10 sept. 2008

11005 mii lei pentru investitii in scolile din Maramures

HOTĂRÂRE nr. 962 din 27 august 2008
privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 2 septembrie 2008


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 şi 18, precum şi al anexei nr. 3/25/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aprobă repartizarea sumei de 127.935 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 1.
ART. 2
Se aprobă repartizarea sumei de 10.012 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008, pentru finanţarea unor lucrări pentru edificarea şi construirea de campusuri şcolare, potrivit anexei nr. 2.
ART. 3
Se aprobă repartizarea sumei de 14.950 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008, pentru modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, potrivit anexei nr. 3.
ART. 4
(1) Sumele prevăzute la art. 1-3 se transferă către bugetele locale prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
(2) Consiliile locale răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.
ART. 5
Se aprobă finanţarea în anul 2008, din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, a unor cheltuieli de capital la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în sumă de 282.980 mii lei, potrivit anexei nr. 4.
ART. 6
Sumele prevăzute la art. 5 se repartizează inspectoratelor şcolare/unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică beneficiare.
ART. 7
Anexele nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 6 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează la poziţiile prevăzute în anexa nr. 5.
ART. 8
Anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 4 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează la poziţiile prevăzute în anexa nr. 6.
ART. 9
Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 27 mai 2008, se modifică şi se completează la poziţiile prevăzute în anexa nr. 7.
ART. 10


│ MARAMUREŞ 3509│
├────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┤
│ 519│ 1│Şcoala cls. I-VIII comuna Fărcaşa │Obiectiv de investiţii│ 250│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 520│ 2│Şcoala cls. I-VIII oraş Tăuţii Măgherăuş │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 521│ 3│Şcoala cls. I-VIII nr. 3 oraş Borşa │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 522│ 4│Şcoala cls. I-VIII sat Tămaia, comuna Fărcaşa │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 523│ 5│Şcoala cls. I-IV sat Fânaţe, comuna Cerneşti │Reabilitare │ 150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 524│ 6│Şcoala cls. I-VIII nr. 2 oraş Seini │Reabilitare │ 200│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 525│ 7│Şcoala cls. I-IV sat Mânău, oraş Ulmeni │Reabilitare │ 150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 526│ 8│Şcoala cls. I-VIII comuna Câmpulung la Tisa │Reabilitare │ 150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 527│ 9│Grădiniţa comuna Ruscova │Reabilitare │ 80│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 528│ 10│Şcoala cls. I-VIII + Grădiniţa comuna Rona de Jos │Reabilitare │ 250│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 529│ 11│Şcoala de Arte şi Meserii nr. 1 comuna Poienile de Sub Munte │Reabilitare 150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 530│ 12│Şcoala cls. I-VIII sat Trestia, comuna Cerneşti │Reabilitare │ 100│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 531│ 13│Şcoala cls. I-IV sat Culcea, comuna Săcălăşeni │Reabilitare │ 150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 532│ 14│Grup Şcolar "Ion Buteanu" oraş Şomcuţa Mare │Reabilitare │ 214│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 533│ 15│Şcoala cls. V-VIII comuna Groşi │Reabilitare │ 150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 534│ 16│Şcoala cls. I-VIII comuna Ariniş │Reabilitare │ 35│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 535│ 17│Şcoala cls. I-VIII sat Libotin, comuna Cupşeni │Reabilitare │ 100│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 536│ 18│Şcoala cls. I-IV sat Satu Nou de Jos, comuna Groşi │Reabilitare │ 150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 537│ 19│Şcoala cls. I-IV + Grădiniţa comuna Groşi │Reabilitare │ 130│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 538│ 20│Şcoala cls. I-VIII nr. 7 oraş Vişeu de Sus │Reabilitare │ 50│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 539│ 21│Şcoala cls. I-VIII sat Chechiş, comuna Dumbrăviţa │Reabilitare │ 100│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 540│ 22│Şcoala cls. I-VIII corp Grădiniţă comuna Vadu Izei │Reabilitare │ 200│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 541│ 23│Şcoala cls. I-VIII comuna Sălsig │Reabilitare │ 200│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 542│ 24│Şcoala cls. I-VIII nr. 2 comuna Poienile de Sub Munte │Reabilitare │ 100│
├────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┤
MARAMUREŞ │ │ 7.496│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 980│ 1│Grădiniţa cu 10 Săli de grupă municipiul Baia Mare Obiectiv de investiţii│ 500│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 981│ 2│Colegiul "Mihai Eminescu" municipiul Baia Mare │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 982│ 3│Grup Şcolar Vişeu de Sus nr.1 oraş Vişeu de Sus │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 983│ 4│Şcoala cls.I-VIII comuna Fărcaşa │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 984│ 5│Şcoala cls.I-VIII sat Tămaia, comuna Fărcaşa │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 985│ 6│Şcoala cls.I-VIII nr.3 oraş Borşa │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 986│ 7│Şcoala cls.I-VIII comuna Satulung │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 987│ 8│Grădiniţa "Mihai Eminescu" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 100│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 988│ 9│Şcoala cls.I-VIII "A.I.Cuza" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 989│10│Şcoala cls.I-VIII "N.Iorga" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 180│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 990│11│Grup Şcolar "Aurel Vlaicu" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 200│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 991│12│Şcoala cls.I-VIII "V. Alecsandri" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 300│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 992│13│Grădiniţa PP nr.36 municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 993│14│Grădiniţa PP nr.25 municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 994│15│Colegiul "Anghel Saligny" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 995│16│Şcoala cls.I-VIII "O.Goga" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 996│17│Grup Şcolar "C.D.Neniţescu" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 50│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 997│18│Şcoala cls.I-VIII "P.Dulfu" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 100│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 998│19│Şcoala cls.I-VIII "Victor Babeş" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 250│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│ 999│20│Şcoala cls.I-VIII "N.Bălcescu" municipiul Baia Mare │Reabilitare │ 50│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1000│21│Şcoala cls.I-VIII comuna Coaş │Reabilitare │ 122│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1001│22│Şcoala cls.I-X "Mihai Eminescu" com Săliştea de Sus │Reabilitare │ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1002│23│Şcoala cls.I-VIII nr.6 oraş Borşa │Reabilitare │ 100│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1003│24│Şcoala cls.I-VIII nr.7 oraş Borşa │Reabilitare │ 70│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1004│25│Şcoala cls.I-VIII sat Valea Vişeului, comuna Bistra │Reabilitare │ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1005│26│Şcoala cls.I-VIII + grădiniţă comuna Rona de Jos │Reabilitare │ 450│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1006│27│Şcoala cls. I-VIII com. Remetea Chioarului │Reabilitare │ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1007│28│Grup Şcolar "Al.Filipaşcu" sat Susani, comuna Petrova │Reabilitare │ 20│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1008│29│Şcoala cls.I-VIII comuna Onceşti │Reabilitare │ 10│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1009│30│Şcoala cls.I-VIII sat Năneşti comuna Bârsana │Reabilitare │ 140│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1010│31│Şcoala cls.I-VIII comuna Ariniş │Reabilitare │ 25│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1011│32│Şcoala cls.I-VIII nr.1 corp B oraş Baia Sprie │Reabilitare │ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1012│33│Grup Şcolar "Ion Buteanu" oraş Şomcuta Mare │Reabilitare │ 169│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1013│34│Grădiniţa PN nr.1 municipiul Sighetu Marmaţiei │Reabilitare │ 500│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1014│35│Grădiniţa PP nr.8 municipiul Sighetu Marmaţiei │Reabilitare │ 600│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1015│36│Grădiniţa PP nr.9 municipiul Sighetu Marmaţiei │Reabilitare │ 500│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1016│37│Şcoala cls. I-VIII sat Teceu, com. Remeţi │Reabilitare │ 10│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1017│38│Şcoala gen. sat Măgureni, com. Cerneşti │Reabilitare │ 150│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1018│39│Grădiniţa sat Ciocotiş, com. Cerneşti │Reabilitare │ 80│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1019│40│Şcoala cls. I-IV com. Coplanic Mănăştur │Reabilitare │ 80│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1020│41│Şcoala cls. I-IV sat Rusor, com. Coplanic Mănăştur │Reabilitare │ 80│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1021│42│Şcoala cls. I-IV sat. Curtuiuşul Mic, com. Coplanic Mănăştur │Reabilitare │ 80│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1022│43│Şcoala cls. I-IV sat. Vad, com. Coplanic Mănăştur │Reabilitare │ 80│
├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────┤
│1023│44│Şc. G. cu P. Suplimentar de Muzică şi Arte Plastice│mun. Sighetu MarmaţieiReabilitare 100│

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare