28 sept. 2008

Absolvent de lunga durata cum este platit?

In urma participarii la concursul din 22august am fost repartizata la scolile din ___,sa predau chimie. Am absolvit Fac. de Chimie Industriala, 5ani, la zi, nu am modulul pedagogic, de ce sunt considerata necalificata de cei de la scoala?

Un comentariu:

 1. Conf Art. 68 din Legea invatamnatului
  (1) Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică au obligaţia să absolve cursurile organizate de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.
  (2) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic funcţionează în instituţiile de învăţământ superior, pe bază de regulament, şi au planuri de învăţământ distincte, aprobate de senatul universităţii.
  (3) Pregătirea studenţilor, prevăzută la alin. (1) şi (2) , se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale. Planurile de învăţământ ale departamentului sunt integrate în planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil.
  (4) Absolvenţilor Departamentului pentru pregătirea personalului didactic li se eliberează certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice.
  (5) Absolvenţii învăţământului universitar pot profesa în învăţământ numai dacă au obţinut certificatul de absolvire menţionat la alin. (4) sau dacă efectuează pregătirea prevăzută la alin. (1) în primii 3 ani de la angajare
  Conform Art 1 alin 2 lit b) din Metodologia de mişcare de personal
  Personalul didactic care după maximum trei ani de la angajare în sistemul de
  învăŃământ preuniversitar nu deŃine cele 30 de credite de studii transferabile din
  programul de pregătire psihopedagogică sau nu îndeplineste condiŃia prevăzută de art.68
  din Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările
  ulterioare este încadrat ca personal fără studii corespunzătoare postului
  didactic/catedrei.
  deci trebuie să vă încadreze corespunzător celor specificate mai sus.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare