23 iul. 2008

Instruirea la locul de muncă nu este obligatorie v Variabilă

Sursa: Eurydice:
Note suplimentare
Belgia: Trei zile pe an.
Germania: Cuantumul instruirii la locul de muncă variază de la un land la altul.
Estonia: 160 de ore pe o perioadă de cinci ani.
Lituania: 15 zile repartizate pe durata a cinci ani de formare. Acestea corespund cu 90 de ore repartizate pe o perioadă de cinci ani.
Letonia: Autorităţile centrale responsabile cu educaţia au stabilit un timp minim afectat de 36 de ore pentru trei ani.
Ungaria: La fiecare şapte ani, sunt obligatorii 60-120 de ore de instruire la locul de muncă.
Malta: Trei zile pe an la începutul sau la sfârşitul anului şcolar. Din 2001/2002, au fost introduse trei sesiuni anuale de câte două ore, după program.
Ţările de Jos: {>10 % din orele de lucru anuale ale unui profesor ar trebui dedicate perfecţionării profesionale. Aceasta este o perioadă de timp stipulată formal, care pe care o pot solicita profesorii.
Austria: Pentru ISCED nivelul 2, informaţiile prezentate aici se referă la profesorii care predau în Hauptschulen. Pentru profesorii din allgemein bildenden höheren Schulen formarea nu este menţionată.
Finlanda: Tre zile pe an, a câte şase ore fiecare.
Regatul Unit (ENG/WLS/NIR): Cinci zile dintr-un an şcolar, când nu se ţin cursuri, sunt utilizate deseori pentru instruirea la locul de muncă. De asemenea, participarea la acordurile pentru perfecţionarea profesională constituie un aspect esenţial al sarcinilor profesionale.
Regatul Unit (SCT): Sunt stabilite cinci zile minimum pentru instruirea la locul de muncă. Profesorii trebuie, de asemenea, să dedice 50 de ore pe an unor activităţi planificate; o parte din acest timp poate fi folosit de asemenea pentru instruirea la locul de muncă.
Liechtenstein: La fiecare doi ani, profesorii trebuie să participe la cel puţin o activitate de formare.
România: 95 de ore la fiecare cinci ani, în afară de cazul în care, în timpul acestei perioade, profesorii participă la examene de grad.
Notă explicativăCalcularea: Cu excepţia cazului în care nu se prevede altfel, în notele de mai sus, o zi este echivalentul a şapte ore. Pentruu ţările unde un anumit număr de formări sunt obilgatorii pe o perioadă de mai mulţi ani, calculul se bazează pe o medie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare