11 feb. 2013

Întrebări și răspunsuri 11.02.2013


Sunt profesor calificat,suplinitor si am participat la concursul de titularizare in 2009,la care am luat nota 8.50 obtinand post pe perioada determinata si in 2012 la care am luat nota 9.10 obtinand tot post pe perioada determinata, scoala scotand numai posturi pe 1 an .Cum voi fi angajata anul viitor stiind ca scoala nu vrea sa scoata post pe 4 ani,ci numai pe 1 an (anul viitor este al cincilea an in care posturile sunt scoase numai pe 1 an)? Eu nu pot sa ma titularizez si peste 2 ani voi da iar concurs?

Conform art. 85 (1) din Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la concursuri de titularizare în anii 2011 şi/sau 2012, care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013- 2014”
Conform L.E.N. T.I.C. (aşa zisa informatică) devine obligatorie din anul şcolar 2012 - 2013 în clasele V-VI. Astăzi am aflat că TIC va fi obligatorie de la anul şi în clasa a VII.-a., dar planul cadru încă nu a apărut. Întrebarea mea este dacă aceste posturi (catedre) de TIC  pot fi titularizabile?

Intr-adevăr în Legea nr. 1/2011  disciplina Tehnologia informaţiei şi comunicării este prevăzută ca disciplină obligatorie la gimnaziu, dar planurile cadru aplicabile sunt prevăzute de Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 care nu a mai fost modificat/corelat cu prevederile legii educației naționale.
Art. 12 (14) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 „Disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor constituie o disciplină opţională pentru elevii din clasele I-IV şi este disciplină obligatorie în învăţământul gimnazial, clasele a V-a şi a VI-a, precum şi în învăţământul liceal, conform art. 68 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011”.
Dar, în Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 prevederea de mai sus nu se mai regăsește.
Fiind vorba de o neconcordanță în legislație, după părerea mea, ar trebui să vă adresați Ministerului Educației Naționale pentru a găsi o rezolvare situației dumneavoastră.

Va prezint urmatoarea situatie.  O scoala cu personalitate juridica are o structura.   Scoala cu personalitate juridica are 7 clase de gimnaziu, iar scoala cu personalitate juridica are 5 clase de gimnaziu.La scoala cu personalitate juridica exista doi titulari , iar la structura este un titular, aflat in concediu de maternitate.Problema este urmatoarea: Titularul de la structura are 20 de ore , catedra intreaga si fiind in concediu de maternitate ramane pe post.In scoala cu personalitate juridica sunt 28 de ore de matematica, adica 20 de ore plus inca 8 ore.Deci clar sub jumatate de norma pentru unul din titulari, ceea ce implica restrangere de activitate.Intrebarea este poate unul din titulari sa-si puna 2 optionale (16+2)  ca sa ramana celuilalt 12 ore si astfel sa aiba peste jumatate de norma, ca sa nu mai fie restrangere de activitate?

Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 prevede că „Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract de muncăpropuse pentru ocuparea prin concurs se publică precizând viabilitatea acestora şi perioada de angajare: „perioadă nedeterminată” sau „perioadă determinată de cel mult un an şcolar”, conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. În structura catedrelor vacante pentruangajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a  IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată  pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale”. Conform acestei prevederi doar posturile ce sunt scoase la concurs pot conține și ore opționale.

Apelez la dvs. in vederea lamuririi unei probleme cu care ma confrunt de o perioada de timp. Sunt cadru didactic suplinitor calficat pe un post de educatoare avand incheiat un contract de munca pe perioada determinata. In luna martie 2012, indeplineam toate conditiile pentru titularizare conform art. 253 din LEN, dar viabilitatea postului pe o durata de 4 ani, pe care trebuia sa ma titularizez, nu a fost facuta publica in niciun mod si astfel nu m-am putut inscrie deoarece nu a fost respectata procedura de publicitate a viabilitatii postului in cauza. In pofida acestui fapt, o singura colega a avut cunostinta de viabilitatea postului pe 4 ani. Aceasta s-a inscris si cu toate ca avea nota mai mica decat mine a ocupat acest post. M-am adresat instantei de judecata in vederea anularii deciziei de titularizare si reluarea procedurilor privind titularizarea cu  publicarea postului si respectarea metodologiei. In situatia in care hotararea judecatoreasca imi va fi favorabila, intrebarea mea este care metodologie se va pune in aplicare pentru ocuparea acestui post, cea din 2012 in care avea prioritate cel cu nota mai mare sau cea din 2013 in care are prioritate cel cu domiciliul in localitatea unde se afla postul, art. 55, alin. 2 - Metodologie 2013? O alta intrebare ar fi daca se pot inscrie pe acest post cadrele didactice care indeplineau conditiile prevazute in Metodologia din 2012, sau se pot inscrie cadrele didactice care indeplinesc conditiile Metodologiei din 2013? Pe parcursul procesului, acest post aflat in litigiu, a fost transferat in administrarea altei unitati de invatamant. Va rog sa imi spuneti daca legal se putea realiza aceasta transferare in conditiile in care postul se afla in litigiu si daca raspunsul este afirmativ, eu as mai avea dreptul sa particip la titularizare pe acest post conform art. 253 LEN, eu ramand angajata ca suplinitoare calificata la scoala de la care a fost transferat postul.

Situația ocupării postului ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești favorabile depinde foarte mult de ce ați solicitat prin cererea de chemare în judecată. Dacă ați solicitat anularea deciziei de titularizare a persoanei care a ocupat postul, recunoașterea dreptului dvs. de a ocupa postul în baza metodologiei din 2012 și obligarea emiterii unei decizii de titularizare pe numele dvs. atunci metodologia aplicabilă este cea din 2012. Privind „transferul” postului la o altă unitate de învățământ vă sfătuiesc să vă precizați cererea de chemare în judecată și să chemați ca pârât și noua unitate de învățământ la care a fost „transferat” postul pentru ca în eventualitatea câștigării procesului să îi fie opozabilă hotărârea și acestei școli, iar dvs. să puteți ocupa postul chiar dacă a fost „transferat”.

Sunt prof. titular si ma aflu  in concediu de ingrijire a copilului pana la 2 ani. Mentionez ca acest concediu se incheie in 25 iunie 2013. Avand in vedere ca la nivelul scolii se fac in aceasta perioada  dosare pt restrangere de activitate,( luand in considerare planul de scolarizare pt anul viitor)  vreau sa va intreb:
-daca intru si eu in calcul, si trebuie sa fac dosar, desi am catedra rezervata.
- daca e posibil sa fiu eu cea care intra in reducere, ramanand fara un  loc de munca la care sa ma intorc (in cazul in care am punctajul cel mai mic).   

Conform Metodologiei de miscare a personalului didactic si a Codului Muncii trebuie sa va intocmiti si dumneavoastra dosar daca catedra intra in restrangere de activitate, dar indiferent de punctaj nu veti fi dumneavoastra cea care intra in restrangere, conform prevederilor art. 60 lit. e din Codul Muncii.                                                                                                                                                       

Vă deranjez cu două probleme. Prima  e legată de pensionabilii care pot contiua ca titulari după vârsta de pensionare, maxim 3 ani, cu acordul CA din unitate. Conform legii, eu am înțeles următoarele: pensionabilului i se lasă posibilitatea de a încheia anul școlar în curs. El poare solicita continuitatea în învățământ, doar dacă după toate etapele de mobilitate, postul pe care l-a ocupat a rămas tot vacant. În concluzie, cererea lor de continuitate se va aproba în CA, în toamnă,  iar pensionabilul, devenit, între timp  pensionar va fi pus să aleagă între pensie și salar. Vă rog să-mi confirmați sau infirmați abordarea personală a articolului de lege. 
 A doua problemă vizează procedura de schimbare a denumirii unităților de învățământ. Unitatea pe care o conduc se numește, în prezent, ... Până la schimbarea inițiată de minister, numele instituției era …. De puțin timp , am inițiat procedura de revenire la numele anterior. Gestul meu e motivat în primul rând, de realitatea ofertei educaționale a liceului. Astfel, singurul profil pe care îl avem acum și în viitor (datorită spațiului limitat)e cel economic. În al doilea rând, percepția comunității locale, nu e una pozitivă, mai ales pentru părinții ai căror copii aleg să termine la noi doar nivelul gimnazial. Pt.aceștia, numele de tehnologic nu are justificare. legii, cu acordul Consiliului Local, putem solicita schimbarea denumirii. Întrebarea mea e dacă putem radia total din denumire cuvântul tehnologic, și înlocuirea lui cu economic, cum e și normal, adică cu numele singurului profil liceal pe care îl avem. Precizez că deținem nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal. (în medie, câte 3 clase pe nivel).

Conform prevederilor art. 4 alin. 1 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 așa cum a fost modificat prin OMEN nr. 3104/2013 „Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează şi se desfăşoară conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordine, următoarele:
a) constituirea  tuturor  posturilor didactice/catedrelor  ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare;
b) constituirea  cu prioritate a  normei  didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări;
d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;2
e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării;
f) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular  căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor  de învăţământ în care este titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin
restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului
didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;
h1) stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014
i) modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
j) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs; 
k) detaşarea personalului didactic titular pentru apropierea de domiciliu;
l) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2013-2014, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;
m) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor/consorţiilor şcolare ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;
n) ocuparea posturilor didactice/catedrelor  vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora;
o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate  care apar pe parcursul anului şcolar, conform reglementărilor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
În ce privește schimbarea denumirii unității de învățământ, conform procedurii aprobată prin OMECTS nr. 6564/2011, cu modificările și completările ulterioare, la unitățile de învățământ care au ca nivel cel mai înalt de învățământ liceul denumirea trebuie să reprezinte „nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură„.

 Sunt prof suplinitor, ed.tehnologică, am obținut nota 10 la conc din 2aug2012, mă pot titulariza, daca postul este viabil 4ani înaintea pretransferării, completării de normă, a titularilor?    
                                                                                   
In acest moment legislația nu prevede posibilitatea titularizării, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011, în baza notei obținute în 2012.
Prin adoptarea legii bugetului de stat pe 2013 se speră modificarea legislației, respectiv posibilitatea titularizării în baza notei obținute în 2012. Chiar dacă s-ar modifica legea titularizarea conform art. 253 are loc după etapele de întregire și completare a normei didactice, pretransfer, transferul pentru soluționarea restrângerilor de activitate și stabilirea menținerii în activitate a pensionarilor.

Sunt prof. inv. primar , titular detasat in interesul invatamantului si anul acesta am clasa pregatitoare. Anul urmator doua  invatatoare termina cls A IV A si deocamdata nu se stie daca se vor face 2 clase. Una ar fi sigur. Problema mea este ca suntem doua invatatoare detasate in interesul invatamantului care ar fi prioritatea? Unde as putea gasi acest articol care m-ar putea ajuta. Mentionez ca aici sunt EU cea care am cersit postul  printr-o activitate foarte buna si de alta parte  PILA. De curand am aflat informarea privind contiunuitatea  la clasa. Problema mea este ca nu am gasit articolul care ma va ajuta.

Prevederile din Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 sunt:
„Art. 20 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar se realizează, asigurându-se cu prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau
grupe de elevi”.
„Art. 21 (1) La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, încadrarea la clase sau grupe de elevi/preşcolari, a personalului didactic titular, se realizează prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1) - (5), alin. (7), alin. (9) - (17), art. 10, art. 12, art. 14 - (17) şi a principiului privind continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi/preşcolari, după discutarea şi analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ şi aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ”.

1. Pot beneficia de prevederile art. 21, alin(4), din Legea Educatiei Nationale , nr. 1/2001, daca am o vechime de 3 ani in invatamant, nu am definitivatul, la concursul de titularizare din 2012 am obtinut nota peste 9,5 si am fost angajat incepand cu 1 septembrie 2012 pe perioada determinata, pe un post vacant pe perioada nedeterminata, doar ca postul a fost publicat la inspectorat doar in luna august 2012? Mentionez ca de la inspectorat mi s-a spus ca nu pot fi incadrat acum tocmai pentru ca postul a fost publicat abia in august
2. Daca nu beneficiez de aceste prevederi, in ce etapa a mobilitatii personalului didactic ma pot incadra pentru a beneficia de continuitate in scoala?

Art. 21 alin. 4 din Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede că „ Elevii cu performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar la decizia unităţii de învăţământ, pe baza unei metodologii naţionale aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului”.
Dacă vă referiți la art. 21 alin. 4 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, acesta prevede „După încadrarea titularilor, conform alin. (1) - (3), se încadrează după aceeaşi procedură,  cadrele didactice care nu au dobândit definitivarea în învăţământ,  cu o vechime la catedră mai mică de 7 ani, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012,  pentru care se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învăţare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră”. Din email-ul dvs. reiese că îndepliniți toate condițiile pentru a beneficia de prevederile de mai sus.

Pentru a ocupa postul de director este obligatoriu ca persoana să fie membru al Corpului Naţional al Experţilor în educaţie? Vă mulţumesc şi vă doresc multă sănătate.

Conform Legii educației naționale nr. 1/2011  „Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional”. 

 In unitatea școlara in care funcționez avem următorul caz: una din colegele noastre titulare, are un copil bolnav, cu handicap grav,   cu vârsta de 3 ani ;i 2 luni. In momentul de fata ea este internata cu copilul in spital pentru recuperare. Pentru anul școlar următor  sunt mai putin de 1/2 norma, ore de specialitate pentru încadrarea doamnei respective. Daca doamna  a depus o cerere pentru suspendarea contractului individual de munca,  conform art.51.lit b, din Codul Muncii( concediul pentru îngrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani,sau,in cazul copilului cu handicap,pentru afectiuni intercurente, pana la împlinirea de 18 ani), postul/ catedra i se rezerva?In Metodologie se precizează ca postul i se rezerva pana la implinirea varstei de trei ani . 

Conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, aplicabilă cadrelor didactice „Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii didactice, cu rezervarea postului, pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor legale în vigoare”.

Sunt un nou director... care are o problema nu tocmai placută in ceea ce priveste situatia unui coleg care este defapt fostulu director și căruia  i se implineste varsta  de pensionare pe 5 iulie anul acesta... i-am spus  ca norma dumnealui cf  miscarii si metodologiilor.. trebuie data ca libera pentru  perioada arondata din calendar  pretransferurilor si restrangerii de activitate și numai dupa aceasta poate fi luata cererea dumnealui in discutie in CP siCA.
Voiam sa stiu daca am interpretat eu bine legea si metodologiile ca dumealui ma acuza ca o interpretez arbitar.

Conform prevederilor art. 4 alin. 1 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 așa cum a fost modificat prin OMEN nr. 3104/2013 „Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează şi se desfăşoară conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordine, următoarele:
a) constituirea  tuturor  posturilor didactice/catedrelor  ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare;
b) constituirea  cu prioritate a  normei  didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări;
d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;2
e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării;
f) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular  căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor  de învăţământ în care este titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;
h1) stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a
consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014
i) modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
j) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs; 
k) detaşarea personalului didactic titular pentru apropierea de domiciliu;
l) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2013-2014, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;
m) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor/consorţiilor şcolare ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;
n) ocuparea posturilor didactice/catedrelor  vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora;
o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate  care apar pe parcursul anului şcolar, conform reglementărilor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Exista vreo posibilitate ca de prevederile art.253 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, sa beneficieze si profesorii de informatica de la gimnaziu?
Anul trecut in metodologie era specificat ca la clasele a V a si a VI a TIC sau Informatica sa fie obligatorie.Cum va fi pentru anul scolar 2013-2014?

Art. 12 (14) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 „Disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor constituie o disciplină opţională pentru elevii din clasele I-IV şi este disciplină obligatorie în învăţământul gimnazial, clasele a V-a şi a VI-a, precum şi în învăţământul liceal, conform art. 68 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011”.
Dar, în Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 prevederea de mai sus nu se mai regăsește.

