2 feb. 2013

Întrebări și răspunsuri 02.02.2013

Ma numesc O. E. si sunt profesor  titular .In martie a.c.  am susţinerea  lucrării
de gradul I. In 21.11.2013. implinesc 60 de ani ,iar varsta standard de pensionare implinesc in iunie 2013 ,acest fapt am aflat recent. Vă rog să-mi comunicati şi mie  daca am dreptul sa ramân titular  pe catedra cu data de 1-09-2013  conform articolului 284 din Statutul personalului didactic si   OUG nr. 92 din 2012 . Am o vechime de 21 de ani  in invatamânt ,iar a doua specialitate Ed.tehnologica ,am terminat in  2003, am dat definitivatul  si  gradul II. Este o situatie deosebita.

Conform OUG nr. 92/2012 „în cazul în care în unităţile de învăţământ normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală a consiliului de administraţie, ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare”. 

Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari :Sunt titular in doua scoli, pot sa-mi completez  norma in a treia doar cu acordul consiliului de administratie al scolii a treia (care nu e in consortiu ) fara dosar la inspectorat ? Sau duc dosar la inspectorat ? Daca primesc orele in scoala a treia pot participa la etapa pretransferului cu acordul unitatilor ?

Nefiind vorba de ore la aceeași unitate de învățământ sau la o unitate de învățământ din același consorțiu trebuie să participați la etapa de de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului şcolar. Metodologia nu vă interzice participarea ulterioară la etapa pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.
Art. 20 din Metodologia–cadru privind mobilitateapersonalului didactic din învăţământul preuniversitarîn anul şcolar 2013-2014 aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012 prevede că: 
„(1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar se realizează, asigurându-se cu prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi.
(2) Continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca urmare a participării cadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în situaţia rezervării/degrevării postului didactic/catedrei sau la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit legii, precum şi în alte situaţii speciale aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ”. 
Iar, conform art. 241 alin. 3 din Legea nr. 1/2011, citat și se dumneavoastră „Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învățământli se poate asigura continuitatea pe
postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administrație din unitatea de învățământ respectivă, în condițiile legii”.
Astfel, legea nu prevede o obligație pentru a se asigura continuitatea, ci lasă la latitudinea angajatorului această hotărâre.

Va rog sa-mi spuneti cum se poate aplica art.241 alin. (2) si (3) din Legea Educatiei Nationale referitor la Examenul National de Definitivare in Invatamant:
" (2) Cadrele didactice care promovează examenul de
definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică înînvățământul preuniversitar.
  (3) Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învățământ, li se poate asigura continuitatea pe
postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administrație din unitatea de învățământ respectivă, în condițiile legii."

In metodologia de miscare 2013-2014 se spune numai despre cadrele didactice la care li se prelungeste contractul pe perioada determinata daca au sustinut Titularizare in 2012 , 2011 si nu face referire la cei care au sustinut si promovat prima sesiune a Examenului National de Definitivare in Invatamant conform LEN , in 2012.

Ma numesc G. M. , secretar sef la Colegiul si va solicit sprijin intr-o problema legata de Metodologia de miscare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
In anul scolar 2012-2013, unitatea noastra scolara s-a comasat cu Scoala Gimnaziala Nr.3,iar in anul scolar 2013-2014 se revine la vechea forma. In cazul in care la fiecare disciplina avem cate un cadru didactic care a depus o solicitare de revenire la catedra dinaintea comasarii, mai este necesara evaluarea tuturor cadrelor didactice din unitate? Mentionez ca la Scoala Gimnaziala Nr.3 va exista cel mult o singura catedra la fiecare disciplina, solicitarile acoperind cel mult numarul de norme didactice din incadrarea unitatii. Raspunsul pe care l-am primit de la I.S.J. este acela de a se intocmi dosare si a se face evaluarea tuturor cadrelor didactice din unitate, indiferent de optiunea acestora si de faptul ca sunt implicati sau nu in acest proces de miscare a personalului didactic. Ma gandesc ca este un efort si un stres inutil, dar va solicit totusi un raspuns avizat, pentru a putea derula in bune conditii, conform legislatiei in vigoare, acest proces. 

Conform art. 19 (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „În situaţiile fuziunii prin absorbţie a unităţilor de învăţământ, a divizării parţiale sau totale a unei unităţi de învăţământ, a fuziunii prin contopire a două unităţi de învăţământ, a desfiinţării unei unităţi şcolare selecţia cadrelor didactice şi a directorilor se face prin evaluare de către o comisie numită de inspectoratul şcolar formată din inspectori şcolari şi/sau cadre didactice care nu funcţionează în unităţile de învăţământ aflate într-una dintre aceste situaţii”.

Sunt absolventa a Institutului  Pedagogic de educatoare(1977) si a Facultatii de Psihologie(2011).Am depus la scoala o cerere in care am solicitat incadrarea mea in functia de profesor in inv.prescolar si acordarea drepturilor salariale incepand cu1.01.2013,intrucat indeplinesc conditiile legale conform Ordonantei 92/18.2012.Mi s-a raspuns ca nu indeplinesc conditiile,ca trebuie sa mi se echivaleze studiile,de parca diploma mea de licenta este lovita de nulitate.?Sunt atat de indignata...Consider ca este o totala lipsa de respect.La o varsta destul de inaintata am mers si mi-am completat studiile,fiind de fapt mai receptiva la nou si iata rasplata.Persoanele in cauza ,ori sfideaza legea,ori nu au capacitatea de a intelege continutul unui text.Nu stiu cum trebuie sa procedez in continuare.Sa merg la InspectoratulScolar pentru a clarifica problema?

Art. 248. din Legea nr. 1/2011 prevede că  - „(1) Pentru ocuparea functiilor didactice este necesara efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an scolar, realizat intr-o unitate de invatamant, in functia didactica corespunzatoare studiilor, sub indrumarea unui profesor mentor si trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii minime de studii:
   a) absolvirea cu diploma a studiilor universitare de licenta in profilul postului”.
Aceeași cerință se regăsește și în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic. 
Astfel, diploma de licență în baza căreia puteți fi încadrată ca profesor pentru învățământul preșcolar trebuie să fie în profilul postului, în caz contrat trebuie echivalate studiile

 In primul rand va dorim multa sanatate si putere de munca .Multumim mult pentru toate raspunsurile trimise prompt la intrebarile noastre .Datorita faptului ca iarasi ne-am confruntat cu o" problema" creata din partea unui cadru didactic prin care pretinde sa fie pontat in perioada 03.01.2013-14.01.2013, dupa ce semneaza planificarea concediului de odihna pentru anul scolar 2012-2013 sub pretextul art din  C.M nu se admite concediu mai putin de 14 zile lucratoare .Mentionam ca acest domn cadru didactic semneaza cerere cu perioadele  anexa  :  22dec  -31dec  = 4zile
              03.01.2013-14.01.2013  = 7 zile
              Vacanta de primavara  = 10 zile 
               Vacanta de vara          = 49 zile  
Mai mentionam ca in perioada solicitata nua fost in activitate si nu are con dica semnata
INTREBARE:  Este corect sa-i refac statul de plata daca nu  a fost in perioada solicitata la serviciu ?
   
Ințeleg că, cadrul didactic despre care se face vorbire a semnat cerere de concediu pentru perioada 03.01.2013-14.01.2013, nu a prestat activitate în această perioadă, nu are semnată condica de prezență pentru această perioadă și solicită să fie trecut în pontaj că a lucrat și respectiv să fie salarizat pentru zilele cuprinse între 03.01.2013 și 14.01.2013. În ceea ce privește  concediul de odihnă a cadrelor didactice se aplică prevederile Legii nr. 1/2011 și a Normei metodologice din 7 octombrie 2011 care dispune doar că, concediul de odihnă se efectuează în timpul vacanțelor școlare. Acestea sunt prevederile care se aplică fiind vorba de acte normative cu caracter special față de Codul Muncii. Chiar dacă s-ar lua în calcul Codul Muncii, acesta dispune în art. 148 alin. 5 că „În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt”. Și această cerință este îndeplinită ținând seama de programarea pe care ați expus-o.

Ma numesc D. A., bibliotecar, la Liceul si  fac naveta la aceasta unitate din anul 1996, conform Legii nr.1/2011, la Art 276. personalul didactic auxiliar nu este mentionat, drep pentru care din acel moment unitatea nu-mi deconteaza transportul , cadrele didactice primesc iar personalul didactic auxiliar nu, , totusi consider ca aici se face o discriminare la nivel de unitate, cu toate ca am depus cerere la unitate acum si conform C.C.M. Art.56(1) nici de aceasta data nu se face decontarea, va rog frumos sa ma indrumati ce pot face in acest caz, unde ma pot adresa pentru rezolvarea acestei situatii.

Conform prevederilor Legii nr. 1/2011, a Instrucțiunii MECTS nr. 2/2011 și a Contractului 59495/2012, Contract colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Superior şi Cercetare, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - S.D.S. sub nr. 59495 din data de 19.12.2012 personalul didactic auxiliar din învățământ nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de naveta. Doar printr-o modificare legislativă ați putea beneficia de acest decont.
Ma numesc G. L., absolvent (conform diplomei )-  "Universitatea "ALEXANDRU.I.CUZA ", FACULTATEA DE MATEMATICA,  Diploma de absolvire in profilul matematica, specializarea matematica-fizica cu durata de 3 ani, anul 1992
INTREBARI:
1. Ce facultate am terminat? (sau nu am facut facultatea)
  IP3?   Colegiu?
Precizez ca am dat si sustinut lucrarea de diploma, la fel cu cei de la matematica - 4 ani (echivalati prin lege cu master). Avem si diplome identice, doar cu diferenta duratei.
2.Fac obiectul ordonantei privind echivalarea?
3. conform ordonantei 4111/2012
"au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani,"
Gradul didactic trebuia obtinut  tot in ultimii 5 ani?
 Nu am facut dovada celor 90 credite (avand doar 60), considerand suficient gradul si am fost respins de Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Am colegi in aceeasi situatie, la alte specializari, care au fost admisi.
4.Aceasta echivalare duce la marire salariala?
5. Daca nu sunt echivalat, ce se va intampla?

 1.      Dacă pe diploma dvs. scrie diplomă de licență nu trebuie nu mai e nevoie de echivalare.
2.      Conform art. 1 alin. 1 lit. e din Metodologia de echivalare anexă la OMECTS nr. 5553/2011  își pot echivala studiile și „absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire”. Din câte înțeleg din e-mail-ul dvs. la această prevede vă încadrați.
3.      Nu se impune ca gradul didactic să îl fi obținut în ultimii 5 ani.
4.      Conform legislației actuale echivalarea nu duce la o mărire de salariu.
5.      Întrucât art. 6 din OMECTS nr. 5553/2011 a fost abrogat prin OMECTS nr. 4111/2012 veți fi încadrat ca profesor cu studii superioare de scurtă durată.


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii

10 comentarii:

 1. Bună seara!Am înţeles cum e cu echivalarea.Când se mai poate face, ce dosar trebuie pregătit şi unde putem face echivalarea?E ADEVĂRAT că un dascâl pensionar de 1 1n poate reveni la cerere pe postul pe care a fost titular, încă 3 ani, astfel, un detaşat de pa semenea post este dat la o parte???????????

  RăspundețiȘtergere
 2. Sunt absolventa a Scolii Normale din Bucuresti.Am depus dosarul de echivalare de competente cf ord 5484.Pana acum nu am niciun raspuns de la inspectorat .Atat stiu ca dna Andronescu este impotriva acestui ordin.

  Care este rezolvarea??? Dansa tr sa respecte acel calendar si de ce trebuie tot noi sa suferim pana trece acel acord prin parlament.
  Nu stiam ca acel ordin implica si o alta salarizare , ci doar titlul ca profesor inv. primar.

  va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 3. Conform articolului IV din ordonanta 92/2012 daca la intrarea in vigoare a legii 1 aveam statutul de student si am finalizat studiile cu diploma de licenta ,ne este indeplinita conditia de a fi incadrate pe functia de profesor pentru invatamant primar. Eu asa am inteles.Dvs.cum interpretati acest articol? Am lasat mai multe mesaje in acest sens si nu am primit nici un fel de raspuns.

  RăspundețiȘtergere
 4. Conform articolului IV din ordonanta 92/2012 cei care in momentul intrarii in vigoare a legii 1 aveau statutul de student si au finalizat studiile cu diploma de licenta indeplinesc conditia de profesor pt.invatamant primar/prescolar.Eu asa am inteles.Dvs. cum interpretati acest articol? Am lasat si alte mesaje legat tot de aceasta problema ,dar fara nici un fel de raspuns.Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 5. As dori sa va consult intr-o situatie pe care o avem la unitatea noastra.Suntem o gradinita cu program normal din judetul Salaj , care de la 1 septembrie 2013 ne-am redobandit personalitatea juridica si mai avem si structuri.Datorita faptului ca suntem o gradinita cu program normal in care numai 1 grupa din 7 este cu program prelungit , dar mai avem o structura cu 5 grupe de program prelungit si inca o structura cu 2 grupe de program normal , directorul nu se degreveaza de norma , pentru ca legea spune ca numai directorii gradinitelor cu program prelungit se degreveaza.Consider ca e o situatie care nu s-a avut in vedere cand s-au facut modificarile la metodologie .Mai cunosc situatii de acest gen in tara si nu stiu cui sa ne adresam pentru a rezolva acest lucru.Daca ne puteti indruma cui sa ne adresam , va suntem recunoscatori.
  Cu deosebita consideratie , Rodica F.

  RăspundețiȘtergere
 6. Bună ziua!
  În art 58(3) din metodologia mișcării de anul acesta, se precizează:
  "Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească
  definitivă de condamnare penală, precum şi persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică."
  În același timp, în modelul de cerere de titularizare din aceeași metodologie (anexa 14) se apune:
  "Prezint avizul medical nr. _____ / ______2012 emis de ___________________ prin care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ
  conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi declar, pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală."
  În aceste condiții, o persoană căreia i s-a desfăcut contractul de muncă din învățâmnt pe motive disciplinare, dar nu a suferit nicio condamnare, are drept de înscriere la concurs?
  Mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
 7. 1,Care sunt condiţiile pentru participare la PRETRANSFER prin consimţământ, adică, au acces la această etapă şi dascălii care NU intră în restrângere sau restructurare?
  2.CÂND şi ÎN CE CONDIŢII se desfăşoară transferul la cerere?

  RăspundețiȘtergere
 8. Bună seara!Revin cu întrebarea Dacă la transferul prin consimţământ POT PARTICIPA ŞI DASCĂLII CARE NU SE AFLĂ ÎN RESTRÂNGERE sau restructurare şcolară????????????În ce CONDIŢII SE DESFĂŞOARĂ TRANSFERUL LA CERERE???????În M.P.D. NU scrie care sunt condiţiile!!!!!!!!!!!!!!Mulţumesc, aştept cu respect un răspuns.

  RăspundețiȘtergere
 9. De ce nu se revine la concurs unic de titularizare la nivel de inspectorat ? Ar fi mult mai bine .

  RăspundețiȘtergere
 10. Buna seara !Am si eu o intrebare : sunt suplinitor calificat pe un post care anul acesta este titularizabil,,as putea sa ma titularizez pe acest post,daca am examenul de definitivat promovat cu nota 7,56 ?
  Va multumesc !

  RăspundețiȘtergere

Postări populare