11 oct. 2007

Educaţia primeşte 6% din PIB pentru 2008

10.10.2007

Bugetul alocat educaţiei pentru 2008 este de 6% din PIB, ceea ce reprezintă o creştere cu 27% faţă de bugetul alocat învăţământului în anul 2007.
Principalele proiecte ale MECT derulate în anul 2007, care vor continua şi în anul 2008 sunt:
- Acordarea de rechizite şcolare:
2007: 20.145 mii lei; 829.300 beneficiari;
2008: 27.458 mii lei; 945.780 beneficiari;
- Program pentru calitate şi evaluarea calităţii în educaţie, facilitarea accesului la educaţie şi activităţi extraşcolare:
2007: 96.846 mii lei;
2008: 113.063 mii lei;
- Acordarea de ajutor financiar pentru elevi şi studenţi în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare:
2007: 25.440 mii lei; 38.466 beneficiari;
2008: 26.960 mii lei; 41.098 beneficiari;
- Ameliorarea activităţilor de învăţământ prin crearea de facilităţi pentru transportul elevilor din mediul rural defavorizat:
86.429 mii lei pentru achiziţionarea a 800 microbuze şcolare ce servesc pentru transportul a 12.800 beneficiari;
150.000 mii lei pentru achiziţionarea a 1.000 microbuze şcolare ce servesc pentru transportul a 18.080 beneficiari;
- Granturi pe educaţie - programul vizează încurajarea unităţilor de învăţământ şi a comunităţilor locale să identifice împreună problemele cu care confruntă, să formuleze şi să implementeze propriile soluţii pentru rezolvarea acestora:
2007: 18.100 mii lei;
2008: 18.824 mii lei;
- Program pentru dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu mobilier şcolar:
2007: 78.000 mii lei; pentru dotarea cu mobilier şcolar a 1796 de şcoli şi a 5.175 grădiniţe; numărul beneficiarilor fiind 134.700 elevi şi 284.625 preşcolari;
2008: 100.000 mii lei; pentru dotarea cu mobilier şcolar a 4.886 de şcoli şi a 3.244 grădiniţe; numărul beneficiarilor fiind 879.480 elevi şi 194.640 preşcolari;
- Campusuri şcolare:
2007: 151.206 mii lei; pentru 84 de campusuri (noi, reabilitate şi extinse); beneficiari 65.700 elevi;
2008: 450.000 mii lei; pentru 168 de campusuri (noi, reabilitate şi extinse); beneficiari 116.000 elevi;
- Bani de liceu; programul vizează acordarea unui sprijin financiar elevilor proveniţi din familii cu venituri reduse:
2007: 228.582 mii lei; beneficiari 126.990 elevi;
2008: 236.811 mii lei; beneficiari 131.562 elevi;
- Dotarea laboratoarelor şcolare din învăţământul preuniversitar şi dotarea şcolilor cu echipament sportiv:
2007: 144.243 mii lei; pentru dotarea a 7.124 unităţi şcolare;
2008: 150.117 mii lei; pentru dotarea a 7.420 unităţi şcolare;
- Continuarea procesului de informatizarea a unităţilor de învăţământ şi cercetare:
2007: 123.279 mii lei; beneficiari 656.873 elevi;
2008: 177.500 mii lei; beneficiari 945.780 elevi;
- Crearea unor şcoli de arte şi meserii pilot:
2007: 157.162 mii lei; crearea a 96 de unităţi pentru un număr de 72.400 beneficiari;
2008: 450.000 mii lei; crearea a 138 de unităţi pentru un număr de 100.800 beneficiari;
- Asigurarea de utilităţi sanitare pentru unităţile şcolare din mediul rural:
2007: 160.684 mii lei pentru dotarea a 1.533 unităţi;
2008: 370.000 mii lei pentru dotarea a 2.911 unităţi;
- Reforma educaţiei timpurii, construiri şi reabilitări grădiniţe;
2007: 285.464 mii lei pentru 1.191 unităţi;
2008: 450.000 mii lei pentru 1.726 unităţi;

Biroul de Presă www.edu.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare