24 mai 2013

Întrebări și răspunsuri 24.05.2013


Sunt profesor titular cu detinitivat din anul 2009. In prezent ma aflu in concediu de crestere copil pana la 2ani, mai precis pana in 2014. Incapand cu luna iunie 2013 vreau sa renunt la postul de titular in invatamant si am depus la scoala o cerere in acest sens. Intrebarea este cine trebuie sa faca decizia de incetare a contractului de munca: scoala sau inspectoratul scolar care mi-a dat decizia de numire ca titular?

Școala este unitatea angajatoare. Prin urmare, conducerea școlii, prin director trebuie să emită decizia de suspendare sau încetare a contractului de muncă.

Toti  se-ntreaba  de  ce  nota  de  la  inspectia  speciala  de  anul  trecut  n-ar  fi valabila  si  anul  acesta,probabil  ca  stiti  si  dvs.  lucrul  acesta  de  pe  forum.Stiti,s-a  facut  atata  tam-tam  si  anul  trecut  cu  inspectia ,sa  se  tina  la  centrele  de  concurs  si  pana  la  urma  au  fost  colegi  care-au  tinut-o  la  scoala unde  lucrau  nicidecum  la  centre.Ce  ar  trebui  sa  facem  ca  examenul  de  titularizare  sa  fie  la  nivel  national  cum  a  fost  pana  acum?Cunosc  persoane  care  au  ramas ,,pe  dinafara''  acum  cu  pretransferul  sau  cu  titularizarea  conform  art.253  pentru  ca  nu  l-a  vrut  directorul.ei  practic  fac  legea,esti  la  mana  lor.Si  sa  stiti  ca  multa  lume-i  nemultumita  de  situatia  acesta,dar  nu  avem  ce  face...

Doar o modificare a Legii educației naționale și a Metodologiei de mobilitate poate aduce schimbările la care vă referiți. Anul acesta trebuie aplicată legislația așa cum e. Vedem la anul dacă se modifică ceva.

Am și eu două nedumeriri:
1. Articolul 253 pe câți ani mai este valabil? 
2.Pentru a beneficia de banii pentru cărțile cumpărate de noi trebuie să fii membru de sindicat? La care din ele? Din moment ce banii îi dă MEN.

1. Art. 253 se aplică atât timp cât există Legea educației naționale și acest articol în forma aceasta.
2. Fondul de carte nu se mai acordă în prezent. Deduc că vă referiți la fondul de carte ce trebuia acordat în 2009 sau/și 2010. Acești bani trebuie recuperați prin hotărâre judecătorească. Dacă sunteți membru de sindicat puteți intenta acțiune în instanță prin acel sindicat sau personal.

Comisia paritara la nivel de unitate - componenta, atributii, responsabilitati, baza legala.


Conform Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector Învățământ Preuniversitar „Atribuţiile, componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin Regulamentul-cadru - anexă la prezentul contract colectiv de muncă, precum şi prin regulamentele comisiilor paritare - anexe la contractele colective de muncă încheiate la nivelul inspectoratelor şcolare, unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4”.
ANEXA 3

                               REGULAMENTUL-CADRU
            privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare

    Comisiile paritare, la orice nivel, vor fi compuse dintr-un număr egal de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/unităţilor şi instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 şi ai federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă/organizaţiilor sindicale afiliate acestora, desemnaţi de fiecare parte în termen de 14 zile de la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă.
    Comisia paritară este împuternicită să analizeze şi să rezolve problemele ce apar în aplicarea contractului colectiv de muncă, la solicitarea oricăreia dintre părţi.
    Comisia paritară de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pune în discuţie şi adoptă hotărâri privind modul de aplicare a legislaţiei specifice învăţământului, precum şi toate aspectele ce privesc reforma, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.
    Comisiile se vor întruni lunar sau la cererea oricăreia dintre părţi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţelor comisiilor este de cel puţin 3/4 din totalul membrilor; hotărârile se adoptă cu jumătate plus 1 din voturile celor prezenţi.
    La nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 prezentul contract colectiv de muncă, timpul de muncă afectat activităţii comisiei paritare se recunoaşte ca timp de lucru efectiv prestat.
    Comisia va fi prezidată, alternativ, de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.
    Hotărârea adoptată potrivit prezentului regulament este obligatorie pentru părţile contractante.
    Secretariatul comisiei va fi asigurat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4, care are în sarcină şi cheltuielile de birotică.
    Prin grija secretariatului comisiei paritare, se pun la dispoziţia organizaţiilor sindicale copii ale proceselor verbale şi ale hotărârilor adoptate, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la desfăşurarea şedinţei.
    Prin grija secretariatului comisiei, hotărârile adoptate vor fi afişate la sediul ministerului/unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la adoptare”.
personalul didactic auxiliar mai poate spera la gradatie de merit ?
Se încearcă acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar începând cu anul viitor.

Apelez la dumneavoastra pentru a va intreba cat e de legal ca in acelasi an 2012-2013 o titulara care si-a restrans activitatea in final de martie din Sebes in Cluj - vorba vine cu restrangerile acestea de activitate - sa-si ceara schimb de post in acelasi an. Mentionez ca va scriu din pozitia unui suplinitor frustrat de un sistem in care cei cu 9,27, indiferent ca sunt evaluati de parinti, copii si directorii unitatilor care scot posturi, nu se titularizeaza, pentru ca la ei nu mai ramane nimic. Aceasta titulara despre care va vorbesc este incompetenta (si asta nu o spun din maxima subiectivitate, ci din date concrete), dar a putut sa ocupe un post in alt oras (s-a mutat din Sebes la Cluj, la un liceu de elita, unde nu face fata). Iar acum, ca sa faca si mai mult rau, doreste un schimb de posturi. Cum poate fi oprita? Chiar nu putem sa fim si noi o data onesti si sa valorizam lucrurile cu trebuie? Mi-ar fi util sa se detaseze in acest an si sa incerce un transfer in anul urmator.

Conform art. 53 alin. 4 din Metodologie „Pretransferul personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar consimţit între unităţile de învăţământ se poate realiza şi prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu şi cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care solicitanţii sunt titulari”. Dacă există acordul consiliilor de administrație nu văd cum ați putea împiedica schimbul de posturi.

Eu lucrez la o gradinita in Brasov si pana anul acesta 2013 am mers pe continuitate,
(sunt calificata, cu examen de titularizare in 2010 luat peste 7 , cu master,
definitivat dat in 2012) de la 1 septembrie 2013 devin titulara in baza articolului 253
din legea educatiei, beneficiez si eu de prima de instalare? ce demersuri trebuie sa
fac va rog frumos sa ma ajutati.
Consider că conform actualei legislații nu se acordă prima de instalare.

Am si eu o intrebare: daca mi-am facut cerere de continuitate si mi s-a aprobat, mi se rezerva postul sau se poate ocupa in sedinta publica de cei care dau examen in vara? anul trecut am luat 7, 25 la concursul de titularizare.

Dacă aveți notă mai mare de 7 vi se asigură continuitatea fără a putea pierde postul într-o etapă anterioară.

Daca am depus cere de continuitate si mi sa aprobat imi mai poate lua cineva postul, din cei care dau examen in vara? anul trecut am luat 7,25

Nu puteți pierde postul. Vi se asigură continuitatea.

Sunt profesor de chimie și fizică am primit continuitate pe 10h( fizică și chimie) în baza mediei 7,75 obținute la examenul de titularizare 2012.Pentru completarea catedrei pot beneficia de media din 2012 și cand trebuie depus dosarul (8-17 mai sau 16-20 august),e obligatoriu de mers la concursul de titularizare pentru completarea catedrei. Pentru acordarea continuității la dosar se depune recomandarea Consiliului de Administrație al școlii și calificativul pe anul școlar 2012-2013 în perioada 16-20 august sau 8-17 mai.

Puteți beneficia de următoarea etapă din calendar:
înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010;  verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013

Am o nelamurire. Sunt bursiera MECTS, cu domiciliul in judetul Arges. Anul acesta am depus dosarul pentru examenul de titularizare in judetul Dambovita. Intrebarea mea este urmatoarea: pot sa ocup un post cu prioritate chiar daca nu este rezervat bursier dar se afla in mediul rural?

Conform Metodologiei „Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul şcolar, pentru a fi ocupate de absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, vor fi publicate cu menţiunea „contract M.E.C.T.S.”. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, ocupă, cu prioritate, în baza rezultatelor obţinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul şcolar”. Prin urmare, doar acele posturi le puteți ocupa cu prioritate.

Îmi puteti spune va rog, care sunt conditiilie ca un post sa fie titularizabil, chiar si la nivel de scoala?

Trebuie să aibă viabilitate de cel puțin 4 ani.

Odata cu revenirea la titulatura in sistemul de invatamant, nu la unitati scolare, examenul de titularizare se sustine la nivel national ? Ce se intampla, in acest caz cu "inspectia speciala", care, nu poate fi sustinuta intr-un singur Centru de Examen, pentru toate disciplinele si toti candidatii? Nimeni nu stie raspunsul !

Conform Metodologiei „Concursul       pentru   ocuparea   posturilor   didactice/catedrelor   declarate   vacante/rezervate    se   organizează   prin   asociereatemporară a unităţilor de învăţământ la nivel judeţean”.

sunteti singurul de la care putem afla raspunsuri, asa ca asteptam raspuns si la aceste intrebari. Intreb in numele mai multor persoane: de ce nu se mai da examenul de definitivat dupa concursul de titularizare? Este foarte mult de invatat, iar multi dintre cei care dau anul acesta definitivatul sunt profesori la clasa pregatitoare, o clasa care e la inceput de drum si care pe cadrele didactice le suprasolicita.Fizic nu ne mai ajunge timpul sa ne organizam. Ce se va intampla cu manualele pentru clasa I? Suntem intrebati de parinti, iar raspunsul nostru e datul din umeri. 

Examenul de definitivat se organizează conform Metodologiei aprobate în acest sens și a Legii educației naționale, iar examenul se susține conform calendarului din metodologia amintită. În ce privește manualel școlare, conform unui comunicat MEN se încearcă introducerea unităților digitale în aceste manuale. Astfel, în anul școlar 2013-2014 pentru clasa I se vor folosi manuale şcolare-pilot; în paralel, vor fi utilizate manualele existente.

Am o mare nelamurire : cum se justifica respingerea cererii de echivalare cf OM 5553 (dosar examinat la Universitatea ”1 Decembrie”-Alba Iulia) in cazul in care sunt absolvent al unui colegiu de institutori -specializare institutor-lb.franceza al Univ. ”Dunarea de Jos”Galati si, alte dosare , ale colegilor cu aceleasi studii ca si mine, au fost aprobate....? eu am mai putine studii ca altii?deoarece am inteles ca se iau in considerare creditele de studiii transferabile, nu cele profesionale transferabile...!!!!! Sincer, nu mai inteleg nimic.... Specific ca am absolvit cursuri 3 ani, la zi(+Liceu pedagogic), am avut bursa de merit 3 ani si ,in 2003 cand am dat examenul de absolvire, a fost un examen sever,scris de 5 ore !!!e o mare nedreptate

Puteți solicita o lămurire scrisă din partea universității și eventual din partea MEN.
Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

Un comentariu:

  1. Se vor afisa si anul acesta modele de subiecte pt examenul de titularizare?

    RăspundețiȘtergere

Postări populare