27 mai 2013

Întrebări și răspunsuri 27.05.2013

Am o nelamurire (si nici cei de la isj n-au prea avut chef sa-mi raspunda): in anul 2012 am luat 8.30 la ex de titularizare, am ocupat un post pe care ma puteam titulariza conf. art. 253, insa postul a fost luat la restrangere de activitate. In macheta de pe edu.ro in dreptul acelui post este trecuta mentiunea: propus pt continuitate. Intrebarea mea este: eu imi pot alege post in baza notei de anul trecut dupa cei care dau examen anul acesta sau se considera ca am avut post (continuitate) si pot opta pentru un post inaintea celor cu concurs 2013?

Beneficiați de continuitate doar dacă v-ați depus cerere în acest sens în perioada 15-17 aprilie și v-a fost aprobată.
  
Cum este posibil ca, un post în anul 2011 să aibă o viabilitate de 1 an, şi în anul 2012 o viabilitate de 4 ani, şi cine estimează şi stabileşte popuaţia potenţial preşcolară. Dacă este directorul unităţii şcolare, de unde culege datele statistice  necesare, ce informaţii trebuie să aibă în vedere, şi dacă există un act normativ care să reglementeze concret, modul de estimare a viabilităţii unui post.

Din câte cunosc doar Metodologia de mobilitate cuprinde prevederi în acest sens. Astfel, „Constituirea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar se realizează pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile de studiu, a planurilor de şcolarizare propuse de unităţile de învăţământ,după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a operatorilor economici şi a planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în concordanţă cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare stabilită conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare”.  

Vă rog să mă ajutați, dacă se poate, să rezolv următoarea problemă: Cum se face plata a două cadre didactice care au plecat cu o grupă de 20 de elevi în Italia pentru un stagiu de practică de trei săptămâni în cadrul unui proiect cu finanțare europeană?Dar pentru cei care îi înlocuiesc?Pot fi plătiți și unii și alții, decât cei plecați, având înlocuitori, .......?

Dacă estre vorba de un stagiu cuprins într-un proiect finanțat de UE atunci modalitatea de plată a profesorilor însoțitori trebuie să fie stabilită prin acel proiect, iar cadrele didactice care le înlocuiesc la catedră trebuie să fie remunerate pentru munca depusă.

M-am titularizat in 1999 in mediul rural cu nota 6,85 ca atuni asta era legea,acum sunt detasat in mediul urban ,am dat de trei ori examen de titularizare ,dar niciodata nu era post titular,mentionez ca am nota 9,40 .intrebarea mea este ,noi niciodata nu putem transfera postul?de ce nu se ia in considerare nota ,daca si noi am participat la examene /eu am participat si anul trecut,,sunt nevoit sa raman in meduil rural,si sa fac naveta?

Actuala legislație nu vă permite pretransferul. Doar o modificare legislativă ar rezolva această problemă.

Buna ziua am fost studenta la Spiru Haret intre anii 2004-2008 la id la Limbi si literaturi straine, invatamant de lunga durata,am dat examenul de licenta in februarie 2009 iar anule acesta mi s-a refuzat validarea dosarului pentri inscierea la examenul de titularizare pe un post de ebgleza franceza motivand ca diploma nu este recunoscuta.Va rog sa ma sfatuiti unde si ce trebuie sa fac ca sa mi se recunoasca acest drept obtinut cu cinci ani in urma.

În primul rând trebuie să vă adresați universității și ministerului în vederea recunoașterii studiilor absolvite și a diplomei. Dacă nu rezolvați așa, doar prin hotărâre judecătorească ați putea obține validarea diplomei de licență.

Sunt absolventa a Facultatii de Comert din cadrul ASE Bucuresti an 1992 locuiesc in Baia Mare si doresc sa devin profesor , dar nu am modulul pedagogic sau master didactic , nici nu stiu cum si ce trebuie sa fac pentru a ma putea angaja in invatamant. Va rog sa-mi dati cateva sfaturi. 

Conform Legii educației naționale „Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde:
a) formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul unor programe acreditate potrivit legii;
b) master didactic cu durata de 2 ani;
c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor mentor”.
„(1) Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică au obligaţia să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani.
(2) Programele de studii ale masterului didactic sunt elaborate pe baza standardelor profesionale pentru funcţiile didactice, se aprobă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se acreditează conform legii.
(3) Studenţii care frecventează cursurile masterului didactic acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului într-o instituţie publică pot beneficia de burse de studiu finanţate de la bugetul de stat.
(4) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat este egal cu salariul net al unui profesor debutant.
(5) Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(6) Absolvenţilor masterului didactic li se eliberează diplomă de master didactic în domeniul programului de licenţă.
(7) Planurile de învăţământ ale studiilor de licenţă în specialitatea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 239. 1-
(1) Înscrierea pentru efectuarea stagiului practic prevăzut la art. 236 alin. (1) lit. c) este condiţionată de obţinerea diplomei de licenţă şi a diplomei de master didactic.
(2) În vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o reţea permanentă de unităţi de învăţământ, în baza unor acorduri-cadru încheiate între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi inspectoratele şcolare, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Pe baza acestor acorduri-cadru, unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială încheie contracte de colaborare cu durata de 1-4 ani şcolari cu unităţile de învăţământ din reţeaua prevăzută la alin. (2) pentru stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a stagiilor practice.
(4) Unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială pot realiza independent parteneriate cu instituţii ofertante de servicii în domeniu - centre de consiliere, cluburi şi palate ale copiilor, centre logopedice şi organizaţii nonguvernamentale.
(5) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în străinătate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicată formării iniţiale a profesorilor - perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate.
Art. 240. -
(1) Ocuparea unei funcţii didactice pentru perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar se realizează prin:
a) concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate;
b) repartizare de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti pe posturile rămase neocupate în urma concursului.
(2) Persoanelor aflate în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar li se aplică, în mod corespunzător funcţiei didactice ocupate temporar, toate prevederile prezentei legi, precum şi toate celelalte prevederi corespunzătoare din legislaţia în vigoare”.

Am participat la concurs in 2012 si am luat nota 9,17.Am primit continuitate dar am obs ca dintr-o gresala facuta de conducerea scolii sunt trecuta cu nota intre 5-7 deci nu imi pot pastra postul desi as avea dreptul. Va rog sa ma ajutati daca se poate si sa imi spuneti ce as putea face in acest caz 

Solicitați conducerii școlii să remedieze greșeala prin solicitarea la ISJ a modificării ce se impune în aplicație.

Sunt profesor titular de limba latina si de aproximativ doi ani sunt si managerul unei case de cultura. Din toamna vreau sa iau toate orele ( anul acesta am avut doar 14 ore ) dar vreau sa stiu daca ma pot m dreptul la dirigentie?

Nu vă de ce nu ați avea dreptul la dirigenție.

In judetul Teleorman, niciun director nu a luat gradatie de merit, este normal?

Nu pot să mă pronunț. Depinde de foarte multe aspecte acordarea gradației de merit.

Sunt absolvent al Colegiului Universitar Tehnic,promotia 2005, din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze Ploiesti. In ultima perioada mi-a trecut prin minte sa-mi continui studiile pentru ami obtine diploma de licenta,dar am fost descurajat de sistemul romanesc (patentat). In urma discutiei purtate la secretariatul Facultatii de Tehnologie a Petrolului si Petrochimie decisesem sa continui studiile avand in vedere faptul ca majoritatea materiilor studiate in anii de colegiu corespund cu cele din programa actuala si puteau fi echivalate astfel incat sa ma poata reinmatricula in anul de studii 3 . Ajuns in fata decanului m-am convins ca oricat am schimba oamenii,mentalitatea nu avem cum. Acesta mi-a explicat pe un ton foarte convingator ca acei trei ani de colegiu nu au valoarea unui singur an de facultate chiar daca domeniul de studiu este acelasi si ar trebui sa ma inscriu in anul 1..."poate vom putea echivala 40-45 de credite si sa treci in anul 2"... Pai nu stiu ce sa mai spun in acest caz deoarece imi aduc aminte ca majoritatea materiilor studiate erau comune cu cele ale inginerilor.Si atunci concluzia mea este aceea ca se incearca inmatricularea celor ce au terminat colegiul intr-un an cat mai inferior studiilor pentru a plati anii de studii nesubventionati. Asta de sistem de invatamant reglementat ...sa lasi la mana unor "smecheri" echivalarea studiilor. Ma intreb de ce Ministerul nu ia atituduine in acest caz, deoarece nu este unul singular.. si in momentul in care a decis trecerea la sistemul de studii Bologna de ce nu a dat metodologie fiecarei institutii de invatamant acreditate pentru echivalarea studiilor. Domnule imi este rusine ca sunt parte din acest sistem si ca am gandit ca vreodata o sa schimbam ceva in tara asta. Nu inteleg cum de trei ani am studiat si am obtinut 180 de credite...si acum...acestea nu au valoare. Se poate?..da se poate! "doar suntem in Romania nepoate" Va rog sa analizati si dvs. situatia celor care au terminat aceste studii universitare si o sa vedeti ca difera anul de inmatriculare in functie de "fraier"... (unii au fost inmatriculati in anul 3 si au echivalat inclusiv examene din acest an,altora li s-a echivalat 3 ani +examene de diferenta...)

Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 „Organizarea programelor de studii este de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Pentru fiecare ciclu universitar organizat, senatul universitar aprobă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, în acord cu standardele naţionale şi internaţionale generale şi specifice de calitate.
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează anual o metodologie-cadru privind organizarea admiterii în instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România.
(2) Fiecare instituţie de învăţământ superior elaborează şi aplică propriul regulament de organizare a admiterii în programele de studii oferite. Acest regulament se elaborează conform metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1).
(1) 1Numărul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referinţă pe care universităţile îl pot utiliza în recunoaşterea unor studii sau perioade de studii universitare legale efectuate anterior în acelaşi domeniu fundamental în scopul echivalării şi transferării creditelor de studiu transferabile şi a eventualei continuări a studiilor dintr-un program de studii.
(2) Pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol propriu, instituţiile de învăţământ superior acreditate pot elibera, la cerere, documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile disciplinelor de curs urmate de absolvent. Pentru această operaţiune, instituţiile de învăţământ superior pot percepe taxe în cuantumul aprobat de senatul universitar”.

V-as ruga sa ma lamuriti in legatura cu decontarea navetei personalului didactic auxiliar!Unele scoli deconteaza si acestui tip de personal (in ideea ca personalul didactic se compune din personal didactic de predare si personal didactic auxiliar) ,altele nu. Cum este legal? Si inca o rugaminte! In noul CCM se specifica faptul ca ,,personalului din invatamant...i se deconteaza cheltuielile de naveta,,-art.56(1) Se aplica noul CCM?

Nu se poate deconta naveta personalului didactic auxiliar pe motivul că personalul didactic cuprinde atât cadrele didactice cât și personalul didactic auxiliar deoarece Legea educației naționale prevede în mod expres faptul că personal didactic este doar personalul didactic de predare. Dar, conform contractului colectiv de muncă se poate deconta naveta. Problema apare din faptul că contractul colectiv nu prevede modalitatea de decontare. Dacă nu reușiți să obțineți decontarea navetei conform contractului colectiv vă recomand să intentați acțiune în instanță în acest sens fie prin sindicatul din care faceți parte, fie în nume personal. Pentru a avea câștig de cauză vă sfătuiesc să depuneți lunar la secretariatul unității școlare o cerere prin care solicitați decontarea navetei pe luna respectivă și să anexați documentele doveditoare.

E corect ca presedintele Comisie de Evaluare din cadrul unei scoli sa fie director care are nepoata in clasa a VIII-a? E vorba de afin de gradul III..sora sotiei lui are fiica eleva in clasa a VIII In declaratia de anul trecut se specifica clar ca ,Comisia de Evaluare nu trebuie sa aiba rudenii sau afini pana la gradul IV,inclusiv Daca anul trecut acestei persoane i s-a interzis sa fie supraveghetor la Evaluare,sa nu aiba acces in scoala,este corect ca in acest an sa poata detine functia de presedinte al Comisiei de Evaluare in scoala?

Înțeleg că vă referiți la președintele comisiei de la nivelul unității de învățământ. Prevedrea conform căreia  „Profesorii evaluatori sunt cadre didactice având ca specialitate una din disciplinele care se evaluează în examen, care nu au rude sau afini până la gradul al IV-lea printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a Evaluării Naţionale, selecţionaţi din alte unităţi şcolare decât cele din care provin 
candidaţii arondaţi centrelor” se referă la Comisia din centrele de evaluare.

Nu mi s-a aprobat cererea de continuitate pentru ca nu a existat cod pentru postul respectiv. Examen am dat in 2011 si am luat 9,05.Daca apar ore in toamna am prioritate in fata celor care sustin examen in 2013? Exista continuitatea de principiu?

Pentru a obține continuitatea trebuie să existe cel puțin jumătate de catedră în specialitate.

Sunt profesor de geografie si as dori sa va intreb daca se vor mai scoate modele de subiecte anul acesta pentru titularizare sau se va merge dupa cele de anul trecut. Subiectele de anul acesta vor avea aceeasi structura ca cele de anul trecut?

Găsiți subiectele pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2013/.

 Aș avea o întrebare în legătură cu Decizia de pretransfer, eliberată de inspectorat. Am primit Acord de la școală pentru un post de profesor de psihopedagogie specială, nivelul special primar. În ședința publică am semnat pentru acest post. Acum am primit Decizia de la inspectorat, pe aceasta apare că am fost transferată pe un post de profesor de psihopedagogie specială, nivelul special gimnazial. Sunt hotărâtă să depun cerere la inspectorat, pentru corectarea Deciziei. Aș dori să cer părerea Dvs în legătură cu această problemă.

Puteți cere ISJ-ului explicații și/sau recorectarea deciziei.

Sunt incadrata ca personal didactic auxiliar as dori sa stiu daca eu pot beneficia de facilitatile art.277 din Legea Educatiei. 

Doar personalul didactic, respectiv cadrele didactice beneficiază de prevederile art. 277 din Legea educației naționale.

Sun cadru didactic titular are dreptul să participe la două mișcări în același an???mai exact,s-a transferat pe un post acum o lună și acum vrea detașarea pe un alt post?este posibil????
Metodologia permite și pretransferul și detașarea în același an.
As dori sa stiu cum se calculeaza acuma concediul legal de odihna pt profesori.
La cele 62 de zile ,se calculeaza si sambata si duminica sau doar 5 zile lucratoare.

 Este vorba de 62 de zile lucrătoare, fără zilele de Sâmbătă și Duminică.

Pe data de 28.03.2013 mi s-a aprobat,in cadrul aceluiasi grup scolar mutarea pe un post vacant .In urma cererilor de continuitate de pe data de18.04,2013 a pensionabililor si aprobarea lor directoarea spune ca pensionabilele vor reveni pe aceleasi posturi de pe care au plecat si nu pe cele care au fost repartizate in urma miscarii personalului didactic.E normal sa revina pe postul care intre timp a fost ocupat cu titular?

Conform Metodologiei de mobilitate „În cazul în care, în anul şcolar 2013-2014, în unităţile de învăţământnormele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, la cerere, conform prezentei Metodologii”.

Inainte sa apara LEN, supraveghetorul de noapte era personal didactic auxiliar. In LEN nu mai apare functia de supraveghetor de noapte ca personal didactic auxiliar, dar in edusal si in legile salarizarii apare in continuare ca auxiliar.V-as ruga, in cazul in care a fost omis, sa ne ajutati prin adaugarea acestei functii la personalul didactic auxiliar.


Asa este. În Legea educației naționale nu apare funcția de supraveghetor de noapte ca didactic auxiliar, iar în Legea nr. 63/2011 apare făcând parte din această categorie. Dar, conform Legii educației naționale „ Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, este autorizat ca, în funcţie de dinamica învăţământului, să stabilească şi să reglementeze noi funcţii didactice, respectiv didactice auxiliare”. Astfel că, Legea nr. 63/2011 fiind adoptată după intrarea în vigoare a Legii educației naționale se consideră  supraveghetorul de noapte ca fiind personal didactic auxiliar.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.

Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

3 comentarii:

  1. D-le ministru, se termina anul scolar si tot nu stim nimic concret despre atestatele pe OM 5553 si 5484. Cand se dau, daca se mai dau? Fara o data precisa inseamna sa asteptam toata viata! Multumim pentru un raspuns clar si avizat! Cu tot respectul, cei ce-si asteapta recunoasterea drepturilor.

    RăspundețiȘtergere
  2. O vrem pe doamna insp.Romaniuc Liliana atunci nu se perpetua teroarea si nedreptatea in evaluari si decizii majore pentru destinul cadrelor didactice din Iasi.Cititi ce s a intamplat la titularizari,la gradatii si faceti comparatie ....Copiii nostri sufera datorita echipei de la ISJ Iasi Urmeaza examenul de bacalaureat si acolo alte aspecte criticabile..organizare defectuoasa... .Domnul Ministru oare stie sau trebuie sa protestam in strada.

    RăspundețiȘtergere
  3. CUM ESTE POSIBIL CA DIRECTORII DIN INVATAMANTUL SPECIAL IESEAN SA AIBA TOTI GRADATIE DE MERIT?ANUL ACESTA CEI DOI DIRECTORI AI UNEI SCOLII AU OBTINUT ASTA IN DEFAVOAREA CELOR CARE LUCREAZA INTENSIV CU ELEVII?O FI VIRUSAT ISJ UL IESEAN?CARE ESTE ROLUL ACESTUIA DIN MOMENT CE NU REALIZEAZA O EVALUARE RESPONSABILA?CUM SA FACI PERFORMANTA INTR UN SISTEM BOLNAV IN CARE SE PREMIAZA CU GRADATII DIRECTORII SI INSPECTORII SI PRIETENII INSPECTORILOR MAI ALES DE LA SCHIMBAREA INSP.GENERAL.???

    RăspundețiȘtergere

Postări populare