13 oct. 2008

PLATA CU ORA

Posturile didactice rămase vacante, rezervate sau temporar vacante, precum şi activităţile care nu se pot norma în posturi didactice vor fi acoperite, prin cumul sau prin plata cu ora, de către personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă, de către cadrele didactice pensionate, precum şi de specialişti din alte sectoare de activitate, în condiţiile Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Activităţile didactice care nu pot fi normate în posturi didactice se cuantifică în ore fizice şi salarizarea acestora se va face în sistem plata cu ora.

Cadrele didactice care beneficiază de concediu fără plată conform art. 102 alin. (1) şi (2), de concedii plătite, acordate conform art. 103 lit. c) şi d), şi de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot funcţiona prin cumul sau plata cu ora.

Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, degrevat parţial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora, fără diminuarea obligaţiilor prevăzute în fişa postului, dar nu mai mult de 4-6 ore săptămânal.

În unităţile de învăţământ-pilot pentru personalul didactic de conducere, degrevat parţial sau total de norma de predare, se aplică prevederile art. 46 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Liderii sindicatelor din învăţământ, cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remuneraţi prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore săptămânal.

Orele rămase libere din posturile didactice vacante, rezervate sau temporar vacante pot fi acoperite prin plata cu ora. Plata acestor ore se poate face numai pentru orele efectuate în afara programului de lucru aferent funcţiei de bază a personalului angajat.

În învăţământ plata cu ora se poate aplica şi pentru activităţile didactice care nu pot fi normate în posturi didactice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (12) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea de cuantificare în ore, pentru activităţile specifice din învăţământul preuniversitar, se va stabili prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, emis înaintea desfăşurării acestora.

Pot fi salarizate prin plata cu ora următoarele activităţi: repartizarea absolvenţilor de gimnaziu în licee şi şcoli de arte şi meserii; teste naţionale şi alte examinări sau testări stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; examenele de absolvire a şcolilor de artă şi meserii, profesionale, postliceale şi a învăţământului cu frecvenţă redusă sau a învăţământului deschis la distanţă; probele de specialitate sau de aptitudini la admiterea de la liceele din filiera vocaţională, clasele bilingve şi cu predare în limbile minorităţilor care susţin examenele pentru obţinerea certificatului/atestatului de competenţă profesională; examenele de bacalaureat; activitatea de traducere a subiectelor la examen; examenele pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar; activitatea didactică de pregătire a elevilor din loturile naţionale, care participă la concursurile şcolare şi la olimpiadele elevilor, activităţile didactice de pregătire suplimentară a elevilor cu ritm lent de învăţare şi activităţile de perfecţionare şi de acordare a gradelor didactice personalului didactic (cursuri, aplicaţii, inspecţii, colocvii, examene); admiterea în învăţământul preuniversitar şi universitar; activitatea de cercetare ştiinţifică pe bază de contracte de cercetare din învăţământul superior; activitatea referenţilor (cadre didactice examinatoare) la susţinerea examenului de doctorat şi alte activităţi didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, stabilite conform legii.

Salarizarea activităţilor enumerate mai sus prin plata cu ora pentru unităţile de învăţământ preuniversitar se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, iar pentru unităţile de învăţământ superior se face prin hotărâre a senatului universitar.

Activităţile salarizate prin plata cu ora pot fi prestate, în condiţiile legii, de către personalul didactic, specialiştii din alte domenii de activitate şi de cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă în condiţiile legii.

Salarizarea prin plata cu ora a activităţilor didactice se face pe baza unui tarif orar avizat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, stabilit în conformitate cu norma didactică diferenţiată pe funcţii şi pe niveluri de învăţământ.

În învăţământul preuniversitar personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice de predare în sistem plata cu ora, sunt salarizate pentru activitatea depusă, în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc de încadrare în una dintre situaţiile prezentate mai sus cu tariful orar stabilit şi cu sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de art. 49 alin. (2), şi (3), art. 50 alin. (3), (7) şi (10), în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Tarifele din învăţământul preuniversitar se calculează astfel:

-1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;

-1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;

-1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână în învăţământul special;

-1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână.

-1/80 pentru invatatori,institutori invatamintul primar

-1/100 pentru eucatoare,institutori invatamintul prescolar

Personalul didactic de predare şi de instruire practică din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem plata cu ora, în afara programului normal de lucru aferent funcţiei de bază, pentru orele didactice ce depăşesc norma săptămânală maximă de 14 ore, respectiv de 18 ore pentru învăţământul special, şi de 16 ore, respectiv de 22 de ore pentru învăţământul preuniversitar. Pentru acest personal, cu excepţia cadrelor didactice aflate în situaţia aplicării prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele se calculează astfel:

-1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână, în învăţământul special;

-1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână, în învăţământul special;

-1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână, în învăţământul preuniversitar;

-1/88 pentru norma didactică de 22 ore pe săptămână, în învăţământul preuniversitar.

-1/72 pentru invatatori,institutori invatamintul primar

-1/92 pentru educatoare,institutori invatamintul prescolar

BAZA DE CALCUL PENTRU PLATA CU ORA = SALARIUL DE INCADRARE

SPOR MEDIU RURAL

IND. INVATAMINT SPECIAL

GRADATIA DE MERIT/SALARIUL DE MERIT

SALARIUL DE MERIT

SPOR DOCTORAT

Nu se includ in calculul platii cu ora -indemnizatia de conducere

-indemnizatia de dirigentie

Metodologiile privind salarizarea prin plata cu ora a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care fac parte din comisiile pentru teste nationale,bacalaureat,absolvire a scolilor de arta si meserii si postliceale admitere,titularizare,obtinerea atestatului profesional se stabilesc anual prin ordin al MEC

3 comentarii:

  1. ce contributii si ce impozite se calculeaza la plata cu ora?

    RăspundețiȘtergere
  2. Bună seara! In cazul psihologilor scolari la plata cu ora intră si îndemnizația de 15% pentru învățământul special. În cazul în care acest spor nu a fost calculat, se poate plăti retroactiv? Este vorba de o greșeală care persistă de 4 ani si nici acum nu se ia în calcul repararea ei, pentru plata adecvată în acest an. Ce pot face ca in acest an să se procedeze corect? Sunt sanse să recuperez ceva din urmă?

    RăspundețiȘtergere

Postări populare