15 mai 2013

Întrebări și răspunsuri 15.05.2013


Ce reprezinta continuitatea de la posturile date la concursul de titularizare si daca prin concurs pot ocupa unul din acele posturi.Postul a fost propus pentru continuitate și aprobată continuitatea.

Conform art. 74 alin. 8 din Metodologie „În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”.

Sunt  profesor  de  romana inca  din  anul  2004. Am  sustinut  concurs  in 2004, 2007  si  2010.Am  consultat metodologia  si  am  observat  ca  ar  exista posibilitatea  ca profesorii  care  au  dat  examen in 2010  sa  mai  poata  beneficia  de un  post  de suplinitor  pe  baza  acelei  note. Problema  este  ca aceasta  data  din metodologie si  calendar  nu  se  regaseste  pe  site-ul  inspectoratelor  scolare,  care  anunta  ca  in luna  august,  isi  vor depune  dosare  doar  cadrele  didactice  cu  concurs  2011 sau  2012.Nu  as  dori  sa  particip  la  concursul  de  anul  acesta, deoarece  nu  ma  simt  pregatita  sa  sustin  un  examen, in conditiile  in  care  am un  post  dificil, cu  program  incarcat  si  multe  clase  in  incadrare. V-as  ruga  sa ma informati  in legatura  cu  posibilitatea  de a fi  incadrata  in  luna  septembrie  pe un  post  de  suplinitor  pe  baza  notei  din 2010.

Calendarul prevede „Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, candidaţilor repartizaţi după concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de  la  concursul din iulie 2010, în ordinea descrescătoare a notelor:
a) afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;
Termen: 12 septembrie 2013
b) repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor repartizaţi după concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre, în  ordinea descrescătoare a mediilor;
c) repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la  concursul din iulie 2010, în ordinea descrescătoare a notelor;
Termen: 13 septembrie 2013
d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 16 septembrie 2013”
Este vorba de un act normativ ce trebuie respectat.

In august 2012 am ocupat un post publicat pe perioada nedeterminata, dar pentru ca nu am definitivatul mi s-a incheiat contract pe perioada determinata. Fiind imposibil sa ma mai pot detasa SI in anul scolar 2013-2014(nefiind titular), am hotarat sa ma inscriu la concursul de titularizare 2013. Problema este ca la ISJ mi s-a spus ca desi particip la examen anul acesta nu voi putea ocupa decat un post in sedinta publica de la nivelul centrului de concurs si ca nu voi avea dreptul de a participa la nici o sedinta la nivel de inspectorat organizate pentru candidatii nerepartizati 2013 pentru ca " sunt titular pe perioada determinata". Cum este posibil asa ceva din moment ce articolul 2 din  metodologie precizeaza faptul ca: " Prin cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, numite în continuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. " De asemenea, mi s-a spus ca daca voi ocupa un post prin concurs voi fi considerat detasat(post ocupat doar lanivelul centrului ), desi acum doua luni eram informati ca nu vom avea dreptul la detasare sau transfer.
 Prin urmare, exista posibilitatea sa raman fara post chiar daca particip anul acesta la examen deoarece postul ocupat in august 2012 este foarte departe de domiciliu si nu exista nici o posibilitate de naveta.

Art.2 din Metodologie prevede că „(1) Prin cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, numite în continuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
(2)  Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, dar au ocupat prin concurs posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învăţământ consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în care au fost repartizate aceste cadre didactice, hotărăsc modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. Pe baza certificatului/adeverinţei de dobândire a definitivării în învăţământ şi a acordului consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru aceste cadre didactice, inspectoratele şcolare emit noi decizii de repartizare ca titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar.
(3)   Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, dispoziţii de repartizare - emise de instituţiile abilitate în acest sens: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectorate şcolare, comisii naţionale de repartizare şi prin contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ şi cadrul didactic titular”. Astfel, decizia de numire atestă statutul de titular.
Conform art. 56 alin. 12 din Metodologie „ Cadrul didactic titular, care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în învăţământ preuniversitar, care nu ocupă post/catedră sau obţine o medie de repartizare mai mică de 5 (cinci) îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine. Cadrul didactic titular care se repartizează pe posturididactice/catedre pentru angajare nedeterminată se consideră transferat prin concurs. Cadrul didactic titular care se repartizează pe posturi didactice/catedre pentru angajare determinată se consideră detaşat la cerere prin concurs. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi”.
  
Predau istoria in mediu rural ,avand norma in doua scoli ,directorul uneia dintre scoli mi-a eliberat copie ReVisal si adeverinta de vechime(sunt debutanta,in al doilea an de invatamant)insa directorul de la cealalta scoala se eschiveaza de cateva zile si azi mi-a spus ca nu poate sa-mi dea copie dupa ReVisal,invocand tot felul de motive si mi-a dat doar adeverinta de vechime si o adeverinta catre Centrul de examen in care isi asuma raspunderea ca nu poate sa-mi dea copie dupa ReVisal,dar ca totul este la zi si in ordine.Va intreb:cum sa ma prezint la Centrul de inscriere cu asa ceva,mi se va accepta dosarul?Sunt efectiv,disperata,cui ar trebui sa sesizez ce se intampla?Este imperativ pentru mine sa ma pot inscrie la examen pentru ca vizez un post apropiat de domiciliu,fac naveta de aproape 2 ani(nedecontata)la 60 km 

Puteți sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Cand trebuie sa constitui dosarul de detasare la o unitate de invatamant din Bucuresti si ce acte sunt necesare.Solicit detasarea intrucat sunt doctorand si sunt interesata sa fiu aproape de bibliotecile din Bucuresti.

Conform Calendarului  de mobilitate „înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010;  verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013”

Avem la scoala o mare nelămurire! Detaşarea în interesul învăţământului sau la cerere se poate face pe o catedra pentru care s-a obţinut continuitate la suplinire?

Conform art. 84 alin. 12 din Metoologie „În etapele de detașare în interesul învățământului sau la cerere nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012”.

Am întâlnit la şcoală următoarea situaţie:prof titular catedra Turism doreste să ocupe la plata cu ora în altă unit ore de pregatire instruire practică cu specializare şcoala postliceală - alim publică. Susţine sau nu probă practică? Dar cel care este prof tiular Turism susţine probă practică pt plata cu ora preg-instruire Turism în altă unit şcolară? 

Conform Metodologiei „După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic titular în altă unitate de învăţământ, specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculeişcolare, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate”.

Un antrenor pensionar al unui club sportiv scolar are decizie pana pe data de 21 iunie 2013.Care este baza legala pentru ca acesta sa poata pleca in cantonamente de pregatire cu echipa in timpul vacantei de vara,dupa aceasta data?Mentionez ca la clubul respectiv exista si profesor titular pentru aceasta disciplina.

Întrucât contractul de muncă încetează nu cunosc o bază legală care să permită activitate și după încetarea lui.

Vă rog să-mi spuneti cum trebuie să procedez în cazul în care am depus dosar pentru echivalarea studiilor în iunie 2012, la I.S.J. dar nu am primit nici un răspuns până în prezent. Mi s-a spus că nu au primit nici un răspuns de la Minister

Puteți încerca la MEN sa obțineți informații privind admiterea dosarului. 

Sunt profesoara de educatie tehnologica si sunt incadrata de 18 ani in invatamant.Nu am reusit pana acum sa dau examenul de definitivat deoarece in primii 4 ani de activitate am luat calificativul nesatisfacator la unitatea scolara la care eram incadrata.De atunci o singura data am avut posibilitatea de a participa la examenul de definitivat,insa din cauza unor probleme personale nu m-am putut prezenta.In fiecare an particip la examenul de titularizare,insa anul acesta mi s-a spus ca nu mai pot sa ma inscriu la concurs deoarece a trecut perioada legala in care puteam sa dau definitivatul si drept urmare nu mai am voie sa ma inscriu.In aceste conditii risc sa raman fara catedra in anul scolar urmator. Ce pot face in acest caz?Ma mai pot inscrie la concurs? 

În ce privește definitivatul „Personalul didactic se poate prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului”. Iar, Legea nr. 1/2011, art. 241 prevede că „Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant”.

Am participat la Examenul de Titularizare in 2013 unde am obtinut nota 9,85 si speram sa ma pot TITULARIZA intr-un CLUB SPORTIV SCOLAR , dar nu a fost asa pentru ca mi-au zis ca nu studiile finalizate nu sunt acceptate de aplicatie. Studiile cu care am finalizat sunt FEFS GALATI, MASTER- MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR SPORTIVE SPECIALIZARE VOLEI( doar jocurile sportive sunt ca si specializari) Si o SCOALA DE ANTRENORI CNFPA BUCURESTI CU A II SPECIALIZARE HALTERE. Intrebarile mele sunt de ce nu este acceptat in centralizator C.N.F.P.A-ul , care da ce-a de-a II a specializare (pentru ca in facultatile din tara nu sunt specializari precum haltere, balet, etc) . Ce altceva pot face in momentul de fata ca eu cu nota pe care am obtinuto sa ma pot titulariza pe acest post??

Conform Centralizatorului este importantă forma de învățământ și specializarea cuprinsă pe diploma de licență.

Sunt suplinitoare calificata pe un post de invatatoare si de curand am intrat in concediu prenatal.Se poate sa particip la concursul de titularizare din iulie 2013 in ideea ocuparii unui post pe perioada nedeterminata daca in curand voi intra in concediul postnatal de doi ani ?Mentionez ca nu doresc sa renunt la concediul postanatal, ci doar sa ocup un post la care sa ma intorc cand se termina concediul.

Puteți participa la concurs.

Am participat anul trecut la titularizare obtinand 8,65.Nu am beneficiat de art 253, postul nefiind viabil.Intrebare mea este:as putea beneficia anul urmator de acest articol 253, mentionez ca nu am continuitate pe post, neparticipand la concurs 2013.

Conform actualei legislații ați putea beneficia de art. 253 anul viitor dacă veți ocupa pentru anul școlar 2013/2014 un post în ședință publică.

Vă deranjez cu o întrebare: dacă la examenul de titularizare din 2010 am luat nota 7,05, mai pot intra in sedinta publica pentru a solicita suplinire în următorul an şcolar cu nota din 2010? E obligatoriu sa depun alt dosar la ISJ, avand in vedere ca sunt in baza de date de 9 ani? 

Conform Calendarului „înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010;  verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013”.

Va rog sa ma lamuriti: sunt profesor sulinitor pe catedra de religie in doua scoli din comune diferite dar vecine, am obtinut peste 7 in 2010, am luat deful anul trecut si mi-am depus dosar la isj pentru titularizarea in baza art. 253. La isj mi s-a respins pe motiv ca orele sunt in comune diferite, ca nota e prea mica, ca este titular la nivelul comunei ceea ce nu mi se pare corect, metodologia nu spune nimic cu referire la aceste lucruri.

Conform Metodologiei „Începând cu 1 septembrie 2013, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat/ă cu contract individual de
muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013;
b) a dobândit definitivarea în învățământ sau va dobândi definitivarea în învățământ până la 1 septembrie 2013;
c)postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform art. 29 alin. (2), nu este rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;
d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
e)are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii”. 
Dacă îndepliniți aceste condiții, postul are viabilitate de 4 ani și aveți avizul Consiliilor de administrație ați fi putut beneficia de prevederile art. 253.
  
Cand si unde se depun dosare pentru continuitate cu nota peste 7 ? ( Arges)

Conform Calendarului „ depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de învăţământ,   de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,  care solicită prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014;
Perioada: 15-17 aprilie 2013”.
Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.5 comentarii:

 1. Buna seara, Domnule Ministru.
  Am o mare nelamurire : cum se justifica respingerea cererii de echivalare cf OM 5553 (dosar examinat la Universitatea ”1 Decembrie”-Alba Iulia) in cazul in care sunt absolvent al unui colegiu de institutori -specializare institutor-lb.franceza al Univ. ”Dunarea de Jos”Galati si, alte dosare , ale colegilor cu aceleasi studii ca si mine, au fost aprobate....? eu am mai putine studii ca altii?deoarece am inteles ca se iau in considerare creditele de studiii transferabile, nu cele profesionale transferabile...!!!!! Sincer, nu mai inteleg nimic.... Specific ca am absolvit cursuri 3 ani, la zi(+Liceu pedagogic), am avut bursa de merit 3 ani si ,in 2003 cand am dat examenul de absolvire, a fost un examen sever,scris de 5 ore !!!e o mare nedreptate !!!!

  RăspundețiȘtergere
 2. Domnule Liviu Pop, sunteti singurul de la care putem afla raspunsuri, asa ca asteptam raspuns si la aceste intrebari. Intreb in numele mai multor persoane: de ce nu se mai da examenul de definitivat dupa concursul de titularizare? Este foarte mult de invatat, iar multi dintre cei care dau anul acesta definitivatul sunt profesori la clasa pregatitoare, o clasa care e la inceput de drum si care pe cadrele didactice le suprasolicita.Fizic nu ne mai ajunge timpul sa ne organizam. Ce se va intampla cu manualele pentru clasa I? Suntem intrebati de parinti, iar raspunsul nostru e datul din umeri. Va multumesc pentru raspunsuri anticipat. O zi binecuvantata!

  RăspundețiȘtergere
 3. Odata cu revenirea la titulatura in sistemul de invatamant, nu la unitati scolare, examenul de titularizare se sustine la nivel national ? Ce se intampla, in acest caz cu "inspectia speciala", care, nu poate fi sustinuta intr-un singur Centru de Examen, pentru toate disciplinele si toti candidatii? Nimeni nu stie raspunsul !

  RăspundețiȘtergere
 4. buna seara, imi puteti spune va rog, care sunt conditiilie ca un post sa fie titularizabil, chiar si la nivel de scoala?

  RăspundețiȘtergere
 5. Am o nelamurire. Sunt bursiera MECTS, cu domiciliul in judetul Arges. Anul acesta am depus dosarul pentru examenul de titularizare in judetul Dambovita. Intrebarea mea este urmatoarea: pot sa ocup un post cu prioritate chiar daca nu este rezervat bursier dar se afla in mediul rural?

  RăspundețiȘtergere

Postări populare