18 mar. 2013

Întrebări și răspunsuri 18.03.2013


Sunt director de scoala si am o mare problema la care ma puteți ajuta ! Am angajat la mine in scoala , un lider de sindicat pe județ care pana acum a fost plătit de sindicat dar din Ianuarie, prin ordinele trimise - trebuie plătit de scoala. Problema a fost ca in Ianuarie OM a venit târziu, după ce făcusem statele de plata ! In Februarie de la isj ni s-a spus când sa plătim ca e corect după lege, când sa nu plătim pentru ca OM intra in contradictie cu legea bugetului in care se precizează ca nu sunt degrevati cu plata decât inspectori si directori. Am primit prin isj  un telefon din minister direct care a spus sa plătim deși dupa aceasta, DNA contabil de la isj a refuzat statul de plata . Noi am plătit in luna Februarie incluzând si drepturile pe Ianuarie! Aceeași bulversare este in câteva scoli care ori au plătit ori nu... Acum liderul vrea sa ne acționaze in judecată de ce am reținut banii pe Ianuarie ?! Inspectoareza generală e de acord cu acest lucru. Eu sunt undeva la mijloc! Va rog sa ma indrumati cum sa procedez?

În Monitorul Oficial nr. 133/2013 a fost publicată OUG nr. 14/2013 care modifică Legea educației naționale în sensul degrevării persoanelor „desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale”. Personalul degrevat „primeşte drepturile salariale pentru funcţia în care este încadrat, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii prevăzute de lege pentru activitatea desfăşurată, după caz”.

Va rog sa ma ajutati cu o alta nelamurire tot in privinta viabilitatii: daca postul (despre 3 ore este vorba)a fost publicat viabil 1 an pt pretransfer si nu a fost ocupat am inteles ca se poate schimba viabilitatea din 1 in 4 ani in functie de nr de copii pentru a putea depune dosarul cu legea253 (mai am 15 ore in alte 2 scoli viabile 4 ani).Intrebarea mea este : mai depinde tot de scoala viabilitatea sau trebuie sa merg la inspectorat din moment ce acesta a publicat orele  pentu pretransfer?As putea avea alta posibilitate in celelalte 2 scoli cu aceste 3 ore cu completare cu CDS-uri daca acestea sunt de acord?Mentionez ca am luat nota peste 9 in august 2012 si definitivatul tot atunci.

Viabilitatea posturilor se stabilește de către conducerea unității de învățământ în funcție de numărul de elevi. Conform Metodologiei de mobilitate oricând pe parcursul mișcării personalului didactic apar modificări în ce privește vacantarea posturilor acestea trebuie să fie anunțate.

As dori sa știu dacă ma pot titulariza anul acesta conform articolului 253, având in vedere faptul ca am funcționat timp de 3 ani pe un post de limba engleza care acum a devenit vacant prin eliberarea lui de catre titular (desfacerea contractului de munca). Sunt absolvent de colegiu universitar de institutori, specializarea institutor-limba engleza. Am dat examen de titularizare pe institutori-invatatori in anul 2010 unde am obținut media 8. Solicit deci titularizare pe a doua specializare (lb. engleza), pe postul unde am suplinit timp de 3 ani.

O primă condiție pentru a putea beneficia de prevederile art. 253 este aceea ca, cadrul didactic să fi „fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013”. Din cele expuse de dvs. consider că îndepliniți această condiție.
Rugamintea mea este de a afla dacă, gradatia de merit este un fond suplimentar de premiere sau afecteaza salarizarea dintr-o scoala din cauza  finanţării per elev Sunt invatatoare, in mediul rural ,cu o vechime în învăţământ  de 30 ani. Anul şcolar trecut, pentru prima oară, am depus o  cerere pentru înscriere la Concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit. La sedinta consiliului profesoral, după ce domnul director a spus dinainte,  tuturor colegilor ca le voi lua din banii dumnealor, am obtinut : 10 voturi pentru, 8 împotrivă, 7 abtineri şi a concluzionat  la finalul procesului- verbal, că nu mi se aprobă cererea pentru depunerea dosarului, la acest concurs, fără nicio motivaţie. Va rog sa-mi răspundeţi: afectează salariile colegilor  sau este un fond suplimentar de salarizare. Chiar dacă activitatea mea didactică se desfăşoară într-un sat, unde numărul elevilor este mai mic decât la o şcoală din mediul urban, copiii din clasa mea iau parte  la serbări, concursuri judeţene cu participare directa, colaborăm cu alte instituţii de cultură din zonă, organizăm ore  suplimentare de  recuperare sau cu şcolarii ce excelează la diverse obiecte- fără finanţare din partea şcolii sau a părinţilor,  etc. Cu ce sunt mai prejos faţă de  un învăţător din mediul urban?  Dacă nu este nici anul acesta de acord  cu înscrierea mea la acest concurs de dosare, deoarece consider că este un drept al fiecărui cadru didactic, conform Metodologiei,  cui mă pot adresa? 

Conform Metodologiei de acordare a gradației de merit „Consiliul profesoral al unitatii de invatamant/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare si documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului, consemnata in procesul-verbal de sedinta”. „Directorul unitatii de invatamant/conexe depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare, documentele doveditoare si aprecierea sintetica a consiliului profesoral”. Astfel, nu există posibilitatea de a vă refuza depunerea dosarului pentru acordarea gradației de merit. Iar modalitatea de calcul a numărului de gradații ce se acordă anual este bine stabilit de legislație și nu se ia din fondul, respectiv din banii colegilor care au gradația de merit în plată. Pentru mai multe informații și ajutor vă sfătuiesc să vă adresați în primul rând sindicatului județean din care faceți parte

Va prezint o situatie care mie mi se pare ciudata. Un profesor aflat in restrangere de activitate depune cerere la un liceu pentru acordarea consimtamantului pentru transfer. ( in perioada 5-8 martie). Pe 12 martie primeste raspunsul care suna astfel:
Avand in vedere ca din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastra, rezulta ca indeplinti conditiile legale si nu va incadrati in criteriile de selectie stabilite pentru ocuparea postului solicitat. Va informam ca a fost validata propunerea comisiei de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant, de neacordare a consimtamantului prinvind transferul pentru restrangere de activitate. Nu se precizeaza nimic legat de criteriile de selectie si nici criteriul care nu a fost indeplinit. La o discutie cu directorul liceului , dupa insistente s-a spus ca departajarea s-a facut pe urmatorul criteriu. Candidatii trebuie sa aiba peste 80 de puncte. Unul din candidati are peste 80 de puncte, dar i s-a spus ca de fapt comisia a gasit intre 60 si 70 de puncte.
Ce se poate face intr-o astfel de situatie?  Mentionez ca au fost depuse mai multe dosare si nu a fost acordat consimtamantul nici unui candidat. Mai mentionez ca directorul liceului este detasat si are scos la liceul respectiv o catedra pe specialitatea lui , pe care intentioneaza sa o ocupe la pretransfer consimtit.

Conform Metodologie de mobilitate „Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ, constituită din cadre didactice, prin decizia directorului unităţii de învăţământ, verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, realizează, dacă sunt mai multe cereri pentru acelaşi post didactic vacant, ierarhizarea candidaţilor conform punctajelor stabilite potrivit anexei nr. 2 şi înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unităţii de învăţământ. În comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ nu se numesc cadre didactice care fac parte din consiliului de administraţie”. Vă sfătuiesc să vă adresați comisie de mobilitate de la nivelul ISJ dacă considerați că la nivelul unității de învățământ s-a făcut o ilegalitate.

In urma restrangerii de activitate, un maistru instructor titular pe catedra de mecanica poate trece titular pe un post de profesor economist avand studii superioare de lunga durata -Marketingul afacerilor, in scoala in care preda ?Care sunt conditiile?

Conform Metodologiei de mobilitate „Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare a personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul”. 

Sunt educatoare si doresc sa-mi iau concediu fara salar . Va rog frumos sa-mi spune-ti daca pot  sa iau 30 de zile lucratoare si daca acestea se considera sau nu intrerupere . 

Conform CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.276 din 2 noiembrie 2012 la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar „Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ”.

Am lucrat in invatamant 15,dupa care am intrerupt timp de 3 ani.In 2009-2010 am lucrat din nou in invatamant.Dupa care mi-am schimbat locul de munca si am revenit in invatamant in 2012.As vrea sa stiu daca pot sa beneficiez de sporul de stabilitate.

Potrivit Legii nr. 63/2011 „Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar, indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt”.

La o gradinita, bucatarul a iesit la pensie.  Intrebarea este daca o alta persoana, din acea gradinita, incadrata pe post de ingrijitor, dar care a urmat cursuri pentru postul de bucatar, poate sa ocupe postul. Mentionez ca este post unic.

Postul ar trebui să fie scos la concurs.

Sunt prof. grd I, titular la un colegiu tehnic. Mi-am schimbat domiciliul in alta parte urmandu-mi sotul si am solicitat concediu fara plata pt. un an. Din oct. 2012 am incheiat un contract de colaborare ca si PFA cu o scoala postliceala particulara autorizata din Sibiu. Va rog sa-mi spuneti daca pot beneficia de etapa de pretransfer consimtit intre unitati de invatamant preuniversitar( nu este vorba de restrangere, ci de schimbarea domiciliului in alt judet). Daca da, care este perioada de depunere a dosarului ( nu apare in calendar), ce trebuie sa contina acest dosar.

Conform Metodologiei de mobilitate „Pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune, la unitatea/unităţile de învăţământ în care solicită pretransferul, o cerere tip, conform anexei nr.14. Cererea este însoţită de documentele menţionate în aceasta, de acordul pentru pretransfer şi de aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ la care este titular”. Iar conform Celndarului, depunerea cererilor se face în perioada 1-4 aprilie 2013

Ma adresez chiar dumneavoastra deoarece Guvernul a dat Ordonanta 92/2012 ( cu privire la esalonarea drepturilor salariale castigate in instanta), iar angajatorii incep sa amestece lucrurile. Pe scurt: in anul acesta, in februarie 2013, am castigat irevocabil, procesul cu scoala privind reincadrarea in functia de profesor invatamant primar. Am fost retrogradata in functia de invatator, motivand ca actele de studii universitare (Univ. "Spiru Haret") nu sunt legale, situatie care a debutat din initiativa d-nei Andronescu in 2009. Dupa  ani de procese se demonstreaza ca actele sunt legale si instanta dispune incadrarea mea ca profesor si plata diferentelor salariale, incepand cu 1 ianuarie 2011. Daca pana acum aceste diferente se dadeau la urmatorul salar, acum am fost anuntata ca aceste diferente mi se vor acorda in cinci ani. E strigator la cer ca unii sa le primeasca, iar altii nu. Nu e acelasi lucru sa primesc 12.000 lei o singura data sau in cinci ani. Inteleg faptul ca esalonarile pe cinci ani se refereau la sentintele cu diferente de majorare a salariilor. In cazul meu este vorba despre o retrogradare abuziva si  o reducere salariala la fel de abuziva. Nu cred ca acest proiect de esalonare priveste toate sentintele.

Eșalonarea prevăzută de OUG nr. 92/2012 se referă la „Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013”. Cel mai bine v-ar putea lămuri un executor judecătoresc dacă aveți sau nu dreptul, în baza acestor prevederi, de a primi sumele prevăzute de sentință într-o singură tranșă.

Pe blogul dvs ati raspuns unei solicitari ca "Pentru a ocupa post pe perioadă determinată a fost introdusă o prevedere în metodologie conform căreia  „În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”. 

Prevederea se găsește în art. 74 din Metodologie de mobilitate așa cum a fost modificată și completată prin art. I, punctul 10  din OMEN nr. 2371/2013.

1.Sunt detasata in interesul invatamantului an scolar 2012-2013 si in metodologie nu gasesc data pentru aplicarea cererii de continuitate detasare?!(postul pe care sunt detasata in viitorul an scolar fiind inca rezervat CIC)- trebuie sa astept pana in 16 august???
2.Dupa afisarea posturilor vacante in judetul am vazut posturi vacante cu viabilitate de 4 ani mult mai aproape de domiciliul meu ( postul unde sunt titulara este la cca. 25 km.).Prin pretransfer, cu acordul institutiilor pot sa obtin unul din acele posturi ca fiind titulara pe postul nou dobandit sau va trebui sa ma reintorc la cel pe care sunt titulara la fiecare inceput de nou an scolar.

În Metodologia de mobilitate nu există noțiunea de continuitate la detașare în interesul învățământului, numai continuitate la detașare la cerere, iar pentru aceasta se depun cererile în perioada 16-20 august.
Dacă obțineți pretransferul  consimțit, la cerere, deveniți titularul unității de învățământ la care v-ați pretransferat, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

In cazul in care intr-o scoala, un cadru didactic suplinitor are in acest an scolar catedra constituita din 10 ore lb.romana si 8 ore lb. franceza,acesta poate solicita continuitate la suplinire,avand in vedere ca din cauza diminuarii Planului de scolarizare, pentru anul scolar 2013-2014 au mai ramas 5 ore de lb.romana si 12 de lb.franceza? Mentionez ca cele 5 ore de lb.romana au fost publicate in lista posturilor vacante(2013-2014)impreuna cu alte 8 ore de la alta scoala (unde cadrul didactic respectiv nu a predat), formandu-se astfel o catedra incompleta cu 13 ore.
Avand in vedere cele de mai sus, se poate solicita continuitate pe post?

Conform Metodologiei de mobilitate „Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la concursuri de titularizare în anii 2011 şi/sau 2012, care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014”.

Anul trecut (2012)am dat examenul si am luat 8.55. Am ocupat un post pe periada determinate. Din pacate eu n-am stiut ca se poate inscrie dupa un an la definitivat, si nu m-am inscris.  Imi pare foarte rau deorece as fi incercat anul acesta.. Va rog sa ma lamuriti. pana acum am fost incurajata ca pot sa devin titulara( postul meu are viabilitate ptr. 4 ani) dar ieri mi-a zis directoarea ca nu beneficiez de titularizare pentru ca nu m-am inscris la definitivat.. Pana la urma directoarea mi-o zis ca primesc continuitate, dar nu mai stiu care este cea mai buna varianta pentru mine.  Intrebarea mea este daca este adevarat ca nu pot sa inscriu ptr. titularizare deoarece nu m-am inscris anul acesta la def.?

Conform Metodologie de mobilitate „La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer/modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare/detașare în interesul învățământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, pot participa și cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, din învățământul de stat și particular acreditat, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2013”. Astfel, doar cadrele didactice care au definitivatul sau care sunt înscrise la examen în 2013 pot beneficia de prevederile art. 253.

Se poate realiza pretransferul alegând ore din 3 școli diferite din același oraș? (7+4+8, de exemplu), ore publicate ca fiind vacante în listă.

Metodologia de mobilitate dă posibilitatea pretransferului pe o catedră formată din ore la mai multe unități de învățământ, dacă acestea se găsesc pe raza aceluiași județ.
Sunt titulara in invatamantul de stat si doresc sa inchei un al doilea CIM in invatamantul particular la o scoala acreditata (angajarea se face la nivel de scoala, nu prin repartitie publica).
Intrebarea mea este daca pot avea 2 CIM, ambele in invatamant pe perioada nedeterminata? Sau cel de la particular trebuie incheiat obligatoriu pe perioada determinata?

Conform Codului Muncii puteți încheia cele două contracte pe perioadă nedeterminată.

Ma numesc Costin Simona si sunt educatoare titulara la Gradinita de arta. Doresc sa ma lamuriti si pe mine in anumite privinte; As dori ca din toamna sa functionez la gradinita 30, acolo avand o colega titulara care ar dori sa facem schimb de posturi. Posturile sunt viabile. Nu ne pensionam nici una dintre noi. Cum putem sa procedam in acest caz? Ne facem cereri si le depunem la unitatile la care functionam sau trebuie sa ne facem si dosare sa participam la etapele de pretransfer. In ce perioada au loc aceste miscari?

Conform art. 53 alin. 4 din Metodologia de mobilitate „Pretransferul personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar consimţit între unităţile de învăţământ se poate realiza şi prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu şi cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care solicitanţii sunt titulari”. Va trebui să participați la etapa de prestransfer, începând cu 1 aprilie 2013, când se depun cererile pentru obținerea acordului unității școlare.

Sunt detasata pe o catedra completa  romana -franceza .Titularul vrea sa se pretransfere ,dar postul s-ar elibera in sedinta publica,in acesta situatie nu poate nimeni avea consimtamant(pentru acest post).O alta colega este titulara in scoala pe1/2 romana si 1/2 in alta localitate,fara sa aiba specializarea franceza .Ce se intampla cu postul?Cine are prioritate in acest caz?  As sugera o ordonanta de urgenta prin care si cei care nu au consimtamant sa poata sa-si depuna dosar la ISJ,altfel foarte multi titulari o sa fie nedreptatiti.Va rog din suflet sa faceti ceva in acest sens!

Dacă postul se eliberează în etapa de pretransfer poate fi ocupat în etapele ulterioare:
- stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie  2013, căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014;
- modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
-       ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs;
-      detaşarea personalului didactic titular pentru apropierea de domiciliu;
- prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2013-2014, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;
- repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor/consorţiilor şcolare ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;
-      ocuparea posturilor didactice/catedrelor  vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora;
- ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar, conform reglementărilor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Astfel, ați putea beneficia de continuitate la detașare la cerere. Doamna nu mai are posibilitate de a lua postul anul acesta prin pretransfer.

Sunt profesor de fizica - titular si doresc sa ma transfer pe o catedra la o scoala mai aproape de casa ... numai ca postul respectiv are scris in dreptul sau - propus pentru titularizare conf. art. 253 din legea invatamantului. Seful de catedra din scoala unde doresc sa ma transfer mi-a comunicat voalat ca pot sa imi depun dosarul la scoala lor .. dar CA nu o sa imi aprobe cererea - pt ca au deja un suplinitor pe care doresc sa il titularizeze. Am un punctaj suficient de mare  - pentru ca sunt un titular care nu a dormit la catedra .. (masterat, reconversie pe TIC, formator, concursuri cu elevii, proiecte... etc.) Nu am nimic cu profesorii suplinitori --- dar am incercat din rasputeri sa nu renunt la titulatura ....chiar daca am facut  ani de zile naveta in provincie... si ma trezesc ... astazi ca nu mai am niciun drept dupa o viata de munca dedicata invatamantului.

Da, ați putea să vă depuneți dosarul pentru a obține postul prin pretransfer în ședință publică. Art. 53 alin. 3 din Metodologia de mobilitate prevede că „În baza acordurilor propuse de unităţile de învăţământ, comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, întrunită în şedinţă publică, repartizează cadrele didactice, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie. În cazuri bine argumentate, comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar poate decide pretransferul chiar dacă nu există acorduri propuse de unităţile de învăţământ”.

Bună ziua, am absolvit liceul economic, apoi am absolvit ,o Scoală Postliceală specialitetea Învăţători- educatoare. În anul 2012 am obţinut o licenţa cu specialitatea Administraţie Publică. Doresc să ştiu dacă trebuie să mai urmez o faculate de pedagogie, acum funcţionând ca educatoare. Eu pot fi plătită cu studii superioare, având licenţa în alt domeniu? Este valabilă şi în cazul meu că trebuie să obţin licenţa în specialitate, adică pedagogie- psihologie, în următorii 6 ani? Aş dori să mă lămuriţi în această problemă. 

Nu puteți fi încadrată cu studii superioare întrucât nu aveți diploma de licență în specialitate. Conform OUG nr. 92/2012 va trebui să obțineți o diplomă de licență în domeniu pentru a mai putea profesa după data de 12.12.2018.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.


17 comentarii:

 1. Buna ziua.As vrea sa stiu si eu cand se pot depune cererea pentru titularizare in baza art.253.Multumesc!
  RăspundețiȘtergere

 2. Stimate domn Liviu Marian Pop, as avea cateva nelamuriri legate de pretransfer consimtit intre unitati scolare:

  1. Acest dosar catre comisia de mobilitate trebuie sa merg sa-l depun la ISMB
  sau la Inspectoratul Scolar unde este afiliata disciplina pe care o predau ?

  2. Acordul de la scoala unde sunt titular in prezent trebuie eliberat abia pe 5 aprilie, sau il pot obtine inainte de 1 aprilie? Pt. ca reprezinta piesa la dosar. Merg si depun dosarul incomplet la ISJ? Apoi revin pe 5 aprilie pt. a depune ambele acorduri ale scolilor?

  Multumesc mult pentru raspunsuri, totdeauna ati fost cel maiaproape de noi, cadrele didactice. Sanatate dvs. si familiei, sa va mearga toate din plin, sunteti un om cu suflet bun!

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna seara, stimate domn!

  Vin la dvs. in speranta ca m-ati putea lamuri in urmatoarea problema: sunt titular in invatamantul de stat. Doresc sa ma pretransfer la o scoala particulara, neacreditata inca, din motive obiective. Imi voi pierde statutul de titular al sistemului sau il mentin?
  Precizez ca scoala nu este inca acreditata, neavand deocamdata clase de a VIII-a. Peste 2 ani va primi, probabil, acreditarea. Este posibil sa imi mentin in aceste conditii statutul de titular al sistemului de invatamant?
  Va multumesc din suflet pentru ajutor.
  Cu deosebita stima si cu mult drag!

  RăspundețiȘtergere
 4. Buna ziua!
  Sunt profesor titular în Jud. Argeș și as dori un pretransfer în București, unde am domiciliul. As dori să mă ajutați cu un răspuns la următoarele întrebări:
  - Am dreptul să depun dosar pentru obținerea acordului de pretransfer la mai multe școli din București? Este prevăzut în metodologie o anumită interdicție de a-mi depune dosarul la mai multe școli?
  - În cazul în care obțin acordul la mai multe școli (am interes că fiecare școala dă aviz favorabil unui singur solicitant) ce se întâmplă cu candidații care au depus dosar la aceste școli și nu au primit acordul de pretransfer? Un candidat alege o singura școală! Deci, rămân celelalte libere! În aceasta situație se poate obține pretransferul fără acord de la școala respectivă în aceeași ședință publică dacă postul rămâne neocupat? Cum să procedez?

  RăspundețiȘtergere
 5. Raspunsul de la prima intrebare nu lamureste nimic. OMEN nr. 14/15.03.2013 are aplicabilitate retroactiva?(!!!) La data la care nu s-a acordat salariul nu exista acest Ordin.Iar pe liderul de sindicat il mananca-n fund.

  RăspundețiȘtergere
 6. Buna ziua.Va rog,daca sunteti informat despre acest lucru,vreau sa stiu daca anul acesta se mai depun dosare pentru echivalarea studiilor de scurta durata.Am terminat in anul 1992,Facultatea de Matematica,sectia mate-fiz cu durata de 3 ani,in cadrul U."A.I.Cuza "-Iasi(asa scrie pe diploma de absolvire) si in momentul in care s-au depus dosarele pentru echivalare,nu aveam in ultimii cinci ani decat 75 de credite si multe cursuri fara credite,deci fara valoare.Anul acesta indeplinesc conditiile din ordinul de echivalare,dar se pare ca nimeni nu stie nimic despre calenadarul de echivalare.Aveti dvs. noutati?
  Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 7. Buna ziua. As dori sa stiu cat la suta reprezinta sporul de stabilitate, fiindca am avut in septembrie 2012 10 ani fara intrerupere, iar secretara nu mi-a calculat la salar. Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 8. Sunt invatator suplinitor cu gradul I si in 2012 am dat concurs obtinand nota 9,25, dar nu m-am putut titulariza deoarece postul era scos la concurs doar pe un an desi el avea viabilitate 5 ani dat fiind faptul ca postul ocupat de mine era la clasa pregatitoare. Anul acesta s-a scos postul pt mobilitatea cadrelor didactice desi in dreptul postului scrie ,,post titularizabil conform art.253,, Acum aflu ca postul este solicitat de cadre didactice titulare.Este normal sa pierd acest post desi el putea fi al meu inca de la inceput, posibil sa raman chiar pe dinafara. Oare noi cei care dam examen an de an nu avem nici-o sansa in fata titularilor care s-au titularizat cu 5 si acum vor la oras sau posturi mai bune? Oare nu se poate face nimic pt noi cei care ne chinuim vara de vara doar ca sa avem un post desi meritam mult mai mult? Ce e de facut si pt noi in viitor d-le Pop?

  RăspundețiȘtergere
 9. Buna seara ,
  Cred ca sunteti cel mai in masura sa ma lamuriti.
  Am dat examen de titularizare in 2012 luind nota peste 9.5. Ocup un post pe perioada determinata dar nu am definitivatul ( sunt inscris) pentru sesiunea din iulie. Mai este o persoana care a dat examen si a luat nota peste 7 ,ocupand si el un post in aceleasi conditii ca si mine . La ora actuala un singur post are viabilitate de 4 ani . Care dintre noi are intaetate la ocuparea postului deoarece si mie imi permite legea sa depun cerere . Mie cand imi poate da avizul CA -ul scolii daca calendarul prevede ca pana in 22 aprilie acesta sa dea avizul pentru inaintarea catre ISJ ? Cealalta persoana care are deful poate sa-mi ia postul ? Se mai poate schimba viabilitatea unui postdaca celalalt va lua postul , in conditiile in care mai este un post dar cu viabilitate de un an ? Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 10. Buna ziua, va rog sa imi spuneti daca anul acesta se vor acorda bilete de odihna la mare?

  Mentionez ca sunt din jud Bihor, iar anul care a trecut nu s-au acordat astfel de bilete.

  Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 11. Buna ziua. As dori sa-mi spuneti, va rog, daca pot depune cererea de incetare a CIM in timpul concediului de crestere a copilului si, daca se poate, care sunt pasii. Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 12. Domnule Pop, nu mai inteleg nimic. Pana la urma invatatorii trebuie sau nu sa faca o facultate de specialitate pana in 2018?

  RăspundețiȘtergere
 13. Buna ziua!
  As dori sa-mi spuneti unde pot gasi rezultatele de la titularizare 2000, 2001, 2002.Pe site-ul edu sunt disponibile incepand cu 2003.Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 14. Buna ziua!
  Sunt titular pe catedra de istorie- geografie din anul 2001 in mediul rural.Intrebarea mea este urmatoarea: pot participa la sesiunea de tranfer prin acordul partilor pe un post care se v-a elibera in sedinta publica?
  Mentionez ca titulara se transfera in alt judet, iar eu an domiciliul stabil in localitatea unde se v-a elibera postul.
  Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 15. am si eu o intrebare: daca mi-am facut cerere de continuitate si mi s-a aprobat, mi se rezerva postul sau se poate ocupa in sedinta publica de cei care dau examen in vara? anul trecut am luat 7, 25 la concursul de titularizare.

  RăspundețiȘtergere
 16. daca am depus cere de continuitate si mi sa aprobat imi mai poate lua cineva postul, din cei care dau examen in vara? anul trecut am luat 7,25

  RăspundețiȘtergere
 17. vA ROG FRUMOS SA-MI SPUNETI DACA POT SA-MI IAU CONCEDIU FARA PLATA 1 AN ,DACA IN ANUL SCOLAR 2002-2003 AM MAI AVUT UN CONCEDIU FARA PLATA 1 AN ,IAR DUPA RELUAREA ACTIVITATII ,IN 2006 -2008 AM BENEFICIAT DE CONCEDIU DE CRESTERE AL COPILULUI 2 ANI.
  MULTUMESC!

  RăspundețiȘtergere

Postări populare