14 dec. 2007

Tichete cadou pentru salariaţii din învăţămîntul maramureşean

Comisia paritară Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş (ISJMM) – Sindicatul Liber din Învăţămînt Maramureş (SLÎMM), întrunită luni, 10 decembrie, avînd ca subiect pe ordinea de zi acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, a decis acordarea acestora pentru toţi salariaţii din învăţămînt, pentru următoarele evenimente care se încadrează în cheltuieli sociale: Paşti, 5 iunie – Ziua Naţională a Educaţiei, începerea anului şcolar, 5 octombrie – Ziua Internaţională a Educaţiei, 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, Crăciun, 30 iunie – Ziua Învăţătorului, 1 mai – Ziua Internaţională a Muncii, 8 martie – Ziua Femeii. Finanţarea acestor drepturi se va face pentru unităţile de învăţămînt preuniversitar de stat din bugetul de stat prin Consiliile Locale, iar pentru unităţile conexe din bugetul de stat prin ISJMM. Pentru evenimentele din decembrie 2007, conducerile unităţilor de învăţămînt vor face demersurile legale către ordonatorul de credite pentru procurarea sumelor necesare acoperirii valorilor acestor tichete astfel: unităţile şcolare din învăţămîntul preuniversiatr către primării, unităţile de învăţămînt special către Consiliul Judeţean, Cluburile Sportive, Palatul Copiilor şi Casa Corpului Didactic către ISJMM. Începînd cu anul financiar 2008, unitatea de învăţămînt, reprezentată prin director, va solicita sumele necesare decontării de tichete cadou şi tichete pentru creşă, pentru a fi cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii, aprobat conform legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli.
Valoarea nominală a unui tichet de creşă sau a unui tichet cadou este de 50 lei. Pentru fiecare din evenimentele mai sus menţionate se va acorda un număr de 7 tichete cadou. Informaţii furnizate de prof. Liviu Marian Pop, preşedintele SLÎMM. (RIP)
Sursa http://www.graiul.ro/?p=4729

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare