26 mar. 2013

Întrebări și răspunsuri 26.03.2013 (1)

Am citit si un articol, precum si in Contractul Colectiv de Munca care a aparut in Monitorul Oficial (nr.59276/02.11.2012), ca aceasta prima de instalare/ indemnizatie de instalare se acorda, insa la scoala la mine nu stie nimeni nimic legat de acest aspect. Va atasez de unde am luat informatia, daca sunteti in cunostinta de cauza sa-mi spuneti daca aceasta lege mai este in vigoare si daca pot cere aceasta prima de instalare.

Eu văd lucrurile în felul următor: Legea aplicabilă sistemului de învățământ este Legea nr. 1/2011, în baza căreia s-a adoptat Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Cele două acte normative specifice învățământului nu prevăd acordarea primei de instalare.  Conform Legii nr. 63/2011 „Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, cât şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii”. „Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă”. Legea 283/2011, art. 1 alin. 4  prevede că „Începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011”. Iar conform OUG nr. 80/2012 aceste prevederi se aplică și în anul 2013. Față de toate aceste acte normative HG nr. 281/1993 are caracter general și se aplică în acele sectoare de activitate din sistemul bugetar în care legislația specială permite acordarea primei de instalare. Din păcate nu este și cazul sistemului de învățământ. Dar, în baza celor prezentate în material ați putea solicita acordarea primei de instalare, iar în cazul unui refuz din partea unității de învățământ să vă adresați instanței de judecată. Probabil că o hotărâre judecătorească ar lămurii această situație.

Sunt profesor de matematica si am depasit vechimea pentru a da definitivatul am 8 ani vechime si nu am dat niciodata definitivatul din cauze obiective.pana acum era legea ca trebuie sa ma titularizez sa mai stau 2 ani si sa dau definitivatul;mi s-a parut ca era bine;trebuia sa o iei de la inceput,dar puteaisadai definitivatul;acum trebuie sa faci un curs postuniversitar sau o alta facultate,sa profesezi 2 ani in domeniul respectiv dupa care sa dai definitivatul;apoi de abia atunci ma pot intoarce la oile mele si sa-mi dau titularizarea in matematica;mi se pare totul fara logica;va rog astept un raspuns si poate o rezolvare.

Conform actualei metodologii „Personalul didactic se poate prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului”.

Sunt  membru (chiar presedite)  in CA.Am avut o discutie  in cadrul CA  si va  rog sa ma lamuriti  in doua  probleme:
1.Anul trecut contabila a  apropus  un  buget  in care  sumele de la consiliul local erau trecute toate  la ,, Alte cheltuieli..."Am spus ca nu este corect, bugetul nu s-a votat si cu toate acestea  bugetul a fost rectificat de mai multe ori   fara a mai trece prin CA. Anul acesta a prezentat un buget defalcat  dar contabila a sustinut ca are dreptul sa modifice si ca o va face si anul acesta.Eu  cred ca legal este  sa poata modifica bugetul doar cel  ce  il aproba.
2.Directorul unitatii, degrevat de ore dar cu ore suplimentare , poate  suplini un concediu medical?

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ „Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în care funcţionează compartiment financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică, precum şi execuţia bugetară, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta, prin fişa postului”. „Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de ordonator de credite, răspunde de: a) elaborarea proiectului de buget propriu”. „Atribuţiile consiliului de administraţie sunt: avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de învăţământ”. „Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de învăţământ. (2) Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ şi cel al centrului de execuţie bugetară, acolo unde este cazul, subordonat directorului-ordonator terţiar de credite, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (3) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate expres în acte normative”. Și atunci când se face o modificare a bugetului trebuie să fie elaborat un proiect care va fi aprobat de către Consiliul de administrație.
Conform aceluiași regulament directorul are obligația de a asigura suplinirea activității unui cadru didactic aflat în concediu medical, fără a specifica cine poate realiza efectiv activitatea.

Am dreptul la continuitate in anul scolar 2013-2014 ,daca nu am obtinut postul in sedinta publica ?Mentionez ca am nota peste 7 la ex. de titularizare din 2012 si definitivatul luat. Postul pe care l-am ocupat era al unui profesor suplinitor care desi avea continuitate pe lb.romana si-a luat ore in scoala de lb. franceza ,iar postul fiind gol l-am ocupat eu. Anul acesta el nu mai are continuitate pe acel post, postul fiind netitularizabil.

Metodologia nu prevede obligativitatea de a fi ocupat postul în ședință publică pentru a beneficia de continuitate.

Conform Art. 250. lit. l din Legea 1/2011, functia de administartor de patrimoniu poate fi ocupata de cei care indeplinesc conditiile legislatiei in vigoare pentru ocuparea functiei de inginer/subinginer, economist.Va adresez rugamintea de a ma ajuta cu un raspuns in urmatoarea situatie: pe functia de administrator de patrimoniu poate fi detasat prin Parteneriat Public Privat un absolvent al Facultatii de Management, cu Titlul de Licentiat in Stiinte Economice, specializarea Management, angajat la firma respectiva pe functia de Administrator financiar?

Da, dacă diploma de licență atestă profilul economic.
   
