8 mai 2013

Întrebări și răspunsuri 08.05.2013


Doresc sa stiu daca catedra unui titular este afectata de un numar mare de CDS-uri, mai precis 5 intr-un an scolar?

O catedră sau un post poate conține cel mult 4 ore de opționale.

As dori sa ma lamuriti si pe mine in urmatoarea problema. Lucrez ca personal nedidactic iar daca mi am cautat drepturile salariale la toate institutiile in drept sint amenintat ca voi fi dat afara de la serviciu.Pot sa faca acest lucru stiind bine cit accent se pune pe siguranta elevilor in scoli si neavind nici o abatere? Noi pers. ned. avem 100 de indatoriri si un singur drept dreptulde atacea sau sa ne puna leucoplast la gura

Pentru a vi se desface contractul de muncă este nevoie de o abatere disciplinară și motive întemeiate.

Mi-am facut dosar pt. titularizare cu legea 253,dar din pacate am avut la scris doar 6.80 si mi s-a respins dosarul am vazut ca se fac contestatii nu pot sa mai incerc acum cu nota din 2009?

Puteți obține titularizarea doar în baza notei cu care ați obținut postul în anul 2012-2013.

O fată a fost primul semestru în altă țară. Dar ea a fost înscrisă la Colegiul Goethe atunci când era deja acolo, în străinătate- adică a figurat simultan în două părți. Directoarea ne pune să-i încheiem situația pe semestrul 2, trecând media de pe acest semestru și la media anuală, fără a ni se arăta situația școlară cu care ar fi venit. Eu am propus să dau la începutul semestrului 2 diferență, pentru că nu a studiat acolo disciplina mea și cred că aceasta era situația legală de rezolvare. Dar nu am fost lăsată. Ce trebuie să fac ?

Sesizați ISJ-ul. Să dea o rezolvare acestui caz.

In anul scolar 2013-2014 se poate beneficia de art 253 daca am examen de titularizare 2012. Nu mi se pare corect ca sa ramana 2009,2010 si 2011.Oricum desi nu scrie in L.E.N. ptr examen din din 2012 sa votat amendament ca sa fie valabil anul acesta in cadrul legii bugetului.Parea mea este ca L.E.N. ar trebui actualizata ca de art 253 sa beneficieze cei cu examen valabil 3 ani. Sa inteleg ca 2009.2010 si 2011 vor ramane valabile mere?!

Art. 551 din Metodologia actualizată prevede „De prevederile art. 54 și 55 beneficiază și cadrele didactice netitulare calificate angajate în unități de învățământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul școlar 2012-2013, care au participat la concursul de titularizare în anul 2012, care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la acest concurs ori cel puțin media 7 (șapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2012 și au ocupat un post didactic/o catedră pe perioadă determinată în baza acestor rezultate, în ședință publică organizată până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013”.

Avand in vedere faptul ca am terminat in 1997 o facultate de lunga durata ,pot sa particip la titularizare in 2013 pentru a ocupa un post de suplinitor calificat la clasele IX-XII ? Mentionez ca nu am modulul psihopedagogic si nu am mai lucrat in invatamant

Conform art. 9 alin. Din Metodologie „Posturile didactice/catedrele de profesor în învăţământul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum şi în învăţământul postliceal, pot fi ocupate de absolvenţi cu studiile prevăzute la alin. (5) lit. a), b), f), precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1)”.

Sunt cadru didactic in jud. Mures ,va rog frumos sa ma lamuriti intr-o problema . Nu mi s-a aprobat titularizarea in baza art.253 de ISJMS invocand motivul repartizarii pe post in sedinta publica , dupa inceperea anului scolar 7 septembrie 2012 , numirea fiind din 1 septembrie ,desi indeplinesc toate conditiile,avand in vedere ca sedinta in care am fost repartizata a avut loc inainte de inceperea cursurilor anului scolar2012 2013 conform art. 55 1 a si nu inaintea inceperii anului scolar

Condiția este de ocupare a postului în ședință publică organizată anterior începerii anului școlar.

Unde ati auzit ca li s-au recunoscut competentele înv si educatorilor pe 0M 5484? Daca stiti ceva , spuneti, ca e o liniste suspecta pe acest subiect!!!!

Voi încerca să obțin un răspuns de la MEN privind atestatele de echivalare.

Sunt profesor debutant, specializarea limba şi literatura română – limba şi literatura engleză. Menţionez că în anul 2010, am participat la concursul naţional de titularizare la care am obţinut nota 7,75, ocupând în şedinţă publică catedra vacantă de 17 ore limba şi literatura română + 1 oră limba latină de la Şcoala X. În anul şcolar următor, am beneficiat de continuitate pe aceeaşi catedră. În anul 2012, mi-am depus din nou cerere de continuitate pentru şcolar 2012-2013, cererea fiind rezolvată de nivelul şcolii de către Consiliul de Administraţie fără respectarea Metodologiei mişcării personalului didactic. Acordarea continuităţii nu s-a făcut pe catedra solicitată, deoarece un alt cadru didactic cu nota 5,20 (care nu a ocupat în şedinţă publică catedra, venind totuşi la 1 septembrie 2010 la Şcoala X) a primit catedra pe care am solicitat-o, urmând ca eu să primesc o catedră ce avea în componenţă ore de limba şi literatura română – limba şi literatura engleză (13+5).

Se putea contesta la momentul respectiv.

In ce articol al legii scrie cat poti sa te titularizezi cu art 253 numai daca ai continuitate pe acest post? ? Un exemplu in 2008 ai medie peste 7 iar in 2010 ai sub sapte . In ce articol al legii scrie ca nu poti sa te titularizezi din aceasta cauza?(continuitatea unui poat are doar 3 ani)

Conform art. 55 din Metodologie „Începând cu 1 septembrie 2013, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat/ă cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a)         a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013”;

Eu am participat la etapa de pretransfer consimtit unde mi s-a comunicat in data de 09.04.2013 ca postul se pastreaza pt etapa de titularizare in scoala cf art 253 si cf art 28 din Metodologie.Sperand ca se va rezolva in sedinta publica la ISJ, incadrandu-se in acele cazuri bine argumentrate, nu am contestat la scoala decizia, ci doar la Inspectoratul Scolar dupa sedinta publica. La ISJ mi s-a raspuns ca atata timp cat eu nu am avut acordul scolii ei nu mi-au putut da postul.Intrebarea mea este: Contestatia mea la ISJ are valoare de plangere prealabila pt contencios administrativ sau ce ar trebui sa fac eu acum pt a merge mai departe?

Conform Metodologiei contestația trebuia depusă la școala în primul rând. Încercați în contencios administrativ.

Am o nelamurire in privinta inspectiei speciale la clasa. In primul rand, este nedrept ca doar profesorii care sunt inscrisi la definitivat sesiunea 2013 sa isi poata folosi nota de la inspectia pentru definitivat pentru inspectia de la clasa pentru titularizare. Ori ar trebui sa li se acorde sansa aceasta tuturor profesorilor care au definitivat, sa isi foloseasca nota, ori toti sa participe la o astfel de lectie speciala. Eu am avut inspectie pentru gradul 2, eu de ce nu pot folosi aceasta nota la concurs? Ne puteti ajuta? Sunt convinsa ca suntem multi profesori in aceasta situatie

Doar o modificare a Metodologiei ar putea rezolva nemulțumirea dvs.

 Am pierdut postul obtinut prin concurs 2012 cu media 8,66 in urma unui pretransfer. As dori sa stiu in ce etapa de repartizare. sedinta publica va intra dosarul meu daca nu particip anul acesta la concurs si ce post voi putea obtine? 

10) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere, candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum şi candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la concursul din iulie 2010:
a) depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de învăţământ,   de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,  care solicită prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014;
Perioada: 15-17 aprilie 201323
b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014;
Termen: 22 aprilie 2013
c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010;  verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013
d) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 21 august  2013
e) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare; 
Termen: 21 august 2013
f) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;  
Perioada: 21-22 august 2013
g) soluţionarea contestaţiilor, afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare şi validarea şi revalidarea fişelor de înscriere; 
Perioada: 23-26 august 2013
h) soluţionarea în şedinţă publică, a cererilor de completare a normei didactice şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;
i) soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere;
j) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013;
k) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor;
Termen: 27 august 2013
m) repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012 şi/sau la concursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor;
Perioada: 28-29 august 2013
n) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 30 august 2013

Sunt prof titular la un Grup Scolar. Ce ma sfatuiti sa fac pt a obtine diferentele salariale ,avand in vedere ca in acea perioada nu am fost membru de sindicat.

Acțiune în instanță în nume personal, sau prin sindicat dacă acum sunteți membru.
Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.


7 comentarii:

 1. D-le ministru,de ce nu ni se dau atestatele pe OM 5553 la universităţi, odată ce suntem pe lista admişilor la echivalări? Ce ordin mai aşteaptă? E o situaţie clară, atunci de ce nu se eliberează atestatele? Mulţumesc pentru răspunsul pe care-l voi primi de la dv!

  RăspundețiȘtergere
 2. Cei de la isj Ilfov se poarta cu cei care venim din alt judet sa dam concurs de Titularizare urat! Le-am precizat ca nu mai este legea Funeriu in vigoare si ca actuala lege imi permite sa dau concurs oriunde doresc. Ce parere aveti? Eu zic ca ar trebui introdusa disciplina si in randul acestor oameni efemeri.

  RăspundețiȘtergere
 3. Intrebarea mea este legata tot de OM 5553: sunt universitati care nu au dat o rezolutie la dosarele depuse inca de anul trecut, cum putem sa-i grabim, si ce sanctiuni sunt prevazute pentru nerespectarea termenelor de afisare a rezultatelor(1 noiembrie 2012)? Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 4. Am primit continuitate doar pentru 6 ore ,pentru an scolar 2013-2014 la un liceu , cf. notei de la examenul de titularizare din 2012 (nota intre 5 si 7),pot sa obtin completarea normei in sedinta din august 2013. Mentionez ca, pentru anul scolar 2012-2013 am avut 10 ore ( la liceul la care am primit continuitate ) si 8 ore la un alt liceu .
  Sunt nevoita sa particip din nou la examenul de titularizare din anul acesta? Cum ar trebui sa procedez?

  RăspundețiȘtergere
 5. Am absolvit Facultatea de Ed.Fizica si Sport la zi 4 ani dar pe foaia matricola am specializarea TENIS,iar eu as dori sa ma inscriu la un liceu unde au posturi de predare SCHI.
  Mentionez ca am terminat si Scoala de Antrenori de 2 ani unde am obtinut diploma cu specializare SCHI.
  Pot sa ma inscriu la concursul de titularizare si sa dau proba practica din SCHI in anul scolar 2013-2014.

  RăspundețiȘtergere
 6. buna ziua domule senator va rog sa ma lamuriti in privinta titularizari 2013 daca am obtinut continuitate cu media peste 7 poate sa ia orcine postul la comcursul de titularizare sau doar eu? postul fiind dat viabil 4 ani va multum mult

  RăspundețiȘtergere
 7. Pentru examenul de definitivat mai am nevoie de modulul psihopedagogic, daca am terminat un master didactic, anul acesta?
  Daca mi-am intrerupt studiile doctorale,din motive familiale, fiind exmatriculata in anul 2005, imi mai pot sustine lucrarea (atat imi mai ramasese) si in ce conditii? Am intrebat la sediul facultatii si mi s-a spus ca trebuie sa o iau de la capat.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare