20 mai 2013

Întrebări și răspunsuri 20.05.2013


Va rog sa -mi spuneti daca anul trecut scolar, in august 2012 a existat vreo perioada de pretransferari dintr-o unintate in alta. Am colegi care s-au transferat din alta unitate pe posturi care atunci cand s-au dat  viabilitatea  ele nu existau, eliberandu se doar dupa ce un titular a dat concurs si s a titularizat la nivelul altei unitati.

Conform OMECTS nr. 4472/2012 una dintre etapele mobilității a fost „. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului scolar, prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant:
   a) depunerea cererilor, insotite de documentele cerute in acestea, de catre cadrele didactice care solicita pretransfer prin consimtamantul unitatilor de invatamant la inspectoratele scolare, precum si la unitatile de invatamant pentru obtinerea acordului pentru pretransfer; verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si consilierul juridic al inspectoratului scolar; Perioada: 16-20 august 2012”

Aş dori să vă intreb în legătură cu un contabil de grădiniţă, daca puteti sa-mi raspundeti cat mai argumentat.Contabila nostra este cadru didactic intr-o altă unitate de invatamant şi are 20 % vechime la funcţia de bază în unitatea respectivă şi fidelitate avand peste 10 ani vechime ca profesor. La noi este contabil cu un alt contract de muncă cu normă întreagă şi nu are funcţia de bază la noi ci acolo unde este profesor.Întrebarea mea este ce spor de vechime pot să-i acord? Dacă iau în considerare vechimea acumulată ca profesor şi îi mai dau şi eu 20% şi dacă îi dau şi fidelitate 15% în baza aceleiaşi vechimi acumulata ca profesor, unde îşi continuă bineînţeles activitatea? Ce spor de conducere pot sa-i acord tinand cont ca directorul are 19%, avem 7 grupe si 200 prescolari, in concluzie vreau sa stiu cum sa-i fac salarizarea la al doilea CIM ca personal didactic auxiliar.

Salarizarea se face conform prevederilor Legii nr. 63/2011 „Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege este următorul:
A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică;
B. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la prezenta lege, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;
C. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;
D. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;
E.1. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ;
2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ;
3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate;
4. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale”.

Anul trecut scolar am obtinut la concursul de titularizare nota 6, 05, dar media de repartizare a fost 7,05. Am primit acordul unitatii, pentru continuitate pe post, in anul scolar 2013-2014, obtinand si calificativul "Foarte bine". In sedinta publica din august voi avea intaietate in fata celor care dau examen national in anul 2013 si au obtinut cel putin nota 5? Am citit in metodologie ca trebuie sa am cel putin nota sau media 7 ca sa am intaietate. Se ia in considerare media finala 7?

Conform art. 74 alin. 8 din Metodologie „(4)  În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puținnota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”. 

As dori sa ma luminati intr-o problema cu privire la banii care se acorda in urma acelor procese.Spuneti-mi va rog pentru ce perioada se dau...si ce reprezinta.Daca reprezinta acea diferenta de salarii ,aceste venituri n-ar trebui luate in calcul la acordarea concediului ingrijre copil?Legea spune ca aceasta indemnizatie reprezinta 85%din venituri...daca se mai completeaza veniturile cu acesti bani nu ar trebui recalculata si indemnizatia?Mai concret...concediu ingrijire copil din 2012,martie,venituri luate in calcul din martie 2011,sunt aceste luni supuse diferentei de salariu,se vor atribui si acestor luni diferente de bani?

Nu vă pot răspunde la această întrebare întrucât hotărârile judecătorești nu sunt identice pentru toată lumea. E foarte important ce spune hotărârea judecătorească. Chiar și așa pentru stabilirea indemnizației de creștere a copilului se iau în calcul veniturile nete. Astfel că, pentru a vi se lua în calcul sumele prevăzute de hotărârile judecătorești trebuie să fi fost efectiv plătite în ultimele 12 luni anterioare nașterii. Doar acele sume se iau în calcul, nu și cele care, chiar dacă sunt obținute prin hotărâre judecătorească urmează să le primiți datorită eșalonării.

M-am titularizat cu art 253 in aprilie 2013,dar as dori sa fac schimb de posturi prin consintamant scris cu o colega din alta localitate. Tinand cont ca etapa de pretransfer a fost inaintea etapei de titularizare cu art 253 as dori sa stiu cum se procedeaza pt a realiza acest schimb.Mai precis   unde si cand  se  depun  dosarele noastre la inspectorat? Stiu ca este art 89 din metodologie care permite acest lucru in afara calendarului de mobilitate si avem dosarele cu toate actele necesare.

Conform art. 98 alin. 1 din Metodologie „Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare, schimb de posturi întresuplinitori, pretransfer prin schimb de posturi între titulari în baza consimţământului scris, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, sunt analizate în cadrul comisiilor paritare constituite lanivelul inspectoratelor şcolare”. Prin urmare, puteți depune cererile de schimb de posturi la Comisia de mobilitate a ISJ, oricând. 

Sunt un cadru didactic la o scoala din judetul Sibiu. Doresc sa intreb care au fost conditiile pentru echivalarea studiilor  conform O.M. 5553/2011. Dosarele colegilor din judetul Sibiu au fost evaluate la Universitatea "1 Decembrie 1918", din Alba Iulia si au fost respinse toate dosarele.

Condițiile au fost cele din OMECTS nr. 5553. 

Sunt profesor suplinitor in primul an de invatamant.  Anul trecut am luat la examenul de titularizare nota  peste 9. Deoarece ISJ nu a transmis pe forumul directorilor ordinul ministrului conform caruia ma puteam inscrie la definitivat in primul an de invatamant, evident ca nu am fost informat cu privire la aceasta informatie, in concluzie nu m-am inscris. In CA al unitatii la care sunt incadrat s-a hotarat acordarea de circumstante atenuante, pt a putea fi titularizat conform art. 253. Cu toate ca CA a hotarat titularizarea mea pe perioada determinata, urmand ca in anul urmator scolar sa ma inscru la definitivat, ISJ a refuzat titularizarea mea pe motiv ca nu se incadreaza in lege. Ma intreb, pt faptul ca ISJ nu a transmis o informatie atat de importanta cum e modificarea duratei de predare pt inscrierea la un grad didactic, nu se face nimeni vinovat? Este adevarat ca nu m-am inscris la definitivat, dar nu pt ca nu as fi vrut, ci pt ca nu am stiut ca se poate in primul an de invatamant. Conform legii, hotararile CA al unitatii sunt definitive si pot fi atacate doar in contencios administrativ, nu inteleg cum ISJ a refuzat titularizarea mea, mai ales ca greseala a fost in primul rand al ISJ pt faptul ca nu au transmis informatia....In acest caz ce e de facut? Plecam capul si ne uitam cum cei care au "pile" ocupa posturile care puteau fi ocupate de noi, sau exista o lege care ne apara si pe noi?

Din păcate în acest moment nu se poate face nimic. Nu putem invoca necunoașterea prevederilor normative. Nu se poate da câștig de cauză pe acest motiv.

Este important sa stim, in cazul unui colegiu tehnic, materiile (module)"Proiectare asistata de calculator CAD-CAM", in cadrul carei catedre se regasesc:tehnica sau de informatica? Tehnologiile asistate de calculator sunt practic revedndicate de profesorii din ambele catedre!!! 
Din câte îmi dau seama din Centralizator ar trebui să intre în catedra tehnică.
Va rog daca puteti sa ma lamuriti putin vis-a-vi de prima conditiile pe care le impune art.55 din OMETS alin.1, lit.a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013; Eu am fost repartizata pe post cu data de 1 septembrie 2011, in baza notei din 2011 - nu in sedinta publica si am primit continuitate in anul scolar 2012-2013, insa nu mi-a fost avizat dosarul de titularizare cu Len pe motiv ca nu am fost repartizata in sedinta publica pe acest post. Sa stiti ca am consultat si pe juristul sindicatului si dansul mi-a spus ca cele doua conditii nu se cumuleaza repartizarea si continuitatea pentru 2012-2013, este suficient sa indeplinesti una din cele doua. Precizez ca celelalte conditii de titularizare cu Len le indeplinesc pe toate.

Într-adevăr continuitatea exclude repartizarea în ședință publică.

Se poate detașa în interesul învățământului, pe un post de director, un cadru didactic titular în altă școală decât cea în care este postul de director? Menționez că actualul director a fost numit tot prin detașare în interesul învățământului.

Metodologia de mobilitate permite o astfel de detașare.

Ce se mai intampla cu legea privind reintroducerea sporului de doctorat pentru cei care l-au obtinut dupa 1 ianuarie 2011?

Deocamdată se așteaptă modificarea legislativă.

In prezent sunt profesoara in Hunedoara . IN anul scolar 2006-2007 am predat la Colegiul G. Sincai din Baia Mare,iar in anul 2007-2008 am fost profesoara la Colegiul M.Eminescu.Intrebarea mea este de ce mi se refuza plata primelor de vacanta din acesti ani ,din moment ce am fost membru de sindicat .In urma convorbirilor telefonice cu secretarele celor doua licee, mi s-a spus ca nu apar in listele lor. E ste adevarat ca nu am semnat nici o lista de la cele doua scoli dupa ce nu am mai predat acolo. Nu am fost anuntata sa semnez asa ceva , desi ,dupa cum imi spunea lidera de sindicat de la scoala actuala , din Hunedoara , normal si colegial ar fi fost sa fiu trecuta pe listele lor ,cel putin anuntata .Ce pot sa fac sa imi recuperez banii? ma refer la primele de vacanta pentru ca in cazul celorlalte procese am observat ca apar pe listele Colefiului G Baritiu,unde Domnul Todasca a pus la dispozitia profesorilor toate listele cu semnaturi

În primul rând trebui verificat pe ce ani doriți obținerea primelor de vacanță. Sa nu fi trecut termenul de prescripție de 3 ani. Dacă înțeleg eu bine ar fi vorba de anul 2007 și 2008. Trecând termenul de 3 ani nu mai puteți recupera prima de vacanță. Dacă e vorba de o perioadă care este cuprinsă în 3 ani anteriori datei actuale atunci puteți formula acțiune în instanță prin sindicatul din care faceți parte în prezent sau în nume propriu.
  
Va rog sa imi spuneti si mie daca un profesor titular la un liceu in Valcea.....cu norma intreaga are voie sa ia ore in alt judet la alt liceu peste norma intreaga.....in acest fel el ocupa acum 2 posturi in 2 judete diferite si are 18+8 ore....iar eu nu am putut lua cele 8 ore.

Nu înțeleg de ce nu ați putut obține dvs. cele 8 ore. Nu este ilegal ca persoana respectivă să le dețină, dar ce va împiedicat pe dvs. să le luați, nu înțeleg.

În 2012 am participat la examenul de titularizare si am luat 9,7 la geografie.Daca am primit continuitate,postul poate fi ocupat de altcineva in conditiile in care nu este titularizabil.

Nu. Postul va fi al dvs.

Va rog frumos sa ma lamuriti si pe mine in ceea cepriveste titularizarea in 2013. Eu am dat examen in 2012 si am luat nota titularizabila, peste 7. As vrea sa stiu daca anul aceste pot prinde un post titularizabil cu nota din 2012, fara sa dau examenul de titularizare si pe anul 2013

Se putea doar conform art. 253 din Legea educației naționale.

Sunt din judetul covasna , titulara la o scoala din Sf. Gheorghe inceputul lunii aprilie liderul de sindicat ne-a spus ca vom primi banii pentru carti ca avem hotarare judecatoreasca,am cumparat cartile astept banii,contabila scolii spune ca nu i-a dat ministerul .cine si cand ne vor da acesti bani ma intreb si eu?

Într-adevăr acești bani vin de la MEN prin ISJ și apoi la școală. Dacă circuitul a fost îndeplinit și s-au cerut banii la minister trebuie să îi primiți.

Sunt profesor de geografie-istorie, gr II, insa nu sunt titular, fiind angajat pe perioada determinata. Conf. Deciziei ISJ din septembrie 2012, catedra este compusa din 20 ore (10 geografie, 10 istorie) la doua scoli gimnaziale de pe raza comunei. In luna ianuarie 2013 (inceputul sem. al II-lea), o persoana care a absolvit ISTORIE, a solicitat un post de profesor la una din scoli, fara sa emita pretentii asupra compozitiei catedrei. D-na director i-a "facut" o catedra "mozaic", cu toata impotrivirea mea si a celorlalte cadre afectate, motivand ca i s-a impus de la ISJ. La inceputul lui Februarie, respectiva persoana a solicitat din nou modificarea catedrei, dorind cel putin jumatate din ore in specialitatea absolvita. Iarasi scandal, iarasi presiuni si... cu toata impotrivirea, m-am trezit numai cu jumatate din catedra mea (9 ore istorie.mi-au fost luate), completarea fiind cu TIC, muzica... Acum, va intreb: Este normal (legal) sa incadrezi o persoana la jumatatea anului scolar, in conditiile in care toate catedrele erau ocupate de cadre care aveau decizii ale ISJ din septembrie? Este normal sa mi se injumatateasca catedra (din specialitate) primind, in schimb, alte ore? Raspunsul celor de la ISJ suna cam asa: "...chiar daca nu prea este legal, totusi este o chestiune morala…P.S. In prezent, persoana respectiva si-a depud dosarul pentru titularizare! 

Nu înțeleg în ce condiții a fost încadrată persoana la mijlocul anului școlar. Înțeleg că nu este titulară. Prin urmare, nu exista nicio obligativitate din partea conducerii de a-i asigura ore din catedrele altor cadre didactice fie ele și suplinitoare.

Revin cu o intrebare va rog: bursele de studiu nu se puncteaza la dosarul de evaluare in acordarea gradatiei de merit? Sunt prof. titular gr 1, am dosarul cu multe activitati, diplome, distinctii, premii, parteneriate etc. 

Conform Metodologiei se pare că nu se punctează deținerea burselor. Verificați fișa de evaluare de la disciplina pe care o predați.

Un profesor cu 44 ani vechime in invatamant si care implineste varsta de pensionare in iunie 2013,mai poate fi inspectat de catre comisia de inspectori de la Isj? Erau inainte niste precizari in care prof. care mai aveau cativa ani pana la pensie nu mai sustineau ore deschise la cercuri pedagogice si nu mai participau la perfectionari. Mai e ceva in vigoare? Mentionez ca am fost prof.evidentiat,am primit de multe ori salariu de merit si gradatie de merit. Ce rol mai are inspectia la orele mele cand mai am 3 saptamani si ma pensionez,iar ca prof. Am fost si sunt corect din toate punctele de vedere. Iertati-mi lipsa de modestie dar vreau sa intelegeti ca nu ma tem de inspectie.Mi s-ar parea corect sa se mearga la cei tineri care habar nu au cu ce se mananca invatamantul.

Nu cunosc vreo prevedere legislativă în vigoare care să prevadă acest lucru.

Va rog sa-mi spuneti daca e necesar sa sustin inspectia la clasa pt examenul de titularizare din 2013,in conditiile in care anul trecut am sustinut 2 inspectii la clasa si am obtinut nota 10(la ambele) Cred ca este mult prea mult.......normal ca aceasta nota sa fie valabila 3 ani 

Conform Metodologiei de mobilitate trebuie să susțineți inspecție.

Sunt educatoare la o gradinita cu program prelungit, din provincie.Va rog ,din suflet, sa-mi spuneti care ar fi salariul meu, tinandu-se cont de urmatoarele aspecte: - sunt absolventa al Liceului pedagogic -am absolvit Facultatea de Drept-Sibiu, specializarea Administratie publica, 3 ani -in 2007 am obtinut gradul definitiv -din martie 2011-martie 2013 am fost in Concediu pt. ingrijire copil -profesez din septembrie 2005 (fara a mai fi lucrat intr-un alt domeniu) cu intrerupere pt ingrijire copil-2 ani

Din datele transmise de dvs. consider că încadrarea este de educatoare.

Am participat la titularizare in 2012 obtinand 8.65.Postul nefiind viabil, nu am bebeficiat de art 253.Anul viitor va fi.Eu am continuitate pe post dar nu voi participa la concurs 2013 nefiind posturi titularizabile.Intrebare mea:voi putea beneficia de art 253. anul viitor?(citisem ca trebuie sa fii repartizat in sedinta publica pt asta, presupun ca si eu sunt repartizata in sedinta publica cu continuitate.

Conform actualei legislații ați putea beneficia la anul de prevederile art. 253.

Funcţionez ca profesor calificat la două şcoli, câte o 1/2 normă didactică la fiecare dintre cele şcoli, amplasate în zone diferite, respectiv zona IV şi o zonă III. Problema  este că mi s-a acordat sporul de zonă de 10%, specific zonei IV, deşi, funcţionez cu 1/2 normă didactică şi la şcoala din zona IV. Nedumerirea mea s-a accentuat în condiţiile in care la angajari similare s-a acordat sporul de  15%. Deşi am făcut o cerere în acest sens, din luna martie 2013, nu am primit nici un răspuns. Întrebare: cum ar trebui stabilit sporul de zonă la încadrarea mea?

Consider că întrucât pentru fiecare unitate de învățământ aveți contract individual de muncă și salariul ar trebui să vi se calculeze pentru fiecare contract în parte fără a se ține cont de celălalt contract. Astfel, sporul de mediu ar trebui să vi se acorde aferent fiecărui contract la valoarea stabilită prin HG pentru localitatea respectivă.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.


2 comentarii:

  1. Este recunoscuta Facultatea ,,Spiru Haret" pentru cei care au liceu teoretic+ limba si lit romana ,,Spiru Haret" 2009

    RăspundețiȘtergere
  2. buna ziua.am si eu o nelamurire.am participat la concurs in 2012 si am luat nota peste 7 si am ocupat un post pe perioada determinata. am primit acordul C A al scolii pentru continuitate pentru anul scolar 2013-2014.de ce apare postul pe care am continuitate ca am luat minim 5 sau intre 5 si 7, daca eu am nota peste 7???ce pot sa fac in rezolvarea acestei probleme? va multumesc!

    RăspundețiȘtergere

Postări populare