4 mar. 2013

Întrebări și răspunsuri 04.03.2013


V-as ruga frumos sa-mi spuneti daca este legala nepublicarea a 8 ore de limba franceza, in urmatorul caz: La data de 9 febr. 2013, una dintre cele doua profesoare titulare a implinit varsta de pensionare, urmand sa-si continue activitatea pana la sfarsitul acestui an scolar. In total, la anul vor fi 26 de ore de franceza, dintre care 18 vor fi ocupate de cealalta titulara. In ce priveste restul de 8 ore ramase vacante, se stie ca acestea vor fi ocupate de profesoara pensionara. Acesta este motivul pentru care aceste ore nu au fost publicate/declarate vacante. Este legal cum s-a procedat? Daca da, in baza carui articol din metodologie?

Conform art. 28 și 29 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili modalităţi de ocupare şi condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate în cadrul fiecărei etape a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar”. „Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabilește după asigurarea normelor didactice de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei Metodologii, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4), după soluționarea întregirilor de normă didactică de predare-învățare-evaluare a titularilor, conform art. 24, după soluționarea completărilor normelor didactice de predare-învățare-evaluare a titularilor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, conform art. 25 alin. (5) și (6) și după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unitățile de învățământ, conform art. 48 alin. (2) și (3)”.  La nivelul unităţilor de învăţământ, consiliul de administraţie şi directorul unităţii de învăţământ răspund de constituirea corectă a posturilor didactice/catedrelor, de încadrarea titularilor şi de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete şi incomplete, rămase neocupate. Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage după sine sancţionarea directorului unităţii de învăţământ”.

Doresc sa ma pretransfer in judetul Timis, unde domiciliez de doi ani. Mentionez ca in apropierea domiciliului meu s-a vacantat un post de biologie cu durata de valabilitate pe 4 ani.In scoala respectiva exista o suplinitoare calificata care are vechime la aceasta unitate de 10 ani si care la concursul de titularizare din 2012 a obtinut media 7,80. Exista posibilitatea in aceasta situatie in care eu indeplinesc toate criteriile conform metodologiei, Consiliul de Administratie al scolii sa nu-mi dea acordul pentru pretransfer? Mentionez ca am gradul didactic I, master postuniversitar, presedinte ONG, am publicate 2 carti de specialitate,numeroase proiecte de finantare europene etc.. In cazul in care nu primesc acordul scolii, daca deschid proces in contencios administrativ, postul respectiv se va bloca, sau va participa si la etapele urmatoare conform calendarului?

 Conform art. 4 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 ați avea prioritate la ocuparea postului dacă primiți acordul unității primitoare. Refuzul acordului nu poate fi motivat de păstrarea postului pentru următoarele etape ale mobilității. Dacă acționați în instanță, aceasta poate suspenda mobilitatea pe postul respectiv până la pronunțarea unei hotărâri dacă dvs. solicitați acest lucru și aduceți argumente în acest sens.

Ce facem cei care am dat definitivatul si titularizarea in 2012 ambele fiind dobandite si nu ne putem titulariza conf.art.253,postul obtinut este dat vacant 1an,in jud. iasi pe site.isj -ului directorii nu au tinut cont de acest art.,sunt scoase doar  2 posturi pe tot judetul conf.art .253.de ce nu se tine cont de art.254 din len.cu privire la cei care au sustinut def.in 2012 si trebuiau angajati ca titulari pe postul obtinut. 
Viabilitatea postului se stabilește de către conducerea unității de învățământ în funcție de efectivul de elevi. Dacă considerați că efectivul de elevi permitea scoaterea postului cu o viabilitate mare și puteți dovedi acest lucru vă puteți adresa ISJ în vederea schimbării perioadei de viabilitate. 
În ceea ce privește transformarea contractului de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată avem două situații:
- cadrele didactice care au ocupat un post publicat pentru perioadă determinată pot beneficia de transformarea contractului în contract pe perioadă nedeterminată începând cu anul școlar 2013-2014 conform art. 253 din Legea 1/2011 dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 54, 55 și următoarele din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014;
- cadrele didactice care au ocupat un post publicat pentru perioadă nedeterminată, dar cu contract pe perioadă determinată deoarece nu aveau definitivatul, pot beneficia de transformarea contractului în contract pe perioadă nedeterminată începând cu anul școlar 2013-2014 prin decizia a directorului.

Sunt secretara la o scoala si ma confrunt cu urmatoarele probleme:
1. Am colegi profesori care la 01.09.2012 au trecut in transa de vechime 10-14 ani. Aici intervine acordarea sporului de fidelitate.Intrucat in perioada celor 10 ani de vechime in invatamant au avut intrerupere cu somaj nefiind calificati decat incepand cu anul 2006, sau a intervenit concediu de cresterea copilului am considerat ca nu se incadreaza pentru a primi acest spor.S-au adresat Inspectoratului Scolar de unde au primit verbal urmatorul raspuns:  contractele  individuale  de munca pe perioada determinata incheiate in termen de trei luni de la incetarea unui contract individual  de munca pe perioada determinata sunt considerate contracte succesive, si drepr urmare nu exista intrerupere la vechimea efectiva in invatamant.
2. Cu privire la plata unor drepturi banesti  castigate in instanta. 
Este vorba despre drepturile reprezentand cresterea salariala prevazuta de art.50 alin.1 si 2 din Legea nr. 128/1997. S-a castigat acest proces, s-au calculat si platit aceste sume pentru perioada 20.11.2004-31.08.2008.In sentinta se spune ca obliga paratii la plata in favoarea reclamantilor a acestor diferente de drepturi salariale ]ncepand cu data de 20.11.2004 si in continuare pana la incetarea calitatii de cadru didactic al reclamantilor. Intrebarea mea este: pana la ce data trebuia sa recalculez si platesc aceste diferente de drepturi salariale?

Conform legislației salarizării în învățământ și a șomajului, șomajul nu se ia în considerare ca vechime, prin urmare nici la stabilirea sporului de fidelitate, iar concediul de creștere a copilului nu întrerupe vechimea pentru stabilirea acestui spor, astfel că nu se ia în considerare ca vechime la stabilirea sporului dar nici nu întrerupe vechimea necesară acordării lui.
În ce privește executarea hotărârii judecătorești, tranșele suplimentare se acordă, conform legii și în anii 2008, 2009, 2010. Începând cu 2011 nu se mai acordă aceste tranșe. Datorită formulării din sentință ar trebui să calculați/plătiți și pentru acești trei ani.

Sunt cadru didactic cu gradul 2, aproximativ 13 ani vechime.La examenul de titularizare din 2012 am obtinut nota cea mai mare pe centru de examinare si a III-a pe capitala. Legea ma limiteaza in a ma titulariza cf art 253 doar la liceul unde am obtinut post in acest an.Dupa indelungi tergiversari, directorul invoca imposibilitatea titularizarii pe motiv ca parte din cateda vor sa o pastreze pentru titularii de la alte specialitati similare, in caz ca li se vor restrange catedrele in anii urmatori. Astfel, desi a ramas o catedra intreaga se motiveaza ca nu se poate garanta viabilitatea 4 ani, deci nu ma pot titulariza.Cum imi pot obtine drepturile?Ar urma sa imi obtin post tot la suplinire, in toamna, dupa cei cu note de 5-6 obtinute in examenul din 2013.Nota mea este inutila?!

Viabilitatea postului este stabilită de conducerea unității de învățământ în funcție de efectivul de elevi. Dacă aveți nemulțumiri și cunoștințe că această viabilitate nu a fost stabilită corect conform efectivului elevilor vă puteți adresa ISJ sau chiar MEN.

Am incheiat procesul de obtinere a gradului didactic 1 in primul semestru din anul scolar 2012 - 2013.  In acest moment trebuie sa imi fac dosarul pentru restrangere.  Pot folosi la Punctaj gradul , desi nu sunt salarizata inca pentru el? Si daca da, in temeiul carei legi?

În baza actului care certifică obținerea gradului didactic I puteți fi punctată, conform punctului II din anexa nr. 2 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014. Nu se cere să fiți salarizată, ci să îl dețineți.

Revin cu o alta rugaminte... am intrat in restrangere in final. Sunt titulara a sistemului de invatamant, posturile care sunt afisate in domeniul meu au viabilitate de un an si fragmentate adica nu catedre intregi. Va rog sa imi spuneti daca pot lua aceste ore sa fac o catedra intreaga si in ce sens ma vor afecta in cazul contractului de munca, precum si daca la anul cand expira viabilitatea iar voi intra in restrangere. 

Conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „La nivelul consorţiilor şcolare se pot constitui posturi didactice/catedre vacante din ore existente la două sau mai multe unităţi de învăţământ, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii”. Anul următor aveți posibilitatea de a solicita întregirea normei într-o unitate de învățământ. În caz contrar există posibilitatea de a intra din nou în restrângere de activitate.

Suntem un grup de  cadre didactice din Drobeta Turnu Severin carora in anul 2010 li s-a aprobat acordarea distintiei "Gheorghe Lazar ". Majoritatea  cadrelor didactice de pe acea lista au primit premiul in bani, iar noi nu am primit nici pana acum fiind amanati mereu  si de vechea conducere a ISJ si de actuala conducere.

Întrucât plata acestor premii se face în baza unui ordin de ministru vă puteți adresa MEN pentru a vă informa despre banii pe care trebuie să îi primiți.

Domnule Pop va expun urmatoarea problema:sunt invatatoare suplinitoare  la clasa pregatitoare,urmeaza sa imi depun cererea pentru continuitate pe post in anul scolar 2013 2014, risc sa raman fara post daca nu voi merge la concurs in sesiunea 2013? de ce posturile propuse pentru continuitate sunt scoase si la concurs?

Nu riscați să rămâneți fără post dacă nu dați concurs și în 2013. 
Ordinea etapelor de mobilitate sunt stabilite de art. 4 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, ori etapa de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2013-2014, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată este înspre finalul acestei liste. Unitățile de învățământ au obligația prin aceeași metodologie de a publica toate posturile vacante sau rezervate încă de la începutul mobilității și să actualizeze lista acestora după fiecare etapă a mișcării personalului didactic. O prevedere nou introdusă în metodologie (alin. 8 al art. 74) dispune că  ”În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”.

Buna ziua,va rog ajutati-ma am terminat liceul pedagogic anul trecut avand specialazarea instructor de educatie extrascolarAcum sunt sudenta la fac de stiinte ale educatiei anul 1la pedagogia invatamantului primar si prescolar.Iar acum nu stiu daca pot lucra ca educatoare.Pot sa ma inscriu la examenul de suplitori calificati?

Pentru suplinitori calificați nu puteți opta întrucât nu aveți obținută diploma de licență.
Sunt profesor psiholog de 2 ani pe un post care este ocupat de un titular,acesta detasandu-se de fiecare data.Anul acesta titularul vrea sa se pretransfere in alt judet.Intrebarea mea este daca ma pot titulariza imediat ce se transfera pe acel post conform art. 253.Mentionez ca anul trecut am participat la examenul de titularizare obtinand 7,50.Am vazut in calendarul miscarii personalului didactic ca aceste doua etape au loc in luna aprilie,intai pretranferul si apoi titularizarea conform art 253.

Dacă îndepliniți condițiile din art. 54, 55 și următoarele din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 vă puteți titulariza.

Sunt prof titular la o Școală Specială. Aș dori să mă lămuriți în ce etapă mă încadrez conform metodologiei dacă doresc un post pe o alta catedră tot în școala unde activez?

Conform Metodologieia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „Cadrul didactic titular într-o unitate învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective”.  

Anul trecut in 2012 am participat la examenul de definitivat si la concursul de titularizare,le-am dobandit pe amandoua,am fost incadrata pe un post netitularizabil,anul acesta postul  este vacantat ca fiind viabil 1 an,deci nu ma pot titulariza conf.art 253,doar sa depun cerer de  continuitate.Intrebarea mea este daca ma pot titulariza conf.Art. 254,al.13 din LEN.

Art. 254 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 se referă la situația în care aveți definitivatul, dați concurs, obțineți notă peste 7 și ocupați un post scos la concurs pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Cu deosebit respect va supun si eu atentiei urmatoarea intrebare - Pentru anul scolar viitor avem in planul de scolarizare aprobate 2 clase pe nivel 3 avansat, mai exact scoala de maistri. Profesorilor titulari pe diciplinele tehnice le-au fost facute incadrarile, fara sa fie nevoie sa se ia in calcul, si orele de la aceste 2 clase. Este posibil ca aceste clase sa nu fie realizate in toamna , atunci cand se fac inscrieri conform metodologiei. Cum este corect , orele sa fie scoase la suplinire acum, sau trebuie asteptat pana in toamna , pentru a vedea daca aceste clase sunt cu adevarat viabile, si apoi dupa aceea se scot orele?

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 prevede următoarele:
„Art. 28 (1) Proiectul de încadrare, întocmit de director, este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care totodată stabileşte lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete.
(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili modalităţi de ocupare şi condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate în cadrul fiecărei etape a mobilităţiipersonalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Art. 29 (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabilește după asigurarea normelor didactice de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei Metodologii, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4), după soluționarea întregirilor de normă didactică de predare-învățare-evaluare a titularilor, conform art. 24, după soluționarea completărilor normelor didactice de predare-învățare-evaluare a titularilor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, conform art. 25 alin. (5) și (6) și după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unitățile de învățământ, conform art. 48 alin. (2) și (3)”

Sunt personal auxiliar- secretar din anul 2000
-benficiez de spor de stabilitate si de cand?
-beneficiez de spor rural ?( nu am primit niciodata)
- am dreptul la spor de studii ? sunt profesor calificat din 2010 si sunt platit cu studii medii?

Conform Legii nr. 63/2011  „sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ”. Dacă îndepliniți această condiție trebuie să beneficiați de sporul de stabilitate. Spor de rural nu se acordă personalului didactic auxiliar. Spor de studii nu există conform legii salarizării.

Am participat în anul 2012 la examenul de titularizare unde am obţinut nota 8,47 şi ocup un post de suplinitor  deoarece în unitate nu au fost posturi titularizabile. Acum pentru anul următor aş dori continuitate la suplinire, dar nu înţeleg bine cum trebuie să procedez pentru că din ce am citit atât din metodologie cât şi din mobilităţi pot cere continuitate, dar trebuie să aştept repartizarea celor care dau anul acesta, după care, dacă mai rămân posturi voi avea certitudinea ocupării unui post. Să înţeleg că o persoană care va lua nota 5 şi ceva va putea ocupa postul meu şi eu care am luat 8,47 voi rămâne fără postul dorit şi cine ştie prin ce localitate departe de oraşul meu? Nici directorul unităţii nu a putut să mă lămurească, ba mai mult mi-a spus că examenul din 2012 s-ar putea să nu fie valabil. Specific că sunt debutantă şi nu am participat la alt examen de titularizare decât cel din 2012. În situaţia mea mai sunt 2 colege şi la fel nu ştiu ce să facă.

Art. 74 alin. 8 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 așa cuma fost modificată prin OMEN nr. 3271/2013 arată că „În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”. Astfel, aveți prioritate în fața celor care obțin notă mai mare de 5 la concursul organizat în 2013.

Am citit dezbaterile referitoare la probele de la Evaluarea Nationala 2016 si am observat ca se intentionaeaza mentinerea probei practice de utilizarea a calculatorului. In aceste conditii nu credeti ca ar fi indicat ca TIC-ul ca aiba statut de materie obligatorie si nu optionala la gimnaziu?Sunt profesor de TIC si Informatica la liceu si mi-as dori sa ma transfer la o scoala generala, dar din cauza faptului ca orele de TIC sunt scoase la concurs ca si CDS-uri, nu pot face pasul acesta.Am citit raspunsul dat de domnia voastra in data de 28.02.2013, referitor la salarizarea celor care au fost in CIC. Eu am intrat in transa 10-14 ani 1 octombrie 2010, calculandu-se si perioada de CIC ( am fost angajata in septembrie 2000 si am fost in CIC in perioada ianuarie 2006-ianuarie 2008). Odata ce legea este data in anul 2011, credeti ca voi intampina probleme in anul 2014, cand va trebui sa trec la transa 14-18?

Este adevărat că, chiar și Legea nr. 1/2011 prevede ca orele de TIC să fie obligatorii la gimnaziu, doar că metodologia de mobilitate din acest an nu a preluat, respectiv nu a stabilit modalitate de vacantare și ocupare a acestor ore. Dacă nu se va modifica această metodologie măcar prin metodologia de anul viitor sperăm să se reglementeze situația. Nu aveți de ce să mai întâmpinați probleme la salarizare din moment ce începând cu tranșa de vechime 10-14 este introdus și sporul de fidelitate. Dacă acesta va fost acordat nu mai e nicio problemă.

Posturi ocupate la 1 sept. 2012, acelasi judet. Suntem doua colege pe aceeasi specializare si vrem sa ne titularizam cf. art,253. Postul pe care sunt eu, este pe 3 scoli, A,B, C ,cu viabilitate pe 4 ani si cu personalitate juridica fiecare. Colega are postul tot pe 3 scoli, B,D,E dar cu viabilitate pe 4 ani doar in scolile B,D iar scoala E are viabilitate 1 an. Deci, scoala B are scoala structura si a scos posturile cu viabilitate pe 4 ani si la scoala coordonatoare unde sunt eu si la scoala structura la care este colega. INTREBARE - Colega are media mai mare si prin urmare are dreptul sa ocupe toate orele de la scoala B (coordonatoare unde sunt eu +structura) ca sa aiba postul complet pentru titularizare ( fara scoala E).

Întrucât posturile de declară și se vacantează ca fiind ale școlii cu personalitate juridică, chiar dacă ele sunt la o structură există posibilitatea ca, colega dvs. să obțină orele și de la școala cu personalitate juridică și de la structură.
Am vazut ca a aparut un ordin " 3271/2013 in care avem un articol ce se refera la continuitatea pentru anul scolar 2013-2014.Va rog sa-mi spuneti daca pentru prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata , pentru anul scolar 2013-2014 trebuie sa participla sedinta publica pentru obtinerea postului actual de la gradinita unde lucrez.Exista riscul ca postul sa fie ocupat in sedinta de suplinire ?

Conform art. 74 din Metodologia așa cum a fost modificată prin OMEN 3271/2013 „În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”. Astfel, aveți prioritate față de persoanele care obțin notă mai mare de 5 la concursul organizat în 2013.
La examenul de titularizare din 2012 am obtinut 8,25. Daca pentru postul pe care l-am obtinut la suplinire in baza acestei note nu mi se poate garanta viabilitatea pe 4 ani, mai pot beneficia de prevederile Art 54-55 metodologie (art 253 legea 1 cu completarea ulterioara prin legea bugetului) pentru titularizarea pe post? Daca nu pot beneficia de titularizare cf art 253, la ce etapa de repartitie pot folosi nota peste 7 din 2012? Se poate in etpa 1 9-12 august ?(punct 8.1, a,b din calendar- ordin 3104/30.1.2013) -va intreb deoarece la punctele a,b/etapa1 nu se specifica anul obtinerii notei.Sau daca as aplica pentru continuitate, poate fi luat postul de cei cu concurs in 2013 si cu note mai mici decat a mea din 2012? (chiar 5?) - deci in ce sedinta publica se vor acorda continuitatile?

Dacă postul nu are viabilitate de 4 ani nu puteți beneficia de prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011.În Calendar la punctul 8.1 este prevăzută Etapa  I de repartizare  - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din sesiunea 2013. Prin urmare, nu puteți participa cu nota din 2012.Dar, dacă optați pentru continuitate, art. 74 alin. 10 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 prevede că „În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”. Astfel, aveți prioritate față de persoanele care au obținut notă mai mare de 5 la concursul din 2013.

Sunt profesor invatamant primar titular  cu repartitie guvernamentala - media de repartitie 9- in mediul rural , deoarece in anul 1995 cand am terminat Scoala Normala nu a fost scos nici un post in mediul urban.In  2012 am dat concurs pentru a ocupa un post in mediul urban, post scos doar pentru 1 an - clasa pregatitoare - de teama sa nu puna in pericol postul celorlalte cadre- unde am obtinut media 8,875.Anul acesta scoala a considerat ca trebuie ca postul sa apara vacant pe perioada nedeterminata, deoarece clasa pregatitoare se va forma si in anul 2013-2014. Se stie ca daca doresti schimbarea titulaturii din mediul rural in mediul urban trebuie sa dai concurs sau sa ai media de repartitie peste 7.Cum ma pot titulariza pe acest post din mediul urban pentru care am dat concurs si pe care momentan sunt detasata in interesul invatamantului?Mi s-a spus ca nu ma pot titulariza pe acest post in baza ordinului 253 deoarece sunt deja titulara  pe un post.Ce pasi trebuie sa urmez?

Dacă am înțeles bine, ați dat concurs în 2012, dar nu ați luat postul pe perioadă  determinată de un an, ci ați optat pentru detașare în interesul învățământului. În acest caz, într-adevăr nu puteți beneficia de prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 întrucât aveți deja calitatea de titular. Dar ați putea beneficia de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, considerând cu prioritate apropierea de domiciliu. Condițiile pentru pretransfer le găsiți în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, art. 51 și următoarele.

Pana in 2011 am fost titulara pe o catedra de 10 ore de fizica si chimie din mediul rural si pana la 18 ore completam cu desen, educatie tehnologica, etc. In sesiunea de pretransfer din 2011 m-am transferat pe 9 ore de chimie la un liceu din oras si am ramas in rural titulara pe cele 10 ore.Acum as vrea sa-mi depun dosarul pentru transfer consimtit, ca sa ma transfer de pe orele din rural pe jumatate de norma din oras, astfel incat sa am norma formata din 2 unitati in oras. Daca sunt mai multe scoli care au scos la concurs minim jumatate de norma, pot depune dosarul la ambele unitati.

Metodologia nu limitează depunerea dosarului doar la o singură școală.

Un candidat se inscrie la examenul de bacalaureat pentru a sustine doua  probe : una la care a fost declarat respins in sesiunea precedenta iar la a doua , cu scopul de a obtine o nota mai mare.Dupa sustinerea primei probe , in timpul desfasurarii celei de-a doua , este eliminat din examen. INTREBARE: Elevului i se anuleaza  probele sustinute in timpul sesiunii in care a fost eliminat si este repus in situatia anterioara inscrierii in aceasta sesiune?Concret ar fi asa :
examen bac iunie 2011 :romana = 5,2 ;biologie =7,20; matematica =4,50; august 2011 :romana =6,50 ;matematica =eliminate. In sesiunea iunie 2013 are dreptul legal sa sustina examenul dupa cele doua sesiune consecutive de  interdictie.

Conform art. 96 din Metodologia de organizare a bacalaureatului „Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale  examenului de bacalaureat. Aceștia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați”.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.


10 comentarii:

 1. Buna ziua
  As dori sa stiu cand pot depune cererea pentru continuitate in invatamant? Daca este o cerere standard de unde o iau ? Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 2. Indiferent cand se susține gradul I pe parcursul anului școlar 2012-2013, toate drepturile legate de acesta intră în vigoare de la 1 septembrie 2013. Pe certificatul de acordare a gradului I va scrie că se acordă începând cu 01.09.2013. Deci persoanele aflate acum în această situație nu pot beneficia de punctaj pentru restrângere. Altfel ar fi dezavantajați cei care, independent de voința lor, vor susține inspecția finală după data depunerii dosarelor pentru restrângere. Din câte știu numai echivalarea doctorat-gradul I poate fi obținută în timpul anului școlar.

  RăspundețiȘtergere
 3. Șomajul nu mai constiuie vechime în muncă de la 01.03.2002, odată cu apariția legii 76/2002. Dacă perioada de șomaj a fost înaintea acestei date reprezintă vechime în muncă.

  RăspundețiȘtergere
 4. Buna seara!Sunt profesor invatator,debutant,titular in urma concursului din anul 2012,pe un post pe perioada nedeterminata.Anul acesta dau Definitivatul,Ce se intampla daca nu iau examenul? Am auzit ca ma vor trece pe o perioada determinata? Daca este asa ,nu vad rostul titularizarii.Multumesc anticipat!

  RăspundețiȘtergere
 5. Sunt inginer cu specializarea tricotaje-confectii textile cu studii de lunga durata,absolvent de master cu profilul Design vestimentar, absovent de studii postuniversitare cu specializarea Educatie tehnologica,am participat in ultimi 3 ani la concursul national de titularizare si am luat in fiecare an peste 7. Anul acesta doresc sa ma titularizez cu art 253, dar am doar 7 ore pe inginer si 2 posturi de maistri unul titularizabil si unul pentru suplinire.Ma pot titulariza ca inginer pe cele 7 ore DT si completare ore de PIP (maistru) sau integral pe ore de maistru.(ore de educatie tehnologica nu sunt)

  RăspundețiȘtergere
 6. Buna ziua
  va rog sa ma ajutati cu o problema...am participat in august 2012 la titularizare si am obtinut 9,55 insa nu au fost posturi. In anul scolar 2012-2013 sunt incadrat pe un post cu viabilitate 4 ani, norma intreaga si am sperat sa ma titularizez pe art.253 legea1/2011. Neavand definitivatul de la isj au cerut ca directorul sa publice postul ceea ce s-a intamplat. Astazi a aparut OMEN 3271/2013 care prevede ca cei inscrisi in 2013 la definitivat se pot titulariza (CU CONDITIA SA obtina def-ul in aug 2013). Problema ESTE ca postul a fost deja publicat, aplicatia nu mai permite modificari...directorul convoaca CA...avizul va fi favorabil, sper...insa ce se intampla daca la prima miscare de personal -transferul- postul va fi solicitat si ocupat????? Cine raspunde pentru acest fapt??? Ce trebuie sa fac??? Cum trebuie procedat???

  va multumesc anticipat, cu rugamintea sa imi intelegeti nelinistea

  RăspundețiȘtergere
 7. Ce se intampla cu posturile eliberate in etapa de pretransfer la cerere, consimtit intre unitati? Pot fi ocupate tot atunci de alte persoane care n`au acordul unitatii unde s`a eliberat catedra( nu se putea acorda, postul nefiind liber la momentul respectiv)sau poate fi ocupata numai in urmatoarele etape ale mobilitatii? Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 8. Buna ziua,
  Dupa aparitia ord 3271 care modifica si completeaza ord 6239 dupa ce calendar ne ghidam?ma intereseaza tit conf art 253 si nu stiu cand trebuie terminat dosarul:pana la 15 martie asa cum prevede 6239 sau 15 aprilie asa cum prevede 3104?

  RăspundețiȘtergere
 9. Buna ziua.
  Conform ord 3271 care spune „În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”
  Ce sa intelegem de aici ca persoanele care au concurs 2011,2012 dar au obtinut nota mai mica de 7 nu beneficiaza de continuitate prin suplinire pt anul sc. 2013-2014?

  RăspundețiȘtergere
 10. Buna ziua,
  este posibil ca un profesor titular al scolii sa fie incadrat pe 17 ore de trunchi comun si 2 ore optional,iar scoala sa scoata la miscare 6 ore de trunchi comun?

  RăspundețiȘtergere

Postări populare