7 oct. 2007

Pensionarii din învãtãmânt au sansa sã-si apere drepturile

Ieri, la Casa de Culturã a Sindicatelor a avut loc întâlnirea dintre Sindicatul Liber din Învãtãmânt Maramures si cadrele didactice pensionate. Întrunirea a fost prezidatã de liderul SLIMM, Liviu Marian Pop. Cu acest prilej, s-a hotãrât înfiintarea unei organizatii a pensionarilor, formatã, pentru început, din trei persoane delegate de cãtre membrii pensionari, care va functiona în cadrul SLIMM si al cãrei principal scop sã fie apãrarea drepturilor si obligatiilor acestora. Se are în vedere un parteneriat între SLIMM si aceastã grupare care va fi constituitã, dorindu-se, pe viitor, implicarea ei în diferite actiuni si proiecte. În discutia întreprinsã, Liviu Marian Pop a amintit câteva din problemele majore din punct de vedere sindical. Una dintre acestea ar fi acoperirea posturilor vacante cu personal calificat, deoarece numãrul persoanelor necalificate a crescut, iar aceastã problemã va crea dificultãti în momentul descentralizãrii. În acest sens, se va crea o bazã de date a cadrelor pensionate. O altã problemã luatã în discutie a fost formarea profesionalã. Este prevãzutã participarea celor pensionati în procesul de formare a tinerilor care aleg o carierã în învãtãmânt, întrucât bogata experientã acumulatã le permite acest lucru. Nu în ultimul rând, liderul a prezentat intentia SLIMM de a le oferi acestora bilete de odihnã si tratament si facilitãti sociale, dar si o legitimatie si un card prin care sã beneficieze de reduceri în anumite complexe turistice si magazine. “Mi se pare o idee bunã. Pe noi, pensionarii, nimeni nu ne ocroteste. Sunt de acord cu întâlnirea asta. Asa vom avea si noi un organ care sã ne sprijine si sã ne apere”, a mãrturisit Ana Bodone, educatoare timp de 37 de ani. (Monica DUMITRAS)

Sursa:http://www.glasulmaramuresului.ro/social.php

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare