19 feb. 2013

Noi modificări privind Legea educaţiei naţionale


Luni, 18 februarie 2013, Senatul a votat Legea pentru modificarea şi completarea art. 96 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art. 96 al Legii educaţiei naţionale, alin. (3) va avea următorul cuprins:
“Art. 96 – (3) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, un lider de sindicat şi un reprezentant al elevilor cu statut de observatori”.
Iniţiatorii acestui proiect de Lege, Bîgiu Marian-Cristinel, Robu Nicolae, Dumitrică George Ionuţ, Duşa Mircea, Holban Titi, Plăiaşu Gabriel, Săftoiu Ana Adriana şi Scutaru Adrian George, au enunţat o serie de motive privind necesitatea acestei modificări. Până în prezent, liderul de sindicat pierduse calitatea de observator în consiliul de administraţie şi nu mai putea apăra în singurul organ de conducere al şcolii interesele sociale, economice şi profesionale ale membrilor de sindicat pe care îi reprezintă. De asemenea, este de neînţeles cum două legi care se află în vigoare se pot exclude una pe alta. Aşadar, Legea dialogului social nr. 62/2011 prevede la art. 30 alin. (1) că „Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia, inclusiv în cazul administraţiei publice, la discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social.”
Pe de altă parte, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, anterior modificării adoptate de Senat, nu oferea posibilitatea ca angajatorul să invite liderul de sindicat la şedinţele consiliului de administraţie.
Astfel, propunerea de Lege pentru modificarea şi completarea art. 96 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost îniţiată pentru a corecta aceasta neconordanţă legislativă şi pentru a permite liderilor sindicali să participe la şedinţele consiliului de administraţie pentru a putea apăra drepturile şi interesele membrilor de sindicat pe care îi reprezintă: personalul didactic şi nedidactic.
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional.
Comment

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare