22 aug. 2008

Nu vrea nimeni sa ne spuna ce trebuie sa cuprinda dosarul pentru detasare? Va rog mult.

Nu vrea nimeni sa ne spuna ce trebuie sa cuprinda dosarul pentru detasare? Va rog mult.

Un comentariu:

 1. 1. Copie de pe actul de numire/ transfer pe postul didactic de la unitatea de învătământ la care functionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unitătii de învătământ.
  2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
  3. Adeverinta eliberată de unitatea la care sunt titular din care să rezulte viabilitatea postului/catedrei de la care mă transfer.
  4. Copii autentificate de conducerea unitătii de învătământ la care functionez ca titular(ă), de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă), de pe certificatele de grade didactice si de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
  5. Aprecierea conducerii unitătii de învătământ la care functionez ca titular(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administratie pentru anii scolari 2005/2006 si 2006/2007 (conform fisei de evaluare).
  6. Fisa/fisele de evaluare a activitătii metodice si stiintifice la nivel de scoală, judet, national, însotită de documentele justificative.
  7. Copii ale programelor scolare elaborate si aprobate, ale copertilor manualelor scolare, ghidurilor si cărtilor, ale studiilor si articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, documente din care să rezulte amenajarea cabinetului/ laboratorului/atelierului prin eforturi proprii, autentificate de conducerea unitătii de învătământ la care functionez ca titular(ă).
  8. Copii ale adeverintelor/ diplomelor din care reiese participarea la activităti desfăsurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si/sau participarea la activităti desfăsurate în cadrul programelor de
  formare continuă, autentificate de conducerea unitătii de învătământ la care functionez ca titular(ă).
  9. Copie de pe carnetul de muncă si/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenŃă a salariatilor, autentificată de
  conducerea unitătii de învătământ la care functionez ca titular(ă).
  10. Copii ale deciziilor de detasare din perioada 01.09.2002 – 31.08.2008 (dacă este cazul);
  11. Adeverinta eliberată de unitatea de învătământ la care functionez ca titular(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
  12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
  13. Candidatii din alte judete vor anexa, în mod obligatoriu, adeverintă eliberată de inspectoratul scolar al judetului respectiv din care să rezulte că cererea de detasare la cerere a solicitantului în alt judet a fost luată în evidentă.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare