10 oct. 2011

Gradatii de merit 2014

 Deoarece am inteles ca multi dintre profesori nu stiau...
Ordinul ministrului  nr. 5617/2010 spune
Art. 12. - (1) Începând cu anul şcolar 2014-2015 evaluarea activităţii desfăşurate de personalul didactic în vederea obţinerii gradaţiei de merit se va realiza pe baza unui raport de activitate motivat/portofoliu personal, certificat de consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ.
(2) Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de 4 ani, cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecărui an şcolar, după caz, în funcţie de situaţia încadrării cadrului didactic. Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse, în vederea obţinerii gradaţiei de merit, revine conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ şi şefului de catedră sau responsabilului/responsabililor comisiei/comisiilor metodice.
(3) În vederea aprobării implementării proiectelor se parcurg următoarele etape:
1. Proiectele se depun şi se înregistrează la secretariatul unităţii/unităţilor de învăţământ în care urmează a fi
implementate, până la data de 1 octombrie a fiecărui an şcolar.
2. Consiliul de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ evaluează eligibilitatea candidaţilor şi a proiectelor în conformitate cu condiţiile şi criteriile de eligibilitate prezentate în cap. II şi III din Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.106/2010, şi întocmeşte lista candidaţilor şi a proiectelor eligibile, pe care o supune spre avizare consiliului profesoral.
3. Consiliul profesoral avizează, după caz, proiectele eligibile, menţionând numele candidatului şi titlul proiectului în procesul-verbal al şedinţei.
4. Conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ transmite candidaţilor ale căror proiecte au fost avizate de consiliul profesoral acordul scris pentru implementarea proiectului.
(4) Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.106/2010.
Art. 13. - Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere, prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 14. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Ordinul il gasiti AICI

5 comentarii:

 1. Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de 4 ani, cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecărui an şcolar, după caz, în funcţie de situaţia încadrării cadrului didactic
  ......
  lamuriti va rog tema proiectului trebuie sa vizeze o problema intalnita la nivelul grupului tinta doar in perioada claselor 1-4 sau claselor 5-8...ori candidatul poate sa aleaga un grup tinta si sa dezuleze activitati propuse pe tremen de 4 ani. Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 2. Unde pot profesorii sa afle un raspuns concret la problema pusa de in discutie despre grupul tinta...puteti sa ne lamuriti si pe noi, asteptam un semn...

  RăspundețiȘtergere
 3. poate sa lucreze cu orice grup tinta..si nu numai cu nr fix sau aceeasi..pot sa se termine anumite activitati in primul sa al doilea an

  RăspundețiȘtergere
 4. sper sa ma puteti lamuri si pe mine in ce priveste urmatoarea situatie: din iulie 2009 beneficiez de gradatie insă din ianuarie 2012 voi fi in concediu de maternitate.daca in 2015 doresc sa-mi depun din nou dosar de gradatie trebuie sa am proiect propus chiar daca nu sunt 4 ani?su cum pot folosi la dosar activitatea de dinainte de concediu(2009-2010, 2010-2011)?nu ar trebui sa fie o derogare de la aceste proiecte pentru astfel de situaţie? juristul de la inspectoratul de care apartin mi-a spus senin ca activitaţile din acesti ani de dinainte de concediu nu se mai pun.va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 5. sper sa ma lamuriti si pe mine cu urmatoarea situatie:din iulie 2009 beneficiez de gradatie, insa in ianuarie 2012 voi intra în concediu de maternitate.in mod firesc ar trebui sa-mni depun din nou dosar in 2015, iar acel an prevede obligativitatea proiectului mult discutat.daca ar fi sa-mi depun proiect până la acea dată nu aş avea 4 ani de proiect.insa nu ar trebui sa fie un articol din prezentul ordin referitor la acest tip de situaţii?ce se întâmplă cu anii mei de activitate(2009-2010, 2010-2011), cum îi voi putea exploata la depunerea dosarului viitor? va rog sa ma lamuriti şi pe mine. juristul inspectoratului de care aparţin a spus ca asta e, acei ani se vor pierde şi că nu am dreptul să mai depun dosar decât după 4 ani consecutivi de proiect.va mutumesc!

  RăspundețiȘtergere

Postări populare