31 mai 2012

Despre ședința de guvern de ieri, 30 mai 2012

         Am aprobat ieri, 30 mai 2012, un proiect de ordonanță de urgență privind completarea Legii Educaţiei Naționale, care să asigure funcţionarea clasei pregătitoare la începutul anului şcolar 2012-2013 şi două hotărâri de guvern, prin care să asigurăm, pentru această clasă pregătitoare, materialele didactice necesare. Este vorba de 22 de milioane de lei, pe care le vom folosi  pentru a achiziționa materiale didactice pentru cele aproximativ 5500 de clase pregătitoare.
      Licitațiile pentru achiziționarea de mobilier nu au fost organizate la timp în centrele regionale.  Motivul pentru care fosta guvernare a amânat aceste licitații este greu de găsit, în condițiile în care banii existau  în contul MECTS încă din 1 ianuarie. Dacă nu luam decizia de a trimite banii direct școlilor, riscam ca în 10 septembrie să nu avem mobilier în clase. Această decizie a făcut să fiu acuzat că am trimis banii direct școlilor ca să favorizez eventualele aranjamente pe care directorii de școli le-ar face la achiziționarea mobilierului. Chiar nu avem încredere în directorii unităților școlare din Romania? Chiar îi suspectăm ca ar fi infractori?
         Prevederile cuprinse în proiectul de ordonanță ne oferă siguranţa că, în 10 septembrie, vom avea, în faţa elevilor, profesori bine pregătiţi, că nu vom avea profesori necalificaţi, iar clasa pregătitoare va putea să funcţioneze, din acest punct de vedere, la parametri normali. În acest moment, nu mai are rost să ne întoarcem în trecut şi să vedem de ce s-a întârziat foarte, foarte mult în luarea deciziilor necesare pentru implementarea acestei clase pregătitoare. Fosta guvernare avea la dispoziţie un an şi jumătate să pună în ordine acest lucru, dar nu l-a făcut. Noi avem la dispoziție doar trei luni de zile, în care trebuie să luăm măsurile necesare, pentru ca, la începutul anului școlar, clasa pregătitoare să fie funcţională.
      Înainte de aprobarea acestei ordonanţe, la nivelul Capitalei, pentru cele 1138 de clase pregătitoare lipsesc 300 de profesori. Nu este nimeni înscris pentru a preda la cele 300 de clase, fapt pentru care trebuie să găsim aceşti profesori, să îi formăm în luna august, pentru ca în septembrie să poată intra în clase.
       Nu-mi place să folosesc cuvinte grele, dar trebuie să spun adevărul: fosta guvernare și-a bătut joc de copiii care, în toamnă, vor începe clasa pregatitoare și de părinții acestora. Nu a fost respectat niciun termen din planul de organizare și punere în practică a acestei clase, deși fostul ministru, care acum s-a ascuns la Cotroceni, în spatele președintelui, spune că totul a fost foarte bine organizat de domnia sa. Ministrul respectiv a avut la dispoziție peste un an în care să gândească astfel lucrurile, astfel încât părinții să nu fie supuși atâtor umilințe, pentru a reuși să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare. În realitate, am descoperit un haos general și în lipsa acestor măsuri, exista riscul ca acești copii să nu aibă unde să învețe din toamnă.
        Situaţia camerelor de luat vederi pentru examenul de Bacalaureat este rezolvată de săptămâna trecută. În conturile unităţilor şcolare au fost alocaţi banii necesari supravegherii tuturor celor 7000-8000 de săli de clasă din cele 638 de centre de examen. Garantez faptul că toate sălile de examen de la evaluarea naţională şi de la examenul de bacalaureat vor avea camere de luat vederi. Suma totală pe care Ministerul Educaţiei a alocat-o pentru achiziționarea acestora este de aproximativ 13 milioane de lei.
       Vă asigur că suntem foarte bine pregătiţi pentru examenul de Bacalaureat.  Avem o mică problemă legată de unii dintre inspectorii şcolari generali sau generali adjuncţi, care răspund de buna desfăurare a examenului și care sunt implicaţi în campania electorală. Ei trebuie înlocuiţi şi, ca să liniştim chestiunea aceasta politică, eu fiind un ministru tehnocrat, pot să spun că, la sfârșitul lunii august, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor de inspector şcolar general, pentru prima dată după patru ani. Pentru aceasta, am organizat o nouă serie a concursului pentru constituirea corpului național de experți în management educational. După ce, în 20-25 august, se vor desfășura concursurile pentru funcțiile de inspectori şcolari generali, vor urma,  în lunile septembrie şi octombrie, concursurile pentru ocuparea funcţiilor de inspectori şcolari generali adjuncţi și de directori de unităţi şcolare. Astfel, vom putea asigura stabilitate managerilor de unități școlare timp de patru ani de zile. Principala vină pe care inspectorii şcolari generali au găsit-o fostei guvernări  a fost tocmai aceea că nu au organizat concurs în ultimii patru ani de zile şi astfel ei depindeau de stiloul unui ministru.
         Potrivit proiectului de act normativ aprobat  astăzi, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona, în situaţii excepţionale, sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti. Această ajustare a cadrului legislativ permite, de exemplu, înscrierea unui elev după începerea anului şcolar într-o clasă care are efectivul la limita maximă, dar care este unică pe nivelul respectiv sau are o specializare unică. Un alt efect benefic este posibilitatea funcţionarii claselor sub efectivul minim (în situaţii temeinic motivate) în zonele izolate din mediul rural sau peste efectivul maxim, în zonele aglomerate din mediul urban.  Există în momentul de faţă unităţi şcolare, mai ales în mediul rural, unde avem 26 de copii pentru clasa pregătitoare. Nu aveam actul normativ prin care să poată funcţiona cu 26 de elevi. Trebuia să luăm un elev să-l plimbăm vreo 15-20 kilometri sau să facem două clase cu 13 elevi.
       În legătură cu raportul privind violența în unitățile școlare din România pot să spun că, în acest moment, există doar un raport parțial, iar vineri acesta va fi finalizat. Vom lua măsuri de prevenire și combatere a violenței prin  regulamentul de funcţionare a unităţilor şcolare, a cărui adoptare a fost întârziată cu un an şi jumătate, deși Legea Educaţiei Naționale prevedea ca acest regulament să fie elaborat în opt luni de zile. Unele măsuri vor fi introduce și prin regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie al unității școlare, care nu există în acest moment. Cele două regulamente vor aduce elemente de îmbunătăţire în această direcție. Şi, în paralel sau în completare, vom elabora un plan naţional privind prevenirea și combaterea violenţei în şcoli.
        Proiectul de ordonanță de urgență se referă și la învăţământul superior. Am luat măsuri care permit organizarea şcolilor doctorale, respectiv menţinerea şi îndeplinirea standardelor de autorizare provizorie/ acreditare în învăţământul superior.  Trebuia ca, în urmă cu şase luni de zile, să se facă o evaluare a școlilor doctorale, care însă nu s-a făcut și, în momentul de faţă, exista riscul să nu putem să repartizăm numărul de locuri la universităţi. Pentru anul 2012-2013, acest lucru se va face prin ordin de ministru. Pentru anul universitar 2013-2014, cu siguranţă, vom demara, așa cum prevede Legea Educaţiei Naţionale, competiţia pentru granturi.

29 mai 2012

Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a


În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 Art. 2. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia modernizarea patrimoniului, informatizare şi investiţii şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

Bucureşti, 24 mai 2012.
Nr. 4.171.

ANEXĂ
CALENDARUL
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a

5 iunie 2012 Afişarea programului orar al înscrierilor şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
6-17 iunie 2012 Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
18 iunie 2012 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
19-27 iunie 2012 Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, la inspectoratul şcolar de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
28-29 iunie 2012 Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care, la data înscrierii la selecţie, ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora
2-11 iulie 2012 Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS
12 iulie 2012 Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor
12 iulie 2012 Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar
13-19 iulie 2012 Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la MECTS
20-23 iulie 2012 Soluţionarea contestaţiilor


24 iulie 2012 Transmiterea de către MECTS a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar
25-26 iulie 2012 Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la MECTS
31 iulie 2012
Emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

28 mai 2012

Astăzi, 28 mai, a avut loc proba de limba şi literatura română din cadrul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat

      Astăzi, 28 mai, a avut loc prima probă scrisă din cadrul sesiunii speciale a examenului de  bacalaureat pentru participanţii la olimpiade şi competiţii internaţionale, proba de limba şi literatura română.
Conform datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, în cele două centre de examinare au fost prezenţi 878 din cei 880 de candidaţi înscrişi. Din totalul elevilor care au susţinut proba, 20 au fost eliminaţi din examen din cauza tentativelor de fraudă (telefoane mobile, căşti, materiale ajutătoare etc.).
Neregulile au fost descoperite atât cu ajutorul sistemului de camere de supraveghere din sălile de examen, cât şi cu ajutorul profesorilor supraveghetori care şi-au făcut datoria.
     Marţi, 29 mai, va avea loc proba obligatorie a profilului. În următoarele zile, respectiv, miercuri 30 mai, şi joi, 31 mai se vor desfăşura proba la alegere a profilului şi specializării şi proba la limba şi literatura maternă.
Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 31 mai (până la ora 18.00), iar depunerea contestaţiilor va avea loc în cursul aceleiaşi zile, în intervalul orar 18.00 - 22.00. Vineri, 1 iunie, vor fi soluţionate contestaţiile şi vor fi afişate rezultatele finale.