Buna ziua. Sunt profesoara de engleza si acum 2 ani m-am titularizat la o scoala din mediul rural din judetul Ilfov prin repartizare computerizata. Precizez ca domiciliul meu este in Bucuresti si de atunci ma detasez la o scoala din Bucuresti pentru ca este mult mai aproape de mine. Anul acesta vreau sa depun dosar de pretransfer la o scoala din Bucuresti(alta scoala decat aceea unde am fost detasata pana acum). Singura problema ar fi ca directorul unitatii unde sunt titulara nu vrea sa imi dea acordul spunandu-mi chiar si citez"da-ti demisia daca nu- ti convine si mai da o data examenul de titularizare". Din cauza  comportamentului de asa zis director si a abuzului sau in functie pentru ca are drept de semnatura pentru cine pleaca si vine (legea permitandu-i lui acest lucru), nu am sansa sa vin cu serviciul mai aproape de casa. Intrebare: pot sa depun contestatie daca in urma cererii pe care o voi depune la scoala titulara in vederea acordului de pretransfer raspunsul va fi nu?Precizez ca atat eu cat si sotul meu locuim in Bucuresti si nici nu avem de gand sa ne mutam in Ilfov sau in alt judet.

Metodologia prevede că în cazul pretransferului consimțiti „Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din  Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare”. Tot metodologia spune că „În cazuri bine argumentate, comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar poate decide pretransferul chiar dacă nu există acorduri propuse de unităţile de învăţământ”.

Am o nelemurire in ceea ce priveste etapa de pretransfer. Va rog sa ma ajutati. Ma aflu in urmatoarea  situatie. Sunt prof.titular pe catedra de limba engleza  din cadrul Liceului Tehnologic Repedea. As incerca un pretransfer intr-o scoala mai apropiata de domiciliu, dar in aceasta zona nu exista la ora actula nici un post liber care sa ma avantajeze. In schimb sunt cativa titulari din Baia Mare , care o sa opteaza si ei pentru pretransfer.As putea sa  depun dosar de pretransfer in idea ca unul dintre acesti titulari s-ar transfera si eu as putea sa iau postul eliberat in sedinta publica ?  Precizez ca in aceasta situatie nu as avea la dosar acordul scolii.  In speranta ca o sa primesc un raspuns, va multumesc anticipat.

Pentru a putea participa la o etapă a mobilității trebuie să aveți toate actele solicitate de metodologie.

Am o nelămurire in privinta pretransferului. Primează punctajul sau apropierea de domiciliu?  Adica daca o persoana are punctajul mai mic dar are domiciliul in localitatea in care se afla postul, poate sa aiba prioritate in fata unei persoane cu punctaj mai mare, dar care nu are domiciliul in localitatea in care se afla postul?

Conform art. 52 alin. 4 și 5 din Metodologia de mobilitate, în cazul în care postul este solicitat de mai multe persoane mai întâi se face ierarhizarea în funcție de punctajul obținut conform criteriilor din anexa 2 la metodologie și apoi se aplică criteriile privind localitate în care se află postul și localitatea de domiciliu.


Ţinând cont de vasta dumneavoastră experienţă sindicală, dar şi de bunăvoinţa pe care o dovediţi,  vă rog să mă lămuriţi şi pe mine intr-o problemă. În una din şcolile unde funcţionez sunt 7 ore de Educaţie plastică. Din  aceste ore, 3 au fost ocupate in etapa completărilor de catedră, iar celelalte 4 au disparut in "neant". De la ISJ mi se spune că şcoala trebuie să facă o solicitare pentru ca cele 4 ore să reapară pe lista cu ore vacante (ca aceste 4 ore să poată primi un alt cod...), şcoala spune că orele au fost vacantate de la incepu - toate 7, iar acum, ISJ-ul să publice orele ramase în urma etapei completărilor de catedră. Pe aceste ore eu funcţionez în acest an şcolar, şi aş putea să mă titularizez cu nota din 2012.

Conform prevederilor art. 28 și 29 din Metodologia de mobilitate „Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar”. „Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabilește după asigurarea normelor didactice de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei Metodologii, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4), după soluționarea întregirilor de normă didactică de predare-învățare-evaluare a titularilor, conform art. 24, după soluționarea completărilor normelor didactice de predare-învățare-evaluare a titularilor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, conform art. 25 alin. (5) și (6) și după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unitățile de învățământ, conform art. 48 alin. (2) și (3)”.

Avand in vedere cresterea notei de promovare a examenului de definitivat la 8, va intreb,in cazul in care nu reusesti obtinerea notei 8 la examenul scris in primul an de ce nu raman valabile inspectiile la care ai luat note maxime ? Sa inteleg ca doamnele metodiste nu au de lucru? Pana si la examenul auto incepand din acest an daca nu promovezi proba de traseu nu trebuie sa mai dai proba scrisa inca o data ci numai proba la care nu ai promovat. Mi se pare o nedreptate sa reluam inspectiile care au fost promovate cu nota maxima ,fapt ce demonstreaza buna pregatire profesionala.

Conform Metodologie de acordare a definitivatului inspecțiile speciale sunt valabile numai pentru anul școlar în care au avut loc. Doar printr-o modificare a legislației specifice s-ar putea schimba acest lucru.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.Un comentariu:

  1. buna,va rog mult sa ma lamuriti si pe mine intr-o problema,am lucrat 2 ani in invatamant ca suplinitoare si din pacate si in anul scolar 2013-2014 voi lucra tot ca suplinitoare. M-am prezentat si in acest an la concursul de titularizare iar nota este peste 8.5, definitivatul l-am luat tot in acest an, intrebarea mea este, eu beneficiez de prima de instalare si daca da unde trebuie sa ma adresez?va multumesc mult.

    RăspundețiȘtergere

Postări populare