12 nov. 2012

Întrebări și răspunsuri


Buna ziua! Sunt invatatoare, incadrata pe functia de PIP si doresc sa ma transfer pe o catedra de profesor in specialitatea de limba franceza.Precizez ca am absolvit in 2008 Facultatea de limba si literatura romana/ limba si literatura franceza. Vreau sa stiu daca am prioritate in fata unui profesor titular in aceasta specialitate la o alta unitate, avand in vedere ca eu doresc sa ma transfer in cadrul unitatii in care sunt titulara.Va multumesc!

Potrivit Legii Educatiei Nationale si a Statutului personalului didactic actualizat art.9 al (1) ,(2) ,(3)  "Ocuparea si eliberarea posturilor didactice si didactice auxiliare
 Art. 9. (1) Posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor. Personalul didactic titular si cel asociat trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 7 si 8.
            (2) Posturile didactice se ocupa prin concurs. Concursul consta în probe scrise, la angajarea titularilor, din probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, din interviu si din prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizeaza în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului învatamântului, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 13.
           (3) Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învatamântul de stat este asigurata de Ministerul Învatamântului, iar organizarea si desfasurarea acestora, de catre inspectoratele scolare, precum si de catre unitatile de învatamânt preuniversitar reprezentative, stabilite de Ministerul Învatamântului. "

Va scriu in numele colegilor mei care predau discipline economice in cadrul acestui colegiu. La noi in colegiu s-a iscat o stare conflictuala intre actuala conducerea numita incepand cu data de 01.09.2012 si profesorii din care predau discipline economice.Doamna director prospat numita doreste sa infiinteze la noi in colegiu ( mentionez ca este colegiu economic cu traditie si in acelasi timp singurul din judet) discipline cum ar fi filologie,stiinte ale naturii si stiinte socio-umane.Pentru a infiinta aceste discipline insa vor trebui desfiintate clase de la profilul economic.In repetate randuri toti colegii am incercat sa-i explicam ca acest lucru nu este corect pentru ca noi suntem colegiu economic si nicaieri in tara nici un colegiu economic nu are astfel de specializari ci doar strict economice cum ar fi: turism,comert,economic.Dumneaei nici nu vrea sa auda.Mai mult de atat incearca sa ne convinga sa fim de acord cu propunerea ei in particular chemandu-ne pe la colturi.Nu stiu care este interesul ei dar comportamentul nu este demn de un director de scoala. Va rugam foarte mult sa ne ajutati sa ne spuneti ce putem face pentru a impiedica distrugerea sistemului de invatamant economic din judet.Mai mult de atat multi dintre noi ar putea ramane fara un loc de munca.
Potrivit Legii Educatiei Natioinale art.275 alin (2) "Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalul didactic auxiliar au obligaţia de a respecta atribuţiile prevăzute în fişa postului.", totodata potrivit fisei postului
"- (1)Exercita conducerea executiva a unitatii de invatamânt, in conformitate cu atributiile conferite de lege,cu hotarârile Consiliului de administratie al unitatii de invatamânt, precum si cu alte reglementari legale.
...
  - (4)Manifesta loialitate fata de unitatea de invatamant,credibilitate si responsabilitate in deciziile sale,increderea in capacitatea angajatilor.
  - (5)Incurajeaza si sustine colegii, in vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea in unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de invatamant."
    Ceea ce intentioneaza d-na director, asa cum ne prezentati dvs. cazul, pentru a nu imbraca formele depasirii atributiilor de serviciu de catre persoane cu functii de conducere va fi obligata sa respecte "Regulamentul de ordine interioara "care oferă cadrul organizatoric de exercitare a dreptului la învăţătură al elevilor, garantat de Constituţie şi Legea Învăţământului şi mandatează cadrele didactice şi conducerea de a efectua procesul de învăţământ în condiţii optime.   
    Astfel Consiliului Profesoral are drept de analiza si aviz a propunerii d-nei director care, mai departe va fi aprobat de Consiliul de Administratie. 
   In cazul in care nu se poate ajunge la un numitor comun se vor face demersurile necesare catre Inspectoratul scolar judetean.

 Va rog, ajutati-ma cu o intrebare
 Am  incadrat un cadru didactic la doua scoli 
   1. La scoala noastra  incadrat cu 0,33 N an scolar 2011 - 2012  in urma evaluarii a obtinut califiativul anual F.BINE
   2. La cealalta scoala a obtinut calificativul BINE 
        Ce calificativ primeste pentru inscrierea la grad I !?

Cf legii, in cazul in care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfasoara activitate in doua sau mai multe unitati sau institutii de invatamant, evaluarea anuala a activitatii se face in fiecare unitate cu personalitate juridica in care angajatul functioneaza. Cadrele didactice au obligatia sa isi completeze fisele de autoevaluare/evaluare in fiecare unitate de invatamant. Unitatea de invatamant respectiva are obligatia de a elibera o adeverinta din care sa rezulte punctajul pe fiecare domeniu in parte. Aceste adeverinte vor fi depuse de cadrul didactic/didactic auxiliar la unitatea de invatamant unde  are functia de baza. Media punctajelor se va realiza pe domenii si nu pe indicatori in Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant unde se face evaluarea finala si acordarea calificativului. Rezultatele activitatii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administratie privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92, alin. (2) si 93 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
 Conditiile de inscriere si de obtinere a Gradului didactic I
Conform art. 36 din Legea 128/1997 si prevederilor Metodologiei formarii continue:
Gradul didactic I se poate obtine de personalul didactic de predare care are o vechime efectiva la catedra de cel putin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, cu rezultate deosebite in activitatea instructiv – educativa si de inovare pedagogica, evidentiate in fisa de evaluare anuala Concediile pentru ingrijirea si cresterea copilului si fara plata, de care candidatii beneficiaza la cerere pe baza deciziilor emise de catre ISJ, nu constituie vechime efectiva la catedra.
Pentru gradul didactic I se respecta conditiile de la gradul didactic II, cu exceptia calificativelor care trebuie sa fie “foarte bine” la aprecierile anuale si la toate inspectiile scolare;

Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MECTS.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare