12 feb. 2013

Întrebări și răspunsuri 12.02.2013


Vedem ca in unele parti se cere executarea silita pentru restantele salariale. Care este stadiul aplicarii HG 1129/2012 ? Care sunt hotararile avute in vedere de aceasta HG?

HG  nr. 1129/2012  se referă la suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar și nu la modalitatea de executare a hotărârilor judecătorești. Conform prevederilor OUG nr. 71/2009 aprobată prin Legea nr. 230/2011, cu modificările și completările ulterioare orice procedură de executare silită se suspendă pe parcursul termenelor prevăzute, respectiv până în 2017.

Pregatirea practica de specialitate a elevilor din invatamantul liceal si profesional are doua componente:
1. Pregatire teoretica
2. Pregatire practica care se face prin:
a. Laborator tehnologic
b. Instruire practica
Catedra de pregatire practica pe care o ocupa un cadru didactic se numeste ”Pregatire – instruire practica”. Conform LEN art. 247 art. lit. d are cadrul didactic care ocupa aceasta catedra are functia de profesor cu norma de 24 ore pe saptamana stabilita de art. 262 al. 3 lit. d.
La unele specializari, in planul cadru, in planul de invatamant sau in curriculum scrie ca orele de laborator si/sau instruire practica sunt predate de profesorul de specialitate, iar la majoritatea nu scrie in mod expres cine preda aceste ore, intelegand prin aceasta ca orele de laborator tehnologic, fiind ore de pregatire practica, ar trebui sa fie normate in catedra de pregatire - instruire practica. Discutand acest aspect cu alti colegi am inteles ca la unele scoli aceste ore de laborator tehnologic (in care nu este precizat cine preda) sunt normate in catedra de teorie, printre care si la scoala unde care sunt titular, iar la alte scoli aceste ore sunt normate in catedra de pregatire – instruire practica. Intrebarea mea este: exista vreun act normativ sau legislativ care sa prevada in ce catedra se normeaza aceste ore de laborator tehnologic? Eu am cautat, am intrebat, dar nimeni nu a putut sa precizeze un astfel de act normativ sau legislativ. Daca ar exista un asemenea document, parerea mea este ca ar trebui modificat, astfel incat aceste ore sa se normeze in catedra de pregatire – instruire practica, ca doar de aceea se și numeste asa. Ar fi cazul ca aceste ore sa fie puse la locul lor, adica in norma de pregatire instruire practica. Spun aceasta din experienta, in ultimii ani fiind incadrat partial pe norma teorie (deci si ore de laborator tehnologic), partial pe norma de pregatire - instruire practica, pregatirea practica a elevilor este mult mai buna daca orele de pregatire practica, respectiv laborator tehnologic si instruire practica, sunt repartizate unui singur cadru didactic, respectiv la profesorul de practica sau cel putin la profesorul de practica cu studii superioare, maistri instructori cu studii postliceale sau scoli de maistri fiind foarte putini si chiar daca sunt, cu siguranta sunt in stare sa predea aceste ore de laborator tehnologic. Sa nu uitam ca invatamantul romanesc a pierdut prin reducerea numarului de ore de practica si prin divizarea acestor ore (parte la catedra de teorie, cealalta la catedra de pregatire – instruire practica) oameni de mare valoare, cum erau maistrii instructori. Poate faceti ceva pentru acesti oameni si pentru calitatea invatamantului profesional si tehnic.

Conform prevederilor art. 16 alin (2) din Metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „În unităţile de învăţământ preuniversitar în care se organizează stagii de pregătire practică pentru dobândirea calificării
profesionale de nivel 2, încadrarea cadrelor didactice care realizează pregătirea/instruirea practică se face în funcţie de specializarea acestora şi prevederile planului de învăţământ. Orele de laborator tehnologic şi de instruire practică predate în cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 sunt incluse în norma didactică sau în plata cu ora, după caz. Pe parcursul unui an şcolar, un cadru didactic poate avea în încadrare cel mult o clasă de elevi care efectuează stagiul de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2. În structura catedrelor de discipline tehnologice şi de pregătire/instruire practică vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi care efectuează stagii de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2. Orele vacante de
laborator tehnologic şi de instruire practică din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 se ocupă numai pe perioadă determinată”. Aceasta este singura prevedere legală privind orele de laborator tehnologic.

Buna ziua! Indraznesc sa va rog a-mi raspunde la cateva intrebari (in masura in care puteti):
- s-a discutat/ se discuta inca revenirea la norma de 16 ore pentru cadrele didactice ce au peste 25 de ani vechime?
- s-a pus/ se pune problema remunerarii consilierului educativ din scoala (poate in functie de numarul claselor/elevilor)?
- cand se preconizeaza a se desfasura o noua selectie pentru Corpul National de Experti?

Conform actualei legislații nu cadrele didactice care au o vechime în învățământ de peste 25 de ani și grad didactic I nu mai beneficiază de reducerea normei didactice. În legea salarizării din sistemul de învățământ nu se regăsesțe remunerarea consilierului educative. Art. 19 din OMECTS nr. 5549/2011 prevede că ISJ este instituția care organizează concurs pentru Corpul Național de experți, începând cu anul școlar 2012-2013.

Revin , iarăşi cu o întrebare foarte simplă, dar care se pare încă nu are rezolvare. Conform L.E.N. T.I.C. (aşa zisa informatică) devine obligatorie din anul şcolar 2012 - 2013 în clasele V-VI. Astăzi am aflat că TIC va fi obligatorie de la anul şi în clasa a VII.-a., dar planul cadru încă nu a apărut.
Întrebarea mea este dacă aceste posturi (catedre) de TIC pot fi ocupate prin concurs sau pretransfer sau când vor apărea noile planuri cadru?

Problema acestor ore reiese din faptul că Legea educației naționale prevede predarea obligatorie la gimnaziu, iar Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 nu mai conține această prevedere, la fel ca și planul cadru. Prin urmare, fiind vorba de o necorelare a legislației doar MEN poate rezolva această situație și ar trebui să o resolve cât mai curând întrucât se blochează mobilitatea pe aceste catedre.

În art 58(3) din metodologia mișcării de anul acesta, se precizează:
"Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă de condamnare penală, precum şi persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică."
În același timp, în modelul de cerere de titularizare din aceeași metodologie (anexa 14) se apune:"Prezint avizul medical nr. _____ / ______2012 emis de ___________________ prin care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 
conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi declar, pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală."În aceste condiții, o persoană căreia i s-a desfăcut contractul de muncă din învățâmnt pe motive disciplinare, dar nu a suferit nicio condamnare, are drept de înscriere la concurs? 

Da, conform Metodologiei o persoană căreia i s-a desfăcut contractual individual de muncă disciplinar poate să se înscrie la concurs.

As dori sa va consult intr-o situatie pe care o avem la unitatea noastra.Suntem o gradinita cu program normal din judetul Salaj , care de la 1 septembrie 2013 ne-am redobandit personalitatea juridica si mai avem si structuri.Datorita faptului ca suntem o gradinita cu program normal in care numai 1 grupa din 7 este cu program prelungit , dar mai avem o structura cu 5 grupe de program prelungit si inca o structura cu 2 grupe de program normal , directorul nu se degreveaza de norma , pentru ca legea spune ca numai directorii gradinitelor cu program prelungit se degreveaza.Consider ca e o situatie care nu s-a avut in vedere cand s-au facut modificarile la metodologie .Mai cunosc situatii de acest gen in tara si nu stiu cui sa ne adresam pentru a rezolva acest lucru.

Întrucât degrevarea a fost dispusă prin ordin de ministru pentru lămuriri vă puteți adresa MEN.

Conform articolului IV din ordonanta 92/2012 daca la intrarea in vigoare a legii 1 aveam statutul de student si am finalizat studiile cu diploma de licenta ,ne este indeplinita conditia de a fi incadrate pe functia de profesor pentru invatamant primar. Eu asa am inteles.Dvs.cum interpretati acest articol?

Da, puteți fi încadrată ca professor pentru învățământul primar.

Sunt director la o gradinita cu program normal, cu PJ, cu 10 grupe, care functioneaza in 3 localuri; avem arondata, ca structura, o gradinita cu program prelungit, cu 6 grupe, care functioneaza in alt local. In aceasta situatie, ca director, beneficiez de degrevare de norma didactica, conform prevederilor legale recente, care precizeaza ca se degreveaza de norma didactica directorii de la gradinitele cu PJ, cu program prelungit si saptamanal?

Conform OMECTS nr. 6370/2012, așa cum îl văd eu, dacă grădinița cu personalitate juridică este cu program normal atunci nu beneficiați de degrevare.

Am facut cererea conform legii, pentru a-mi aproba acordarea sporului de practică pedagogica, am pus la dosar pontajele cu numarul de studenti si cu copie dupa lege si protoacoale incheiate cu universitatea, colegiul si inspectoratul scolar, iar domni de la inspectoratul scolar nu doresc sa imi acorde acest spor.

Conform prevederilor legale invocate se poate acorda sporul pentru practică pedagogic, doar că, din nou de lovim de aceeași sintagmă „potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”, regulament care nu a fost publicat. Acesta fiind singurul inconvenient în acordarea sporului. Dar, din punctul meu de vedere ar trebui să vă adresați mai întâi Ministerului Educației Naționale, iar ulterior sau concomitent instanței de judactă.

Vreau sa stiu si eu daca trebuie sa avem note peste 7 in toti anii la titularizare sau e suficient sa avem peste 7 doar in ultimul an?

Este nevoie de nota 7 la concursul în baza căruia solicitați titularizarea.

As vrea sa stiu daca am luat titularizarea in 2010 fara post si mai am 2 ani pana la pensie(toate gradele obtinute cu nota 10)si nu exista in continuare nici un post titularizabil, trebuie sa dau din nou titularizarea anul acesta ?

Da, trebuie să participați din nou la concursul de titularizare.

Daca un titular din scoala ramane fara ore pe romana anul viitor...poate sa-mi ia ore pe limba straina pentru completare?a terminat lb romana-lb franceza ca si mine!Nu-si poate completa cu altceva?Daca imi ia 6 ore, cat are nevoie, raman cu 14...deci nu ma mai pot titulariza in baza art 253?nu-mi pot completa cu altceva?

Metodologia de anul acesta îi dă dreptul de a lua ore în a doua specializare pentru completare.

Numai in cadrul scolii unde functionez ma pot titulariza?Mentionez ca anul trecut am luat 9.17 la concurs iar in ceilalati ani peste 7.85 si postul e dat tot de pe un an pe altul .

Vă puteți titulariza pe postul pe care ați fonst angajat/ă în anul școlar 2012-2013 cu condiția ca postul să fie viabil și să aveți aprobarea Consiliului de Administrație al școlii.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii

17 comentarii:

 1. Am mai postat si zilele trecute un comentariu, dar nu am primit raspuns. Va rog foarte mult sa ma lamuriti cu urmatoarea chestiune:
  -daca am obtinut peste 7 la concursul de titularizare din 2012 si postul este viabil in scoala in care lucrez,el poate deveni pur si simplu al meu, cu acordul consiliului de administratie, sau risc sa-mi fie luat postul in etapa de restrangere? Dati-mi un raspuns sau o solutie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Condițiile pentru modificarea contractului individual de muncă din contract pe perioadă determinată în contract pe perioadă nedeterminată sunt prevăzute în art. 54 și următoarele din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014. Conform art. 55 trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii specifice:
   a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în
   învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013;
   b) a dobândit definitivarea în învăţământ;
   c) postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform art. 29 alin. (2), nu este rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;
   d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
   e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.
   Conform art. 4 din aceeași metodologie etapele anterioare modificării contractelor de muncă beneficiind de prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 sunt:
   a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare;
   b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
   c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări;
   d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;
   e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării;
   f) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
   g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
   h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;
   h1) stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014.

   Ștergere
 2. D-le Pop, ne lamuriti si pe noi ( debutantii ) de ce s-a marit nota promovarii ex. de definitivat de la 6 in 2011 - 7 in 2012 - 8 in 2013, in conditiile in care anul trecut au promovat doar 65-68 % ??? E mai greu definitivatul dacat titularizarea in momentul de fata. Si de ce nu se face o medie intre cele 2 note obtinute ????????? Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Conform OMECTS nr. 6193/2012 nota minimă de promovare este 8. Astfel, doar printr-o modificare a acestui ordin se poate reduce nota de promovare. Fiind vorba de un ordin de ministru, tot MEN este în măsură de a remedia acest lucru.

   Ștergere
 3. apelez la dumneavoastră pentru ca nimeni nu mi-a dat un răspuns la întrebarea mea: pot să solicit titularizare în baza atr.253 pe un post de profesor educator în condițiile în care eu ocup un post de profesor psihopedagog?
  menționez ca ambele tipuri de posturi necesita același examen (psihopedagogie specială)iar eu am obținut nota 8 la examenul din 2011!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dacă vă încadrați în prevederile Centralizatorului puteți beneficia de prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011.

   Ștergere
 4. Intrebarea mea este legata de incadrarea in functia de educatoare - am terminat facultatea si masterul in domeniul economic-finante-banci in anul 2010. din septembrie 2012 lucrez ca educatoare la o gradinita de stat, avand la baza liceul pedagogic, insa sunt incadrata ca educatoarea, nu ca profesor. este corect, dupa LEN din 2011?

  A doua intrebare este legata de faptul ca, daca demisionez in timpul anului scolar pt a ma angaja in alt domeniu, in viitor, ma mai pot angaja in invatamant ca educatoare/invatatoare/profesoara sau exista o restrictie in cazul in care demisionez in timpul anului scolar?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu puteți fi încadrată ca profesor pentru învățământul primar întrucât nu aveți studii superioare în profilul postului. Nu există nicio restricție de a nu mai profesa în învățământ dacă demisionați în timpul anului școlar.

   Ștergere
 5. Sunt educatoare titulara, grad didactic I, vechime 30 ani,am 300 credite obtinute in urma cursurilor de formare profesionala. Am depus dosar pt echivalarea competentelor conform ordinului 5484 ,despre care nu se mai stie nimic.MECTS SI NICI DV NU NE-ATI MAI DAT UN RASPUNS CLAR ,DESI AM MUNCIT CA SA NI SE RECUNOASCA ACESTE COMPETENTE PE CARE LE-AM AVUT DIN START ŞI NU INTELEG CUM AM PUTUT SA LE PIERDEM DIN SENIN..Deoare ordonanta 92/2012 este in vigoare sunt obligata ca din salariul modest sa urmez facultate desi eu m-am calificat demult si am absolvit liceul pedagogic?Cu ce bani?Eu n-am fost necalificata niciodata!Va rog , spuneti-mi daca in 5 ani nu mise mai recunoaste munca si profesia.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ordinul 5484/2011 nu a fost abrogat. Dacă dosarul privind echivalarea a fost aprobat trebuie să primiți și atestatul de echivalare. Întrucât după echivalarea studiilor sau competențențelor angajaților din învățământul preșcolar, respectiv primar mai rămâneau persoane care nu îndeplineau condițiile de a ocupa funcția de profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv primar (nu au obținut licență, nu au acumulat suficiente credite pentru a obține echivalarea, etc.) s-a hotărât menținerea acestora în funcțiile de educator, respectiv învățător (aceste funcții au fost reintroduse în Legea educației naționale nr. 1/2011 prin OUG nr. 92/2012 pentru a nu rămâne fără loc de muncă actualii angajați care nu îndeplinesc condițiile de a fi încadrați ca profesori pentru învățământul preșcolar, respectiv primar – nu au licență sau atestat de echivalare) cu condiția de a obține diplomă de licență până în 12.12.2018. Astfel, doar aceste persoane vor fi nevoite să obțină o diplomă de licență nu și angajații care au obținut atestatul de echivalare și sunt încadrați în baza acestuia ca profesori pentru învățământul preșcolar, respectiv primar.

