25 feb. 2013

Întrebări și răspunsuri 25.02.2013


 As vrea sa va intreb: prelungirea contractului de munca, pt. anul scolar 2013-2014 se face dupa repartizarea celor ce sustin examen in 2013? Asa am interpretat din metodologie. Nu inteleg totusi de ce se depun cererile in aprilie in scoli si prelungirea se acorda dupa atatea etape ale mobilitatii, existand riscul ca acel post sa fie luat de cei ce au sustinut examen.Posturile care sunt propuse pt. continuitate mai sunt scoase la concurs?

Ordinea desfășurării etapelor mobilității se regăsesc în art. 4 din Metodologie:
„a)  constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare;
b)  constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
c)  întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări;
d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;
e)  stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării;
f)  completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;
h1) stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie  2013, căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014;
i) modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
j) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs;
k)  detaşarea personalului didactic titular pentru apropierea de domiciliu;
l) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2013-2014, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;
m) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor/consorţiilor şcolare ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;
n)  ocuparea posturilor didactice/catedrelor  vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora;
o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar, conform reglementărilor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

Va rog din suflet sa ma ajutati sa aflu  raspunsurile la doua intrebari:
1) La scoala noastra, toti invatatorii/ educatoarele au depus dosare de echivalare a competentelor si toate dosarele au fost acceptate, Cand vom primi atestatele aferente? (Le vom mai primi oare?)2) Cine ar trebui sa se ocupe de trimiterea lor?

Atestatele de echivalare trebuie să se primească. Răspunderea revine universităților desemnate de MEN să le elibereze.

Sunt angajata in anul scolar 2012-2013 pe un post complet  in 3 scoli A,B,C (9ore+4ore+5ore) cu personalitate juridica fiecare. Nota la titularizare in 2010  peste 8. La 1 sept.2012, orele de la scoala A (9ore) aveau  viabilitatea 4ani si cele de la scoala B (4ore) aveau  viabilitatea tot 4ani iar orele de la scoala C aveau  viabilitate 1 an. Acum acest post complet ocupat de mine in  cele 3 scoli are   viabilitatea de 4 ani si am acordurile CA. Intrebare-Ma pot titulariza conform art. 253  pe acet post ocupat de mine in prezent daca este in 3 scoli cu personalitate juridica fiecare.

Da, vă puteți titulariza atâta timp cât cele trei școli sunt pe raza aceluiași județ și dacă postul a fost ocupat în anul 2012-2013 în baza notei obținută în 2010

In unitatea școlara in care funcționez avem următorul caz: una din colegele noastre titulare, are un copil bolnav, cu handicap grav,   cu vârsta de 3 ani ;i 2 luni. In momentul de fata ea este internata cu copilul in spital pentru recuperare. Pentru anul școlar următor  sunt mai putin de 1/2 norma, ore de specialitate pentru încadrarea doamnei respective. Daca doamna  a depus o cerere pentru suspendarea contractului individual de munca,  conform art.51.lit b, din Codul Muncii( concediul pentru îngrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani,sau,in cazul copilului cu handicap,pentru afectiuni intercurente, pana la împlinirea de 18 ani), postul/ catedra i se rezerva?In Metodologie se precizează ca postul i se rezerva pana la implinirea varstei de trei ani . 

Conform OUG 148/2005 trebuie ca 12 luni anterior intrării în concediu pentru creșterea copilului să aveți plătite contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale și de sănătate. Pentru mai multe informații apelați la Biroul de Asistență Socială din cadrul Primăriei și la Casa județeană de Asigurări de Sănătate. 

 In toamna anului 2012 am luat un post de limba si literatura romana valabil pana in martie 2013. Timpul s-a scurs, titulara s-a intors si eu am primit decizia pentru o alta scoala din februarie 2013. Intr-adevar ca a trecut putin timp, dar date fiind conjuncturile am intrebat directorul daca pot beneficia de prelungirea contractului de munca si am primit un raspuns evaziv care ma frustreaza, de genu ca nu se poate pentru ca nu am un an in unitate si sa rezolv problema cu inspectoratul.si sa nu-mi pierd speranta. Mentionez ca sunt in primul an de invatamant, dar asta nu e o piedica daca iti doresti sa profesezi cu adevarat in domeniul tau.Titulara de pe acest post este detasata si am inteles ca din toamna postul ramane vacant.Daca am un drept, normal ar fi sa beneficiez de acesta intrucat sunt posturi de stat si nu private. Ce pozitie ar trebui sa adopt acum? Ce trebuie sa fac in situatia asta?

Art. 85 (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 prevede că, „Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la concursuri de titularizare în anii 2011 şi/sau 2012, care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ  până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2011-2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică”.Prin urmare, este vorba de angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată fără a fi specificat că e nevoie ca contractul să fie încheiat pe un an școlar.

Va rog sa-mi spuneti cat timp se pastreaza deciziile de numire a comisiilor de bacalaureat? Am nevoie, intr-un litigiu, de decizia de numire a comisiei de bacalaureat iunie-iulie 2011, am solicitat o copie conforma cu originalul, de la ISJ, numai ca aceasta institutie nu mi-a raspuns la solicitare, desi a trecut termenul dat de legea 544 din 2001.  

Fiind vorba de anul 2011 trebuie să se găsească decizia în arhiva instituției și să vă fie comunicată. Dacă este vorba de un litigiu arătați instanței că ați solicitat decizia conform legii și nu v-a fost comunicată și solicitați instanței să formuleze o cererea în mod direct pentru comunicarea deciziei la dosarul cauzei.

Sunt inginer mecanic si in anul 2012 am finalizat a doua specializare si anume Educatie Tehnologica. Am vechime 8 ani in invatamant si definitivat. Am participat la Concursul de Titularizare din anul 2012 , unde am obtinut nota 10(zece) la Inspectia Speciala la Clasa si nota 9,7 la Teza scrisa. Cu toate acestea ,in anul scolar 2012-2013 predau Educatie Tehnologica in trei unitati de invatamant , deoarece  pentru concursul de titularizare au fost scoase foarte putine ore (si numai fractii ) . Am vazut ca in noul Plan Cadru -invatamant primar apare la clasa III si IV obiectul Educatie Tehnologica. Acest obiect va fi predat la clasa de catre invatator sau de profesorul cu specializarea Educatie Tehnologica ?

Întrucât Metodologia privind mobilitatea cadrelor didactice prevede funcția de profesor la disciplina Educație tehnologică doar începând cu clasa a V-a, se pare că la clasele a III-a și a IV-a va fi predată de către învățătorul clasei, dar nu există o reglementare clară în acest sens.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

4 comentarii:

 1. Buna seara,
  Sunt educatoare, suplinitor calificat. In 2010 am obtinut 7,90 la examenul de titulrizare. As dori sa stiu daca ma pot titulariza conf. art.253 in alta unitate de invatamant din judet avand in vedere faptul ca in gradinita unde sunt acum nu este catedra viabila.
  Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna seara, sunt titulara in inv. primar din anul 2012, si vreau sa stiu cum ma pot muta in inv. prescolar din toamna.Mentionez ca sunt absolventa a Univ. Buc. specializarea pedagogie inv. primar si prescolar.

  RăspundețiȘtergere
 3. In metodologia miscarii personalului didactic este prevazut si transferul consimtit intre unitati scolare pentru cadrele titulare chiar si pe posturi care nu mai indeplinesc conditia de viabilitate. Care este logica pentru care s-a scos conditia de viabilitate a posturilor? Sa intelegem ca , in conditiile in care o scoala scoate un post cu viabilitate 1 an si care in alte vremuri era ocupat doar de suplinitori, acum poate fi ocupat de un transferat.Ce se intampla anul urmator cand , din cauze obiective este necesara o restructurare?Logic,pleaca o pesoana si nu cea care a venit pentru un an, ci cea care are dosarul "mai subtire", pentru ca dosarul cu hartii mai mult sau mai putin reale, mai greu sau mai usor, mai fals sau mai putin fals{tehnologia coputerizata si alte facaturi sunt la mare cautare!)sau cat de buna este relatia cu directorul, sunt reperele care stabilesc care dintre cei ce si-au facut vise ca vor face performante si vor realiza o educatie continua intr-o scoala, isi vor lua bocceguta in bat si vor incepe sa bata din scoala in scoala sa cerseasca un post.Prin aceasta masura nu se incurajeaza in niciun fel continuitatea atat de mult clamata, se incurajeaza traseismul continuu, azi vine unul, maine pleaca altul.Este revoltator ca descentralizarea asta va produce prabusirea invatamantului , sau ce a mai ramas din el.Stabilitatea este un cuvant care in dictionarul limbii romane nu isi mai gaseste intelesul si explicatia.Stresul si lupta permanenta pentru existenta sunt la ordinea zilei de azi.Cum explicati toate astea in coditiile in care selectia pe baza de performante reale si nu fabricate de cele mai multe ori, este un vis frumos la noi?Sunt oameni care s-au dedicat o viata acestei nobile meserii si care nu au alergat sa fabrice tot felul de hartii si care la sfarsit de cariera risca sa fie nevoiti sa plece spre "alte zari" pentru ca vine generatia noua, transferata pe un an si ii ingroapa in munti de hartii fabricate de cele mai multe ori umilindu-i.

  RăspundețiȘtergere
 4. Buna seara,Art.254,al.13 din legea educatiei este valabil pentru titularizare,deoarece am participat la concurs in 2012,am luat 7.70 si am obtinut si definitivatul in 2012 iar postul pe care l-am obtinut,nu este scos cu viabilitate pe 4 ani in 2013-2014.Va rog sa-mi raspundeti.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare