28 mar. 2013

Întrebări și răspunsuri 28.03.2013


Sunt profesor debutant. In urma cu 3-4 luni am depus o cerere la secretariatul scolii  unde predau, pentru acordarea primei de instalare, care in noul contract colectiv de munca este specificat ca se acorda in conditiile legii (Art. 23 - HG 281/1993), nici pana azi cererea nu a fost solutionata si am primit un raspuns vag, cum ca juristul de la sindicat a transmis secretariatului scolii ca aceasta prima nu se acorda! Intrebarea mea domnule ministru este, aceasta prima de instalare asa cum este mentionata in noul contract colectiv de munca ca se acorda in conditiile legii si face si referire la articolul 23 din lege, se acorda sau nu?

Probabil că această problemă nu se va soluționa decât printr-o hotărâre judecătorească, care să specifice clar dacă se acordă sau nu prima de instalare. eu vă lucrurile în felul următor:
Legea aplicabilă sistemului de învățământ este Legea nr. 1/2011, în baza căreia s-a adoptat Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Cele două acte normative specifice învățământului nu prevăd acordarea primei de instalare.  Conform Legii nr. 63/2011 „Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, cât şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii”. „Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă”. Legea 283/2011, art. 1 alin. 4  prevede că „Începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011”. Iar conform OUG nr. 80/2012 aceste prevederi se aplică și în anul 2013. Față de toate aceste acte normative HG nr. 281/1993 are caracter general și se aplică în acele sectoare de activitate din sistemul bugetar în care legislația specială permite acordarea primei de instalare. Din păcate nu este și cazul sistemului de învățământ.
Vă sfătuiesc să apelați la organizația sindicală din care faceți parte pentru a vă intenta acțiune în instanță în vederea obținerii primei de instalare. Poate instanța e judecată va da o soluție favorabilă.
.
Sunt suplinitoare de 4 ani pe acest pos,la titularizare in 2010 am obtinut nota peste 7 dar postul este ocupat de o titulara,acum aceasta doreste sa-si depuna dosarul pe pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant ,ce se intampla daca se elibereaza postul,il pot ocupa eu cf art 253.

Da, ați putea beneficia de titularizare conform art. 253 dacă îndepliniți toate condițiile din art. 54 și 55 din Metodologia de mobilitate.

Cei care vor da examen de titularizare anul acesta si vor lua peste 7, vor putea sa-mi ia postul pe care vreau sa-mi iau continuitate,chiar daca in 2012 am luat peste 9 la examen?Sau este sigur ca voi avea postul la continuitate,avand in vedere ca am peste 9 la titularizare in 2012? Nu se mai modifica nimic,astfel incat sa pot sa-mi aleg post titularizabil cu nota de anul trecut?Trebuie sa merg iar la examen?

Au prioritate persoanele care iau notă peste 7 la examenul de anul acesta față de cei care doresc continuitate în baza notei obținută anul trecut.

Succint prezint situatia:
- am absolvit Faccultatea de Stiinte ale Educatiei/ Pedagogia invatamintului primar si prescolar (2008) cu examen de licenta;
- am absolvit Masterat (2 ani) Facultatea de Filologie/ Istoria literaturii si sistemul criticii literare (2010) cu examen de disertatie;
- in acest an, 2013, finalizez Doctorat in filologie.
Problema: am aplicat pentru un post de profesor de limba romana.
Raspunsul ISJ: NU SE POATE nici cu masterat (acum) si nici cu doctorat in literatura (finalizat).

Conform Centralizatorului nu puteți profesa pe catedra e Limba și literatura română în baza diplomei de licență obținută de dvs.
Tot Centralizatorul spune că „Încadrarea pe catedre de limba şi literatura română în baza studiilor universitare de masterat/ master (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializări cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina limba şi literatura română în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator”. Prin urmare, nici masterul nu vă ajută.

Sunt educatoare titulara la o gradinita la mare distanta fata de domiciliu.In prezent sunt detasata in interesul invatamantului la gradinita din localitatea in care locuiesc, acesta fiind al doilea an. In urma cu o luna de zile, una dintre colege si-a dat demisia iar postul ei a ramas vacant.As vrea sa ocup postul in etapa de pretransfer, acesta fiind solicitat si de o alta educatoare suplinitoare din unitate care doreste sa se titularizeze pe post la nivel de unitate.Conform calendarului mobilitatii, am prioritate dar aceasta colega este sustinuta de catre primarul din localitate, acesta spunandu-mi ca dansul decide cand publica postul pe situl isjului, ca il va publica dupa etapa de pretranfer si ca nu imi va da acordul CA pentru pretransfer.Directoare unitatii stie ca am prioritate, dar cred ca va fi influentata. Se poate lua un post la pretransfer fara acrdul CA??

Conform art. 53 alin. 3 din Metodologia de mobilitate „În cazuri bine argumentate, comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar poate decide pretransferul chiar dacă nu există acorduri propuse de unităţile de învăţământ”.

Ce se intampla cu orele unui titular care a intrat in restrangere de activitate si s-a transferat pe un alt post didactic, conform specializarilor dobandite. Mai apartin aceste ore titularului ? 

Dacă s-a transferat pe un alt post, orele rămase trebuie publicate ca vacante.

Sunt profesoara titulara de limba si literatura romana. Am definitivatul si 7 ani de vechime. Anul acesta am intrat in restrangere de activitate. Un liceu din oras care a scos un post viabil pe 2 ani dar este un post pt transfer intre unitati. Nu am primit acordul pe motivul ca nu "am acordul directorului liceului pedagogic la dosar". Mentionez ca pe site-ul edu si pe site-ul ISJ-ului la pozitia postului nu se cere nici un alt fel de acord decat cel consimtit intre unitati. De fapt, conducerea unitatii vrea sa mentina in functie un pensionar.Pe oras suntem doua persoane aflate in restrangere. Eu am punctajul cel mai mare si nici ea nu a primit acest acord. Deci, la sedinta publica pt solutionarea restrangerilor de activitate am dreptul sa mai cer acest post in conditiile in care nu am primit acordul?  Sau cand pot cere postul? Daca nu pot lua acest post, atunci cu mine ce se va intampla?

Puteți solicita postul în ședință publică.
  
Va rog sa-mi spuneti daca pot da concurs de titularizare,pe o catedra de desen,in conditiile cand am absolvit Facultatea de psihologie si master in arte vizuale.Va precizez ca cei de la Universitatea din Timisoara,cand m-am inscris la master,au spus ca ma pot titulariza pe o catedra de desen.

Conform Legii educație și a Metodologiei de mobilitate poate fi profesor: 
a) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
b)  absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
c) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
d) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
e) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
f)    absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite,aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
g)  absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).

Sunt profesor de Limba si literatura romana la un liceu din 2006. Pe toata aceasta perioada am ocupat acelasi post din scoala pe suplinire deoarece este rezervat de catre un angajat al primariei. Anul acesta un alt post de romana din scoala se elibereaza de catre o colega ce se va transfera. Am intrebat daca pot depune cerere pentru titularizare prin Art. 253 pe acest post si mi s-a raspuns ca NU deoarece nu l-am ocupat de la 1 septembrie 2012.  Am citit si eu legislatia referitoare la acest articol si am inteles ca la Alin. 1 trebuie sa fi ocupat un post in specialitate de la 1 septembrie 2012 in unitatea respectiva si ca exista, la Alin. 2, situatia in care mai multe cadre didactice pot solicita acelasi post daca intrunesc simultan conditiile de la Alin. 1, adica:Art. 55

Prevederea de la art. 55 alin. 2 se aplică în următoarea situație: dacă în Școala A o persoană are 8 ore Fizică și alte 12 în altă școală, iar altă persoană are 10 ore în Școala A și 8 în altă școală, atunci amândouă persoanele pot cere titularizarea conform art. 253 pe cele 18 ore de la Școala A, dacă acestea au fost scoase cu viabilitate de 4 ani, pentru titularizare.

Sunt profesor titular pe catedra de limba engleza. Am dorit sa ma transfer pe un post in localitatea de domiciliu, post pe care anul acesta sunt detasata. Astazi am aflat ca o titulara de pe educatori vrea sa isi depuna dosarul pentru acelasi post de pe limba engleza- profesor, pt ca anul trecut i s-a refuzat dosarul de detasare pt ca studiile la Spirul Haret nu i-au fost acreditate. se pare ca si le-a rezolvat intre timp. Va rog sa imi ziceti cine are prioritate la post? Sau doar punctajul va face diferenta?

Se va face departajarea în funcție e punctaj aplicându-se prevederile art. 52 alin. 4 și 5 din Metodologie

Sunt cadru didactic titular detasat  pe catedra rezervata a unei colege care e si ea detasata in alt judet. Anul acesta colega isi va face un pretransfer consimtit intre unitatilile de invatamant. Cum as putea beneficia si eu de pretransfer pe postul ce se va elibera? Mentionez ca titularul postului pe care eu sunt detasata se va pretransfera in alt judet. Va aparea la noi in sedinta publica postul eliberat, daca se face pretransferul in alt judet?

Postul vacant se publică în județul în care se află unitatea de învățământ la care se vacantează postul

As vrea si eu sa intreb daca beneficiez de legea 253 si sa ma titularizez pe postul pe care functionez in prezent, avand in vedere ca am dat concurs de titularizare in 2012 si am obtinut media 7,52 ( 6,7 la examenul scris si 10 la inspectie).

Nu vă puteți titulariza deoarece nu ați obținut notă de minim 7 la examenul scris.

Unde pot afla informatii privind rezultatele de echivalare studii conform OM 5553/2011?
Dosarul meu pentru echivalare a fost trimis la Universitatea Bucuresti.

Informațiile ar trebui să le puteți obține ori de la Universitate, ori de la MEN

Buna ziua, am si eu o intrebare, sunt cadru didactic din septembrie 2011 si doresc si eu prima de instalare. Mentionez ca am norma intreaga si am si luat peste 7 am citit pe acest site http://1.bp.blogspot.com ca doar cadrele didactice aflate in primul an de invatamant pot beneficia de aceasta prima. eu in cazul meu fiind in decursul celui de-al doilea an  nu mai pot beneficia? Cui trebuie sa ma adresez ?

Acordarea primei de instalare este discutabilă, de aceea vă sugerez să vă adresați sindicatului din care faceți parte pentru a vă lămuri și susține în obținerea ei.

Sunt profesor si as vrea sa va intreb can se va acorda titlul de doctor si pentru cei care l-au obtinut in 2010 dupa aprobarea Legii nr.1 a salarizarii unice? Eu l-am obtinut in iunie 2010.

Dacă vă referiți la plata sporului pentru cadrele didactice care au obținut titlul de doctor, doar printr-o modificare a legislației specifice domeniului de învățământ, respectiv a salarizării în sistem poate fi reintrodus acest spor.

Si-au depus cerere de titularizare conf. art 253, doua cadre didactice:
1. Abolventa a Facultatii de filologie, specializarea romana-franceza. Ain anul 2010 a dat examen de titularizare pe disciplina limba romana, unde a obtinut media 7.70. Putem sa o titularizam anul acesta conf. art. 253, avand in vedere faptul ca anul acesta a functionat pe un post de limba franceza? Solicita titularizare pe a doua specializare (limba franceza) pe postul unde suplineste anul acesta. 
2. Aceeasi situatie ca cea de mai sus numai ca persoana a absolvit Colegiul universitar de Institutori, (specializarea institutori-limba engleza) si a dat examen pe invatatori, in 2010 (media 8.20), a suplinit in unitatea noastra timp de 3 ani pe postul de limba engleza (PE BAZA MEDIEI DIN 2010).  Solicita titularizare conf. 253 pe catedra de limba engleza. Aceste doua persoane se incadreaza pentru prelungirea contractului pe perioada nedeterminata ?

Cele două persoane nu se pot titulariza conform art. 253 deoarece examenul la care au obținut nota în baza căreia doresc să se titularizeze a fost susținut la o altă disciplină. Art. 55 alin. 1 lit. a din Metodologia de mobilitate prevede ca o condiție obligatorie cadrul didactic să fi „fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e)”.

Sunt profesor de educatie fizica suplinitor  .in anul 2012 am obtinut nota la examenul de titularizare   8,20. Postul pe care lucrez acuma este titularizabil. va rog sa-mi spuneti daca pot sa-l optin prin consiliul de administratie a scolii in prima faza  sau trebuie sa treaca prin celelalte etape ,existand posibilitatea sa-l ia alcineva la transfer sau detasari?

Veți putea obține postul conform art. 253 numai dacă nu va fi ocupat în etapele anterioare ale mobilitățiiMentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

14 comentarii:

 1. Sunt profesor titular si vreau sa particip la pretransfer pentru o catedra anuntata libera. Daca acea catedra este ocupata de cineva cu punctaj mai mare, eu pot solicita in sedinta publica catedra ramasa libera de la acel profesor?

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna ziua,
  As dori, daca va sta in putere, sa corectati o situatie de natura birocratica existenta in Omects 5561/2011. La articolul 29 din acest ordin se stipuleaza ca pentru inscrierea la gradul didactic I se depune o cerere prin care se solicita efectuarea inspectiei scolare curente I, cere care trebuie depusa in intervalul octombrie-noiembrie, in anul scolar premergator depunerii dosarului de inscriere. Aceasta prevedere era, pana la aparitia Legii1/2011, mai flexibila si facuta in interesul cadrului didactic, permitand depunerea cererii chiar si in acelasi an scolar cu depunerea dosarului de inscriere, singura conditie esentiala fiind, asa cum este si normal, ca pana la depunerea dosarului sa se efectueze aceasta inspectie. Consider ca perfectionarea cadrelor didactice trebuie incurajata deoarece fara o resursa umana adecvata nu putem avea progres in sistemul de invatamant, fara a fi limitata de elemente birocratice.

  RăspundețiȘtergere
 3. In 2012 am luat 6.7 la proba scrisa si 10 la inspectie, deci media 7.52; mi s-a acordat continuitate la suplinire pe post.Pentru a avea prioritate inaintea repartizarii persoanelor care au peste 5 la examenul din 2013 mi se ia in calcul nota sau media cu care am fost repartizata pe post in 2012?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt educatoare-prof.inv. primar prescolar si particip la transferul consimtit intre unitatile de invatamant,va rog respectuos sa-mi spuneti daca documentele de la concursurile-judetene,nationale ,internationalE trebuie semnate de inspectorul de specialitate,conform cererii asa reiese.MII DE MULTUMIRI

   Ștergere
  2. Sunt titulara la 25 kmde localitatea de domiciliu si vreau sa ma transfer in localitatea de domiciliu ,dar postul pe care il vizez ,vacant ,nu a fost scos pentru etapa de pretransfer sau cele anterioare ,ci este oprit pt cineva care se incadreaza in art 253 .Cum trebuie sa procedez ca sa fie scos in sedinta publica pentru ca sa-l pot ocupa?

   Ștergere
 4. Sunt educatoare-prof.inv. primar prescolar,doresc sa particip la pretransfer prin consimtamant pe un post cu viabilitate de 2 ani,dupa expirarea termenului de doi ani raman titulara a unitatii unde ma transfer?

  RăspundețiȘtergere
 5. Referitor la prima întrebare şi răspunsul aferent: nici o instanţă de judecată nu va acorda ceea ce este interzis expres prin lege. S-a format o idee falsă şi extrem de periculoasă care deja produce victime: că judecătorii acordă drepturi salariale. Judecătorii constată încălcarea prevederilor legale şi obligă la respectarea ei, la acordarea drepturilor prevăzute în lege dar neacordate. Ideea falsă precum că judecătorii acordă drepturi face pe unii judecători să respingă acţiuni în care drepturile există în lege fără nici un dubiu.Cât despre CCM-ul în cauză, e valabil pentru ceea ce nu este prevăzut în lege sau pentru ceea ce legea prevede că se poate negocia.

  RăspundețiȘtergere
 6. Domnule ministru ,nu sunt scoase toate posturile vacante existente in scoli ,ci sunt oprite pentru persoane neindreptatite sa le ocupe .In cazul meu ,un post pe care vreau sa ma transfer este oprit pentru cineva care se incadreaza la art 253 .,fiind retinut in mod ilegal.Eu sunt titulara,dar nu il pot ocupa .Puteti face o investigatie la scoala in cauza?

  RăspundețiȘtergere
 7. Domnule ministru ,nu sunt scoase toate posturile vacante existente in scoli ,ci sunt oprite pentru persoane neindreptatite sa le ocupe .In cazul meu ,un post pe care vreau sa ma transfer este oprit pentru cineva care se incadreaza la art 253 .,fiind retinut in mod ilegal.Eu sunt titulara,dar nu il pot ocupa .Puteti face o investigatie la scoala in cauza?

  RăspundețiȘtergere
 8. Ma intereseaza sa ocup la pretransfer un post care nu apare in lista posturilo vacante ,fiind oprit pt o pila a cuiva care se incadreaza la art 253 ,Ce sa fac sa fie scos la pretransfer?

  RăspundețiȘtergere
 9. Buna ziua,ma numesc R.H. Marcel
  D-le ministru, am si eu rugamintea sa-mi raspundeti la cateva intrebari. Fac parte din categoria personalului nedidactic din invatamant si as dori sa stiu:
  1. Ce se intelege prin Art.2 din HG.23/2013 si Art.2 din HG.1225/2011 “ Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.” Se include in salarul de baza minim brut pe tara si vechimea sau ce prevede Art.1 si 2 din cele doua H.G-uri se refera la salarul de incadrare fara vechime,mai precis cei 750 Lei de la 01.02.2013 contin vechime sau nu?
  2. In Ianuarie 2012 conform cu HG.1225/2011 am avut salarul de incadrare 700 lei,apoi in luna iunie mi-a fost indexat salarul cu 8% conf.cu O.U.G. 19/2012 art.1 a)ajungand la 756 lei. Este corect ca mi s-au aplicat cei 8% fata de nivelul salarului lunii mai(700 lei) 2012 cum prevede art.1 a)din o.u.g.19/2012 si nu raportat la salarul din iunie2010 cum a interpretat cineva?
  3. Pe fluturasul lunii Decembrie 2012 am avut surpriza eu si alti colegi sa ne pomenim cu salarul de incadrare diminuat de la 756 lei la 675 lei(nu stim de vreun temei legal). Din cate stiu din luna Decembrie 2012 conf.cu O.U.G.19/2012 art.1 b) salarul trebuia sa fie indexat cu 7.4% raportat la salarul lunii Noiembrie 2012(756 lei)si nu diminuat.In urma indexarii ar fi trebuit sa avem salarul de incadrare de 812 lei.De asemenea O.U.G 84/2012 art.1 prevede pt.2013 mentinerea O.U.G.19/2012,nu trebuia sa ni se indexeze salarul cu 7,4%incepand cu decembrie2012 pt. a avea in 2013 salarul 812lei?Va rog sa-mi spuneti daca am interpretat corect situatia de mai sus.Va multumesc si astept raspuns.
  28Martie 2013

  RăspundețiȘtergere
 10. sunt colegi care au luat note sub 7 la titularizare in anul 2000, listele nu sunt disponibile pe net, cum demonstram ca nu au dreptul sa se transfere in mediul urban? Ajutor!!!Ei se bazeaza pe faptul ca pe decizie nu apare nota!!!

  RăspundețiȘtergere
 11. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt profesor titular, si as vrea sa ma transfer pe o catedra in localitatea de domiciliu unde ar urma sa se elibereze catedra prin plecarea altui coleg pe alta catedra ce este vacanta. Intrebarea este daca pot sa cer acest post daca se elibereaza, avand in vedere ca nu am acordul scolii de acolo din moment ce nu este vacant? deci se poate lua un post fara acceptul scolii?

   Ștergere

Postări populare