Buna ziua , sunt suplinitor calificat de educatie tehnologica, grad  didactic I, peste 20 de ani vechime , cu examene date in 2008,2009, 2011 note peste 9, insa functionez in 3 scoli din  Va rog sa imi spuneti daca ma pot titulariza la nivelul scolilor pe baza modificarii care ati efectuat-o dvs. in iunie 2012 ?

În anul școlar 2013-2014 încadrarea se face în baza Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012. Conform acesteia „Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursuri titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră, în anul şcolar 2012-2013, în baza rezultatelor obţinute la aceste concursuri, devin titulare ale unităţilor de învăţământ respective, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a  fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale: 
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord”.


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii18 comentarii:

 1. Buna ziua! Domnule Pop, va rog din suflet spuneti-mi daca daca sunt debutant (fara definitivat, caci nu am avut Fizic timp sa-l sustin) ma pot titulariza cu nota din anul 2012?

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna ziua,
  Va deranjez cu o intrebare: pot beneficia de articolul 253 daca nu am definitivatul in invatamant? Mentionez ca am dat titularizarea in anul 2012 si am obtinut o nota peste 7. Postul are viabilitate 4 ani si consiliu de administratie este de acord.

  RăspundețiȘtergere
 3. Sunt titulara in localitatea Turdas jud Hunedoara , in anul scolar 2012-2013 am fost detasata la scoala Emil Isac -Cluj ,acum vreau sa ma titularizez aici ,postul este titularizabil,unitatea scolara este de acord cu pretransferul meu. Intrebarea mea este : trebuie sa am neaparat domiciliul pe orasul cluj sau e destul sa am flotant?

  RăspundețiȘtergere
 4. buna seara
  Va rog sa-mi explicati de ce copilul meu care e student la taxa nu beneficiaza de cazare gratuita desi sunt cadru didactic. Speram ca macar atat sa castig si eu dupa ce mi-am mancat sanatatea atatia ani in invatamant

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule Pop,v-am trimis un mesaj, dar nu mi-ati raspuns.Cum vom mai putea beneficia de art.253, daca posturile noastre sunt scoase la pretransfer si vor fi luate primele deoarece au valabilitatea cea mai mare? Pe ce post sa mai solicitam titularizare cand ramanem complet pe dinafara si trebuie sa mergem din nou la examen ca sa luam un post pe1 an de zile?Si femeia de serviciu are stabilitate mai mare in scoala decat noi. Credeti ca este drept si corect sa fim tratati astfel? Asta inseamna respectarea drepturilor oamenilor, respectul pentru munca lor?

   Ștergere
 5. Candidaţii titularizabili din 2012 pot ocupa posturi pe perioadă nedeteminată în unitatea de învăţământ în care predau
  07.02.2013

  Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că toţi candidaţii care au obţinut nota 7 sau peste 7 la concursul de ocupare a posturilor din învăţământul preuniversitar, din august 2012, şi care au ocupat, în baza acestor note, un post pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, se vor putea titulariza. Cu alte cuvinte, aceştia vor putea încheia un contract pe perioadă nedeterminată cu unitatea de învăţământ în care sunt repartizaţi la acest moment, dacă postul e viabil şi candidaţii obţin avizul Consiliului de Administraţie.
  Ministerul Educaţiei Naţionale asigură, astfel, crearea de condiţii egale în ceea ce priveşte ocuparea de posturi pentru candidaţii titularizabili din 2012 şi cei din anii precedenţi (2009-2011).
  Cind se aplica??

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca lasa pretransferul inaintea titularizarii cu art.253, examen 2012. se contrazic., pentru ca nu sunt conditii egale cu ale celor cu examen 2011, cand n-a existat etapa de pretransfer!!!

   Ștergere
 6. buna ziua,
  imi cer scuze ca va deranjez............am si eu o problema.............sunt suplinitor calificat(prof.spec.inv.primar)am obtinut in 2012 nota la titularizare peste 7,in vara am examenul de definitivat.....am sustinerea parintilor si a scolii.............pot sa ma titularizez daca nu am definitivatul dar am parcurs inspectiile la clasa?multumesc

  RăspundețiȘtergere
 7. Cate acorduri pt restrangere poate da o scoala la o disciplina daca sunt mai multi candidati pe postul respectiv?

  RăspundețiȘtergere
 8. La intrebarile legate de cei care au sustinut concursul de titularizare in 2012, dar care nu definitivatul si care inca nu stiu daca se pot titulariza pe baza art.253, de ce nu raspundeti, domnule Pop?

  RăspundețiȘtergere
 9. Buna ziua
  Va rog, daca se poate sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare:pensionarilor angajati la plata cu ora care au avut in anul pensionarii gradatie de merit si de care au beneficiat doar un an, se ia in considerare in continuare aceasta la calculul retributiei??Legea 63 din 2011 nu se mai aplica??
  Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 10. Am o intrebare.Pensionearii care doresc sa isi continue activitatea si in anul scolar 2013-2014 trebuie sa renunte la pensie sau pot functiona in regim plata cu ora?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cei care se pensioneaza a fi bine sa stea acasa ,sa dea voi si la cei tineri sa profeseze

   Ștergere
 11. Buna ziua draga d-le Pop.
  Am cateva nelamuriri legate de restrangeri/pretransferari:
  1. o persoana care a intrat in restrangere si a avut la examenul de titularizare sub nota 7 si preda la o scoala gimnaziala in mediul rural are dreptul sa-si aleaga la sedinta publica orice scoala isi doreste din cele vacante(gimnazial/liceal) din orice mediu (rural/urban) sau e conditioanta sa aleaga doar mediul rural(tinand cont de nota de la titularizare). ce lege spune ca da sau nu?
  2. care sunt pasii care trebuie urmati pt un pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ? Dar daca mai sunt si alte persoane care-si doresc acelasi post din cadrul aceleeasi scoli, cum se face departajarea? aceste peroane se mai prezinta la sedinta publica sau devin imediat titulare a postului cerut in respectiva scoala.
  Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 12. Buna ziua! am o nelamurire.Sunt titular 2012 pe perioada nedeterminata( asa mi s-a intocmit contractul de catre director) eu neavand defapt definitivatul. Un articol recent precizeaza ca ni se vor face incadrarile ca si in cazul titulari;or vechi. Daca in 2012 am beneficiar de concediu fara plata, pot participa la pretransfer aprilie 2013? sau la ce etape ale mobilitatii pot paticipa IN 2013-2014??(de ce nu avem aceleasi drepturi precum cei cu vechime, in urma promovarii examenului?)VA ROG UN RASPUNS! AS DORI SA PARTICIP LA PRETRANSFER

  RăspundețiȘtergere
 13. Buna ziua, am o nelamurire. Cadru didactic debutant calificat,sunt suplinitoare 2012 pe perioada determinata, imi pot pastra nota (7.30) de la examenul de titularizare din 2012 si anul acesta?

  RăspundețiȘtergere
 14. Buna ziua,
  Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu un raspuns: la pretransfer este scos un post VACANT dar in litigiu, va rog frumos sa-mi spuneti daca iau acest post si daca persoana respectiva catiga procesulsi revine la post ce se intampla cu titulatura mea in conditiile in care isj-ul imi da decizie de pretransfer pe postul respectiv? imi pierd titulatura sau isj ul trebuie sa-mi gaseasca post?
  Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 15. Buna ziua! Apelez la dvs. in vederea lamuririi unei probleme. Sunt cadru didactic suplinitor calficat pe un post de educatoare avand incheiat un contract de munca pe perioada determinata pana 31.08.2013. Sunt insarcinata si in luna august 2013 trebuie sa nasc, As vreau sa intreb, daca contract de munca determinata incetat la data de 31.08.2013, gradinita unde lucrez acum, poate sa plateasca zilele concediu medical in luna septembrie si octombrei pana indeplinesc 62 zile

  RăspundețiȘtergere

Postări populare