8 feb. 2013

Întrebări și răspunsuri 08.02.2013

 In anul 2011 am sustinut examen de titularizare  la disciplina matematica si am obtinut nota 7.Pe baza acestei note am obtinut o catedra in anul scolar 2011-2012.Insa intre timp am devenit mamica  iar in anul scolar 2012-2013 am intrat in concediul de cresterea copilului.Doresc sa va intreb daca pot sa ma titularizez la scoala unde am obtinut catedra in 2011 (in conditiile in care postul este viabil si primesc acordul C.A),in anul scolar 2013-2014.

Art. 54 din Metodologia privind mobilitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în anul 2013-2014 prevede că, „ Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursuri titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră, în anul şcolar 2012-2013, în baza rezultatelor obţinute la aceste concursuri, devin titulare ale unităţilor de învăţământ respective, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord”.

Mă numesc P. C., sunt la al doilea an în învăţământ. În primul an am lucrat în înv. preşcolar iar în 2012 am participat la examenul de titularizare pentru înv. primar unde am obţinut nota 8.30. În unitatea şcolară unde am participat erau doar 3 locuri disponibile pentru primar (2 locuri vacante şi unul rezervat) iar concurente eram 4 persoane. Fiind cea de-a treia în funcţie de medie normal am căzut pe locul rezervat, dar....Primele doua concurente nu au putut fi încadrate pe primele doua posturi pe site-ul Inspectoratului deoarece erau titulare în altă parte ( şi au făcut transfer sau nu ştiu ce ), dar pe mine tot pe al treilea post rezervat m-au încadrat, deşi cred că, prin cădere în funcţie de medie eram următoarea pe unul din cele două posturi neocupate (vacante). Culmea, celei de-a patra concurente cu nota mai mică decât mine i-a fost dat unul din posturile vacante iar eu cu nota mai mare am rămas pe un post rezervat. Acum vreau să ştiu dacă eu am dreptul să cer continuitate anul acesta deşi sunt pe un post rezervat   sau ce trebuie să fac având în vedere că s-a făcut o greşeală de la începutul repartizării.

 Art. 86 din Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 prevede că „Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase după etapa de detaşare a personalului didactic titular se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014”.

 Ma numesc Zs. Gy,sunt absolventă LP mi-am depus dosarul de echivalare a competenţelor conform: Legea educatiei Art. 248 alin.(3) Cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor şi care au dobândit formal, nonformal sau informal competenţe profesionale până la intrarea în vigoare a prezentei legi îndeplinesc condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, respectiv, profesor antrenor, în baza unei metodologii de recunoaştere şi echivalare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.- şi am fost admisă. Ca absolventă LP nu puteam conform legii să-mi echivalez studiile. Întrebarea mea este următoarea: Acum la restrângere câte puncte pot să primesc?Aştept răspunsul d-voastră urgent, deoarece termenul pentru depunerea dosarelor pentru restrângere de activitate este la începutul lunii februarie.

Veti primi 7,5 puncte dacă ați obținut atestatul de echivalare în baza art. 348 (3) din Legea nr. 1/2011 și a OMECTS nr. 5484/2011, iar cei care au obținut atestatul de echivalare în baza art. 149 (3) din Legea nr. 1/2011 și a OMECTS nr. 5553/2011 vor primi 8,5 puncte.

Sunt titulara.Anul trecut am ramas cu 13 ore la aceasta scoala. Mi-am facut dosar de completare gasindu-mi 5 ore la alta scoala. Consiliul de administratie mi-a aprobat anul trecut cele 5 ore. Anul acesta scoala la care sunt titulara imi da tot 13 ore. Cum trebuie sa procedez?
Imi fac iar dosar si il depun la ISJ pentru completare? Ma pot transfera pe cele 5 ore?

Participați la etapa de completare a normei didactice.

Sunt profesor calificat si suplinesc catedra de biologie (deoarece postul nu a fost scos la titularizare desi persoana care era titulara isi daduse demisia) din anul scolar 2011-2012 si 2012-2013, fiind incadrata de fiecare data de la 1 septembrie. 
Am terminat facultatea in anul 2011, iar de la 1 septembrie 2011 am fost angajata, fara intrerupede de activitate.Am atasat fluturasul de salarizare si va rog sa-mi explicati de ce mi se opreste din salariu conform noii legi a salarizarii, daca eu in anul 2010-2011 eram inca studenta, iar raspunsul de la unitatea de invatamant la care sunt angajata a fost ca nu am lucrat in anul scolar 2010-2011.

Conform Anexei nr. 2 la Legea nr. 63/2011 pentru profesor cu studii superioare de lungă durată, debutant (cu vechime de până la 2 ani) salariul de încadrare este de 981 lei.

Am o întrebare, și anume: eu, dacă la CNU din 2008 am avut 7,60, însă am fost repartizată, în anii școlari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 și 2011-2012 pe perioadă determinată, iar în 2012, deși am susținut CNU în 2 august, nu am mai fost repartizată, pentru că am fost operată și în prezent nu mă pot deplasa, aș putea fi repartizată în baza notei aceleia, din 2008, la vară?


Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 nu permite ocuparea unui post sau catedră în baza notei obținute în 2008.

Sunt titular in doua scoli iar de la  scoala a doua sunt trimis sa-mi  completez norma eu acolo avand un coleg titular dar si preot ! E normal sa-mi duc dosar de completare  a normei la inspectorat iar el ramane cu postul intreg dar mai e si preot  ! La slimm am depus memoriu de trei luni si raspuns n-am primit ! Nu mi se pare logic sa ai doua serviciuri  in acelasi timp cu orar ce se suprapune (scoala si biserica ) . Ce e de facut ? Scoala a doua incalca legea ? 
Art. 35 din Codul Muncii prevede că
„(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, în baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea”.

Daca cineva are studii  colegiu de institutori, s-a titularizat ca invatator, a dat definitivatul, s-a transferat ca profesor, dar nu are modulul psihopedagogic facut in facultate si a trecut mai mult de 5 ani de cand a terminat studii de licenta, mai poate fi platit calificat?

Conform Metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare
de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de nivel I prevăzut în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5745/2012”.

Am nevoie de un sfat ,indeplinesc conditiile de titularizare conform art.253 doar ca am ore in doua scolii: 9 ore in mediul rural si 9 ore in mediul  urban, iar o prevedere de constituire al catedrei nu permite sa ma titularizez deoarece scolile nu sunt in acelasi consortiu sau acelasi mediu. va rugam sa ne ajutati suntem in judet mai multi in aceasta situatie.sunt profesor cu gr I,gradatie de merit ,20 de ani vechime.orele de geografie disciplina pe care o predau e greu de constituit intr-o scoala din mediul rural.

Conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „La nivelul consorţiilor şcolare se pot constitui posturi didactice/catedre vacante din ore existente la două sau mai multe unităţi de învăţământ, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii”. Atât metodologia, cât și Legea educației naționale promovează modalitatea de ocupare a posturilor ca titular al unității și nu  titular al sistemului.

La inceputul lunii februarie am sustinut colocviul pt. gradul didactic I, la Universitatea din Bucuresti. As vrea sa va intreb, daca se deconteaza cheltuielile de transport, legate de acest tip de perfectionare1

Nu se decontează cheltuielile de transport efectuate cu ocazia susținerii gradelor didactice.
Sunt absolventa a Facultatii de Psihologie- Sociologie, specializarea psihosociologie.In anul 2000 in urma unui concurs am obtinut decizia de prof titular la catedra de discipline socio-umane. Catedra era constituita din mai multe discipline predominand psihologia, de aceea am sustinut concurs la psihologie. Din cauza ca numarul orelor de discipline socio-umane oscileaza iar aria lor contine mai multe discipline (psihologie; sociologie; economie; studii sociale; educatie antreprenoriala; logica; filosofie) imposibil de cuprins toate intr-o singura specializare universitara astfel incat sa respecte si Centralizatorul, apar dificultati in constituirea catedrei si in salarizarea corespunzatoare. 
intrebarile sunt:1. In afara psihologiei si sociologiei care predomina in catedra, ce alte discipline pot preda astfel incat sa fie respectata decizia de numire ca titular socio-umane, chiar daca in foaia matricola nu sunt prezente explicit?
2. Daca nu se poate constitui catedra de 18 ore din specializari conform diplomei de licenta lipsind 2-3 ore , cum se completeaza catedra? se tine cont de decizie? Nimeni pana in prezent nu reuseste sa imi asigure un raspuns clar.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 prevede următoarele:
Art. 12 Cadrele didactice titulare pe catedre psihologie sau psihologie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot constitui/completa norma didactică şi cu ore de filosofie, sociologie sau logică, argumentare şi comunicare.   
Art. 25 (5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an şcolar, la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul consorţiilor şcolare, în situaţia în care unităţile de învăţământ fac parte din consorţii şcolare, după cum urmează:
e) prin adăugarea de ore din activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii, în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Dacă sunt angajată în învățământul gimnazial găsiții și alte variante în art. 25 (5).

Este obligatorie conditia obtinerii definitivarii pentru articolul  253 din mobilitatea personalului didactic? Cum sa obtinem definitivatul daca nu prindem posturi. De ce aceasta conditie.?..suntem suplinitori pana cand titularul se intoarce la post,si astfel suntem dati la o parte (in unele cazuri) inainte sa se incheie un an si nu putem sa legam doi ani consecutiv .Cu aceasta lege aveam posibilitatea sa ne titularizam la nivel de unitate de invatamant,dar avem aceasta conditie mai sus mentionata....

Art. 55 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 dispune că pentru a putea obține titularizarea în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 este nevoie de dobândirea definitivatului, ca o condiție obligatorie
.

Nelamurirea mea: la momentul de fata unitatea are un director titular, care ca studii superioare a terminat psihologie pura la Spiru Haret si nu a urmat cursurile specifice, deci nu este in corpul national de experti.....in primul rand daca se va organiza concursul pe posturi a directorilor?......daca da, cand?......daca nu esti in coprul expertilor vei putea sa te prezinti la acel concurs?....intreb asta pentru ca la noi in unitate nu a facut nimeni cursul respectiv.....ce se va intampla in situatia asta?......sincer, ma gandeam ca probabil va ramane si la anul viitor numit prin delegatie.....nu stiu daca gandesc bine?!?....noul director poate avea studii superioare de orice fel sau vor fi necesare studiile de licenta in pedagogia invatamantului primar si prescolar?

Conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, art. 257  „(1) Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.
1(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director sau de director adjunct se organizează de unitatea de învăţământ, prin consiliul de administraţie”.
Iar, art. 258 alin. (2) prevede că „Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului”. Această metodologie este cea care va preciza cu exactitate cum se va desfășura concursul.
In ce privește dobândirea calității de membru al Corpului Național al Experților „Începând cu anul şcolar 2012-2013, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti pot/poate scoate anual la concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional un număr de locuri de cel mult 5% din totalul posturilor didactice existente în judeţul/municipiul Bucureşti, pentru care se organizează concursul”, conform OMECTS nr. 5549/2011.

Sunt invatator titular intr-o scoala speciala.
Absolvent de Liceu Pedagogic,Colegiu de Institutori si ulterior Psihologie ,promotia 2009,in litigiu pentru obtinerea diplomei.
Am urmatoarea problema:
-mi se spune de catre directorul scolii  ca trebuie sa intru in restrangere de activitate pentru a mi se schimba decizia (decizia actuala este de profesor psihopedagog pe catedra de invatator),intrucat catedra de invatator nu mai exista in centralizatorul actual.,in concluzie ,postul pe care functionez nu mai exista(doar nominal).

În restrângere de activitate intră „Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui cel puţin jumătate de  normă didactică de predare-învăţare-evaluare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege”. 

Sunt profesor titular de Informatica si sunt in urmatoarea situatie:
Norma mea didactica de de 640 ore se poate constitui doar daca in norma ar intra si vreo 140 ore de TIC la invatamantul A doua Sansa. Orele respective sunt vizate si de o colega profesor titular de alta materie, care a facut un curs de reconversie profesionala de TIC. Am fost indrumat sa merg eu la completare la inspectorat, pentru ca la concurs de dosare, respectiva profesoara ar avea punctaj mai mare ca mine. Va intreb: e legal sa concuram impreuna pentru acele ore de TIC de la a doua sansa, eu ca titular pe Informatica si ea ca titular pe alta materie cu reconversie ulterioara pe TIC?

Fiind vorba de învățământ gimnazial se aplică Metodologie din 2011 privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului "A doua şansă" pentru învăţământul secundar inferior.
Conform acesteia:
„Art. 24 Cadrele didactice încadrate la clasele din Programul "A doua şansă" pentru învăţământul secundar inferior se recomandă să fie:
a) cadre didactice calificate;
b) cel puţin cu grad didactic definitiv;
c) participante la programele de formare continuă organizate în cadrul Programului "A doua şansă" sau la alte programe de formare continuă.

Art. 25. -

(1) De regulă, orele rezultate din aplicarea curriculumului nu se includ în norma didactică de bază a personalului didactic (titular sau suplinitor). Plata acestor ore se realizează în regim de plata cu ora.Încadrarea orelor în norma didactică se poate face, în cazuri excepţionale, în scopul completării normei didactice şi cu acordul cadrului didactic respectiv”.

Revin cu o intrebare la care nu gasesc raspuns la nivel local. Am depus dosar de echivalare a studiilor universitare de scurta durata, eu fiind institutor. Dosarele au fost trimise unei universitati dar nu se stie unde .Nu am primit niciun raspuns legat de rezultatul evaluarii dosarului. Ma pregatesc sa depun dosar de pretransfer consimtit intre unitati iar la intocmirea punctajului se ia in calcul si eventuala echivalare. Putem astepta linistiti rezultatul? Oare se va publica inainte de pretransfer?

Potrivit OMECTS nr. 5553/2011 va puteti adresa ISJ pentru a vedea dacă dosarul dvs. de echivalare a fost aprobat, iar conform procedurii de eliberare a atestatelor de echivalare, acestea se eliberează de către universitatea investită de MEN.

Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii11 comentarii:

 1. Buna seara!Am o mare rugaminte sa ma lamuriti cu continuitatea.Am anul acesta clasa pregatitoare ,am luat-o din toamna viabila pe un an luand la concursul din 2012 nota 9.17 iar in ceilalti ani cu mult peste 7.Lucrez in scoala de 7 ani iar anul acesta desi am 9,17 nu am nici continuitate deoarece mi s-a spus ca trebuie sa ia anul viitor colega mea clasa 1(actuala pregatitoare)pentru ca este titulara.Titulara cu len 253 nu pot i continuitate nu pot avea......deci,mai are vreun rost sa mai particip la concurs dati-mi un sfat ce sa fac

  RăspundețiȘtergere
 2. Aş dori să ştiu dacă s-a aprobat revenirea la catedra de 16 ore pentru cadrele didactice cu gradul I şi peste 25 ani vechime.Acest drept nu e fost luat de PDL şi acum aşteptăm să-l primim înapoi pentru că aşa este normal.

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna ziua d-le Pop!Doresc si eu sa stiu daca pentru titularizarea in baza art 253 din miscarea personalului preuniversitar,este necesar sa avem in toti anii mentionati pese nota 7 la concursul de titularizare sau e de ajuns un singur an sa avem peste 7 ca sa putem obtine titularizarea?Va rog mult sa-mi raspundeti deoarece la nivel local ,nimeni nu stie.Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 4. Cum se aplica art.241 alin. (3) din Legea Educatiei Nationale referitor la cadrele didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată care au promovat Examenul National de Definitivare in Invatamant?

  Art. 241 alin. (3) Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de
  definitivare în învățământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administrație din unitatea de învățământ respectivă, în condițiile legii."

  In Metodologia de miscare a personalului didactic invatamantul preuniversitar 2013-2014 se omite aceasta situatie (desi sunt multe cadre didactice care pot beneficia de continuitate conf. art 241 alin 3 din L.E.N.

  RăspundețiȘtergere
 5. De ce daca nu iau definitivatul sun angajata pe perioada determinata in conditiile in care snt titulara?eu stiu cum e legea,dar de ce?Nu se poate anula/schimba partea aceea a legii?

  RăspundețiȘtergere
 6. Daca te titularizezi pe un post dat viabil 1 an de zile,care sunt riscurile la care te expui?In situatia in care scoala va intra in restrangere,poti participa cu drepturi egale alaturi de celelalte cadre didactice,chiar daca titularizarea pe post a fost doar de un an?

  RăspundețiȘtergere
 7. D-le Pop, doresc să vă expun situația mea. Sunt titular, vreau să-mi iau 1 an de concediu neplătit, să învăț limba străină și să aplic pentru posturile de profesor la Cursul opţional ,,Limbă, cultură și civilizație românească pentru elevii români care studiază în şcoli din afara graniţelor României",
  Explicați-mi, vă rog, când pot solicita acest concediu- mă gândeam să-l solicit începând cu 1 oct 2013. Apoi, după acel an, în 2014, dacă am șansa să fiu acceptat ca profesor la acel opțional, mai beneficiez, pe perioada de funcționare în străinătate, de rezervare de catedră la școala din România unde sunt titular?.
  Mulțumesc frumos
  Mulțumesc frumos pentru răspuns

  RăspundețiȘtergere
 8. AM SI NOTA PESTE 9 IN ANUL 2012 SI IN ANUL 2005 PANA IN 2011 AM LUAT PESTE 7,85 LA CONCURS.AM GRADUL 2 INSCRISA ACUMA LA 1 DAR N=-AM POST VIABIL DECAT PE 1 AN.CE MA FAC?NU EXISTA NICIO POSIBILITATE DE A MA TITULARIZA CU LEN253????????????ROG RASPUNS

  RăspundețiȘtergere
 9. Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti daca sunt titular din 1997 la tara ,dar catedra la doua scoli.,cf. acelei metodologii si cu nota sub 7 ,in prezent detasat la un liceu.Va rog sa-mi spuneti daca in cazul restrangerii la una din scoli,respectiv o jumatate ,8 ore,voi putea sa-mi fac dosar de completare la liceu sau restrangere?Ce sanse as avea in ambele cazuri?
  Va rog mult!
  Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 10. buna ziua.Ma pot pretransfera pe o catedra de 12 ore?scoala nu mi-a dat acordul pe motivul ca nu sunt 18 ore,dar in metodologie nu specifica asa ceva,indeplinesc toate celelalte conditii pentru a ocupa postul respectiv.va rog sa ma lamuriti si pe mine.multumesc

  RăspundețiȘtergere
 11. Buna dimineața!
  Vă rog să-mi comunicați ce discipline pot preda cu specializarea psihologie.De asemenea aș dori să știu dacă este posibil să mă transfer pe un post format din cele 2 specializari pe care le am geografie si psihologie.Multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare