23 apr. 2013

Întrebări și răspunsuri 23.04.2013


Puteti sa-mi spuneti care sunt pasii necesari depunerii cererilor de continuitate pe post in anul scolar 2013-2014. Nu exista cereri tip? Ce trebuie sa contina dosarul? Unde trebuie depus, la scoala sau la inspectorat?

Metodologia nu cuprinde un model tip de cerere pentru continuitate.Conform art. 85 din Metodologie pentru a beneficia de continuitate, cadrul didactic „se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ  până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2011-2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire”.

Ce se intampla cu institutorii? Ei sunt scosi din context,chiar si in ord.92 se vorbeste doar de educatori/educatoare,invatatori/invatatoare.Am citit ca FSLI-ul a pus aceasta problema  MECTS.Despre echivalarea studiilor absolventilor CUI ce se mai stie?

Problema institutorilor s-ar rezolva prin echivalarea studiilor de scurtă durată, consider eu. In ce privește eliberarea atestatelor, MEN este cel în măsură să dea informații. Sper să se elibereze cât mai repede, cu atât mai mult cu cât Metodologia de mobilitate prevede că, „Cadrele didactice, din învăţământul preuniversitar, cu studii universitare de scurtă durată, care au dobândit atestatul de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în sesiunea 2012, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5553/2011, se salarizează corespunzător noii funcţii didactice începând cu 1 septembrie 2013”.

O  persoana care a terminat facultatea de drept si are un atestat in psihopedagogie speciala, poate sa ocupe un post de profesor educator calificat la o scoala speciala?? Anul trecut asa a fost incadrata, dar in anul scolar viitor se mai poate??? Am cautat in centralizator si nu apare....dar directorul zice ca o va incadra din nou.. Poate echivala un simplu curs o facultate in domeniu?? Eu daca fac un curs de matematica, pot echivala facultatea de mate si sa ajung sa predau matematica in conditii egale cu cei care au facut aceasta facultate?? vi se pare normal??

Dacă studiile nu apar în Centralizator nu poate fi încadrată ca si cadru didactic calificat.

 Daca institutia la care sunt incadrata are numai 12h din trunchiul comun si 8 optionale, poate sa ma titularizeze cu art 253 ? Azi, directorul mi-a spus ca nu poate, ca ar trebui sa am minim 14 ore din trunchiul comun ? Se mai poate face ceva in acest caz ?

Intr-adevăr într-o catedră nu pot fi cuprinse decât 4 ore de opțional.

Sunt un cadru didactic titular.Va rog din suflet imi puteti spune unde se mentioneaza ca in 48 de ore dupa emiterea acordului/dezacordului de pretransfer consimtit de catre unitatea de invatamant se poate face contestatie? Eu in metodologie si in calendar nu am gasit sa se comunice acest lucru. Scrie numai faptul ca decizia CA este definitiva si poate fi atacata doar in instanta de contencios administrativ. Apare intr-adevar la litera g din calendar inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, insa nu am vazut nicaieri un punct care se refera la inregistrarea contestatiilor la nivelul unitatii de invatamant. Nu am depus contestatie nici la scoala si nici la inspectorat, insa as dori sa atac decizia CA in instanta. De la inspectorat mi s-a comunicat ca acest lucru nu este posibil fara sa fi parcurs toti acesti pasi (contestatie la unitatea de invatamant- contestatie la inspectorat- atac in instanta de contencios administrativ). Consiliul de administratie a unei scoli nu a dat acordul de pretransfer nimanui motivand ca pastreaza postul pentru etapa urmatoare (titularizarea cu 253 a unei suplinitoare). Este posibil?

Conform art. 99 din Metodologia de mobilitate „Contestaţiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi didactice/catedre se adresează instituţiei/unităţii de învăţământ organizatoare la termenele prevăzute de Calendar sau în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor în afara termenelor prevăzute în Calendar şi se rezolvă de consiliul de administraţie al acesteia. Hotărârile consiliului de administraţie al instituţiei/unităţii de învăţământ sunt definitive şi pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ, contestaţiile reprezentând plângeri prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare”. Posturile se pot ocupa conform art. 253 doar dacă nu au fost luate în etapele anterioare ale mobilității.

S-au depus două dosare pt. tit. conf. art. 253. Postul este de prof. în mediul urban.Primul candidat avea o notă 7,75/2009 și nota 6,75 la ex. scris/2012 ,cu domiciliul în localitatea în care se solicită postul. Cel de-al doilea candidat are nota 7,70 la ex. scris/2012 ,notă cu care a luat repartiția pe post la ședința publică din august 2012 și 9,50 la inspecție, dar are domiciliul in altă localitate. Cui era legal să i se dea acordul de către C.A la propunerea directorului, bineînțeles! Sau ,și mai explicit, avea primul dreptul legal să-și depună dosarul, conform metodologiei?Mai este valabilă nota din 2009 pt. profesori, sau doar pt. învățători?(conform celor,,ultimii trei ani,,?

E foarte important în baza cărei note a ocupat postul în anul școlar 2012-2013 prima persoană. Dacă a ocupat postul în baza notei din 2009, atunci are prioritate, datorită domiciliului, conform art. 55 alin. 2 din Metodologie.

Sunt suplinitor pe un post vacant in invatamantul liceal, dar a carei viabilitate este de doar 2 ani. In momentul in care posturile au fost publicate legea conf careia clasa a 9-a ramane la liceu nu era promulgata(legea nu este inca promulgata), deci nu ma pot titulariza pe postul, pe care l-am obtinut prin concurs, in aceasta etapa, din cauza acestei legii. Intrebarea este daca se poate repeta aceasta etapa dupa ce va fi promulgata legea, iar postul meu va deveni titularizabil. In etapa de pretransfer posturile cu viabilitate mai mica de 4 ani puteau fi ocupate de tittulari, care isi pastrau statutul, de aceea cei care se putea titulariza in aceasta etapa sunt dezavantajati. Mentionez ca am obtinut acordul scolii si indeplinesc toate criteriile, mai putin viabilitatea. 

Conform actualei legislații și a calendarului de mobilitate nu se poate repeta nicio etapă a mișcării de personal. Dar, rămâne de văzut ce modificări legislative vor apărea.

Vă rog să-mi spuneţi dacă o persoană, care în anul şcolar 2012-2013 functionează pe postul de economic, administrativ, poştă cu 11,55 ore obtinute în baza rezultatelor de la concursul de titularizare în specialitatea menţionată şi cu un număr de ore necesar pentru completarea catedrei obtinute prin repartizare la a doua specializare:informatică, poate fi titularizată conform art.253 din LEN si art.55 alineatul 2 din Metodologia de mişcare a personalului didactic 2013-2014, începând cu 1 septembrie 2013.

E o situație complexă deoarece metodologia prevede ca postul să fi fost ocupat în ședință publică anterior începerii anului școlar 2012-2013, iar în acest caz persoana a îndeplinit această condiție pentru mai bine de jumătate de catedră. Doar MEN poate da o rezoluție în acest caz.

Puteți să-mi spuneți care sunt efectivele de elevi pentru normarea posturilor în condiții de simultan?

Conform Metodologiei aprobată prin Ordinul 3062/2012 „Organizarea claselor se face astfel încât formaţiunile de studiu constituite în regim simultan să respecte prevederile art. 63 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare”. Iar. art. 63 din Legea nr. 1/2011 prevede că „În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:
a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9;
b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20;
c) învăţământul primar: clasa care cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 25;
d) învăţământul gimnazial: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 30;
e) învăţământul liceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30;
f) învăţământul postliceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30;
g) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 12;
h) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 6”.

Sunt absolvent al facultatii de Electronica, Universitatea Bucuresti, titular al unui master in Inteligenta Artificiala ParisTech, FRANCE, mba ASEBUSS&ASE/Washington University, doctorand/management sustinere finala in iunie anul curent in cadrul Univesitatii Politehnica Bucuresti, profesor definitiv si titular al catedrei de informatica din cadrul CT A.SALIGNY, Rosiori de Vede.Am 18 articole publicate ISSN1454, 2358. Sunt titular in urma unui concurs national, colegul meu de catedra situandu/se sub mine ca evaluare/notare. Dumnealui este absolvent de Matematica/Mecanica si este titularul unui master al Universitatii Valahia Targoviste, are vechime mai mare in invatamant decat mine si gradul I in matematica, dar preda tot informatica. Nu are niciun fel de publicatii in domeniu, sau altfel de activitate profesionala, are insa o relatie de prietenie cu actualul director.Conducerea scolii, fara a face un punctaj al lui, ci doar al meu, m/a anuntat ca eu voi intra in restrangere de activitate. Este o decizie corecta? Ce pot face?Nu vreau decat o evaluare corecta, eventual o corijare a erorii facute. 

Trebuia să fiți evaluați amândoi. Puteți sesiza comisia de mobilitate din cadrul ISJ.

Sunt profesor suplinitor, debutant in primul an de invatamant. Anul trecut 2012 am participat la examenul de titularizare, obtinand nota 9,60. Am solicitat titularizare conform Art. 253, postul pe care sunt incadrat are viabilitate de 4 ani. Deoarece nu am stiut de posibilitatea inscrieri la definitivat din primul an de invatamat, am gasit intelegere la Consiliul de administratie, care mi-au aprobat cererea cu conditia sa ma inscriu la definitivat in anul scolar 2013-2014. Cu toate ca CA mi-a aprobat cererea directorul scolii imi refuza semnarea actelor. Mentionez ca inainte de a face aceste demersuri am sunat la Minister unde mi s-a spus ca daca inspectoratele accepta, ei nu au nimic impotriva. E legal ca directorul sa refuze semnarea actelor unui angajat, cu toate ca CA a aprobat cererea acestuia?Mentionez ca din 9 membri ai CA 7 au votat pentru aprobare.

Avizul se dă de către Consiliul de administrație al școlii. Semnarea actelor de către director este doar o formalitate. Trebuie să se supună hotărârii Consiliului de Administrație.

In acest an la unitatea noastra scolara s-a scos un post de invatator cu viabilitate 1 an, deoarece directorul a presupus ca va forma doua clase pregatitoare . La etapa de transfer consimtit intre unitatile de invatamant, acest post a fost ocupat de un invatator din alta localitate. Ce se intampla daca in anul scolar 2013- 2014 nu vor fi copii pentru doua clase, ci numai pentru una? Sau daca totusi vor fi doua clase pregatitoare in anul scolar 2013- 2014, iar in anul scolar 2014- 2015 vom intra pe restrangere de activitate, domnul invatator nou titularizat in scoala noastra va intra la concurs de dosare cu celelalte cadre didactice sau va intra postul dumnealui la restrangere de activitate?

La restrângere de activitate se face evaluarea tuturor cadrelor didactice din catedra respectivă.

Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris între titulari şi cu acordul acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ poate avea loc şi în altă perioadă decăt cea a calendarului mişcării personalului didactic ?

Conform art. 98 din Metodologie „Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare, schimb de posturi între suplinitori, pretransfer prin schimb de posturi între titulari în baza consimţământului scris, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, sunt analizate în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare”.

Va rog sa ma lamuriti intr-o situatie care astept raspuns de aproape 5 ani.Somajul din anul 2000, din perioada vacantei de vara, intrerupe activitatea neintrerupta din invatamint, pentru primirea sporului de fidelitate daca acesta a fost solicitat in scris la ISJ.Mentionez ca aceasta perioada de somaj a intrerupt CCC pe motivul ca nu aveam diploma de licenta iar contractul de munca a fost pe o perioada determinata, chiar daca cererea mea pentru concediul de crestere copil a fost admisa la inceputul anului scolar 2000.Va rog sa ma ajutati cu un raspuns clar daca a fost cotrct ca un CCC sa fie intrerupt dupa parerea mea abuziv

Discuția este tardivă. Concediul de creștere al copilului poate fi întrerupt din motive expres prevăzute de legislația de specialitate. Perioada de șomaj nu se ia în calcul la stabilirea perioadei pentru aplicarea sporului de stabilitate.

Este normal că un cadru didactic sa fie titularizat la nivelul şcolii însă orele obţinându-le in ultima şedinţă publică. Catedră formată în mai multe unităţi şcolare şi chiar cu opţionale în completare..C.A. a fost de acord invocînd articolul 253.Este corect?

Pentru a beneficia de prevederile art. 253, trebuie ca postul să fi fost ocupat în ședință publică până la începerea anului școlar 2012-2013, să fie complet, chiar dacă e format din mai multe școli și să aibă cel mult 4 opționale.

Suntem Centru bugetar- scoala noastra +inca doua gradinite cu personalitate juridica , fiecare avand si cate o structura. As dori sa ma ajutati cu un raspuns. In ce conditii se poate reorganiza Centrul Bugetar , astfel ca fiecare unitate cu personalitate juridica sa aiba propriul contabil? Ce baza legala exista in acest sens? Ce demersuri ar trebui facute si cum poate fi afectat personalul didactic auxiliar?

Ar trebui să luați legătura cu ISJ, întrucât ISJ este instituția care se ocupă de rețeaua școlară.

Sunt profesor si predau la o scoala aproape de antenela STS aproximativ 100 m si as dori sa stiu daca sporul de antena(zona radioactiva) se mai acorda in invatamant cf salarizarii unice propuse de smacherii de pdl-isti. Acest spor s-a acordat pana la inceputul anului 2012, iar apoi nu s-a mai acordat. Juristul inspectoratului a afirmat ca acesta nu se mai acorda deoarece nu exista legea sporurilor, deci nu ar exista baza legala!!! Va rog frumos sa-mi raspundeti unde ( in baza carei legi sau ordonante) ne putem adresa noi profesorii pentru a beneficia de acest spor de antena.

Consider că acest spor intră în categoria spor pentru condiții vătămătoare și periculoase prevăzut de Legea nr. 63/2011. Prin urmare, se poate acorda.
Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

4 comentarii:

 1. In ce articol din legea 253( legat de titularizare) scrie ca poti sa te titularizezi cu media din 2008 sau din 2009 numai daca afost luat acest post cu mediile din 2008 sau 2009(ma refer anul acesta)? Logic dupa 4 ani nu mai ai cum sa iei postul in 2012 cu media din 2008.
  In ce articol scrie faptul ca nu poti sa te titularizezi cu media din 2008 deoarece tu in 2011 ai avut o medie sub 7.Eu am impresia ca se pun piedici pentru netitularizare conform articolului.

  RăspundețiȘtergere
 2. Daca un Consiliu de Administratie a mentionat ca si conditie specifica de ocupare a unui post vacant(conform art. 28 din Metodologie), ocuparea postului conform art.253 din LEN,conditie si modalitate comunicată inspectoratului scolar si mentionată in lista posturilor vacante , refuzul CA pentru acordarea pretransferului consimtit pentru acest post/catedră este corect, după părerea dumneavoastră?

  RăspundețiȘtergere
 3. As dori sa ma lamuriti si pe mine in urmatoarea problema. Lucrez ca personal nedidactic iar daca mi am cautat drepturile salariale la toate institutiile in drept sint amenintat ca voi fi dat afara de la serviciu.Pot sa faca acest lucru stiind bine cit accent se pune pe siguranta elevilor in scoli si neavind nici o abatere? Noi pers. ned. avem 100 de indatoriri si un singur drept dreptulde atacea sau sa ne puna leucoplast la gura.

  RăspundețiȘtergere
 4. va rog sa ma lamuriti si pe mine.am terminat in 2002 colegiul univ .acum as vrea sa continui studiile (completare de 1 an),dar am inteles ca in baia mare nu se mai face (nici la sighet!)si ca ar trebui sa ma inscriu la facultate in primul an . este posibil asa ceva?sau sunt zvonuri...multumesc

  RăspundețiȘtergere

Postări populare