12 nov. 2012

Întrebări și răspunsuri


As dori sa stiu daca perioada de asigurat social, perioada in care am beneficiat de prestatii de asigurari sociale fiind in concediu de crestere copil pana la 2 ani se ia in
considerare la transa de vechime in invatamant si in care lege gasesc aceasta informatie? Precizez ca sunt profesor calificat suplinitor. Multumesc!

Conform   OUG 111/2010 actualizata, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
   Art. 22
 " (1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 alin. (5) şi (6) şi art. 10 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Perioada concediului pentru cresterea copilului prevazut la art.2 al(1), art. 6 si art. 10 constituie vechime in munca si in serviciu , care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea."
  Vezi si Legea salarizarii!


Conform noii metodologii de acordare a gradatiei de merit in 2014, se vor lua in calcul si alte cerinte, in afara proiectului realizat?Au prioritate si alte hartoage, diplome,parteneriate, bazaconii contrafacute pe care nimeni nu le poate contesta?

 Cf LEN, gradatia de merit se va acorda potrivit  "Normelor Metodologice  privind modul de realizare a raportului de activitate in vederea obtinerii gradatiei de merit" care reglementează modul de realizare a  raportului de activitate / portofoliului personal de către personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea participării la concursul de acordare a gradaţiei de merit organizat începând cu anul şcolar 2013 -2014.
   Potrivit art.2 al 2
"(2) Consiliul de administrație al unității/unităților de învățământ va evalua eligibilitatea candidaților și a proiectelor în conformitate cu condițiile de eligibilitate prezentate în capitolele II și III din prezentele Norme metodologice."


Directorul are voie sa ia orele(cele 4 pe care este obligat sa le predea) din
catedra altui profesor? Mi se pare normal sa-si ia orele la scoala unde
este titular pe catedra lui.

Potrivit  Legii  Educatiei Nationale nr.1/2011 art 263 si a Ordinului 4865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligatiilor didactice de predare a personalului de conducere in baza art 263 al 10
       Art.6. (1) Directorii unităților de învăţământ de nivel primar, gimnazial, liceal şi postliceal cu personalitate juridică și care funcționează cu mai puțin de 25 de c(2) Directorii (2)Directorii unităţilor de învăţământ de nivel primar, gimnazial, liceal şi postliceal care funcționează cu peste 25 de clase efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare.


Un invatator poate ocupa 2 posturi, in situatia in care nu a fost nimeni repartizat?Invatatorul este titular.Daca da,cum?La cumul sau plata cu ora?Multumesc!

Urmare a memoriului dumneavoastră, înregistrat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului cu numărul de mai sus, vă comunicăm:
Daca sunteţi titulară pe un post de învăţător, pentru toate celelalte ore care sunt efectuate peste postul de învăţător salarizarea se face în regim de plata cu ora.
Referitor la dirigenţie vă comunicăm că aceasta reprezintă 10% din drepturile salariale primite pentru postul de învăţător conform prevederilor Legii 63/2011.

Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.

Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MECTS.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs  pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare