19 nov. 2007

Concursul pentru ocuparea posturilor de către titulari – în 16 iulie 2008

MECT a schimbat regimul contestaţiilor

Notele comisiei de recorectare rămân definitive

Concursul pentru ocuparea posturilor de către titulari – în 16 iulie 2008
Ministerul Educţiei a publicat documentele care reglementează mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2007-2008, cât şi calendarul aferent acestei mişcări. Astfel, pe 16 iulie 2008, se va organiza concursul pentru ocuparea posturilor şi catedrelor vacante titularizabile. Repartizarea computerizată a celor care vor obţine notă peste 7 are ca termen data de 30 iulie 2008. Repartizarea în şedinţă publică a celor care au solicitat detaşare are loc în intervalul 23-24 august, iar candidaţii care vor lua minim nota 5, la concursul naţional, vor fi repartizaţi în perioada 26 august – 1 septembrie. În vara lui 2008 vor susţine licenţa şi primii studenţi Bologna, care au urmat 3 ani de studii de licenţă.

ceştia se vor putea înscrie la concursul de titularizare, numai dacă au acumulat 30 de credite din programul de pregătire psihopedagogică. Vor beneficia de continuitate pentru suplinire cadrele didactice calificate, care au statut de suplinitor, şi care au participat la concursurile naţionale din 2006 şi/sau 2007 sau la concursurile organizate în aceeaşi perioadă, în judeţele pilot. Dacă un post e solicitat de mai multe persoane, pentru departajare se va lua în considerare nota cea mai mare.

La contestaţii nu se admit diferenţe mai mari de 1 punct

O ltă noutate din metodologie constă în faptul că, dacă diferenţa între nota acordată de comisia de concurs şi cea dată de comisia de contestaţii este mai mare de 1 punct – până acum era 1,5 puncte – rectorul sau inspectorul general (pentru maiştri-instructori) decide constituirea unei noi comisii de recorectare, formată din alţi membri. Rezultatul acordat de noua comisie va fi cel definitiv. Lucrările, care au notele iniţiale între 4,50 – 4,99 sau 6,50 – 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, vor avea drept rezultat final nota atribuită la recorectare. Supraveghetorii vor fi selectaţi din rândul personalului didactic, în următoarea ordine: profesori, institutori, învăţători, educatoare, maiştri-instructori.


Eductoarele, învăţătorii şi institutorii, care susţin examenul pentru ocuparea unui post cu predare în limbile minorităţilor, iar la proba scrisă au subiecte mixte, în pondere egală, de limba şi literatura română şi de limba maternă, nu trebuie să susţină şi proba orală. De asemenea, nu se constituie catedre vacante titularizabile pentru concurs, cu ore opţionale, exceptând unităţile de învăţământ cu un singur rând de clase, unde se pot constitui catedre titularizabile cu 1-2 ore opţionale, şi unităţile de învăţământ cu predare în regim intensiv / bilingv / în limbile minorităţilor, în care se pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-4 ore opţionale. (M.C.)
Sursa: http://www.gandul.info/scoala/concursul-ocuparea-posturilor-catre-titulari-16-iulie-2008.html?3934;1044334

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare