16 aug. 2008

referitor la ore fragmentate 3-4 la scoli mici in mediul rural cine are prioritate sa le ia un titular la plata cu ora sau un pensionar la cumul?

referitor la ore fragmentate 3-4 la scoli mici in mediul rural cine are prioritate sa le ia un titular la plata cu ora sau un pensionar la cumul?

Un comentariu:

 1. Orele rămase neocupate, după aplicarea dispozitiilor art. 84 din
  Metodologie, se atribuie de către directorul unităţii de învăţământ, prin cumul sau plata cu ora, cu avizul inspectoratului scolar, cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, cadrelor didactice asociate sau cadrelor didactice pensionate, care
  îndeplinesc condiţiile de studii necesare pentru ocuparea acestor ore vacante/rezervate conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare si Metodologiei, precum si condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările
  ulterioare.

  Încadrarea personalului didactic prevăzut lmai sus se face prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ,
  respectându-se precizările Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului, astfel:
  a) pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului scolar pentru personalul didactic titular si asociat sau până la revenirea titularului la post pentru personalul didactic titular si asociat încadrat prin cumul sau plata cu ora pe posturi didactice/catedre rezervate;
  b) pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an scolar pentru personalul didactic pensionat sau până la revenirea titularului la post pentru personalul didactic pensionat încadrat pe posturi didactice/catedre rezervate, dar nu mai târziu de 31 august a fiecărui an scolar.

  Cadrele didactice titulare pot fi încadrate pe orele rămase neocupate în regim de plata cu ora sau cumul, până la o jumătate de normă de predare, iar învăţătorii si
  educatoarele pe posturile rămase neocupate până la o normă.

  În cazuri excepţionale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat consiliul de administraţie al inspectoratului scolar poate aproba depăsirea
  jumătăţii de normă de predare pentru titulari prin cumul de funcţii.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare