora cu legislația națională, deși supravegherea este mai amplă în cazul școlilor publice decât a școlilor non-publice. Principalele diferențe dintre școlile publice și cele non-publice constau în faptul că cele dintâi oferă educație gratuită și asigură acces liber, preocupările legate de accesul liber referindu-se, în special, la școlile primare și secundare inferioare. Școlile primare și secundare inferioare (care asigură învățământul obligatoriu) pot fi administrate numai ca școli publice sau școli non-publice cu statut de școală publică.


Diferența dintre numărul de zile de instruire se datorează variațiilor dintre țări în ceea ce privește numărul și durata vacanțelor școlare. De exemplu, durata vacanțelor de vară în țările europene variază de la 6 săptămâni, în unele landuri germane, Țările de Jos și Regatul Unit, până la 13 săptămâni în Italia și Letonia. Vacanțele de vară sunt, de obicei, mai scurte în acele țări în care elevii au vacanțe mai frecvente și mai lungi în cursul anului școlar.
Fiecare stat are cerințe legale sau normative privind numărul zilelor de școală și al orelor de instruire. Zilele și orele de curs sunt stabilite, în majoritatea țărilor, la nivel central, în timp ce școlile decid asupra organizării acestora. Chiar și în țările în care deciziile privind timpul de instruire sunt luate la nivel local sau școlar există, în general, un cadru stabilit la nivel central. Doar în Anglia (Marea Britanie) școlile decid timpul de instruire complet autonom.
Cu cât nivelul de educație este mai ridicat, cu atât numărul de ore de instruire pe zi este mai mare.
            Durata zilei școlare poate avea un impact asupra învățării elevilor, în special a celor care întâmpină dificultăți. O zi de școală prea lungă poate lăsa elevilor care se confruntă în dificultăți prea puțin timp pentru a aprofunda materia predată, în timp ce același volum de muncă distribuit în mai multe zile oferă o mai mare flexibilitate, permițând organizarea unor sesiuni individuale de sprijin. În majoritatea țărilor, numărul de ore de instruire obligatorii pe zi crește semnificativ odată cu nivelul de educație.


x


DIRECŢIA GENERALĂ LEGISLATIVĂ
Direcţia proceduri, sinteză, studii şi evidenţă legislativă


Reglementări privind educația națională în unele state membre ale
Uniunii Europene

- martie 2018 -
C U P R I N S


1.     FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DE STAT

               Legea educației în școlile primare și secundare din Republica Croația prevede următoarele:
            Articolul 141
            Finanțarea necesităților publice ale învățământul primar și secundar este asigurată de:
·        bugetul de stat;
·        bugetele unităților de autoguvernare locale și regionale;
·        bunurile fondatorului, atunci când fondatorul este o altă persoană
   fizică sau juridică;
·        venitul realizat prin desfășurarea propriei afaceri și alte venituri;
·        plăți parentale pentru servicii speciale și activități școlare;
·        donații și alte surse în conformitate cu legea.

În Elveția, responsabilitatea pentru educație aparține, în primul rând, celor 26 de cantoane. Sistemele și programele școlare variază de la un canton la altul. Diferențele cele mai pronunțate se observă în studiul limbilor străine. Grădinița și învățământul obligatoriu sunt finanțate și organizate de cantoane, în colaborare cu comunitățile locale. Cantoanele și guvernele federale au responsabilități proprii în ce privește învățământul post-obligatoriu (școli de educație generală, învățământ vocațional și de formare  profesională, universități). Cantoanele și municipalitățile locale finanțează  90% din cheltuielile necesare educației.
Învățământul primar, secundar și terțiar se bazează atât pe legislația cantonală cât și pe cea națională.
În toate cantoanele, orice copil are posibilitatea de a merge gratuit la grădiniță timp doi ani, înainte de a începe școala obligatorie. 
Învățământul obligatoriu este alcătuit din școala primară și din școala secundară de gradul I. Toți copiii domiciliați în Elveția sunt obligați să urmeze cei 9 ani gratuiți de învățământ obligatoriu. Autoritățile locale garantează că fiecare copil poate urma școala publică din localitatea în care domiciliază.
După absolvirea școlii obligatorii, adolescenții din Elveția au posibilitatea, pe lângă o ucenicie, de a-și continua formarea în cadrul unei școli secundare. Aceștia pot urma un liceu și de acolo pot obține un bacalaureat, care le va permite apoi accesul la o universitate. Tinerii au și posibilitatea de a urma o școală specializată de cultură generală, de unde pot obține fie o diplomă, fie un bacalaureat specializat.
Aproximativ două treimi din adolescenții din Elveția se îndreaptă  către  școlile vocaționale, care îmbină orele de teorie cu instruirea practică. Anii de studiu se pot finaliza cu obținerea unui certificat de educație vocațională  sau cu obținerea unei diplome de bacalaureat vocațional.
Conform art. 22 din Legea privind școlile private, sprijinul educațional este stabilit în Estonia după cum urmează:
(2) Pe baza regulilor și condițiilor stabilite pentru școlile municipale în art. 42 și 82 din Legea privind școlile de bază și școlile secundare superioare, sprijinul este alocat anual în bugetul de stat pentru școlile de bază și școlile secundare superioare, în scopul cheltuielilor pentru salarii și cheltuielilor legate de serviciu ale cadrelor didactice și directorilor, pentru materialele didactice ale școlilor private, locurile în internate și dejunul școlar al elevilor care urmează în mod regulat învățământul de bază și secundar.

În Lituania învățământul de stat și școlile municipale de învățământ preuniversitar sunt gratuite. Instituția de învățământ va primi de la bugetul municipalității, pentru fiecare elev sau student un voucher educațional. Conform Hotărârii Guvernului Republicii Lituania privind aprobarea Metodologiei de calcul și de alocare a voucher-ului educațional, aceste alocații sunt acordate pentru finanțarea programelor formale educaționale de stat din cadrul instituțiilor de învățământ de stat, municipal și preuniversitar privat și pot fi folosite pentru:
·        remunerarea profesorilor, a directorilor de școli sau biblioteci;
·        acordarea asistenței psihologice sau pedagogice de specialitate;
·        manuale și materiale didactice;
·        specializarea cadrelor didactice;
·        educație non-formală, ateliere, activități după orele de curs;
·        activități cognitive pentru elevi;
·        formare profesională în funcție de abilități;
·        organizarea examenelor;
·        programe de educație artistică;
·        implementarea și utilizarea tehnologiilor informaționale;
·        evaluarea externă a educației din școlile preuniversitare.

Aceste fonduri nu pot fi folosite pentru alte scopuri non-educaționale. Suma pentru fiecare voucher educațional  este stabilită de către Guvern (în anul 2017 a fost de 1059 euro/elev).
Alte fonduri necesare școlilor preuniversitare (utile pentru întreținerea clădirilor școlare, a infrastructurii și terenului din jurul școlii) sunt asigurate de către stat, municipalitate, persoane fizice sau juridice. 

În Polonia, școlile și celelalte instituții de învățământ pot fi publice sau non-publice.
          Școlile non-publice cu statut de școală publică sunt co-finanțate din:
·              bugetele comunelor (gmina) (grădinițe, inclusiv cele speciale, școli primare și școli secundare inferioare, inclusiv cele cu clase de integrare, cu excepția școlilor primare și secundare speciale și a școlilor primare de artă);
·              bugetele districtelor (powiat) (școli speciale primare și secundare inferioare și școli peste nivelul secundar inferior, inclusiv cele cu clase de integrare);
·              bugetul de stat (școli de artă).

Principalele surse de finanțare a învățământului din Polonia includ:
Ø       partea pentru învățământ școlar din subvenția generală de la bugetul de stat acordată unităților administrației publice locale; fiecare parte a subvenției generale se calculează individual pentru o anumită unitate administrativă locală, în conformitate cu criteriile definite prin lege. Ponderea părții educaționale a subvenției generale se calculează conform algoritmului în care importanța principală este acordată numărului de elevi care frecventează școlile conduse de administrațiile locale individuale și școlile administrate de persoane juridice și fizice, altele decât administrația locală;
Ø       subvenții în scopuri precise acordate unităților administrației publice locale (de exemplu, pentru educația preșcolară, achiziționarea de manuale și resurse educaționale);
Ø       resursele proprii ale unităților administrației publice locale;
Ø       alte fonduri publice (de exemplu Instituția Asigurărilor Sociale, Fondul Muncii, bugetele agențiilor guvernamentale locale alocate pregătirii unor grupuri ocupaționale specifice).
În Suedia există două tipuri de școli: municipale publice și nepublice. Cele din urmă sunt finanțate public și sunt denumite școli independente.  Dacă o școală este publică, municipalitatea este proprietarul acesteia. O școală independentă este deținută și condusă de către o companie, o fundație sau o asociație. Școlile independente sunt aprobate și inspectate de către Inspectoratul școlar suedez și sunt deschise pentru toți, iar învățământul trebuie să corespundă celui oferit în școlile municipale. Programa națională precum și legile privind învățământul  se aplică atât școlilor publice cât și celor independente. Elevii au dreptul de a-și alege, în mod activ, școala, iar învățământul este gratuit, indiferent a cui proprietate este școala.
Școlile municipale  sunt finanțate prin mijloace publice și nu pot solicita nicio taxă de la elevii lor.
Partea principală a finanțării școlilor suedeze vine de la municipalități, iar partea principală a bugetului municipalităților vine de la impozitul municipal pe venituri  al rezidenților. Există și granturi generale de la stat către municipalități. Aceste granturi fac parte din sistemul de egalizare economică a municipalităților, un sistem care are ca scop compensarea diferențelor economice între municipalități. Municipalitățile își elaborează prioritățile și distribuie aceste granturi generale între diferite sectoare aflate în aria lor de responsabilitate, printre care și școli.
Municipalitățile finanțează atât școlile publice, cât și pe cele independente, pe baza unui sistem în care fiecărui elev îi este atribuită o parte din fonduri.  Este vorba despre o sumă de bază pentru fiecare elev și o sumă adițională pentru elevii cu nevoi speciale. Dacă un elev schimbă școala, aceste fonduri îl urmează pe elev la noua școală, indiferent cine deține noua sau vechea școală. Contribuțiile  municipalităților la școlile independente trebuie să acopere salariile profesorilor, mijloacele de predare, sănătatea elevilor, mesele, administrația, taxa pe valoarea adăugată și cheltuielile pentru sedii.
Aceste contribuții sunt specificate în două reglementări privind școlile primare și secundare Skolförordning și Gymnasieförordning (Codul suedez al statutelor – 2011:185 și 2010:2039). Capitolul 14, art. 4 din  Skolförordning și Capitolul 13, art. 3 din Gymnasieförordning au următorul conținut:
/…/ costurile pentru
1.     predare: se referă la cheltuielile pentru directorul școlii și alți angajați cu obligații manageriale, profesori, mijloacele audio-vizuale, orientarea școlară, dezvoltarea abilităților didactice și alte costuri similare;
2.     mijloacele de predare: se referă la costul manualelor școlare, cărți, computere, bibliotecile școlare, vizitele de studiu și  alte costuri similare;
3.     sănătatea elevilor: se referă la costurile legate de activitățile medicale, psihologice sau psihosociale;
4.     mese: se referă la hrană, personal, transport și alte costuri similare;
5.     administrație: se referă la costurile administrative;
6.     taxa pe valoarea adăugată: este o taxă fixă care se ridică la 6% din valoarea totală a contribuțiilor (suma de bază și acolo unde este cazul sumele adiționale);
7.     sedii: se referă la chirii, cheltuieli operaționale, echipamentele nedidactice, cheltuielile de capital sub forma dobânzilor la împrumuturi și altele, dar nu costurile cu amortizarea.

2.     CHELTUIELILE CU PERSONALUL REPREZINTĂ PESTE 70% DIN CHELTUIELILE TOTALE ANUALE CU EDUCAȚIA
Cheltuielile făcute de instituţiile publice de învăţământ intră în două mari categorii – cheltuieli curente şi cheltuieli capitale. Cheltuielile curente includ salariile şi costurile asociate cu personalul şi alte cheltuieli curente, care acoperă costurile de întreţinere a clădirilor, costurile cu achiziţionarea materialelor educaţionale şi cu resursele operaţionale (costuri zilnice). Cheltuielile capitale se referă la cheltuieli cu active care au durata de viaţă mai mare de un an (acestea includ cheltuielile cu construcţii, renovări şi reparaţii majore ale clădirilor şi cheltuielile cu achiziţia de echipamente noi sau de înlocuire a echipamentelor). Cheltuielile curente reprezintă peste 84% din cheltuielile totale ale instituţiilor publice din toate ţările şi, în cadrul acestora, cele cu personalul întrec de departe toate celelalte categorii de cheltuieli. Printre factorii care influenţează nivelul cheltuielilor cu personalul se numără structura salariilor brute anuale ale cadrelor didactice şi structura de vârstă a personalului didactic la diferite niveluri de învăţământ.
În toate ţările, costurile cu personalul reprezintă în medie 70% din cheltuielile anuale cu educaţia în UE-27. Proporţia se apropie de 85% în Belgia şi Portugalia, în timp ce în Republica Cehă, Slovacia şi Finlanda, costurile cu personalul reprezintă mai puţin de 60%. În cel de-al doilea grup, celelalte cheltuieli curente reprezintă peste o treime din cheltuielile anuale. Există diferenţe semnificative între ţări cu privire la cheltuielile capitale. Unele ţări, precum Belgia, Slovacia, Portugalia şi Croaţia, îşi alocă aproape toate resursele cheltuielilor curente, limitând astfel cheltuielile capitale la mai puţin de 5%.

3.     ALOCAREA  RESURSELOR DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC ÎN ŞCOLILE PUBLICE  ŞI ÎN CELE PARTICULARE SUBVENŢIONATE
În Ungaria, Olanda, Polonia, Finlanda şi Suedia, nu există diferenţe între finanţarea publică a şcolilor publice şi cea alocată şcolilor particulare subvenţionate. În Suedia, municipalitatea trebuie să plătească şcolii particulare subvenţionate, pentru un elev, o sumă egală cu costurile pe care le-ar fi suportat municipalitatea dacă elevul ar fi frecventat o şcoală publică din subordinea sa. Suma este calculată pe baza bugetului pentru anul fiscal următor. Municipalitatea trebuie să plătească şi o bursă suplimentară pentru preşcolarii care suferă de deficienţe ce impun măsuri extraordinare de sprijin, fără conexiuni cu activitatea normală de predare. La cealaltă extremă, şi în aproape jumătate dintre ţările europene analizate, instituţiile particulare fie nu sunt subvenţionate – Bulgaria, Grecia, România şi Regatul Unit (excluzând academiile din Anglia) – fie li se alocă fonduri publice pentru toate tipurile de cheltuieli pe baza unor metode diferite de calcul sau la niveluri diferite faţă de şcolile publice. 
În alte ţări, finanţarea publică a personalului didactic din şcolile particulare subvenţionate este alocată la fel ca pentru şcolile publice (chiar şi atunci când alte tipuri de cheltuieli sunt finanţate diferit). În Estonia, Letonia şi Austria, cheltuielile cu personalul didactic reprezintă singurul tip de cheltuieli pentru care autorităţile publice finanţează la fel şcolile publice şi instituţiile particulare subvenţionate. În Malta, Slovacia şi Croaţia, finanţarea pentru personalul didactic, cât şi pentru personalul nedidactic, se face după aceeaşi metodă, indiferent de tipul instituţiei. În sfârşit, în Belgia, Franţa (cu contrat d’association), Portugalia şi Slovenia (pentru şcolile cu concesiune), autorităţile publice aplică aceeaşi metodă de finanţare pentru instituţiile particulare subvenţionate şi instituţiile din sectorul public, pentru toate tipurile de cheltuieli cu excepţia celor capitale.
Notă explicativă
O instituţie este clasificată drept publică dacă este controlată şi administrată:
1) direct de o autoritate publică sau o agenţie din domeniul educaţiei;
         2) fie de o agenţie guvernamentală direct, fie de un organism de guvernare (consiliu, comitet etc.), ai căror membri sunt numiţi, în majoritate, de o autoritate publică sau sunt aleşi publici.
O instituţie este clasificată drept particulară dacă este controlată şi administrată de o organizaţie neguvernamentală (de ex., biserică, un sindicat sau o firmă) sau consiliul său de administraţie constă în principal din membri care nu sunt aleşi de o agenţie publică.
O instituţie particulară subvenţionată (dependentă de stat) este fie o instituţie care primeşte 50% sau mai mult din finanţarea de bază de la agenţii guvernamentale, fie o instituţie în care personalul didactic este plătit de o agenţie guvernamentală – direct sau prin intermediul guvernului.
O instituţie particulară independentă este o instituţie care primeşte mai puţin de 50% din finanţarea de bază de la agenţii guvernamentale şi în care personalul didactic nu este plătit de o agenţie guvernamentală. Asigurarea de sprijin financiar pentru o anumită populaţie vizată atenuează efectele schemelor universale de percepere a taxelor administrative şi/sau de şcolarizare. De exemplu, în Italia şi Spania, studenţii vizaţi (identificaţi în funcţie de circumstanţele familiale, venit, dizabilitate etc.) primesc burse şi sunt scutiţi de la plata anumitor taxe. În Republica Cehă, toţi studenţii înscrişi în programe ISCED 5A[1] plătesc taxe de înscriere, taxe pentru anumite servicii şi în unele cazuri şi taxe administrative. Aceştia plătesc şi o taxă de şcolarizare stabilită de către instituţii dacă depăşesc durata standard a studiilor cu mai mult de 1 an, dacă studiază într-o limbă străină, dacă au absolvit deja un program de studii universitare şi urmează al doilea program sau un alt program la acelaşi nivel. Studenţii de la şcolile de învăţământ superior profesional (ISCED 5B) plătesc taxe de şcolarizare reduse, stabilite prin decret guvernamental. 
În Bulgaria, Estonia, Letonia, Slovenia şi Croaţia, autorităţile din domeniul educaţiei decid cu privire la numărul de studenţi ale căror taxe de şcolarizare vor fi acoperite în întregime din fonduri publice şi numărul de locuri disponibile pentru studenţii care trebuie să plătească taxe de şcolarizare.
În ultimii ani, în Croaţia, taxele de şcolarizare pentru toţi studenţii din primul an de studii au fost acoperite în întregime din fonduri publice, dar finanţarea următorilor ani de studii este condiţionată de rezultatele lor academice şi se bazează pe un model de finanţare care variază de la o instituţie la alta.
4.      VOLUMUL DE LUCRU SĂPTĂMÂNAL AL CADRELOR DIDACTICE
În cele mai multe ţări, în contractele de angajare ale cadrelor didactice este prevăzut numărul de ore pe care acestea trebuie să le predea.
Conform tabelului de la pagina 19, cadrele didactice din Europa aveau obligaţia contractuală de a desfăşura activităţi de predare, în medie, între 19 şi 23 de ore pe săptămână (Eurydice). Cifrele exclud întreruperile planificate şi timpul în care există un contact cu elevii, dar care nu implică o activitate de predare.
Există, totuşi, variaţii considerabile de la o ţară la alta. 
În general, norma săptămânală de predare a cadrelor didactice din învăţământul secundar inferior şi/sau superior este mai mică decât în învăţământul primar (vezi TABELUL privind volumul de lucru săptămânal al cadrelor didactice cu normă întreagă – de la pag. 19-20). Doar în Bulgaria, Danemarca şi Croaţia, numărul de ore de predare al cadrelor didactice din învăţământul secundar este mai mare. În alte ţări, cadrele didactice predau exact acelaşi număr de ore în învăţământul primar şi în învăţământul secundar. 
Foarte puţine ţări  prevăd numai orele de predare în contractele de angajare. În majoritatea ţărilor europene, este stabilit un număr total de ore de lucru pe săptămână, pe baza duratei programului de lucru în alte sectoare de activitate. Acesta este între 35 şi 40 de ore în cele mai multe ţări, după cum se prevede în contractele colective sau prin alte acorduri. 
Un număr de 17 ţări sau regiuni prevăd şi timpul în care cadrele didactice trebuie să fie disponibile în şcoală în fiecare săptămână. În general, acesta nu depăşeşte 30 de ore, exceptând Portugalia, Suedia, Regatul Unit (Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord), Islanda şi Norvegia. Numărul total de ore de lucru şi timpul în care cadrele didactice trebuie să fie disponibile în şcoală sunt foarte asemănătoare în mai multe ţări, la diferite niveluri de învăţământ.
Note naționale specifice
Belgia (comunitatea franceză): Timpul de lucru total anual pentru toate serviciile desfăşurate de cadrele didactice din învăţământul primar nu poate depăşi 962 de ore. Acesta include orele la clasă, sarcinile de supraveghere, reuniunile şi consultaţiile cu colegii (care corespunde unui număr de cel puţin 60 de ore de curs). Numai timpul de predare este reprezentat aici.
Danemarca: Numărul de zile ale anului şcolar şi durata vacanţelor nu sunt reglementate de către minister, ci sunt stabilite de fiecare instituţie. Pot exista prin urmare variaţii în ceea ce priveşte numărul de ore de predare.
Germania: Timpul total de 40 de ore reprezintă media pentru toate landurile.
Letonia: Timpul în care toate cadrele didactice trebuie să fie disponibile la şcoală include două ore plătite pe săptămână, când trebuie să asigure sprijin educaţional elevilor.
Malta: La nivelurile ISCED 1, 2 şi 3[2], numărul de ore se referă la zile întregi. Pentru cadrele didactice de la Junior College, numărul de ore de disponibilitate la şcoală la nivel ISCED 3 este 40, iar numărul de ore de predare este 19. 
Olanda: Sunt menţionate doar numărul de zile de predare în fiecare an (200) şi numărul total de ore din fiecare an (1659).
Polonia: În afară de norma de predare şi timpul total de lucru, cadrele didactice sunt obligate, conform legislaţiei, să fie disponibile la şcoală timp de 2 ore suplimentare la nivel de învăţământ primar şi secundar inferior şi 1 oră suplimentară în şcolile de învăţământ secundar superior.
Portugalia: Componenta de predare în activitatea cadrelor didactice din primul ciclu constă în 25 de ore pe săptămână; în cel de-al doilea şi al treilea ciclu de ”ensino básico” (educație de bază), aceasta este de 22 de ore; iar în învăţământul secundar superior, 20 de ore pe săptămână, cu condiţia ca întreaga activitate de predare să se desfăşoare la acest nivel de educaţie. Islanda: Contractul obligatoriu al sindicatelor cadrelor didactice prevede volumul de muncă săptămânal al cadrelor didactice pe baza a 37 de săptămâni de predare pe an.
Timpul de predare alocat oficial unei anumite discipline nu reflectă întotdeauna o imagine exactă a timpului real petrecut de elevi la disciplinele respective. În multe cazuri, şcolile au dreptul de a aloca timp suplimentar disciplinelor sau pot avea autonomie totală în ceea ce priveşte distribuţia în ansamblu a timpului de predare. Totuşi, în învăţământul primar, disciplinele obligatorii prevăzute în programele şcolare oficiale sunt aproape aceleaşi în toate ţările, un fapt care facilitează comparaţia între ţări.  Acolo unde există recomandări cu privire la timpul dedicat fiecărei discipline, este posibil să se compare proporţiile relative ale fiecăreia în ansamblul curriculumului. Limba de predare este, în mod clar, cea mai importantă disciplină în ceea ce priveşte timpul alocat, care este în general între un sfert şi o treime din timpul total recomandat.
Singura excepţie este Luxemburgul, unde situaţia este mai neobişnuită, în sensul că germana şi franceza, ambele limbi oficiale, sunt tratate ca limbi străine în curriculum şi se predau de la începutul învăţământului primar. Acest lucru explică procentul ridicat de timp alocat limbilor străine (39%).
În cele mai multe ţări, matematica ocupă al doilea loc în ceea ce priveşte timpul total recomandat de predare. Malta este singura ţară în care se alocă mai mult timp de predare pentru disciplina obligatorie matematică decât pentru limba de instruire (19% comparativ cu 15%). Malta are şi propriile motive pentru a dedica mai mult timp predării limbilor străine – atât malteza, cât şi engleza sunt limbi oficiale.
În învăţământul primar, timpul total de predare alocat ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale împreună variază în general între 9% şi 15%. În Irlanda, Grecia, Portugalia, Slovenia şi Islanda, totuşi, procentul acestor două discipline este de peste 17%, cea mai mare proporţie fiind înregistrată în Grecia, unde acestea reprezintă 22%.  Pe parcursul întregii perioade de învăţământ primar, educaţia fizică şi artele beneficiază de asemenea de o atenţie considerabilă, deoarece reprezintă împreună o medie de 20% din timpul total de predare. În Ungaria, Slovenia şi Croaţia, numai educaţia fizică reprezintă în jur de 15%, iar în Estonia şi Liechtenstein, artele reprezintă 18% şi respectiv 23% din timpul total de predare. 
Deși studiul limbilor străine devine obligatoriu în învăţământul primar, de la un anumit nivel, în aproape toate ţările, timpul alocat acestora totalizează, în general, mai puţin de 10% din timpul de predare. Excepţiile sunt comunitatea germanofonă din Belgia, Luxemburg şi Malta, unde acestea sunt introduse din primul an de învăţământ primar. În plus, în Austria, în cursul primilor doi ani, predarea limbilor străine este asociată cu alte discipline (50 de minute pe săptămână), ca parte a unei abordări integrate. În cursul învăţământului primar, un număr tot mai mare de ţări le acordă şcolilor flexibilitatea de a stabili în totalitate sau parţial timpul alocat anumitor discipline. Şcolile sunt pe deplin autonome în această privinţă în Olanda şi Regatul Unit, în timp ce în Belgia şi Italia, între 90% şi 75% din timpul de predare în învăţământul primar este stabilit la nivel de şcoală. În Germania, Spania şi Polonia, proporţia timpului flexibil se situează între o treime şi jumătate din orar. În Spania, curriculumul obligatoriu adoptat la nivel central reprezintă între 55% şi 65% din timpul total de predare, iar comunităţile autonome răspund de restul orarului şi pot aloca timp suplimentar diferitelor discipline. În Polonia, acest lucru se datorează faptului că disciplinele sunt predate într-o manieră integrată în primii trei ani de învăţământ primar.


TABEL privind volumul de lucru săptămânal al cadrelor didactice cu     normă întreagă

Volumul de lucru săptămânal (în ore) al cadrelor didactice angajate cu normă întreagă în învățământul preșcolar, primar și secundar (inferior și superior) (ISCED 0, 1,2 ŞI 3[3])
5.     DURATA ANULUI ȘCOLAR ȘI NUMĂRUL ORELOR DE CURS PENTRU ELEVI

Numărul orelor de curs și durata anului școlar variază semnificativ între țările Uniunii Europene.
Durata de instruire obligatorie se referă la numărul totalul și la modul de alocare a orelor de instruire pe care aproape fiecare școală publică trebuie să le ofere și la care aproape toți elevii din sectorul public trebuie să participe. Cerințele formale variază semnificativ între țări, variind de la mai puțin de 650 de ore în Finlanda, Ungaria, Letonia și Polonia la aproximativ 900 de ore în Irlanda și Italia.
În medie, timpul de instruire obligatorie crește odată cu nivelul de educație. Astfel, elevii din ciclul secundar inferior și ciclul secundar superior primesc cu aproximativ 112 și, respective, 128 de ore de instruire obligatorie pe an mai mult decât elevii din ciclul primar. În Republica Cehă, Finlanda, Germania și Spania, diferența depășește 200 de ore.
Ca și în cazul orelor de instruire obligatorie, durata anului școlar variază în mod semnificativ între statele Uniunii Europene, dar există o diferență mai mică între ciclurile de învățământ primar și secundar. Elevii din Franța (primar și secundar inferior), Grecia (secundar inferior), Islanda (primar și secundar inferior), Irlanda (secundar inferior) și Letonia (primar) participă la 170 de zile de instruire sau mai puțin pe an. În schimb, elevii din ciclul primar și gimnazial din Italia frecventează cel puțin 200 de zile de instruire pe an.

6.     PROMOVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR - CERTIFICATE DE ABSOLVIRE A ŞCOLII PRIMARE
Organizarea învăţământului obligatoriu variază foarte mult în Europa. Într-o serie de ţări, elevii parcurg în întregime, sau aproape în întregime, învăţământul obligatoriu în cadrul unui sistem cu o singură structură. În alte ţări există două niveluri succesive de învăţământ, primar şi secundar, pentru care, în cea mai mare parte, există un trunchi curricular comun la începutul învăţământului secundar, care asigură pentru toţi elevii acelaşi program de bază. În funcţie de organizarea şi de structura sistemului de educaţie, în unele ţări, rezultatele elevilor au influenţă asupra tranziţiei lor de la învăţământul primar la cel secundar. 
În ţările europene în care învăţământul obligatoriu formează o structură unică, promovarea în învăţământul secundar inferior se face fără tranziţie. Astfel, elevii promovează clasa dacă au îndeplinit cerinţele specifice acelei clase.
În Bulgaria, deşi învăţământul obligatoriu este organizat într-o singură structură, elevii trebuie să deţină un certificat de absolvire a şcolii primare după patru ani de învăţământ primar pentru a se înscrie în clasa a V-a.
Pentru a fi admişi în învăţământul secundar inferior în Irlanda, Spania, Franţa, Italia, Malta, și Portugalia, elevii trebuie să promoveze ultimul an al şcolii primare. În Regatul Unit, admiterea la nivelul secundar de învăţământ se face atunci când copiii ajung la vârsta corespunzătoare.
În cinci ţări – Germania, Luxemburg, Olanda, Austria şi Liechtenstein – tranziţia în învăţământul secundar inferior depinde de decizia consiliului clasei sau a consiliului şcolii. 
În sfârşit, în alt grup de ţări în care învăţământul primar şi învăţământul secundar sunt separate, decizia privind transferul elevilor la următorul nivel depinde în general de deţinerea unui certificat de absolvire a şcolii primare. Acest certificat se acordă pe baza activităţii din cursul anului şcolar, în Belgia, Grecia, Cipru, Lituania şi Polonia
Note naţionale specifice 
Belgia (comunitatea franceză): Certificatul de absolvire a şcolii primare se acordă pe baza unui examen extern standardizat (Certificat d’études de base – CEB) la sfârşitul acestui nivel de învăţământ. Totuşi, şcolile pot decide să acorde elevilor acest certificat pe baza rezultatelor lor generale, chiar dacă aceştia nu iau examenul.
Belgia (comunitatea flamandă): Elevii care nu au obţinut certificatul de absolvire a şcolii primare la sfârşitul celui de-al şaselea an de învăţământ primar şi/sau cei care au cel puţin 12 ani pot fi admişi în prima etapă a învăţământului secundar inferior, când mai este încă posibil să obţină acest certificat. 
Spania: Elevii care nu au terminat încă şcoala primară până la vârsta de 12 ani pot repeta clasa, cu excepţia cazului în care au mai repetat un an în învăţământul primar, situaţie în care sunt promovaţi automat.
Polonia: La sfârşitul şcolii primare, elevii sunt obligaţi să susţină un test extern care are mai mult o funcţie de diagnostic decât de selecţie. Totuşi, susţinerea acestui test, indiferent de rezultatele obţinute, este necesară pentru absolvirea şcolii primare şi admiterea într-o şcoală de învăţământ secundar inferior. 


7.     CERTIFICATE ACORDATE LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI OBLIGATORIU
Elevii primesc, de regulă, un certificat la sfârşitul învăţământului secundar inferior general sau la terminarea învăţământului obligatoriu la zi. În cele mai multe ţări europene, acesta corespunde tranziţiei la învăţământul secundar superior.  În nouă ţări sau regiuni, certificatul în această etapă de învăţământ este acordat pe baza unor examene finale interne şi, în alte 12 ţări, se ia în considerare o combinaţie de examene interne şi externe. În Irlanda, certificatul se acordă numai pe baza unui examen final extern. Spre deosebire de acestea, în alte 12 ţări, certificatul este acordat numai pe baza notelor elevilor şi a activităţii lor din cursul anului şcolar.
Atunci când se prevede susţinerea unui examen final, acesta include cel puţin o parte scrisă. Uneori, conţinutul probelor – scrise şi/sau orale – este corectat de către o echipă din afara şcolii, dar acestea sunt de obicei administrate de către şcoală. Numai în Belgia, Grecia, Italia, Cipru, Olanda, Islanda şi Liechtenstein, partea scrisă este pregătită în cadrul şcolii, care deţine responsabilitatea totală legată de susţinerea probelor.  Atunci când certificatul se acordă pe baza notelor şi a activităţii din cursul anului sau a rezultatelor la examenul stabilit de şcoală, cadrele didactice sunt, în general, responsabile de acordarea notei care apare pe certificat.
În câteva ţări, nota acordată de cadrele didactice este ponderată printr-o notă externă (Germania, Franţa, Lituania şi Portugalia) sau este acordată doar pe baza unor criterii stabilite de o autoritate externă (Estonia, Spania, Letonia, Olanda, Austria şi Suedia).
În Irlanda și Malta, nota finală este acordată doar de examinatori din afara şcolii.
În Regatul Unit (Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord), nota finală este acordată de asemenea de examinatori din afara şcolii. Deşi poate avea o contribuţie şi evaluarea internă, organizaţia externă care acordă notele rămâne responsabilă de controlul şi moderarea oricărei evaluări interne şi de media generală finală acordată.

Note naţionale specifice
Belgia (comunitatea franceză): Un certificat este acordat la finalizarea celei de-a doua etape a învăţământului secundar, care se încheie la un an după terminarea învăţământului obligatoriu la zi. 
Belgia (comunitatea flamandă): Şcolile au un mare grad de autonomie în ceea ce priveşte evaluarea elevilor. Acestea pot decide dacă să organizeze sau nu examene şi, în caz că da, dacă acestea vor fi scrise sau orale. Legislaţia prevede doar că elevii trebuie să îndeplinească obiectivele finale. Ţine de şcoală, sau de consiliul clasei, să evalueze dacă elevii au reuşit sau nu acest lucru.
Estonia: Examenele orale se aplică la probele de limbă şi pentru componenta practică a unor discipline, cum ar fi ştiinţele naturii, artele etc.
Irlanda: Unele elemente ale activităţii de la ore (lucrările la proiecte efectuate de-a lungul anului şcolar) sunt luate în considerare în cadrul notei finale pe care elevii o primesc la examenul extern. Notele pentru această activitate, în aproape toate cazurile, sunt acordate de examinatori externi pentru lucrările efectuate în şcoală. Letonia: Într-un număr mic de programe educaţionale, o parte a examenului la limba oficială a statului (letonă) este orală şi este stabilită de către Centrul Naţional pentru Educaţie.
Malta: Există două examene diferite: unul se susţine la sfârşitul clasei a V-a (anul final al şcolii de învăţământ secundar), care este administrat la nivel central de Unitatea pentru Evaluare Educaţională a Directoratelor pentru Educaţie, şi examenul pentru certificatul de învăţământ secundar (SEC), care este administrat de către Comisia MATSEC a Universităţii din Malta.
Slovenia: La sfârşitul învăţământului obligatoriu, elevii susţin examene naţionale (externe) la limba maternă, matematică şi o disciplină stabilită de către minister. Examenele sunt stabilite de către Centrul Naţional de Examinare. Rezultatele nu influenţează notele elevilor; acestea oferă doar informaţii suplimentare despre cunoştinţele lor şi sunt menţionate în certificat. Regatul Unit (ENG/WLS/NIR): Examenele orale se aplică numai anumitor discipline, precum limbile moderne. Calificările externe se obţin pe discipline distincte. Acestea sunt certificate de către organisme independente, a căror activitate este reglementată de către guvern. Schemele de evaluare variază, dar includ întotdeauna evaluarea externă. Unele includ şi o evaluare internă cu moderare exterioară.

8.     ACORDAREA CERTIFICATELOR LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SECUNDAR SUPERIOR
În toate ţările se acordă certificate elevilor care finalizează învăţământul secundar superior general şi îndeplinesc cerinţele stabilite. Certificatele de învăţământ secundar superior constituie în mod normal cerinţa minimă pentru admiterea în învăţământul superior.
În şase ţări – Spania, Ungaria, Polonia, Slovacia, Suedia şi Turcia – certificatul este acordat pe baza evaluării continue din cursul anului sau anilor finali de învăţământ secundar general.
În Ungaria, Polonia şi Slovacia se pot acorda două certificate la sfârşitul învăţământului secundar superior general: unul pe baza notelor primite pentru activitatea din cursul anului şcolar final; iar al doilea este acordat pe baza unui examen final. Astfel, în majoritatea ţărilor europene, certificarea implică o anumită formă de examinare finală. În cele mai multe cazuri, aceasta se bazează pe o combinaţie între evaluarea internă şi examenul extern. Totuşi, în Belgia, Finlanda, Islanda şi Liechtenstein, certificatul este acordat numai pe baza unui examen final intern, în timp ce în Irlanda, Franţa, Malta, Slovenia şi Croaţia, acesta se bazează exclusiv pe un examen final extern.
În majoritatea ţărilor, examenul final are două părţi, scris şi oral.
În Bulgaria, Grecia, Cipru, Lituania, Portugalia, Finlanda şi Croaţia se susţin numai examene scrise. La acest nivel de învăţământ, conţinutul examenului scris este deseori compilat de către un organism din afara şcolii sau poate fi administrat de către instituţie şi verificat extern, cum este cazul în Austria şi Liechtenstein. 
În cele mai multe ţări în care examenul final are două părţi (scris şi oral), acestea sunt organizate în aceeaşi manieră, fie în cadrul şcolii sau de către un organism extern.
În Olanda, examenul final constă în două probe: o probă internă (schoolexamen), care este orală şi/sau scrisă şi este stabilită şi notată de către cadrele didactice, şi o probă externă (centraal examen), care este scrisă, stabilită de către un organism extern şi notată de către cadrele didactice în conformitate cu standardele stabilite de organismul extern. În majoritatea ţărilor, nota finală este acordată de către cadrele didactice din cadrul şcolii, care decid ce note trebuie să primească elevii. Cadrele didactice decid dacă să acorde certificatul din propria iniţiativă sau pe baza unor criterii definite extern, sau prin ponderarea notelor elevilor prin referire la o notă externă.
În câteva ţări, nota finală este acordată de un organism de examinare sau de persoane din afara şcolii. Acest lucru este valabil în Irlanda, Franţa, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovenia, Regatul Unit (Scoţia) şi Croaţia.
În Regatul Unit (Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord), nota finală este acordată de examinatori din afara şcolii. Deşi poate avea o contribuţie şi evaluarea internă, organizaţia externă care acordă notele rămâne responsabilă de controlul şi moderarea oricărei evaluări interne şi de media generală finală acordată.
Note naţionale specifice
Belgia ((comunitatea franceză):  Şcolile au un mare grad de autonomie în ceea ce priveşte evaluarea elevilor. Acestea pot decide dacă să organizeze sau nu examene şi, în caz că da, dacă acestea vor fi scrise sau orale. Legislaţia prevede doar că elevii trebuie să îndeplinească obiectivele finale; ţine de şcoală, sau de consiliul clasei, să evalueze dacă elevii au reuşit sau nu acest lucru.
Estonia: Examenele orale se aplică la probele de limbă şi pentru componenta practică a unor discipline, cum ar fi ştiinţele naturii, artele etc.
Irlanda: Unele elemente ale activităţii de la ore (lucrările la proiecte efectuate de-a lungul anului şcolar) sunt luate în considerare în cadrul notei finale pe care elevii o primesc la examenul extern. Notele pentru această activitate, în aproape toate cazurile, sunt acordate de examinatori externi pentru lucrările efectuate în şcoală.
Grecia: Conform unei reglementări trimise la Parlament, elevii din clasa a III-a a şcolilor de învăţământ secundar superior general la zi au avut opţiunea de a dobândi un certificat de absolvire a şcolii de învăţământ secundar fără să susţină examenele naţionale din anul şcolar 2010/2011. Elevii au fost examinaţi la nivel de şcoală la toate disciplinele clasei a III-a de învăţământ secundar superior general, după o programă definită de asociaţia didactică relevantă.
Letonia: O parte a examenului la limbi străine în învăţământul secundar superior este orală şi este stabilită de către Centrul Naţional pentru Educaţie
Malta: Există examene orale la probele de limbă şi pentru componenta practică a unor discipline, cum ar fi ştiinţele naturii, artele etc.
Regatul Unit al Marii Britanii: În afară de examenele scrise, pot exista şi evaluări practice. Examenele orale se aplică numai anumitor discipline, precum limbile moderne. Calificările externe se obţin pe discipline distincte. Acestea sunt certificate de către organisme independente, a căror activitate este reglementată de către guvern. Schemele de evaluare variază, dar includ întotdeauna evaluarea externă. Unele includ şi o evaluare internă cu moderare exterioară. Examenele GCSEs (la vârsta de 16 ani) încorporează evaluarea internă controlată la cele mai multe discipline; aceasta reprezintă evaluarea desfăşurată în condiţii de supraveghere şi fie este stabilită extern şi notată intern, fie este stabilită intern şi notată extern. Pentru examenele A levels (la vârsta de 18 ani) evaluarea este externă la cele mai multe discipline, dar poate încorpora şi o formă de evaluare internă cu moderare exterioară.


9.     UTILIZAREA TESTELOR NAŢIONALE PENTRU  EVALUAREA ELEVILOR ŞI  MONITORIZAREA  ŞCOLILOR ŞI SISTEMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Testarea naţională a elevilor, administrarea la nivel naţional de teste standardizate şi examene stabilite la nivel central (Eurydice, 2009), este o formă de evaluare a elevilor utilizată pe scară largă în Europa. Se pot distinge în mare trei tipuri de teste naţionale.
Există teste naţionale care rezumă realizările elevilor la sfârşitul unei etape educaţionale şi pot avea un impact semnificativ asupra parcursului lor şcolar. Aceste teste sunt de regulă obligatorii pentru toţi elevii.
În aproximativ două treimi dintre ţări, luarea deciziei cu privire la parcursul şcolar al elevilor reprezintă scopul principal pentru cel puţin un test naţional.
Al doilea tip de teste naţionale are ca obiectiv principal monitorizarea şi evaluarea şcolilor sau a sistemului de educaţie în ansamblu.
În general, testele pentru monitorizarea şcolilor sunt deseori obligatorii pentru toţi elevii, iar cele care se concentrează pe sistem sunt opţionale sau aplicate pe eşantioane reprezentative. Peste jumătate dintre ţările europene organizează astfel de teste. Scopul principal al celui de-al treilea tip de teste naţionale este de a sprijini procesul de învăţare prin identificarea nevoilor specifice de învăţare ale elevilor şi pot fi obligatorii sau opţionale.
Un număr de 12 ţări sau regiuni organizează acest tip de teste naţionale. Unele ţări organizează predominant un tip de teste naţionale. De exemplu, în Republica Cehă, Germania, Olanda, Slovacia, Regatul Unit (Ţara Galilor) şi Turcia, toate testele naţionale au drept scop principal să servească la luarea deciziei cu privire la parcursul şcolar al elevilor. În general, acest tip de teste se susţin în etape mai târzii ale şcolarizării, de exemplu, la sfârşitul învăţământului primar, în cursul sau la sfârşitul învăţământului secundar inferior şi la sfârşitul învăţământului secundar superior. Testele naţionale pentru monitorizarea şcolilor şi/sau a sistemului de educaţie reprezintă singurele tipuri de teste organizate în Belgia (comunitatea flamandă), Spania, Luxemburg şi Islanda. În Belgia (comunitatea franceză), Danemarca, Malta, Regatul Unit (Anglia) şi Liechtenstein, cele mai multe teste naţionale servesc identificării nevoilor individuale de învăţare. Ultimele două tipuri de teste sunt organizate chiar de la începutul şcolarizării şi, cele mai multe, numai în învăţământul obligatoriu. Numărul de clase la care se organizează teste naţionale variază considerabil de la o ţară la alta. De exemplu, Danemarca, Malta, Regatul Unit (Anglia) şi Norvegia au elaborat teste naţionale pentru aproape fiecare clasă a învăţământului obligatoriu. Spre deosebire de acestea, câteva ţări organizează teste la un număr mult mai mic de clase. În Belgia (comunitatea flamandă), Spania, Cipru şi Slovacia, testele naţionale sunt organizate doar la două clase; în Germania, se aplică numai un test naţional.  În Irlanda, Franţa, Letonia, Lituania, Portugalia şi Norvegia, se pot desfăşura două teste naţionale la aceeaşi clasă. 
Note naţionale specifice
Bulgaria: Elevii din anul VIII al şcolilor specializate de limbi străine susţin şi evaluările externe naţionale.
Portugalia: Testele naţionale pentru identificarea nevoilor individuale de învăţare (Testes Intermédios) nu sunt obligatorii; şcolile au autonomia de a decide dacă să le aplice.
Slovacia: Testul naţional mai are un obiectiv la fel de important, acela de a monitoriza şcolile şi sistemul de educaţie.
Suedia: La nivel de învăţământ secundar, testele naţionale obligatorii pentru luarea unei decizii cu privire la parcursul şcolar al elevilor se susţin la disciplinele limba suedeză, limba engleză şi matematică în anul şcolar X, XI sau XII, în funcţie de momentul când se încheie studiul acestor discipline.  Norvegia: La cele mai multe clase, se desfăşoară teste naţionale separat, cu scopuri diferite pentru materii diferite.
       
BIBLIOGRAFIE
·                   Eurydice -Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulations and Statistics. Brussels: ECAEA/Eurydice. Eurydice (2011b),
·                   Structure of European Education Systems 2010/11: Schematic Diagrams, Brussels: ECAEA/Eurydice. Eurydice (2009),
·                   Key Data on Education in Europe 2009. Brussels: ECAEA/Eurydice. Eurydice (2009 ),
·                   National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results, Brussels: ECAEA/Eurydice. Eurydice (2009 ),
·                   Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities, Brussels: ECAEA/Eurydice. Eurydice (2008),
·                   Levels of Autonomy and Responsibilities of Teachers in Europe, Brussels: Eurydice. Eurydice (2007 ),
·                   Key Data on Higher Education in Europe, Brussels: Eurydice. Eurydice (2007),
·                   School Autonomy in Europe: Policies and Measures, Brussels: Eurydice. Eurydice (2005),
·                   Key Data on Education in Europe, 2005. Brussels: Eurydice. Eurydice (2004), Evaluation of Schools providing Compulsory Education in Europe. Brussels: Eurydice. Eurydice (2002),
·                   Key Data on Education in Europe 2002. Brussels: Eurydice.
·                   Hattie, J., 2009. Visible Learning: a Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London: Routledge.
·                   European Commission, 2011. Commission Staff working Document. Progress Towards the Common European Objectives in Education and Training. Indicators and Benchmarks – 2010/2011. Brussels: European Commission.
·                   European Commission, 2009. Commission Staff Working Document. Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training, Indicators and Benchmarks – 2009. Brussels: European Commission.
·                   European Commission, 2008. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Improving competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation on Schools. COM(2008) 425 final. Brussels: European Commission.
·                   European Commission, 2007. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Improving the Quality of Teacher Education. COM(2007) 392 final. Brussels: European Commission.
·                   OECD, 2010. PISA 2009 Results: Learning Trends: Changes in Student Performance since 2000 (Volume V). Paris: OECD Publishing
[1] ISCED 5: Învăţământul terţiar (prima etapă) În mod normal, pentru admiterea la aceste programe este necesară absolvirea nivelului ISCED 3 sau 4. Acest nivel include programe de învăţământ terţiar cu orientare academică (tipul A) care au în mare măsură o bază teoretică şi programe de învăţământ terţiar cu orientare ocupaţională (tipul B) care au de regulă o durată mai mică decât cele de tipul A şi sunt direcţionate către intrarea pe piaţa muncii.

[2] ISCED 1: Învăţământul primar Acest nivel începe între 5 şi 7 ani, este obligatoriu în toate ţările şi are în general durata de 4-6 ani.
ISCED 2: Învăţământul secundar inferior Continuă programele de bază ale nivelului primar, deşi predarea este în mod normal concentrată într-o măsură mai mare pe discipline de studiu. De obicei, sfârşitul acestui nivel coincide cu sfârşitul învăţământului obligatoriu.
ISCED 3: Învăţământul secundar superior Acest nivel începe în general la sfârşitul învăţământului obligatoriu. Vârsta de admitere este în mod normal de 15 sau 16 ani. Condiţia privind studiile anterioare (învăţământul obligatoriu) şi alte cerinţe minime de admitere sunt de obicei necesare. Instruirea este deseori concentrată pe discipline de studiu mai mult decât la nivelul ISCED 2. Durata normală a nivelului ISCED 3 variază de la 2 la 5 ani.

[3] ISCED 0: Învăţământul preşcolar este definit drept etapa iniţială a instruirii organizate. Se desfăşoară în cadrul unei şcoli sau a unui centru şi este conceput pentru copiii cu vârsta de cel puţin 3 ani. 
ISCED 1: Învăţământul primar Acest nivel începe între 5 şi 7 ani, este obligatoriu în toate ţările şi are în general durata de 4-6 ani.
ISCED 2: Învăţământul secundar inferior Continuă programele de bază ale nivelului primar, deşi predarea este în mod normal concentrată într-o măsură mai mare pe discipline de studiu. De obicei, sfârşitul acestui nivel coincide cu sfârşitul învăţământului obligatoriu.
ISCED 3: Învăţământul secundar superior Acest nivel începe în general la sfârşitul învăţământului obligatoriu. Vârsta de admitere este în mod normal de 15 sau 16 ani. Condiţia privind studiile anterioare (învăţământul obligatoriu) şi alte cerinţe minime de admitere sunt de obicei necesare. Instruirea este deseori concentrată pe discipline de studiu mai mult decât la nivelul ISCED 2. Durata normală a nivelului ISCED 3 variază de la 2 la 5 ani.


Postări populare