15 ian. 2019

Despre manuale școlare!

Că tot vor unii să introducem iar în sistem baronii manualelor cu licitațiile aferente, las mai jos câteva informații:

La clasa a V-a (la ultima tură de licitații) s-au făcut 25 de titluri din 108 sau 109, în 2,5 milioane de exemplare cu 25 milioane lei.
În 2018 s-au făcut 119 titluri noi, din care majoritatea alternative la trunchiul comun, în 3,2 milioane de exemplare cu 28 milioane lei (adică de aprox. 5 ori mai multe titluri cu aproape aceiași bani). Majoritatea (peste 80%) au fost livrate înainte de începutul anului școlar. Pentru câteva titluri s-a încheiat evaluarea abia în 4 septembrie pentru că manuscrisele s-au depus abia în august, de aceea au ajuns mai târziu în școli.
S-au realizat manuale în 9 limbi ale minorităților naționale (slovacă, germană, sârbă, croată, rromani, rusă, ucraineană, maghiară, turcă), în situația în care unele dintre ele nu mai existau pe băncile elevilor, ca titluri, de 20 de ani.

Situație ani anteriori vs. anul 2018

1. Licitație deschisă pentru Achiziție manuale școlare pentru clasa I și clasa a II-a în 19.04.2014 - Data încheierii ultimului acord-cadru 20.01.2015 - 9 luni, iar elevii au primit manualele doar în semestru al doilea. Până atunci au cumpărat auxiliarele neacreditate

2. Licitație deschisă pentru Achiziție manuale școlare pentru clasa I, clasa a II-a și clasa a III-a 23.04.2015- Data încheierii ultimului acord-cadru 24.02.2016 -10 luni, elevii iarăși au cumpărat auxiliare neautorizate pentru că în primul semestru nu au avut manuale

3. Licitație deschisă pentru Achiziție manuale școlare pentru clasa a IV-a 05.08.2015- Data încheierii ultimului acord-cadru 25.10.2016 - 14 luni, elevii folosind tot anul școlar NUMAI auxiliare neautorizate.

4. Licitație deschisă pentru Achiziție manuale școlare pentru clasa a V-a 173858/16.03.2017- Data încheierii ultimului acord-cadru Noiembrie 2017 - 6 luni, iar elevii NU au mai folosit auxiliare neautorizate timp de 2 luni pentru că MEN a editat Compendiu.

5. Atribuire directă MEN-EDP pentru manualele școlare aferente claselor I, a II-a și a VI-a - Acord-cadru semnat în 05.04.2018, contract subsecvent 1 semnat în 25.05.2018, contract subsecvent 2 semnat în 04.09.2018, contract 3 semnat în 12.11.2018, toate manualele livrate până la 28.12.2018, peste 80% înainte de începutul anului școlar.

! atenție, data încheierii ultimului acord-cadru din anii anteriori NU coincide, evident, cu data furnizării manualelor școlare în teritoriu (abia după încheierea acordurilor-cadru se face comanda pentru tipărire, urmează transportul, deci a mai trecut cel puțin o lună între semnarea contractelor și livrarea efectivă a produsului).

Concluzie: rețeta era simpla. Contestații în licitații pentru ca părinții și elevii sa cumpere auxiliare după ce începea anul școlar.

P.S. Un cost aproximativ pentru o clasă la nivel național- 170000 de elevi care cumpără auxiliare anual de minimum 50 euro înseamnă 8,5 milioane de euro (nefiscalizați) înmulțim cu 5 clase ( CP, I, II, III, IV) înseamnă minim 42,5 milioane de euro anual pentru ciclul primar. Bani NEFISCALIZAȚI și comisioane în sistemul de învățământ prin tentaculele #baronilormanualelor.

17 apr. 2018

Propunere legislativă de modificare a alineatelor (3) și (3-1) ale articolului 71 din Legea educației naționale

Vreau să depun săptămâna viitoare o propunere legislativă de modificare a alineatelor (3) și (3-1) ale articolului 71 din Legea educației naționale:
„ (3) Rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 1 la 10, în învăţământul secundar şi în învăţământul terţiar nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale. Prin excepție, în învățământul gimnazial, la disciplinele prevăzute cu o oră de predare pe săptămână, se acordă calificativele insuficient, suficient, bine şi foarte bine, respectiv admis/respins la educația fizică, educația muzicală și educația plastică.
(3-1) În învăţământul primar nu se acordă note sau calificative.„
și de modificare a alineatului (1) al articolului 66:
”(1) Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este în medie de 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar, în medie 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial şi în medie 30 de ore pe săptămână la învăţământul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate, conform prezentei legi.„
Eliminarea notelor și calificativelor în învățământul primar nu înseamnă că elevul nu va fi evaluat. Evaluarea participării la activităţi instructiv-educative şcolare şi extraşcolare, se va face în mod continuu, folosind instrumente specifice de evaluare, fără note sau calificative, similare cu cele folosite în alternativa educationala Step by Step, respectiv caietul individual de evaluare; caietul de corespondenţă cu familia; o fişa pentru evidenţa frecvenţei; portofoliul cu lucrările semnificative privind evoluţia elevului.
Voi ce părere aveți?

Postări populare