21 dec. 2007

AZI / FSLI pichetează Parlamentul şi Guvernul

din MaramureŞ participă cinci sidnicaliŞti, inclusiv preŞedintele POP
Azi, sindicaliştii afiliaţi Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLÎ, inclusiv cei de la Sindicatul Liber din Învăţămînt Maramureş - SLÎMM), vor picheta sediul Parlamentului şi al Guvernului azi, între orele 11.00-13.00. Din Maramureş vor fi prezenţi cinci membri ai SLÎMM, inclusiv preşedintele - prof. Liviu Marian POP. Cu prilejul pichetării, FSLÎ va depune, atît la Parlament, cît şi la Guvern, o platformă de revendicări.
O primă revendicare vizează acordarea, începînd cu data de 1 ianuarie 2008, a unei majorări salariale de 10% şi cadrelor didactice debutante, celor cu definitivat sau cu gradul didactic II, pentru a se elimina discriminările create prin acordarea acestei majorări salariale cadrelor didactice cu gradul didactic I, ca urmare a aplicării Legii nr. 220/2007. Se solicită, de asemenea, acordarea, în mod unitar şi nediscriminatoriu, la nivel naţional, începînd cu 1 ianuarie 2008, a tichetelor cadou pentru toţi salariaţii din învăţămînt. O altă revendicare se referă la emiterea, în regim de urgenţă, a unui act normativ care să prevadă acordarea, în luna decembrie 2007, a premiului anual aferent acestui an sau a salariului pe luna decembrie, avînd în vedere faptul că marea majoritate a trezoreriilor judeţene dispun de fondurile necesare pentru plata acestor drepturi salariale. Se solicită începerea, în regim de urgenţă, a negocierilor privind creşterile salariale care vor fi acordate în anul 2008 salariaţilor din învăţămînt, FSLÎ cerînd ca acestea să fie de cel puţin 50%, procent care ar asigura micşorarea decalajului dintre salariile personalului din educaţie şi cele ale angajaţilor din alte sectoare bugetare. În fine, o ultimă revendicare este aceea ca Guvernul României să elaboreze un proiect de lege privind salarizarea personalului din învăţămînt prin care să se asigure acestei categorii de salariaţi recunoaşterea locului şi importanţei sociale, printr-o remunerare corespunzătoare. (RIP)
Sursa: http://www.graiul.ro/?p=4821

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare