29 apr. 2009

Comisiei de Dialog Social de marţi 5 mai 2009, sediu MECI

1. Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare
2. Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5741/2008, cu modificările şi completările ulterioare
3. Proiect de Ordin pentru modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 – 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5742/2008, cu modificările şi completările ulterioare

27 de comentarii:

 1. ultima ora
  din surse am informatia ca maine se publica in MO ordonata

  RăspundețiȘtergere
 2. astazi nu s-a discutat nimic? ati promis detalii. astea sunt detaliile? alte promisiuni ati primit si am primit?:(

  RăspundețiȘtergere
 3. legat de completari la miscarea personalului didactic, ce vesti aveti in legatura cu profesorii ce sunt titulari in mediul rural inainte de 2003 cu medii sub 7 , dar care ulterior au obtinut medii peste 7, nemaiocupand insa alt post. Se va tine cont, se vor permite transferari?

  RăspundețiȘtergere
 4. Art. I. Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5743/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 bis din 11 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  „(3) Pretransferarea personalului didactic titular prin schimb de posturi se realizează pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.”

  2. După articolul 17, se introduce un nou articol 171, cu următorul cuprins:
  „Art. 171 (1) Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare şi pretransferarea la cerere a personalului didactic în aceeaşi localitate, în localitatea unde îşi are domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu se realizează şi din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă s-a titularizat prin concurs cu media minim şapte sau dacă a avut media minim şapte la repartiţia guvernamentală, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) din prezenta Metodologie. Pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi într-o treaptă superioară de învăţământ, cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare / formare continuă în ultimii cinci ani, inclusiv pentru situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (4) şi art. 17 alin. (9) din prezenta Metodologie.
  (2) Media la repartiţia guvernamentală reprezintă media aritmetică, cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, media la repartiţia guvernamentală reprezintă media aritmetică cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat.”
  3. După alineatul (1) al articolului 19 se introduce un alineat nou, alineat (11) cu următorul cuprins:
  „(11) În lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare şi transferare prin restrângere de activitate nu se menţionează posturile didactice/catedrele vacante necesare soluţionării restrângerilor de activitate.”

  4. La articolul 19, alineatul 5 se abrogă.

  5. La articolul 20, alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  „(4) Posturile didactice/catedrele rămase vacante după etapa de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare vor fi publicate pentru etapele ulterioare ale mişcării personalului didactic.”

  6. La articolul 26, alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  „(4) Repartizarea pe posturi didactice/catedre se face în ordine, mai întâi pentru întregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare pe nivel gimnazial/ şcoala de arte şi meserii în unităţi de învăţământ liceal, care se încadrează în prevederile art. art. 10 alin. (1) lit. b1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, cu ore de nivel liceal în aceeaşi unitate de învăţământ, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ţinând seama de prevederile art. 7, art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului şi apoi, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii, prin transfer ca urmare a restrângerii de activitate în ordinea prevăzută la art. 24 din prezenta Metodologie şi pretransferare în ordinea prevăzută la art. 14 alin. (1) din prezenta Metodologie. Opţiunea se exprimă în scris conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.”

  7. La articolul 31, alineatul 1 se abrogă.

  8. La articolul 31, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  „(2) În toate judeţele şi municipiul Bucureşti concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se organizează cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5741/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”

  9. Articolele 32 - 73 şi anexa nr. 11 la Metodologie se abrogă.

  RăspundețiȘtergere
 5. Toate aceste modificari ale metodologiei ne permit, celor care vrem sa ne transferam la un nivel superior, exemplu prescolar-primar, sa depunem dosarele chiar de maine, sau mai trebuie sa asteptam?

  RăspundețiȘtergere
 6. calendar
  Art. I. Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5742/28.10.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La punctul II, litera h) a subpunctului 4 va avea următorul cuprins:
  „h) efectuarea, în ordine, mai întâi pentru întregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare pe nivel gimnazial/ şcoala de arte şi meserii în unităţi de învăţământ liceal, care se încadrează în prevederile art. art. 10 alin. (1) lit. b1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, cu ore de nivel liceal în aceeaşi unitate de învăţământ, apoi a transferărilor pentru restrângere de activitate şi a pretransferărilor în aceeaşi şedinţă publică. Termen: 19 – 20 mai 2009”
  2. La punctul II, subpunctul 6 şi litera k) a subpunctului 7 se abrogă.
  3. La punctul II subpunctul 7 litera d), „Perioada: 8-12 iunie 2009” se înlocuieşte cu „Perioada: 8-19 iunie 2009”.
  4. La punctul II subpunctul 7 litera e), „Perioada: 15-17 iunie 2009” se înlocuieşte cu „Perioada: 22-26 iunie 2009”.
  5. La punctul II subpunctul 7 litera f), „Termen: 18 iunie 2009” se înlocuieşte cu „Termen: 26 iunie 2009”.
  6. La punctul II subpunctul 7 litera g), „Perioada: 18-19 iunie 2009” se înlocuieşte cu „Perioada: 26-29 iunie 2009”.
  7. La punctul II subpunctul 7 litera h), „Termen: 22 iunie 2009” se înlocuieşte cu „Termen: 30 iunie 2009”.
  8. La punctul II subpunctul 7 litera i), „Termen: 23 iunie 2009” se înlocuieşte cu „Termen: 1 iulie 2009”.

  9. La punctul II subpunctul 7 litera j), „Perioada: 22-24 iunie 2009” se înlocuieşte cu „Perioada: 29 iunie – 3 iulie 2009”.
  10. La punctul II subpunctul 7, după litera k), se introduc trei litere noi k1), k2) şi k3) cu următorul cuprins:
  „k1) Organizarea probelor practice/orale în profilul postului.
  Zilele: 10 iulie şi 13 iulie 2009
  k2) Desfăşurarea probelor scrise.
  Termen: 15 iulie 2009
  k3) Afişarea rezultatelor definitive.
  Termen: 21 iulie 2009
  11. La punctul II subpunctul 7 litera l), „Perioada: 18-28 iulie 2009” se înlocuieşte cu „Perioada: 22 – 29 iulie 2009”.

  RăspundețiȘtergere
 7. nu am inteles intai se rezolva restrangerile fara a putea participa celelalte cadre pe toate posturile din grila si posturile ce raman dupa restrangeri se fac pretransferari

  RăspundețiȘtergere
 8. vreau prioritatile de ptransfer/pretransfer conform noi metodologii clar nu ambiguitati?
  Va rog!

  RăspundețiȘtergere
 9. perioada de 17.02.2009.privind domiciliul stabil se va modifica?

  RăspundețiȘtergere
 10. celelalte articole sunt in metodologie nemodificate

  RăspundețiȘtergere
 11. Se va mai da concurs de titularizare la nivel national anul acesta?

  RăspundețiȘtergere
 12. 1.in aceeasi localitate
  2.cu domiciliu in localitate si titulatura in alta localitate

  RăspundețiȘtergere
 13. pe ce reguli se vor pretransfera anul acesta profesorii. cele vechi sau cele noi, noua metodologie care inca nu e gata, sau cea veche?

  RăspundețiȘtergere
 14. VA ROG O LAMURIRE!!!
  PENTRU CONCURS VOR MAI RAMANE POSTURI PT CARE MERITA SA INVETI? ACESTE POSTURI NU SUNT SEPARATE DIN START?

  RăspundețiȘtergere
 15. SE POATE DISCUTA ON-LINE CU DVS.

  RăspundețiȘtergere
 16. DE CE NU DAI DATE CONCRETE TE APASA FUNCTIA

  RăspundețiȘtergere
 17. La afisarea punctajelor pentru pretransfer se precizeaza si postul/catedra pe care sunt in prezent titulare persoanele respective? Stie cineva acest lucru?

  RăspundețiȘtergere
 18. Da se afiseaza si postu pe care e titular fiecare

  RăspundețiȘtergere
 19. se poate discuta pe mess id secretargeneralfsli
  sau liviumarianpop

  RăspundețiȘtergere
 20. Cand stim exact dupa ce reguli ne miscam in 19-20 mai2009?

  RăspundețiȘtergere
 21. Nu exista o perioada ce trebuie sa treaca de la publicare la aplicare? Se publica azi si maine se aplica?

  RăspundețiȘtergere
 22. sa inteleg domnule LMP ca noi cei care am sustinut si alte examene de titularizare la care am obtinut medii peste 7 nu mai avem nici o sansa deoarece se va lua in calcul doar nota cu care ne-am titularizat cu toate ca atunci erau alte legi pe care nu le-am facut noi.(ma refer la pretransfer rural-urban)mi se pare absurd si inuman!!!!!!!!!!!!este discriminare pe fata.am dat un concurs de pe legile noi si nu mi se ia in calcul,pai ce fel de dreptate mai este asta?

  RăspundețiȘtergere
 23. e ca si cum as termina facultatea dar la un interviu pentru ocuparea unui post se tine cont doar de liceu facandu-se abstractie de facultate.asa si aici nu se tine cont de mediile urmatoare care evident la toata lumea au fost mai mari.

  RăspundețiȘtergere
 24. si inca o rugaminte:incercati sa ne raspundeti cu propriile cuvinte nu cu extrase din viitoarea metodologie la care ar trebui adaugate si alte criterii!

  RăspundețiȘtergere
 25. se va putea face pretransferul de la tara la oras?la bt s-a facut anul acesta dar la anul?sau peste doi ani tot asa va ramane?

  RăspundețiȘtergere
 26. daca nu se modifica Statutul Personalului Didactic se poate.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare