23 apr. 2013

Recomandările UE privind reforma în educaţie


Consiliul pentru Educaţie, Tineret, Cultură şi Sport al Uniunii Europene a emis o serie de soluţii pentru reforma sistemelor de educaţie şi formare profesională din statele membre. Unul dintre aspectele deosebit de importante menţionate este dezvoltarea nivelului global al competenţelor şi al pregătirii în vederea creşterii capacităţii de inserţie profesională şi a reducerii şomajului în rândul tinerilor.
Statele membre sunt îndrumate şi susţinute să implementeze o serie de măsuri în perioada următoare:
- să restructureze sistemele educaţionale, creând, de exemplu, legături mai strânse cu piaţa muncii;
- să îmbunătăţească învăţământul profesional şi tehnic şi să îl axeze pe domeniile cu potenţial de creştere sau care duc lipsă de personal calificat;
- să identifice tinerii care se confruntă cu riscul de părăsire timpurie a şcolii şi să le acorde o asistenţă personalizată;
- să reducă numărul de adulţi slab calificaţi prin asigurarea accesului la programele de formare a adulţilor şi de învăţare pe tot parcursul vieţii;
- să optimizeze gradul de utilizare a învăţării bazate pe TIC şi accesul la resursele educaţionale libere.
În contextul semestrului european, cu prilejul adunării Consiliului pentru Educaţie, Tineret, Cultură şi Sport al Uniunii Europene, miniştrii educaţiei au prezentat în cadrul unei dezbateri publice, măsurile practice adoptate de ţările lor în domeniul educaţiei şi formării profesionale, pentru îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi a capacităţii de inserţie profesională, având în vedere necesitatea urgentă de reducere a şomajului în rândul tinerilor.
Totodată, miniştrilor li s-a solicitat să evidenţieze pe scurt o iniţiativă practică adoptată în statele lor membre, inclusiv orice acţiune pe care o întreprind ca răspuns la recomandările specifice fiecărei ţări. Majoritatea statelor membre au fost de acord că învăţământul profesional şi tehnic (VET) trebuie modernizat şi valorificat şi că ar trebui să dispară distincţia dintre învăţământul academic, cel profesional şi tehnic. Reprezentanţii unor state membre consideră că cel mai important e stăpâniriea competenţelor de bază înainte de a dezvolta alte competenţe, deşi acestea din urmă pot fi utile.
Comisia a ţinut să precizeze că ne aflăm într-un an decisiv pentru planurile statelor membre de a beneficia de finanţare din fondurile structurale: 35 de miliarde EUR sunt disponibile, în special din partea Fondului social european, iar această sumă ar putea avea o contribuţie importantă, dacă este folosită în mod eficient.

Un comentariu:

  1. DISCIPLINA SCOLARA LIBER ASUMATA !
    Fara aceasta nu exista nici educatie de calitate !

    RăspundețiȘtergere

Postări populare