24 oct. 2008

Acord Strategie Educatie


ACORD


Bucureşti, 24 octombrie 2008


În vederea sporirii semnificative a calităţii actului educaţional, federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ – Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Educaţiei Naţionale, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater – îşi asumă strategia de modernizare a educaţiei intitulată Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii, în forma anexată prezentului acord.
Un obiectiv însemnat al acestui demers de creştere a calităţii este parteneriatul cu asociaţiile părinţilor, parteneriat în cadrul căruia şcolile pot oferi, după orele de curs şi de comun acord cu familiile şi elevii, activităţi suplimentare de învăţare remedială pentru elevii aflaţi în dificultate, respectiv activităţi de accelerare a învăţării pentru copiii supradotaţi, ca şi activităţi extra-şcolare (vizite la muzee, spectacole, excursii, concursuri sportive etc.). Aceste activităţi suplimentare nu vor modifica normele legale de lucru şi nu vor conduce la plăţi suplimentare.


Aurel Cornea, Liviu Pop
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ


Cătălin Croitoru, Constantin Ciosu
Federaţia Educaţiei Naţionale


Gheorghe Isvoranu, Marius Nistor
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ Spiru Haret


Răzvan Bobulescu, Mihai Bayer
Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare