31 oct. 2011

Metodologie de miscare de personal 2012-2013

Metodologia de miscare de personal 2012-2013 o puteti descarca de AICI

pentru cei care nu reusesc se poate descurca de pe www.slimm.ro

DECLARATIA FINALA CONFERINTA SOCIALA REUNITA DIN ROMANIA Editia a 2-a 22 Octombrie 2011, BucurestiPe 22 Octombrie 2011 reprezentanti ai Sindicatelor si ai Societatii Civile din Romania si din 9 tari Europene au participat la editia a doua a Conferintei Sociale Reunite din Romania http://www.conferintasocialareunita.ro  ca parte componenta a procesului Conferintei Sociale Reunite Europene http://www.jointsocialconference.eu .

Obiectivele principale ale Conferintei :

·         gasirea de alternative si solutii concrete la actualele politici guvernamentale antisociale care, sub pretextul Crizei, ataca sectorul serviciilor publice afectind, practic, intreaga populatie prin incalcarea principiilor Statului de Drept si prin incercarea de distrugere a conceptului de Stat Social de Bunastare (Social Welfare State concept);
·         respingerea Planurilor de Austeritate care implica desfiintarea locurilor de munca, diminuarile salariilor, pensiilor, burselor pentru elevi si studenti si a alocatiilor pentru copii, combinate cu cresterea taxelor si impozitelor, toate pe fondul lipsei de solutii economice si sociale reale ;
·         combaterea totala a coruptiei ca unul dintre principalii factori cauzatori ai deficitului bugetar, agravarii Crizei si adoptarii masurilor de austeritate. 

INVITATIE LA AUDIERE PUBLICA - IN ATENTIA UNITATILOR DE INVATAMANT

Sindicatul Liber al Invatamantului Preuniversitar Clujean: INVITATIE LA AUDIERE PUBLICA - IN ATENTIA UNITATILOR DE INVATAMANT

29 oct. 2011

"timpul liber" al unui profesor!

1. Activitatea didactică .... 630 ore (18 ore x 35 săpt. = 630 ore)
2. Transport către diverse activităţi obligatorii (cercuri pedagogice, perfecţionări, şedinţe metodice, convocări la ISJ, activităţi sportive, olimpiade şi concursuri, testări, etc.)...................1 oră/ săpt. = 35 ore (1 oră x 35 săpt. = 35 ore)
3. Participare la cercuri metodice, perfecţionări, convocări la ISJ, ITM, ISU, Primării şi Consilii Locale, Poliţie, şedinţe ale cercurilor metodico-ştiinţifice, etc.......2 ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)
3. Elaborare teste iniţiale............................................................1 oră
4. Redactare/Tehnoredactare teste iniţiale, multiplicare............3 ore
5. Concepere/redactare/tehnoredactare planificări calendaristice.......10 ore
6. Concepere/redactare/tehnoredactare planificări pe unităţi de învăţare.......2 ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)
7. Concepere/redactare/tehnoredactare planuri de lecţie, proiecţii didactice, proiecte ale unităţilor de învăţare......5 ore/săpt.=175 ore (5 ore x 35 săpt. = 175 ore)
8. Concepere/redactare/tehnoredactare mijloace de evaluare formativă şi sumativă, multiplicare..........5 ore/săpt.=175 ore (5 ore x 35 săpt. = 175 ore)
9. Evaluarea testelor scrise, notarea, realizarea clasificărilor, realizarea statisticilor................10 ore/săpt.=350 ore (10 ore x 35 săpt. = 350 ore)
10. Realizarea şi întreţinerea de materiale didactice şi metodico-ştiinţifice ...1 oră/săpt=35 ore (1 oră x 35 săpt. = 35 ore)
11. Participare la şedinţele Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie.......................2 ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)
12. Concepere/redactare/tehnoredactare documente comisii metodice, dosarul catedrei, comisii PSI, P.M, Comisia de disciplină, etc....2 ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)
13. Participarea la şedinţele comisiilor metodice, catedrei, comisiilor PSI, Protecţia Muncii, Comisiei de disciplină, etc........0,5 ore/ săpt.=17,5 ore (0,5 ore x 35 săpt. = 17,5 ore)
14. Realizarea sarcinilor serviciului pe şcoală, paza şi protecţia elevilor.....3 ore/săpt.=105 ore (3 ore x 35 săpt. = 105 ore)
15. Perfecţionare ştiinţifică, autoperfecţionare metodico-ştiinţifică…..10 ore/săpt.=350 ore (10 ore x 35 săpt. = 350 ore)
16. Altele.....................................1 oră/săpt.=35 ore 1 oră x 35 săpt. = 35 ore


Total ore pe an: 2201,5


2201,5 : 35 = 62,9 ore/săptămână , adică12,5 ore pe zi!

Rog colegii cadre didactice sa ma corecteze, sa-mi semnaleze unde am gresit, am pus ore prea multe sau prea putine! Sau alte activitati pe care dansii le fac si nu le-am surprins eu! Mi se pare mie sau asta merita atentia specialistilor in dreptul muncii?"

Miscare personal 2012-2013 si alte ordine MECTS

Aveti Ordinul privind miscarea personalului din invatamant 2012-2013

Regulament inspectie scolara

Concurs inspectori generali si adjuncti

Regulament organizare Bibioteci si Centre de Documentare si Informare

28 oct. 2011

Personalul didactic auxiliar nu va mai beneficia de gradația de merit


Personalul didactic auxiliar din învățământ nu va mai beneficia începând cu anul 2012 de gradația de merit, potrivit metodologiei care reglementează acordarea acestui drept.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ condamnă decizia Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului de a îngrădi un drept al angajaților din învățământ, doar pentru a face economie la bugetul Statului.
În total, la nivelul unităților de învățământ din întreaga țară, vor fi afectați aproximativ 17.000 de angajați, reprezentând personalul didactic auxiliar, respectiv: bibliotecari, laboranți, informaticieni, secretari etc.
Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază.
Federația noastră a făcut deja demersuri către Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților, pentru modificarea actului normativ, prin care personalul didactic auxiliar nu mai beneficiază de gradația de merit.   “Considerăm că este o discriminare și o lipsă de recunoaștere a importanței pe care o are personalul didactic auxiliar într-o unitate de învățământ. Gradația de merit se acorda pentru activitatea deosebită, iar efortul bugetar nu era atât de mare, însă pentru colegii noștri sumele primite în plus înseamnă foarte mult. Din păcate, Ministerul Educației continuă să își bată joc de angajații din învățământ”, a declarat Simion Hancescu, președintele FSLI.

Vom ilustra mai jos, cu câteva exemple

Bibliotecar

Salariu de bază – 940 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1175 lei

Informatician, grad I A

Salariu de bază – 992 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1240 lei

Laborant

Salariu de bază – 899 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1123 lei

Secretar

Salariu de bază- 964 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1205 lei
 Detalii www.fsli.ro

26 oct. 2011

AUDIERE PUBLICA Durata studiilor în învăţământul liceal scade de la 4 la 3 ani. Creştem astfel calitatea în educaţie?

Grupul de iniţiativă „Lobby pentru Cluj”, Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ organizează joi, 3 noiembrie 2011, ora 14.00, la Hotel Victoria din Cluj-Napoca, o audiere publică cu candidaţii la funcţile administratiei locale din cadrul alegerilor locale din 2012.
 Invităm cetățenii, organizațiile neguvernamentale și alte organizații să-și exprime în scris punctul de vedere cu privire la tema " Durata studiilor în învăţământul liceal scade de la 4 la 3 ani. Creştem astfel calitatea în educaţie?". Scopul audierii publice este prezentarea unor soluţii în ceea ce priveste invatamantul liceal raspunzand la următoarele întrebări majore:
Invităm cetățenii, organizațiile neguvernamentale și alte organizații să-și exprime în scris punctul de vedere cu privire la tema " Durata studiilor în învăţământul liceal scade de la 4 la 3 ani. Creştem astfel calitatea în educaţie?". Scopul audierii publice este prezentarea unor soluţii în ceea ce priveste invatamantul liceal raspunzand la următoarele întrebări majore:

            ● Cum credeti că putem creşte calitatea în educaţie? Revenind la cei 4 ani de liceu? Păstrând structura actuală, de 3 ani, dar regândind structura Curriculei Naţionale

            ● Cum vor fi afectate competenţele generale, conţinuturile şi aptitudinile pe care le reglementează programele scolare prin diminuarea unui an din ciclul liceal?

            ● Cum ar putea contribui administratia locala si invatamantul universitar la cresterea calitatii invatmantului liceal, in noul contex al Legii Educatiei Nationale?

            ● Cum ar putea fi motivaţi profesorii să se implice în acest dificil proces de schimbare, ştiind că meseria de profesor nu mai este atât de atractivă? Cine ar avea capacitatea de a-i forma si consilia pe profesori în această direcţie?

Audierea publică, ca formă de consultare publică, urmărește colectarea de opinii, soluții și probleme de la cetățenii comunității și sintetizarea acestora într-un raport efectuat de experți independenți. Un astfel de exercițiu democratic întărește comunitatea și contribuie la realizarea unor politici publice potrivite acesteia.

Depunerea depoziției (opiniei) scrise le va permite și înscrierea pentru susținerea publică de 2 minute, în cadrul audierii publice, a punctelor de vedere exprimate şi în depoziţia transmisă organizatorilor. Termenul limită pentru primirea depoziţiilor este data de 2 noiembrie 2011. Depoziţiile nu trebuie să depăşească 2 pagini A4 şi vor conţine informaţii, argumente şi/sau date statistice care susţin/ întăresc punctul de vedere al celui care depune depoziţia.

Important de reţinut: doar cei care depun depoziţia în scris pot să îşi susţină opinia public, în cadrul audierii publice din 21 septembrie. Cei care nu doresc să ia cuvântul în cadrul audierii publice, pot depune doar depoziţia în scris – aceasta va fi analizată de către comisia de experţi şi va contribui la realizarea raportului final.

La audierea publică vor participa grupul de experți, reprezentanți mass media, politicieni locali și reprezentanți ai diverselor grupuri de interese.

Specialiştii din domeniul invatamantului universitar si preuniversitar clujean, care vor forma Comisia de Experţi, vor însuma într-un raport final toate propunerile făcute în cadrul audierii şi vor formula concluziile acesteia. Acesta va fi prezentat public în data de 10 noiembrie 2011 în cadrul unei conferinţe de presă. Ulterior,  „Lobby pentru Cluj” va semna un protocol de poziţie cu fiecare candidat la funcţia de primar, pentru ca, pe durata exercitării mandatului, partidul din care face parte să materializeze propunerile făcute în cadrul audierii.


Regulamentul de organizarea a audierii, regulile de redactare a depoziţiilor și alte informații le găsiți pe blogul evenimentului : http://lobbypentrucluj.blogspot.com/.


***

Grupul de iniţiativă „Lobby pentru Cluj” este format din 14 reprezentanţi ai societăţii civile din Cluj şi fac parte din diverse structuri cum ar fi asociaţii, sindicate, organizaţii studenţeşti. Audierea publică este organizată cu sprijinul Academiei de Advocacy, organizaţia care prin intermediul proiectului „Partener Activ şi Implicat” va scoate pe piaţă primii experţi în lobby şi advocacy certificaţi UECNCFPA. Organizatorii audierii publice sunt participanţi la cursul de lobby şi advocacy, la care au mai participat reprezentanţi de sindicate, patronate, camere de comerţ, asociaţii de IMM-uri, organizaţii neguvernamentale şi asociaţii de jurnalişti din regiunea Nord – Vest.

Această audiere publică este a doua tema abordata de grupul Lobby pentru Cluj, dupa precedenta „Pastram medicii acasa sau ii servim pe tava strainilor” desfasurata in luna spetembrie si face parte dintr-un ciclu mai larg de consultări publice, care au ca temă principală „Calitatea vieţii în municipiul Cluj-Napoca”

Pentru mai multe detalii sau informaţii:

Ludmila Pop
Coordonator Relaţii Publice
0743.316.947
http://lobbypentrucluj.blogspot.com/

25 oct. 2011

Finantarea deficitului in 2012 din banii educatiei???

"Bugetul pe 2012 trebuie să fie extrem prudent, pentru că finanţarea deficitului este extrem de scumpă", a declarat şeful statului la intoarcerea de la o sedinta in care nu a prea fost bagat in seama.
In conditiile in care pentru edcatie se aloca aproape 3% din PIB, dar Legea Edcatie Nationale spune  ca ar trebui alocat 6% plus 1% cercetare este cat se poate de clar ca diferenta de 4% este regasita in finantarea acestui deficit.
Deci 4% din banii educatiei copiilor din Romania finanteaza firmele de partid pentru lcrari de investiti si toate celelalte pe care nu le stim.
Asa ca domnul presedinte trebuia sa nuanteze Bugetul pe 2012 trebuie să fie extrem prudent, pentru că finanţarea deficitului se face din banii educatiei
 

Def Un deficit bugetar apare atunci când cheltuielile unei entități (un guvern) depășesc încasările. 

Definitie: Suma baneasca cu care cheltuielile (platile) depasesc veniturile (incasarile). Deficitul poate fi: - deficit bugetar, adica suma cu care cheltuielile bugetare depasesc veniturile bugetului, - deficit al balantei comerciale (sold pasiv), atunci cand valoarea importului depaseste pe cea a exportului, - deficit al balantei de plati (sold pasiv), atunci cand platile depasesc incasarile valutare in relatiile unei tari cu celelalte la un moment dat.

20 oct. 2011

Inca doua metodologii de aplicare a LEN

LIPA..LIPA..MECTS emite acte normative..Au mai aparut doua azi:
Regulamentul de functionare a consortiilor scolare
si
Metodologia de echivalare a studiilor de scurta durata
Va las pe dumneavoastra sa le comentati si analizati

E timpul sa plecati...

E timpul sa plecati, cat nu e prea tarziu,
Pan’ n-o simti saracul ca-i jupuit de viu.
      I-ati inselat credinta vanzandu-va pe-un leu,
        Nu va fortati norocul… fereasca Dumnezeu…

Cu toata bunatatea din sufletu-i flamand
E si el ca si voi, tot muritor de rand…
Si el are rabdare… si-acelasi Dumnezeu,
         Dar nu-ntreceti masura punandu-i greu pe greu.

E timpul sa plecati, v-am suportat destul.
De-atatea vorbe goale poporul e satul.
Se-aude din morminte blestemul lui Brucan,
A expirat sorocul… si-a expirat in van.

Ati stat la carma tarii de douazeci de ani,
              Ne-ati luat pamanturi, case, ne-ati jecmanit de bani.
De fiecare data venind cu gura mare
      Ca vreti o alta viata, ca va doriti schimbare…

Schimbare v-ati dorit, schimbare vrem si noi,
Schimbare nu inseamna… tot voi, in loc de voi.
Mai sunt in talpa tarii voinici cu-nvatatura,
Nu gangaviti ca voi… si plini de incultura
.

Uitati-va in jur, va place ce-ati facut ?
De la paduri la fabrici pe toate le-ati vandut,
Sa va claditi palate, cu iz de puscarie,
Sunteti mai rau ca chelul de-i trebuia tichie.

Cu paznici pe la porti, de cine va e teama ?
Cine mai credeti voi ca va mai ia in seama ?
Nu sunteti Dumnezei, nici zeii din Olimp,
       Dar nu intindeti coarda… plecati cat mai e timp.

Iesiti si voi putin prin lumea aia buna,
Ca sa simtiti si voi cum euro se-aduna.
In lumea aia-a voastra, cea plina de rahat,
La care ne-ati vandut si ne-ati ingenuncheat.

In care obligati ne ducem saracia
Ca voi sa puneti ghiara usor pe Romania.
Ne mor copii acasa din dorul de parinti,
Iar voi ne vindeti tara, ca Iuda-n, doi arginti.

De-o jumatat’ de viata va tot platim simbrie,
Cealalta jumatate ne-ati dat-o-n datorie,
Si-n timp ce noi platim… voi huzuriti ca zbirii,
Ati dus sarmana tara la limita pieirii.

E timpul sa plecati, lasati-ne pe noi…
Destinul prost sa fie… dar nu facut de voi.
Voi stiti sa locuiti doar in afara legii,
Sa adunati prin furt averi si privilegii
.

V-am acceptat prea mult, ce ironi-a sortii,
Pe voi, ce-ati luat… si revolutia si mortii.
Doar nu cumva va vreti istoriei eroi,
S-ar rusina, sunt sigur, istoria cu voi.
      Iar voi, clevetitorii, pe screen sau cu condeie,
         Ce-ati tot suflat in foc, cand ei v-au dat scanteie,
Treziti-va, e timpul, cu toti, aceasta tara
S-o scoatem din rusine, din ura si ocara.

FSLI sesizeaza Avocatul Poporului

FSLI , singura federatie care a sesizat Avocatul Poporului cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor Legii pt aprobarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 

SESIZAREA O PUTETI DESCARCA DE AICI

18 oct. 2011

Sindicatul, sub nota reinventarii

 In popor exista zicala “Nu inventam noi roata”. Asta nu inseamna, insa ca nu putem reinventa sau imbunatati ceea ce credem ca este depasit de vreme. Este o regula care se poate aplica la lucrurile marunte, dar in acelasi timp poate fi si parte din filosofia...organizationala. Sindicatul este o organizatie care trebuie sa fie in permanenta adaptata la cerintele oamenilor, ceea ce inseamna ca trebuie sa se reinventeze continuu.
          La sfarsit de an 2011 suntem intr-o situatie mult mai grea decat eram in ianuarie 1990. Atunci se puneau nasteau sau...se inventau sindicatele libere dupa perioada grea din regimul comunist. Acum avem un cadru legislativ care incorseteaza la maxim activitatea sindicala. Avem trei legi noi Legea Dialogului Social, Legea Salarizarii Unitare si Legea Educatiei Nationale, care nu fac decat sa elimine partea sindicala din procesul de luare a deciziilor. In aceste conditii, sunt doar doua variante, ori ramai supus partii guvernamentale, ori incepi sa iti fortifici organizatia din interior spre exterior. 
Continuarea in REVISTA CATEDRA

17 oct. 2011

Revista FSLI -CATEDRA se lanseaza pe site-ul propriupagina de internet a Revistei FSLI....
asteptam sa o vizitati, comentati si evident (in spirit sindicalist) criticati constructiv
Toate cele bune

16 oct. 2011

Testele inițiale aplicate pe banii cadrelor didactice

 
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ  a realizat un sondaj de opinie online, pe site-ul oficial www.fsli.ro, privind apliccarea testelor inițiale. La acest sondaj au participat 291 de cadre didactice.
Rezultatele arată faptul că 52,92% dintre cei care au participat la sondaj sunt de acord cu aplicarea testelor inițiale.
În privința costurilor pentru aplicarea acestor teste inițiale(hârtia, multiplicarea testelor), cei care au participat la sondaj au spus că ele au fost suportate de:

-         Cadrele didactice: 52,23%;
-         Școala: 30,24%;
-         Comitetul de părinți: 12,37%;
-         MECTS: 4,12%;
-         Inspectoratul școlar județean: 1,03%.

Sondajul arată că 83,16% dintre respondenți nu cred ca rezultatele la examenele naționale se vor îmbunătăți datorită acestor teste.
La întrebarea Cum pot fi îmbunătățite rezultatele la examenele naționale, cadrele didactice au răspuns:

-         Modificarea programelor școlare: 49,48%;
-         Examene diferențiate: 27,49%;
-         Mai mult interes din partea părinților: 20,96%;
-         Meditații: 2,06%.

Sondajul de opinie a fost realizat pe site-ul www.fsli.ro. Din cele 291 de cadre didactice care au participat la acest sondaj, 182 sunt din mediul urban (62,54%) iar 109 (37,46%) sunt din mediul rural. De asemenea, 273 de cadre didactice ( 93,81% ) sunt titulare iar restul suplinitori. 

11 oct. 2011

Instructiunea 6 de aplicare a LEN

Sursa http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html

Măsuri tranzitorii. Modificarea prelungirii schimbării.

Măsuri tranzitorii. Modificarea prelungirii schimbării.

Lasand la o parte faptul ca art 11 contrazice articolul 284 alin 2 din LEN...au uitat o virgula.... a aparut a doua modificare a LEN
Ordinul Nr.5552 din 07.10.2011
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 10 octombrie 2011

În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.


Articolul I

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 februarie 2011, se modifică după cum urmează:
Articolul 8 va avea următorul cuprins:

Articolul 8

(1) Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar se realizează conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, condiţia privind formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar se consideră îndeplinită pentru absolvenţii care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă studiile necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi cursurile Departamentului pentru pregătirea personalului didactic cu certificat de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice.

Articolul 11 va avea următorul cuprins:

Articolul 11

(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, care îndeplineşte vârsta de pensionare, se pensionează, de regulă, la data încheierii anului şcolar. După data împlinirii vârstei legale de pensionare se interzice îndeplinirea oricărei funcţii de conducere, de îndrumare sau de control.

(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv a inspectoratului şcolar.

Articolul II

Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu

10 oct. 2011

Gradatii de merit 2014

 Deoarece am inteles ca multi dintre profesori nu stiau...
Ordinul ministrului  nr. 5617/2010 spune
Art. 12. - (1) Începând cu anul şcolar 2014-2015 evaluarea activităţii desfăşurate de personalul didactic în vederea obţinerii gradaţiei de merit se va realiza pe baza unui raport de activitate motivat/portofoliu personal, certificat de consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ.
(2) Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de 4 ani, cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecărui an şcolar, după caz, în funcţie de situaţia încadrării cadrului didactic. Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse, în vederea obţinerii gradaţiei de merit, revine conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ şi şefului de catedră sau responsabilului/responsabililor comisiei/comisiilor metodice.
(3) În vederea aprobării implementării proiectelor se parcurg următoarele etape:
1. Proiectele se depun şi se înregistrează la secretariatul unităţii/unităţilor de învăţământ în care urmează a fi
implementate, până la data de 1 octombrie a fiecărui an şcolar.
2. Consiliul de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ evaluează eligibilitatea candidaţilor şi a proiectelor în conformitate cu condiţiile şi criteriile de eligibilitate prezentate în cap. II şi III din Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.106/2010, şi întocmeşte lista candidaţilor şi a proiectelor eligibile, pe care o supune spre avizare consiliului profesoral.
3. Consiliul profesoral avizează, după caz, proiectele eligibile, menţionând numele candidatului şi titlul proiectului în procesul-verbal al şedinţei.
4. Conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ transmite candidaţilor ale căror proiecte au fost avizate de consiliul profesoral acordul scris pentru implementarea proiectului.
(4) Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.106/2010.
Art. 13. - Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere, prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 14. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Ordinul il gasiti AICI

MECTS recunoaste ca LEN nu este completa

Am spus de nenumarate ori ca LEN (LEGEA EDUCATIEI NATIONALE) nu este completa insa orgoliosii din MECTS nu au recunoscut
In sfarsit, dupa 8 luni, MECTS a realizat greseala si a completat aceasta lege cu Legea 166 din 7 octombrie 2011
E un prim pas...Mai sunt si alte articole care terebuie scoase din LEN precum si alte completari care sa rezolve problema invatamantului in Romania.


Legea nr. 166/2011 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 709, din 7 octombrie 2011.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Articol unic. - Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 247, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
„d1) în învatamantul vocational: profesor corepetitor;”.

2. La articolul 247, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„f) în invatamantul special si în comisiile de expertiza complexa: profesor itinerant si de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog scolar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoza si kinetoterapeut - se normeaza cate un post la fiecare grupa/clasa; profesor, profesor de educatie speciala si profesor preparator nevazator;”.

3. La articolul 250, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„h) pentru functia de corepetitor - absolvirea unui liceu de specialitate;”.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA
Bucuresti, 5 octombrie 2011.
Nr. 166.

9 oct. 2011

Informare Parlament despre Testele Initiale

Un coleg de lupta sindicala a avut o initiativa foarte intreresanta, fapt pentru care trebuie sa ne implicam si noi.
Astfel aveti INFORMAREA PARLAMENTULUI AICI

Sunt convins ca mai sunt multe aspecte nesemenalate in aceasta informare. Le puteti completa semna si transmite la Parlament.
Poate asa reusim sa il trezim pe domnul ministru.

6 oct. 2011

Nu ne luati de prosti domnule ministru

Am vazut si auzit  AICI declaratia ministrului educatiei
"Prin legea salarizării unitare, care va intra gradual în vigoare, s-a crescut acest nivel al intrării în sistem. Dacă ne uităm până unde va evolua acest salariu, către final de carieră, conform legii salarizării unitare, cadrele didactice din România vor ieşi, la ieşirea din sistem, la finalul carierei, vor fi în top 8% bugetari", a declarat Funeriu, la The Money Channel.
 
Este incredibil cat de senin poate sa sustina neadevaruri domnul ministru. 
O privire simpla in Legea Saarizarii Unitare, pe o grila de la 1 la 15 Profesor I (Studii superioare de lungadurata, ciclul II Bologna) grad didactic I are  coeficient 4,25 la care se poate adauga maxim 30% sporuri adica se ajunge undeva la 5,52...
Mai este mult pana la 15... Sunt alte categorii bugetare in partea de sus a grilei...
Noi nu  suntem decat in prima treime de jos a grilei tovarasul ministru. Si asta dupa reducerea cu 33% pe care ati comandato in luna mai a anli 2011
Asa ca...
Puteti sa ne reduceti in continuare posturi, puteti sa ne taiati salarii, puteti sa ne jigniti, puteti sa ne calcati in picioare, puteti sa ne ignorati,  dar nu puteti sa ne luati de prosti  domnule ministru.
Terminati cu declaratiile..... doar de dragul declaratiilor...
Asta din respect pentru adevar

 

4 oct. 2011

Lansare “Ghidul debutantului din învățământ”


Federația Sindicatelor Libere din Învățământ vă invită miercuri, 5 octombrie 2011, dată la care se sărbătorește Ziua Mondială a Educației, la lansarea Ghidului debutantului din învățământ. La eveniment vor participa 150 de cadre didactice aflate la început de carieră.
 Lansarea va avea loc la ora 14.00, la sediul FSLI, din Bulevardul Regina Elisabeta, nr 32, sector 5, București (sala de consiliu, etajul II). 
          Vă așteptăm!


Ghidul debutantului din învățământ este un material menit să îi ajute pe tinerii care pășesc în sistemul de învățământ să se acomodeze mai ușor cu acesta. Ghidul este structurat pe mai multe capitole, cuprinzând informații din legislație, activitatea didactică și cea sindicală.

 Contact: Marilena Gheorghita, Departamentul de Comunicare FSLI – marilena.gheorghita@gmail.com

3 oct. 2011

TESTE INITIALE. Detalii1) Directorul scolii ne-a anuntat ca nu ne poate "sponsoriza" cu copii xerox pentru toate testele initiale pentru toti cei 1700 elevi din scoala. Colegii mei au inteles ca trebuie sa scoata din buzunar, ceea ce au si facut.(??!!)
2) Neavand un copiator pentru public in scoala, in fiecare pauza profesorii alergau intr-un suflet pana la cel mai apropiat copiator (in piata alaturata), cu banii din bugetul propriu, si ajungeau inapoi transpirati si prafuiti, numai buni de intrat la clasa.
3) Unii au cerut bani de la elevi pentru copiile xerox, pe care apoi le-au refolosit la o clasa paralela!!!???
4) Dupa 3-4 teste intr-o zi, tratate mai mult sau mai putin superficial, unii elevi au refuzat sa mai scrie ceva in testele cu pricina ("Daca tot nu se pun note, mi se rupe!"). Bani si energie aruncate pe apa sambetei, nu?
5) O colega intra la un moment dat in cancelarie cu un nou teanc de teste semi-completate, le pune cu obida peste teancul-mama si intreaba descumpanita: "Si eu cu astea ce fac dupa...?" Raspuns: "Le pui la portofoliul personal!"
6) La limbi moderne testul e irelevant pentru elevii care urmeaza sa sustina ex. de BAC care are cu TOTUL ALTA STRUCTURA!
7) Toate testele astea trebuie corectate si analizate individual pana la nu-stiu-ce data. Nota: unii profesori au cate 300, 500, chiar 700 de elevi. Cat inseamna asta in TIMP de corectare? pai, sa zicem 300x2'(sa zicem)=600'(10h)

Ar mai fi si alte aspecte ale tabloului jalnic cu tema TESTE INITIALE. Dar avem si alte lucruri de facut, nu? Si apoi, nu e decat inca unul dintre copiii nascuti morti ai unui minister de pe alta planeta, care in loc sa ORGANIZEZE un SISTEM nu face decat sa mai adauge cate o rotita patrata unui mecanism (care dealtfel necesita reglaje extrem de fine) in agonie prelungita.

Va rog, daca mai aveti si alte "momente" ale acestei odisee, comentati!

2 oct. 2011

Scrisoarea deschisa a unui dascal

Avem un sistem de educatie in care de prea multa vreme lucrurile treneaza, reforma nu e de fapt reforma (sau e doar in sensul rau al cuvantului) si valorile reale sunt ''cu grija'' ascunse tocmai pentru ca deranjeaza un sistem de invatamant bolnav, in care nepotismul, politicul, minciuna si incompetenta celor care ne conduc sunt la ele acasa.
Avem un sistem bazat pe promovarea non-valorilor pentru ca doar asa se pot perpetua practici vechi, dar cu chip nou, in care limbajul de lemn din perioada comunista capata alte aspecte, dar in esenta, reliefeaza acelasi lucru.

Continuarea o gasiti in
Scrisoarea deschisa a unui dascal....

1 oct. 2011

Angajarea in invatamant 2011-2012

Dupa o ezitare nepermisa unui minister care se ocupa de educatie (AM SCRIS AICI) a reaparut, in forma modificata,  INSTRUCTINEA 5.

Modificata si nesemnata de catre ministru.
Odata cu aparitia in MO ar trebui aplicata....
In acelasi timp, instructiunea nerespectand toate articole LEN trebuie ceruta completarea si/sau anularea ei....
E voit sau nu...nu vom sti poate niciodata....

Postări populare