Au început înscrierile pentru sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2012

     Astăzi, 28 mai 2012, au început înscrierile pentru sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat din acest an.
Calendarul de desfăşurare a probelor este următorul:

28-30 mai Înscrierea candidaţilor la prima sesiune a examenului de bacalaureat 2012
11-13 iunie proba A Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
13-15 iunie proba B Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
18-22 iunie proba D Evaluarea competenţelor digitale
25-27 iunie proba C Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
2 iulie proba E/a Limba şi literatura română – proba scrisă
3 iulie proba E/b Limba şi literatura maternă – proba scrisă
4 iulie proba E/c Proba obligatorie a profilului – proba scrisă
6 iulie proba E/d Proba la alegere a profilului şi specializării – proba scrisă
8 iulie Afişarea rezultatelor
9 iulie Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 - 12:00)
10-12 iulie Rezolvarea contestaţiilor
13 iulie Afişarea rezultatelor finale
Le urez succes tuturor candidaţilor.

23 mai 2012

Guvernul Ponta majorează numărul de locuri la licenţă, masterat, doctorat

Miercuri, 23 mai 2012, guvernul a decis, pentru anul 2012-2013, creşterea numărului de granturi în învăţământul superior, comparativ cu proiectul iniţial, prezentat în aprilie de fostul guvern.
Pentru învăţământul superior de licenţă vor fi alocate 62.400 de locuri finanţate de stat, la masterat vor fi 35.600 de granturi, pentru rezidenţiat s-au stabilit  4.000 de locuri, iar la doctorat vor fi 3.000 de locuri.
Guvernul trecut propusese pentru anul universitar 2012-2013 un număr de 45.887 granturi de studiu pentru învăţământul superior de licenţă.
În ceea ce priveşte învăţământul universitar de masterat, guvernul trecut prevăzuse în proiect 25.426 granturi de studiu.
Potrivit proiectului de hotărâre de guvern elaborat de guvernul trecut, pentru ciclul universitar de doctorat, cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar 2012-2013, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, era de 1.504 granturi de studiu, iar pentru rezidenţiat erau prevăzute 4.000 de granturi de studiu.
La învăţământul preuniversitar, Guvernul Ponta a decis să aloce 665.000 de locuri pentru preşcolari. De asemenea, în anul şcolar 2012-2013 vor fi 925.000 de locuri în învăţământul primar şi 900.000 la cel gimnazial.
La liceu, în clasa a IX-a, au fost prevăzute pentru anul şcolar 2012-2013 un număr de 210.000 de locuri la învăţământ de zi şi 17.000 de locuri la învăţământ seral.
Totodată, la liceele cu profil artistic şi sportiv vor fi 21.500 de locuri finanţate de stat.
În învăţământul profesional vor fi 20.000 de locuri pentru clasa a X-a la învăţământ de zi şi 10.000 la învăţământ seral, finanţate de stat, iar la şcolile postliceale vor fi 18.187 de locuri pentru anul I, învăţământ de zi şi seral.
Am reuşit să stabilim noi, astăzi, cifrele de şcolarizare, deşi Hotărârea de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare trebuia elaborată şi aprobată până la data de 1 martie 2012.

22 mai 2012

Despre PREGĂTIREA clasei pregătitoare

Aud zilele acestea diverse declaraţii date de foşti miniştri, analişti şi comentatori pe marginea clasei pregătitoare. Mă simt nevoit să fac câteva clarificări absolut necesare. Nu vreau să-i las fără informaţiile care sunt absolut necesare pentru susţinerea unui punct de vedere corect.

1. Până în data de 1 martie era nevoie de Hotărârea de Guvern cu cifra de şcolarizare ( pentru a putea să ştim CÂŢI COPII sunt în clasa pregătitoare şi nu numai). O voi rezolva miercuri, 23 mai.
2. Până în data de 1 aprilie era nevoie de reţeaua şcolară (câte clase, la ce şcoli etc). Inclusiv broşura pentru admitere este în întârziere. O voi rezolva joi, 24 mai, cel mai târziu.
3. Este nevoie ca unităţile şcolare să fie validate de către Consiliile locale. Acest lucru este stabilit în  LEN. Problema este nerezolvată până în acest moment. Sper să rezolv cât se poate de repede.
4. Programa şcolară este singurul lucru aprobat. 
5. Mobilier: ( în întârziere) 26 milioane de lei (bani de la bugetul de stat din luna decembrie a anului 2011) repartizaţi pe 8 regiuni. Fără procedura de achiziţie până în data de 21 mai. Doar un centru, din cele 8, a finalizat procedura. Este imposibil, din acest moment, ca până în data de 10 septembrie sa avem mobilier în şcoli. Singura soluţie a fost repartizarea pe unităţi şcolare a sumelor, iar procedura de achiziţie să fie în obligaţia directorului. Suplimentar, am cerut un aviz de la Ministerul Sănătăţii. Se va rezolva marţi, 22 mai, prin ordin de ministru.
6. Materiale didactice: (foarte mare întârziere)   23 milioane de lei (bani din fonduri europene). Este nevoie de hotărâre de guvern, pe care sper să o aprobăm săptămâna viitoare. Aici trebuie organizată licitaţie natională. Este imposibil ca, până în data de 10 septembrie, materialele să ajungă în şcoli. Anticipat, îmi cer scuze faţă de părinţi.
7. Corpul profesoral: (întârziere)  Nu este pregătit, în acest moment, pentru noua programă. Obligatorie este încadrarea cu personal aflat în sistem, în acest moment,  pentru ca în luna august să fie format în acest sens. Nu ne putem permite să punem un debutant la clasa pregatitoare. Pentru rezolvarea acestei probleme este nevoie de o completare a Legii Educaţiei Nationale. Pregătesc acest act normativ pentru şedinţa de guvern de săptămâna viitoare.
8. Pentru amenajarea locului de joacă din sala de clasă nu este prevăzut NICIUN LEU. Caut resurse la rectificarea bugetară.
9. Manualele şcolare nu sunt prevăzute cu finanţare sau editare nicăieri.

Aşa arată, în acest moment, pregătirea acestei clase. Este uşor să arunci vorbe. Însă este nevoie de fapte. Obligaţia morală a ministerului este să asigure fiecărui copil accesul egal la o educaţie modernă. Se pare că foştii miniştri nu au avut acest scop. Remarc o întârziere a deciziilor din partea acestora. 
Au făcut intenţionat acest lucru? Este doar nepricepere?
Mi se pare că, de fapt, nu îşi doreau să înfiinţeze această clasă.

20 mai 2012

Mâine începe sesiunea specială a examenului de bacalaureat

      Pe 21 mai 2012, la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare" şi Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen" din Bacău începe sesiunea specială a examenului de bacalaureat pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite care se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale sportive sau pe discipline.
      La această sesiune participă 928 de absolvenţi de liceu aflaţi în proces de selecţie sau pregătire pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România, atât la olimpiadele internaţionale pe discipline, cât şi la competiţii sportive (campionate europene sau mondiale de juniori etc.).
      Le urez tuturor candidatilor mult succes şi îi asigur ca apreciez eforturile deosebite pe care ei le depun pentru a reprezenta cu onoare România.

Decenta uneori este necesara

In aceste zile, una dintre temele de discutii a fost aceea cu privire la plata personalului didactic care face parte din comisiile pentru examenul naţional de bacalaureat.
Am fost surprins neplacut de unele afirmatii facute de fosti ministri ai educatiei care atacau virulent declaratiile premierului Ponta.
Pentru o rememorare a evenimentelor adaug urmatoarele date.

In 2009 ministrul educatiei (E.A.) a emis ordinul care specifica, printre altele:
- Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen
- preşedintele comisiei:
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreşedinte:
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operare pe calculator/informatician):
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 400 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 400 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
- profesor examinator (oral/probă practică): 2 lei/candidat;
- cadrele didactice – asistenţi: 25 lei/zi.
Comisii din centre zonale de evaluare
- preşedintele comisiei:
· la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
· la o comisie de peste 1000 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreşedinte:
· la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
· la o comisie de peste 1000 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operare pe calculator/informatician): 0,70 lei/candidat;
- membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
- profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
 
In 2010 un alt ministru al educatie (D.F) a emis un alt ordin care prevedea:
Art.2. (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen:
 - preşedintele comisiei: 
 la o comisie de până la 450 de candidaţi (inclusiv) - 400 lei; ·
 la o comisie de peste 450 de candidaţi - 425 lei;·
 - vicepreşedinte, secretar, membru – 275 lei; 
- asistent - 25 lei/zi. 
Comisii din centre zonale de evaluare: 
- preşedintele comisiei: 
 la o comisie de până la 1000 de candidați (inclusiv) - 600 lei;·
 la o comisie de peste 1000 de candidați - 625 lei; · 
- vicepreşedinte – 350 lei 
- secretar (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician): 300 lei; - membru – 275 lei;
 - profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.  

In 2012 un alt ministru al educatiei (C.B) emite in acelasi ordin ca si cel din 2010:
Art.2. – (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen
 - preşedintele comisiei: 
 la o comisie de până la 450 de candidaţi (inclusiv) - 400 lei;·
 la o comisie de peste 450 de candidaţi - 425 lei; · 
- vicepreşedinte, secretar, membru - 275 lei;
 - asistent - 25 lei/zi. 
Comisii din centre zonale de evaluare
 - preşedintele comisiei: 
 la o comisie de până la 1000 de candidați (inclusiv) - 600 lei;·
 la o comisie de peste 1000 de candidați - 625 lei;· 
 - vicepreşedinte -350 lei 
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician) - 300 lei; 
- membru - 275 lei; 
- profesor evaluator - 4 lei/lucrare corectată. 

Este  suficient  de clar comparand datele cine are dreptate. 
Luni voi anula acest ultim ordin si voi propune un proiect de ordin care sa se apropie de cel din 2009.Poate si ceva mai mult.
Decenta insa sper sa o mentinem.
Toate cele bune

19 mai 2012

Întâlnirea de lucru dintre premierul Victor Ponta şi conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ministrul interimar al educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Liviu Pop, alături de secretarii de stat din Ministerul Educaţiei, Stelian Fedorca şi Gigel Paraschiv şi directorii generali din MECTS au avut o întâlnire de lucru, vineri, 18 mai, la sediul ministerului cu premierul României, Victor Ponta. Subiectele discutate în cadrul întâlnirii au vizat teme de actualitate din domeniul educaţiei: înscrierea în clasa pregătitoare, testele naţionale şi examenul de bacalaureat.La finalul întâlnirii, primul-ministru Victor Ponta a declarat că educaţia reprezintă, din punctul său de vedere un domeniu prioritar, alături de cel al sănătăţii, manifestându-şi totodată sprijnul pentru aceste domenii importante: Am intenţionat să cunosc direct cum stă situaţia şi să dau un mesaj foarte clar. Pentru mine, cele două domenii esenţiale ale oricărui stat modern le reprezintă sănătatea şi educaţia şi, în ceea ce mă priveşte, acord toată atenţia şi tot sprijinul pe care funcţia de prim-ministru mi-l garantează pentru buna desfăşurare a activităţii în aceste două domenii esenţiale. Nu există nimic mai important decât educaţie şi sănătate pentru o societate modernă, nu există nimic mai important pentru România în acest moment.a afirmat primul-minstru, Victor Ponta.De asemenea, premierul s-a referit şi la fenomenul violenţei din şcoli, fenomen din ce în mai frecvent în ultimele zile: „Nu este nimic mai grav pentru un părinte decât să îşi trimită copilul la o şcoală cu teama că va fi agresat, lovit, ucis. Sistemul de supraveghere cu camere nu are doar rolul de a preîntâmpina frauda în cazul diverselor examene, ci sper că va avea şi un efect pozitiv în intimidarea celor care eventual comit astfel de fapte, în prinderea imediată şi sancţionarea celor vinovaţi”, a declarat Victor Ponta.La rândul său, ministrul interimar al Educaţiei, Liviu Pop, a reafirmat că prioritatea zero pentru Ministerul Educaţiei în perioada imediat următoare rămâne buna organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale şi a examenului de bacalaureat, ceea ce necesită o implicare serioasă pentru recuperarea tuturor termenelor pierdute.

16 mai 2012

16 mai 2012 Conferinta de presa sediu MECTS

Azi,16 mai 2012,  voi sustine o conferinta de presa la sediul MECTS.
Ora la care se va desfasura o voi comunica in cel mai scurt timp posibil.
Multumesc pentru intelegere

15 mai 2012

Impertinenta ex-ministrului Funeriu continua

Citesc  pe REALITATEA.NET:   o declaratie a ex-ministrului Funeriu "Îi pot sugera, de exemplu, să nu blocheze învăţământul profesional, aşa cum l-am reclădit, şi să aprobe urgent cifra de şcolarizare. De asemenea, îi solicit să nu scadă standardele pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor universitar, dacă are respect pentru oamenii de calitate".

Ii reamintesc domnului consilier prezidential ca art 61 alin 5 din Legea educatie nationale spune ca acest lucru trebuia sa  fie aprobat prin Hotarare de Guvern pana in 1 martie 2012.
Nu i-am auzit insa glasciorul pe aceasta tema pana acuma.
Putina decenta nu ar strica totusi.
Nu am vazut NIMIC cladit pe invatamantul profesional. Totul e o ruina mentinuta si accentuata, mai ales,  in ultimii doi ani.
In sedinta de guvern de miercuri vom repara si aceasta eroare a fostului guvern.
E trist ca nici macar lucrurile bune din LEN nu au fost aplicate.


14 mai o zi plina

1.     Planul naţional privind locurile de muncă;
 2.     Prezentarea Programului de Guvernare 2012 - Capitolului 14 - Muncă, Familie şi Protecţie Socială;
 3.     Diverse
4.     Ordonaţă de Urgenţă privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
5.     Ordonaţă de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

Revenire salariala 8% in 1 iunie si 7,4% in 1 decembrie Detalii Aici
Dimineata grup tehnic pentru proiectul Planului national privind locurile de munca
Intalnire cu Ministrul Educatie pe marginea temelor pe care le-ati ridicat si dumneavoastra AICI
Va multumesc pentru idei si comentarii. Sper sa reusesc sa raspund asteptarilor fiecaruia dintre dumneavoastra.

O emisiune TV cu privire la DIalogul Social o gasiti AICI
Si un interviu la Ziare.com AICI

9 mai 2012

Ce schimbări ar trebui să se producă pe termen scurt şi mediu în Educaţie


     Avem un nou ministru al Educaţiei şi un ministru delegat care vine din mijlocul cadrelor didactice. Avem o nouă majoritate în Parlament. Vom avea un nou program de guvernare, care, cu siguranţă, va avea în centrul preocupărilor cetăţeanul. Sunt întrunite auspiciile unor schimbări fundamentale în societatea românească şi, evident,  în domeniul Educaţiei. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem. În primul rând, trebuie să reparăm ceea ce alţii au stricat. Avem nevoie de o lege completă şi corectă. Avem nevoie de oameni noi care să aplice legile noi. Avem nevoie de încredere şi, de aceea, trebuie să punem capăt unor practici ilegale şi imorale vechi. 
     Ca om al şcolii de 15 ani, ca mic lider de sindicat de 12 ani, ca mic activist politic în domeniul Educaţiei de 3 ani, îmi permit să punctez câteva dintre lucrurile esenţiale care ar trebui să se producă începând chiar de săptămâna viitoare:
1. Revenirea la nivelul salariilor din iunie 2010
2. Creşterea salariului debutanţilor pentru a se încuraja intrarea în sistem
3. Punerea în aplicare, în cel mult 3 tranşe, a hotarârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile
4. Modificarea curriculumului în sensul reducerii conţinuturilor şi, implicit, a conţinuturilor manualelor şcolare
5. Modificarea LEN, în urma unei dezbateri publice care să identifice în mod obiectiv prevederile care trebuie înlocuite
6. Organizarea de concursuri corecte pentru funcţiile de inspectori şcolari şi directori de unităţi şcolare
7. Introducerea unui program educaţional care să vizeze reducerea violenţei şcolare
8. Reducerea absenteismului şcolar
9. Introducerea unui set de măsuri care să asigure respectarea deontologiei profesionale de către toate cadrele didactice
10. Încheierea Contractului Colectiv de Muncă
11. Organizarea corectă şi transparentă a concursurilor şi examenelor naţionale
12. Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la programele de formare continuă şi de perfecţionare
Postarea  îmi aparţine mie şi se găseşte la această adresă: http://danielmalaelea-media.blogspot.com/2012/05/ce-schimbari-ar-trebui-sa-se-produca-pe.html

8 mai 2012

Primul pas spre normalitate

O sedinta lunga de guvern in care s-au luat cateva masuri asteptate.
Printre acestea:
- De la 1 iunie salariile bugetarilor vor creşte cu 8%, urmând ca restul sumelor necesare pentru revenirea la nivelul salariilor din iunie 2010 să fie acordate în luna decembrie.
Detalii www.guv.ro 
Sper ca incepand de maine organizandu-ma mai bine sa reusesc sa aduc in atentia dumneavoastra si un scurt calendar de lucru.4 mai 2012

Program Guvernare 2012 EDUCATIE

CAPITOLUL 13. EDUCAȚIE

Învăţământ preuniversitar
 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
 Reducerea abandonului şcolar inclusiv prin redeschiderea școlilor care au fost închise în mod abuziv
 Finalizarea programului de campusuri şcolare
 Formarea personalului din învăţământ prin programe POSDRU
 Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învățământ
 Eliminarea violenţei din şcoli
 Învățământ profesional racordat la piața muncii
 Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile
 Programe pentru cei care au părăsit timpuriu școala (programul celei de-a doua șanse)
 Autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre didactice
 Implementarea programului „Şcoala de după şcoală”
 Adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum
 Realizarea unui parteneriat corect cu autoritatile administratiei publice locale

Învăţământ universitar
 Deblocarea posturilor din învăţământul superior
Revizuirea cifrelor de şcolarizare
 Susţinerea doctoranzilor și post-doctoranzilor prin burse din programe POSDRU
 Regândirea criteriilor de promovare a cadrelor didactice în concordanţă cu realitatea sistemului de învăţământ românesc cu menţinerea calităţii drept condiţie primordială de funcţionare a sistemului de învăţământ
 Utilizarea mai eficientă și transparentă a resurselor
 Susţinerea cercetării ştiinţifice din domeniile cu potenţial de performanţă;
 Încurajarea prin mecanisme de finanţare a abordărilor interdisciplinare cu potenţial de aplicare în realizarea de produse;
 Susţinerea excelenţei ştiinţifice prin finanţarea adecvată, inclusiv a transferului tehnologic cu efecte în creşterea şi dezvoltarea economică.
 Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie;
 Canalele de finanţare care să sporească conectivitatea dintre universităţi, institute de cercetare, agenţii şi companii pentru reducerea distanţei de la ştiinţă la aplicaţie;
 Asumarea cu prioritate de către Guvernul României a proiectului de construire a celui mai puternic laser din lume, unul din primele cinci cele mai importante proiecte de realizat din fonduri europene şi susţinut de către Consiliul Investitorilor Străini.
 Sprijinirea revistelor științifice românești în vederea creșterii scorului relativ de influență

M.E.C.T.S.
 Finalizarea procedurilor parlamentare pentru Codul Educației
 Relansarea dialogului cu partenerii sociali
 Relansarea dialogului real cu organizaţiile studenţeşti
 Realocarea sumelor destinate obiectivelor de investiţii, precum şi reparaţiilor capitale
 Reanalizarea obiectivelor de investiţii
 Recuperarea şi refacerea taberelor pentru elevi și studenți
 Reconsiderarea consiliilor consultative ale M.E.C.T.S. după consultarea universităţilor şi a partenerilor sociali
 Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor
 Continuarea proiectelor privind acesul la internet rapid într-un număr cât mai mare de localităţi prin dezvoltarea rețelei RoEduNet

Program Guvernare 2012 MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

CAPITOLUL 14. MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

Dezvoltarea dialogului social şi pace socială
 Creşterea ratei ocupării atât în cadrul grupurilor defavorizate şi a şomerilor de lungă durată şi în special a tinerilor, prin :
o Promovarea unui program prioritar cu partenerii sociali pentru păstrarea şi creşterea numărului locurilor de muncă
o Modificarea Legii Dialogului Social – prin crearea unui grup de lucru tripartit şi deblocarea activităţii CES;
o Reanalizarea Codului Muncii şi a Legii salarizării unice pentru salariaţii bugetari;
o Promovarea legii internship-ului şi modificarea legii uceniciei şi a legii muncii zilierilor.
 Reîntregirea salariilor personalului bugetar.
 Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016.
 Crearea condiţiilor pentru realizarea acordului social cu toate patronatele, sindicatele şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Îmbunătăţirea gradului de absorbţie al fondurilor europene – POSDRU şi FSE

 Punerea în aplicare a măsurilor dispuse de CE – DG Employment;
 Scurtarea termenelor de rambursare a plăţilor;
 Reorganizarea AMPOSDRU şi OIP-urilor.

Creşterea transparenţei, calităţii şi respectului faţă de contribuabili şi pensionari
 Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori;
 Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat;
 Crearea unui sistem de reclamaţii şi depuneri de solicitări on-line;
 Reorganizarea Comisiei de Contestaţii de la CNPP în vederea scurtării termenelor de soluţionare.
Îmbunătăţirea calităţii sănătăţii şi securităţii în muncă
 Întărirea capacităţii de control a Inspecţiei Muncii;
 Îmbunătăţirea planului de control, după o analiză cu partenerii sociali;
Modificarea Legii Fondului de Accidente de Muncă şi Boli Profesionale pentru crearea unui sistem de bonus-malus pentru angajatori, în funcţie de investiţiile şi incidenţa evenimentelor privind sănătatea salariaţilor;
Sistemul de pensii
 Restituirea contribuţiei la fondul asigurărilor sociale de sănătate conform Deciziei Curţii Constituţionale.
 Crearea cadrului legislativ pentru sistemul de pensii ocupaţionale;
Asistenţa socială
 Dezvoltarea de servicii sociale pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor dependente de familie şi dezvoltarea unui sistem de muncă la domiciliu;
 Iniţierea Legii Economiei Sociale pentru susţinerea întreprinderilor sociale (societati cooperatiste, case de ajutor reciproc, ONG-uri cu activitate în domeniul social);
 Promovarea legislaţiei secundare pentru punerea în aplicare a cadrului legal in ceea ce priveşte tichetele sociale;
 Reanalizarea cadrului legislativ în domeniul asistenţei sociale în sensul armonizării prevederilor legale şi elaborarea legislaţiei secundare;
 Reanalizarea măsurilor de ocupare a posturilor vacante în domeniul asistenţei sociale.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va urmări întărirea capacităţii de control a instituţiilor subordonate pentru stoparea fraudelor.

1 mai 2012

E nevoie de dialog social real independent

Am decis să accept funcţia de ministru delegat pentru dialog social pentru că angajaţii din România au
nevoie de cineva care să îi asculte şi să îi ajute în rezolvarea problemelor. În ultimii ani am asistat din postura de salariat şi de reprezentant al angajaţilor din învăţământ la o lipsă de dialog social. Fosta guvernare a luat decizii fără niciun fel de consultare cu sindicatele sau patronatele. Măsurile drastice au avut efecte distrugătoare: o populaţie sărăcită, într-o ţară în care economia este în moarte clinică. 
România are nevoie de un altfel de Guvern, iar pentru asta nu trebuie să facem cu toţii politică. Sunt un tehnocrat şi voi rămâne ca atare, chiar dacă voi ocupa noua funcţie. Voi fi ministrul care va avea întotdeauna uşa deschisă pentru cei care vor să căutăm împreună soluţii pentru a reda angajaţilor demnitatea şi respectul cuvenit. La masa dialogului social voi sta alături de sindicate, patronate şi reprezentanţii societăţii civile. 
Prin urmare, îngaduiţi-mi să ajut la realizarea principalelelor obiective:
1. Revenirea la salariile din iunie 2010
2. Incheierea contractelor de munca la nivelul tuturor ramurilor de activitate
3. Deblocarea posturilor in sistemul bugetar.
4. Corectarea legislatiei dialogului social.
5. Respectarea sentintelor judecatoresti.Anexat va atasez  cum ar trebui sa functioneze dialogul social in Romania

A.  Dialogul social bipartit

Negocierea colectiva

Negocierea Contractelor Colective de Munca
Reglementare legala : -  Codul Muncii – revizuit (art. 236-237).
                                 -  Legea nr. 62/2011 – legea dialogului social, Titlul VII, art. 127, art. 153.

Legea nr. 130/1996 (republicata)               

 Negocierea  colectiva in sectorul bugetar.
 Reglementare legala : - Legea nr. 62/2011 – legea dialogului social, Titlul VII, art. 137, art. 139.

Negocierea acordurilor colective de munca
Reglementare legala :   - Legea nr. 188/1999 – cu modificarile ulterioare ;
                                   - H.G. nr. 833/2007 – privind normele de organizare si  functionare a comisiilor partitare si incheierea acordurilor colective.

 Comisiile paritare
Reglementare legala : - Legea nr. 188/1999 – (republicata) cu modificarile si completarile ulterioare;                                   - H.G. nr. 833/2007 – privind normele de organizare si functionare a    
                                    comisiilor partitare si incheierea acordurilor colective.

 B.  Dialogul social tripartit

Organismele tripartite de dialog social se subdivid in doua categorii :  organisme consultative si organisme de cogestiune.

Organisme consultative :

Consiliul Economic si Social
Reglementare legala:   -  art. 141 din Constitutia Romaniei, revizuita;
-         Legea nr. 62/2011, Titlul V, art. 82- 119.
Legea nr. 109/1997;
Legea nr. 58/2003.
OUG nr. 41/2006

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social
Reglementare legala:   -  art. 141 din Constitutia Romaniei, revizuita;
-  Legea nr. 62/2011, Titlul IV, art. 75- 81.


Comitetul  Economic si Social European (CESE)
Reglementare legala: -  Tratatul de la Lisabona (2009);
-Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene,Art. 300 – 304;
-Regulamentul de Procedura si Norme de Aplicare

Comisiile consultative de dialog social la nivelul administratiei publice centrale si la nivel teritorial (ministere, prefecturi)
Reglementare legala:   -   Legea nr. 62/2011,Titlui VI, art.120-126;
  HG nr. 369/2009

Comisia pentru managerii publici
Reglementare legala: - OUG nr. 56/2004;
-HG nr. 783/2005.

Comisiile Judetene privind Egalitatea de Sanse (COJES)
Reglementare legala: -  OG 84/2004 (modificarea Legii nr. 202/2002)
                                -  HG 1054/2005

 Completele specializate in solutionarea conflictelor de munca si asigurari sociale
Reglementare legala: - Legea nr. 304/2004 – privind organizarea juridica;
-HG nr. 616/2005.

C.   Organisme tripartite de cogestiune

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Reglementare legala:   
- Legea nr. 145/1998 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Statutul ANOFM;
- Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 174/2002 privind normele metodologice.

Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca
Reglementare legala: - Legea nr. 76/2002, cu modificarile ulterioare;
                               - HG nr. 174/2002 cu modificarile ulterioare.

Casa Naţională de Pensii Publice(CNPP)
Reglementare legala:
    -  Legea nr. 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
    -  Statutul CNPAS.

Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulteriare;
Ordinul 340/2001 privind   Normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000


Pensiile administrate privat (pilonul II)
Reglementare legala : - Legea nr. 411/2004

Consiliul tripartit privind conducerea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Reglementare legale:
 - Legea nr.346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile  ulterioare;
 - Statutul CNPP aprobat prin HG nr.13/2004.

 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Reglementare legala:
                          - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
                          -Statutul CNAS si Statutul cadru al Caselor teritoriale de  asigurari de sanatate;

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
Reglementare legala:
-         Legea nr. 132/1999 (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare ;
-         OUG nr. 74/2010;
-         HG nr. 885/2010.

Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
Reglementare legala:
-         OG nr. 129/2000 (republicata) cu modificarile ulterioare;
-         HG nr. 522/2003 – Normele metodologice de aplicare a OG 129/2000;
-         HG nr. 882/2004


Vrem un guvern. 1 Mai bun

Fiind 1 mai zi libera, va doresc sa avem toti parte de fericire si bucurii.
Speram sa avem si o propunere de Guvern. 1 Mai bun.

Postări populare