   Ștergere
 6. Buna ziua!Sunt profesor suplinitor de limba franceza,in mediul,rural,obtinand acest post prin concurs anul trecut,adica in 2012.Este primul an in care predau deci,sunt profesor debutant,absolvind facultatea in anul 2010.Am o intrebare la care as avea urgent nevoie de un raspuns.Dl director din scoala mi-a spus de prima de instalare.Conform unei legi mai vechi ,cei care erau in primul an de invatamant si in termen de 5 ani de la absolvirea facultatii,primeau aceasta prima in cuantum de un salariu.Astazi mi s-a spus de la scoala ca,liderul sindical din Inspectoratul judetului nostru a spus ca eu nu am dreptul la aceasta prima pentru ca nu sunt in primul an in invatamant IMEDIAT dupa ce am sustinut licenta.Cum este de fapt?In alte judete am inteles ca s-ar fi aprobat aceasta prima…Va rog,din suflet,as dori un raspuns:beneficiez sau nu?As dori si temeiul legal…Parerile sunt impartite si am impresia ca aceasta noua lege este interpretabila…Cred ca multi colegi se confrunta cu aceasta problema,iar raspunsul dumneavoastra ne-ar lamuri.Multumesc anticipat!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Conform Legii nr. 1/2011 începând cu februarie 2011 nu se mai acordă prima de instalare. Dvs. fiind angajat doar din 2012 nu puteți beneficia de această primă care a fost prevăzută în Legea nr. 128/1997, lege abrogată prin Legea nr. 1/2011.

   Ștergere
 7. Buna ziua!
  Va rog sa imi spuneti daca in calculul indemnizatiei concediului de odihna se include si indemnizatia de diriginte.
  Daca raspunsul este afirmativ, va rog sa imi spuneti articolele din lege care fac referire la aceasta problema, pt. a le arata conducerii unitatii.
  Multumesc!
  P. S. Ma numesc Catalin Strajeru

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Conform OMECTS nr. 5559/2011 „ În calculul indemnizaţiei concediului de odihnă acordat cadrelor didactice se iau în considerare şi drepturile salariale care se acordă cu caracter permanent”. Indemnizația de dirigenție fiind un spor cu caracter permanent intră în calculul indemnizației de concediu.

   Ștergere
 8. In prezent toti directorii sunt numiti cu delegatie.Nu este ceva normal dar asta este situatia. Se lucreaza in scoli la incadrari si este agitatie mare deoarece multi directori nu sunt titulari in scoala respectiva si sunt probleme cu rezervarea orelor. Organizarea unui concurs nu se va face curand, nu exista inca metodologia si va fi greu de organizat in timpul scolii fiindca inseamna sa blochezi practic sistemul. Consider ca o solutie ar fi metoda nemteasca: numirea directorilor din randul celor care au cel putin doua mandate de directori, sun experti in educatie si au acordul Inspectoratelor scolare. Ar fi o rezolvare partiala si s-ar valorifica experienta in management educational a unor oameni din sistem.Pt. locurile ramase libere bineinteles se va organiza concurs.Cred ca este o propunere viabila pe care Sindicatele ar trebui sa o sustina. S-ar evita astfel si politizarea excesiva a institutiilor scolare.
  Cu stima, un cadru didactic!

  RăspundețiȘtergere
 9. Bună seara,
  Am verificat și din păcate, pentru cei care au câștigat în instanță in anul 2012, nu există nici-o prevedere/lege care să nu le permită executarea silită.Legea 230 se referă doar la anul 2011. Pentru 2013 este ordonanța de urgență. 2012...pauză!

  RăspundețiȘtergere
 10. Vă mulțumesc! Sper să fie așa cum spuneți și să nu fie alții "mai catolici decât papa" care să interpreteze altfel.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare