26 feb. 2013

Întrebări și răspunsuri 26.02.2013

In momentul de fata sunt incadrata ca profesor in invatamantul prescolar, de curand am luat examenul de disertatie insa pe alt domeniu, se echivaleaza, se trece in grila de salarizare sau nu se ia in considerare?

Dacă sunteti încadrată ca profesor pentru învățământul preșcolar atunci sunteți salarizată în baza studiilor de licență, fiind considerate ca studii superioare de lungă durată. Prin urmare, la salarizare masterul nu vă ajută.

Vreau sa va intreb: se poate acorda viabilitate 4ani la o scoala la care in anul scolar urmator se va invata la simultan sau este la latitudinea conducerii scolii in functie de nr de copii?

Viabilitatea postului se stabilește de către conducerea unității de învățământ în baza efectivului de elevi.

Am luat 7,90 la examenul de titularizare invatatori din 2010. In anul acela nu m-am titularizat deoarece nu erau posturi.Am lucrat ca suplinitor calificat pe un post de gradinita deoarece am dubla specializare.Anul urmator am suplinit pe un post al unei colege care a nascut, de invatator.Iar anul trecut mi-am depus in baza notei am luat post pe site din martie cred deoarece mi-am putut folosi nota.Pe prelungirea contractului de munca pe perioada nedeterminata scrie ca a fost prelungit contractual conform ast 111 alin (6) lit b- Metodologia privind mobilitatea pers did din inv preuniversitar 2012-2013 aprobata prin ordin MECTS nr 5560/07.01.2011 cu modificarile aduse de ordinal MECTS 3157/31.01.2012 in temeiul art 254 alin (1) din legea educ atiei Nationale nr 1/2011 Acum avem un post la care a renuntat o titulara pe raza comunei.Ma pot titulariza in baza notei din 2010 pe acel post?

Conform prevederilor art. 54, 55 și următoarele din Metodologia-cadru privind mobilitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 puteți obține un contract pe perioadă nedeterminată în baza notei obținută în 2010.

Sunt profesoara suplinitoare la un colegiu bucurestean din sect 2 si ocup un post de suplinire in baza examenului din 2012, unde am obtinut cea mai mare nota din Bucuresti. Postul are acum viabilitate 4 ani. Intrebarea mea este: poate Consiliul de administratie sa decida atribuirea lui conf.art 253  si nu in etapa de pretransfer, prevalandu-se astfel de art . 28 din metodologie care prevede ca scoala poate decide conditiile specifice de ocupare a unui post? In fond, exista vreo modalitate mai obiectiva de ocupare a unui post decat concursul??? Va solicit acest raspuns deoarece stiu ca in sect 1 si 5 s-a procedat astfel, iar la sect 2 , doamna insp de personal( care e nou numita, deci fara experienta) refuza sa publice postul cu aceasta specificatie... Daca m-ati putea lamuri, mi- ati fi de un real ajutor!
Si 2. Cand apare odata precizarea in scoli privind recunoasterea drepturilor si pentru cei din 2012 conf. Legii bugetului pe 2013 promulgata deja de președinte??

Art. 4 din Metodologia-cadru privind mobilitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 prevede ordinea desfășurării etapelor mobilității, după cum urmează:
„a)  constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare;
b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
c)  întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări;
d)  stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;
e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării;
f) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
g)transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
h)pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;
h1 stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie  2013, căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014;
i) modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare”;
Art. 28 din Metodologie prevede că „Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar”.Iar, conform art. 29 „Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage după sine sancţionarea directorului unităţii de învăţământ”.
 Astfel că, directorii nu pot ține un post, fără a-l da spre publicare, pentru a intra în etapa de titularizare prevăzută de art. 253 din Legea educației naționale, cu atât mai mult cu cât art. 55 din Metodologie prevede foarte clar ca, condiție de titularizare faptul că „postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform art. 29 alin. (2), nu esterezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea”.
În ce privește titularizarea în baza art. 253 a persoanelor care au obținut notă mai mare de 7 la concursul organizat în 2012 nu este nevoie de nicio precizare sau comunicare în școli. Această prevedere se regăsește în Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe 2013 care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 106/22.02.2013 și intră în vigoare începând cu 25.02.2013.

Am media 9,20 la concursul de titularizare de asta vara (2012)... am ocupat o catedra vacanta, titularizabila... am primit o decizie de repartizare pe post... dar pentru ca nu am definitivatul (este al doilea an de activitate si urmeaza sa il sustin in vara aceasta) nu sunt titulara. Desi la momentul respectiv, cand am primit numirea, mi s-a spus ca voi avea contract determinat pana la obtinerea defului, m-am trezit acum ca doamna care anul trecut a iesit la pensie doreste sa se intoarca pe post...doar ca intre timp am ocupat eu acest post... si ne terorizeaza psihic si pe mine si pe ceilalti colegi (pentru ca a fost si directoarea scolii) sa-i dam inapoi catedra...sustinand sus si tare ca dumneaei are mai multe dreptuiri ca mine... ca are legea de partea dansei si ca eu trebuie sa plec... chiar asa sa fie???? Adica eu am promovat un examen...am ocupat o catreda VACANTA si nu am nici un drept... iar doamna care este deja.la pensie de un an de zile, se poate intoarce cand vrea, in ce conditii doreste? Asa mizerabil sa fie oare sistemul asta?

Din păcate pentru dvs. nu vă puteți titulariza anul acesta pe postul respectiv, întrucât nu aveți definitivatul, iar doamna are prioritate la ocuparea postului conform art. 4 din Metodologia-cadru privind mobilitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 care prevede ca etapă anterioară titularizării în baza art. 253 „stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie  2013, căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014”.


Sunt profesor .Doresc sa va consult cu privire la gradatia de merit obtinuta in anul 2009.Tot in acelasi an mi s-a ocupat postul unde eram suplinitoare.Din pacate timp de trei ani nu mi-am gasit un alt post,am intampinat probleme si am infiintat un Cerc de pictura pe cont propriu.(pe persoana fizica autorizata).In acesti trei ani nu am putut beneficia de gradatia de merit.Acum sunt din nou in sistem si in urma demersurilor facute am dreptul insa mi s-a spus de catre secretara ca doar pe ultimul an din cei patru. Intrebarea mea este daca imi pot recupera gradatia de merit pe cei trei ani din urma,mai ales ca am muncit din greu pentru aceasta. Sunt mama a patru copii iar sotul meu este tot bugetar. Daca da, ce demersuri ar trebui sa fac pentru recuperarea acestor bani?  
                                                     
Salarizarea cadrelor didactice se face în baza Legii nr. 63/2011. Conform acesteia „Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege.
(2) Salariul de bază este format din:
A. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ;
B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;
C. indemnizaţia pentru învăţământ special;
D. gradaţia de merit, astfel cum este reglementată prin art. 92, 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
E. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.
(3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, indemnizaţia de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensaţii tranzitorii, spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, spor de vechime în muncă”.
Astfel, gradația de merit este parte integrantă a salariului de bază. Dacă nu ați beneficiat de salariu, nefiind angajată o perioadă de timp, tot pentru acea perioadă nu puteți beneficia nici de gradație de merit.

Sunt profesor suplinitor, grad II, biologie (10 ore) si educatie tehnologica ( 8 ore) in doua scoli din mediu rural. Pot sa ma titularizez pe aceste 18 ore tinand cont ca examenul de titularizare l-am sustinut in 2011 la biologie si am obtinut nota  8. Mentionez ca am dubla specializare biologie- educatie tehnologica, iar aceste ore le-am obtinut in baza notei din 2011 si orele au viabilitate 4 ani.

Da, vă puteți titulariza conform art. 54 și 55 din Metodologia-cadru privind mobilitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 dacă cele două școli sunt pe raza aceluiași județ.

Sunt profesor la Colegiul Economic,  titular la catedra de comert (avand licenta cu specializarea management in comert si turism, master-marketing, scoala academica postuniversitara de management si alte cursuri de perfectionare) si ma aflu in urmatoarea situatie:
- am finalizat un doctorat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in Domeniul Inginerie Industriala, cu tema "Cercetari si contributii privind dezvoltarea marketingului ecologic in organizatiile romanesti", mi s-a conferit titlul de doctor prin ordinul MECTS nr. 6149/07.11.2012, iar de curand am intrat si in posesia diplomei de doctor; sunt profesor titular cu modulul psihopedagogic finalizat in anul 1998, cand am dobandit un Certificat de Absolvire ce imi da dreptul sa functionez ca si cadru didactic, precum si cu  Certificat de acordare a definitivatului luat in anul 2000 si va rog sa imi spuneti daca am sanse pentru a obtine gradul didactic I pe baza titlului stiintific de doctor (conform prevederilor art 242 alin 7din Legea  Inv nr 1/2011)  Eu asa inteleg din lege ca domeniul in care ai finalizat doctoratul nu mai este obligatoriu sa fie la fel cu domeniul in care ai licenta, si in plus nu sunt lamurita  de ce acest modul psihopedagogic nu imi este de ajutor in aceasta situatie de solicitare a echivalarii gradului didactic I, si ca ar trebui sa fac un curs postuniversitar de 2 ani de psihopedagie (in conditiile in care cu acest modul psihopedagogic finalizat as putea foarte bine sa imi sustin in mod normal gradul did II sau I dupa caz.)

Conform art. 42 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
(2) După efectuarea unei inspecţiei curente la care a obţinut calificativul Foarte bine, candidatul se înscrie la inspectoratul scolar pentru echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I,.
(3) În acest scop va depune un dosar cuprinzând următoarele documente:
a) cerere adresată conducerii inspectoratului şcolar;
b) copia legalizată a certificatului de naştere sau a certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;
c) copia legalizată a diplomei de doctor;
d) copia legalizată a diplomei de studii însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
e) document legalizat din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile privind formarea iniţială conform art. 236 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
f) document din care să rezulte încadrarea în învăţământul preuniversitar;
g) memoriul de activitate profesională, avizat de conducătorul unităţii şcolare în care candidatul este încadrat sau în care şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 2 ani premergători înscrierii şi din care să rezulte calificativele anuale acordate precum şi calificativul obţinut la inspectia de specialitate”.
Într-adevăr nu se specifică faptul că doctoratul trebuie să fie într-un domeniu anume. Iar, conform art. 36 din Legea nr. 1/2011 „Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde:
a) formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul unor programe acreditate potrivit legii;
b) master didactic cu durata de 2 ani;
c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor mentor”.

Vă supun atenţiei următoarea situaţie: predau ,în regim plata cu ora, 3 ore optional calculatoare. Deşi specializarea  mea este fizică-chimie,am studiat în facultate programare calculatoare,am urmat cursuri de perfecţionare:
- Formarea competenţelor TIC
- Administrator reţea
- Curs AEL etc.
Surpriza este că,pentru aceste ore de opţional sunt plătită necalificat. Sunt curioasă:Ce rost au aceste cursuri de perfecţionare,dacă încă sunt,,necalificată"?Este corect?

Lege nr. 1/2011 prevede că „Norma didactică în învăţământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenţă ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă”.

Sunt profesor titular pe mecanica. Vreau sa va intreb ce se intampla atunci cand un coleg este titularizat pe un post de mecanica, cu art 253, apoi se intra in restrangere mai devreme de 4 ani, perioada pe care postul este scos la titularizare- este normal? Adica se poate intra in restrangere mai devreme de 4 ani, si nu raspunde nimeni? sau raspund cei care scot postul?

Viabilitatea postului se stabilește conform efectivului de elevi de la momentul publicării acestuia în vederea ocupării, dar există posibilitatea ca în următorii 4 ani efectivul de elevi să scadă iar catedra/postul să intre în restrângere de activitate.

Indeplinesc conditia inscrierii in corpul de experti in management educational Art.3 a )daca urmez in prezent un master in management educational la SNSPA,deci acreditat, din care am absolvit 3 semestre adica am insumat 90 de credite?Mentionez ca am mai facut o incercare de a ma inscrie in etapa anterioara,dar atunci aveam doar 2 semestre-60 de credite si dosarul a fost respins!Este corect?Are mai multa greutate cursul acela de management  facut pe banda rulanta prin CCD decat un program de masterat?(din care totusi am finalizat 3 semestre si in curand il voi finaliza si pe al patrulea)?

Conform prevederilor OMECTS nr. 5549/2011 dosarul de înscriere trebeuie să conțină „copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile”.
Prin urmare, consider că abia când veți fi absolvit cursurile de master veți putea participa la concurs.

Sunt suplinitoare in invatamant, pe un post de invatatoare. In 2009 am dat examen de titularizare si am luat nota 7. Anul trecut, 2012, am dat examen si am luat 8.55 la scris si 7 la inspectie, media finala fiind 8,16. As dori sa ma titularizez in baza articolului 253, dar mi s-a spus de la scoala ca anul 2012 nu intra in discutie, iar in baza notei din 2009 nu pot fi titularizata, deoarece atunci cand am luat aceasta nota am fost repartizata pe alt post, nu pe cel de acum. 
As dori sa imi spuneti si dumneavoastra cum sta mai exact situatia. Ma pot sau nu ma pot titulariza? Mentionez ca am gradul didactic definitivat.

Începând cu 25.02.2013 intră în vigoare Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat care în art. 32 alin. 2 prevede că „De prevederile art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 2013 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anul 2012, în condiţiile legii”.

Sunt profesor suplinitor si mi-as dori foarte mult sa ocup un post de bibliotecar, fiind absolventa a cursului postuniversitar de Profesori documentaristi. La o  scoala, luna trecuta, doamna bibliotecar s-a pensionat, dar este incadrata la plata cu ora pentru ca isi mai doreste o alta persoana acest post  si in luna martie o sa participe la cursurile ,,Initiere in biblioteconomie". Daca postul va fi scos la concurs pe perioada nedeterminata, aceasta persoana se poate inscrie daca legea prevede ca poate fi angajata doar pe perioada determinata?

Conform art. 250 din Legea nr. 1/2011  „pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu”. Prin urmare, și persoana care are absolvit cursul de inițiere în domeniu poate participa la concurs și i se va încheia contract pe perioadă  determinată.

Sunt titulara pe post de educatoare . doresc sa-mi iau concediu fara salar pe 2 luni aprilie si mai . va rog sa-mi spune daca se poate sa-l iau sau se poate doar pe un an.

Puteți să beneficiați de concediu fără plată conform Codului Muncii și a Contractului Colectiv de Muncă dacă doriți mai puțin de un an școlar.

Va rog sa-mi spuneti daca pentru prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata , pentru anul scolar 2013-2014 trebuie sa particip la sedinta publica pentru obtinerea postului actual de la gradinita unde lucrez.

Conform Metodologiei cadrul didactic „se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ  până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2011-2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică”.

Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.4 comentarii:

 1. Am incadrare pe un post complet, la 3 scoli incepand cu 1 sept 2012 .Intr-o scoala care are structura eu am 5 ore iar la scoala coordonatoare pe aceeasi disciplina este o alta colega pe 6 ore.Eu in scolile unde am incadrarea pe perioada determinata doresc sa ma titularizez conform art. 253 deoarece intrunesc conditiile. Colega nu a obtinut viabilitatea de patru ani la alta scoala cu personalitate juridicadin incadrarea de 18 ore. INTREBARE-poate sa ceara orele de la scoala structura pe care sunt eu in prezent?

  RăspundețiȘtergere
 2. Sunt incadrata cu nota din 2010 perioada determinata, am DEF si voi sustine examenul pentru gr II in 2014 si vreau sa-mi prelungesc contractul pentru 2013-2014 in baza art I, 10/lit a) din OMEN 3104/2013 care prevede incheierea contractelor pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la concursul din iulie 2010. Am depus cerere si astept raspunsul in 22 aprilie.Mentionez ca orele sunt doar pentru un an, 3 colegi indeplinesc conditiile de pensionare limita de varsta peste 2 ani.

  RăspundețiȘtergere
 3. Am vazut ca s-a modificat examenul pentru clasa a VIII-a introducandu-se o proba la o limba straina. Oare nu era mai indicat sa se reintroduca examen la Geografia Romaniei si/sau la Istoria romanilor? Ma gandesc ca in primul rand suntem romani si cred ca este de bun simt sa dam o mai mare importanta acestor discipline care dezvolta elevilor constiinta nationala si apartenenta la un anumit spatiu.

  RăspundețiȘtergere
 4. este normal sa te titularizezi pe nota anului 2009-cand subiectele au fost la nivel de judet si corectarea tot in judet-nu centre de corectare (nota obtinuta 7,00)si cel care a participat la examen 2011(nota obtinuta 5,00)-cu subiecte nationale si corectarea in centre???????!!!!!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere

Postări populare