17 iul. 2013

Întrebări și răspunsuri 17.07.2013

 Eu de ce nu pot sa beneficiez de spor de conducere ca si secretara?Am gasit ceva pe forum legat de aceste documente si de ce raspuns au dat unele unitatii atunci cand a venit curtea de conturi.In legea nr 63/2011 este stipulat la secretar sef..acel spor., eu sunt secretar I si de ce nu pot sa beneficiz?Contabilul sef beneficiaza de maxim si eu fac destul de multe,nu doar munca de secreatariat.Ce ar trebui sa fac ca sa pot beneficia?
Explicatile noastre catre curtea de conturi in ceea ce priveste sporul de conducere pentru auxiliar au fost:
-anexa 4, punctul 3 din lg.63/2011;
-art.15 din lg.284/2010
-adresa DGEFRU si MECTS nr.258/28.02.201

Legea aplicabilă este Legea nr. 63/2011. Aceasta prevede :
„Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ
Nr. crt.
Funcţia
Indemnizaţia de conducere în procente
din salariul de încadrare
- % -
limita maximă
1.
Contabil-şef (administrator financiar)
40
2.
Secretar-şef instituţie învăţământ superior
30
3.
Secretar-şef facultate
25
4.
Secretar-şef*)
20
*) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”. 
Adresa anexată este anterioară Legii nr. 63/2011.

Am fost prof.de chimie-fizica la o scoala din mediul rural pe catedra de chimie -fizica iar de la 1 sept 2013 voi ocupa ca prof. titular catedra de chimie de la un liceu tehnologic din mediul urban unde sunt cate 3 clase de IX,X ,XI,XII cu cate 1 ora de chimie /saptamana si 2 clase VII,VIII.Va rog sa-mi precizati cum se calculeaza norma de predare la clasele de tehnologic ,tinand seama de faptul ca ei au si practica de specialitate.

Conform Legii educației naționale „ Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:
c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, pentru profesorii din unităţile şi clasele cu program integrat şi suplimentar de artă şi sportiv, precum şi din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică”.

Specializarea electrotehnică, la o eventuală restrîngere de activitate intră împreună cu electromecanica și electronică automatizări?

La restrângerea de activitate participă toate cadrele didactice din catedra respectivă. Dacă catedra cuprinde mai multe specializări atunci participă cadrele didactice de la toate specializările.

Sunt o tânara mămica, si din cauza anumitor probleme din Septembrie mă reintorc la servici. Mentionez ca sunt profesor titular si am născut anul acesta, nu intru in creșterea copilului de 2 ani.
Întrebările mele sunt următoarele:
1. Pot beneficia si eu de reducere norma pana împlinește copilul 2 ani si sa fiu plătită cu norma normala? In Codul Muncii stiu ca norma mamelor este redusă de la 8 ore la 6 ore pe zi. Daca pot beneficia as dori exact articolul si legea pt a o duce la școala si sa fiu încadrata corespunzător.
2. Mai este prevazut in   Contractul Colectiv de Munca dreptul de a primi o subvenție de la școala egala cu media veniturilor din acea instituție?

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar prevede următoarele    
ART. 24 Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea în învăţământ/în muncă”.
Art. 36 alin. 3 „Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va face demersurile necesare pentru ca, în viitoarea lege a salarizării, să fie reglementate următoarele drepturi:
    a) un salariu de bază plătit mamei de către unitatea/instituţia de învăţământ prevăzută în Anexa nr. 4, pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată sau în cazul decesului acesteia, soţul/tatăl copilului va beneficia de această plată; ajutorul se acordă şi în cazul mamelor care au născut gemeni, tripleţi etc., pentru fiecare dintre copii”;

Ce se intampla daca nu promovez definitivatul in primii 5 ani de dupa stagiul de un an ? Mai pot preda ?

Nu mai aveți drept de practică pedagogică. Acest drept este dat de obținerea definitivatului în condițiile metodologiei.

Problema mea este urmatoarea: in anul 2010 cand mi s-a acordat gradatia de merit, am intrat in concediu de crestere a copilului. In 2012 mi s-a spus ca voi mai lua gradatie de merit doar 3 ani in loc de 5 pt ca am fost in concediu crestere copil si nu se da retroactiv.  Cu toate acestea o colega de a mea de la o alta scoala primeste gradatia de merit in continuare din momentul cand a revenit din concediu, fara sa piarda anii de gradatie. Va rog sa-mi spuneti cui trebuie sa ma adresez, cui trebuie sa fac cerere, ce articol de lege trebuie sa invoc, pentru a mi se prelungi cu 2 ani acordarea gradatiei de merit.

Singura reglementare privind acordarea gradației de merit și concediul de creștere al copilului este: „Numărul de gradații care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații aflate în plată, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice.”

M-am titularizat în baza articolului 253, cu nota obţinută la examenul de titularizare din anul 2012, 9.175, nu am examenul de definitivat, m-am în scris  şi îl voi susţine anul acesta. În cazul în care nu voi obţine nota 8, ce se va întâmpla cu postul? Îl voi putea ocupa din toamnă, voi mai fi titular pe el? 

Conform Metodologiei de mobilitate „La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer/modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare/detașare în interesul învățământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, pot participa și cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, din învățământul de stat și particular acreditat, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2013. Deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice se emit, numai în situația în care acestea promovează examenul național de definitivare în învățământ, după validarea rezultatelor examenului național de definitivare în învățământ prin ordin al ministrului educației naționale și comunicarea acestuia inspectoratelor școlare. Posturile didactice/catedrele ale acestor cadre didactice se vacantează după validarea rezultatelor examenului național de definitivare în învățământ prin ordin al ministrului educației naționale și comunicarea acestuia inspectoratelor școlare. În situația în care cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2013, nu promovează examenul național de definitivare în învățământ, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitățile de învățământ în care au fost repartizate începând cu 1 septembrie 2012”. 

De ce primim banii de concediu pentru luna iulie in august, si pentru august in luna septembrie, cine se face vinovat in acest caz? Sa ne ducem in concediu fara bani, este normal dupa dumneavoastra?

Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă a personalului didactic din învățământ prevăd faptul că „indemnizația de concediu de odihnă  se plătește cu cel puțin 5 zile înaintea plecării în concediu”.

Daca am terminat col.univ.de la severin in 2007si primul an in care am profesat ca invatatoare a fost 2012-2013 , mai pot da definitivatul ? 

Conform Metodologiei „Personalul didactic se poate prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului”. Iar stagiul reprezintă „stagiu efectiv de predare de cel puţin un an la catedră (sau ore de predare echivalente normei de un an)”.

Am absolvit Colegiul de Institutori in anul 2005, cu Diploma de Absolvire, pentru ca asa era atunci. Intre timp nu am mai facut nicio facultate si nici dosar de echivalare nu am facut pentru ca nu am avut vechimea necesara, adica nu am indeplinit conditiile. Intrebarea mea este: Trebuie sa-mi continui studiile obligatoriu pentru ca mi se va lua titulatura si devin iar suplinitor?sau: Mai am timp sa-mi continui studiile?

Conform OUG nr. 92/2012 „Absolvenţilor liceelor pedagogice, filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, li se recunoaşte îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza diplomei de licenţă”.

Sunt student actualmente la Facultatea de Medicină Întrebarea mea este dacă am posibilitatea conform unei Metodologii de echivalare a examenelor obținute în cadrul Facultății de Medicină pentru o Școala Postliceală existentă în orașul nostru profilul asistent medical generalist. Ași dori echivalarea examenelor obținute în cadrul facultății și înscrierea mea în anul 3 la Școala Postliceală conform modulelor deja studiate în cadrul facultății.

Conform Legii nr. 1/2011 „Admiterea în învăţământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învăţământ, prin consultarea factorilor interesaţi”. Astfel, sfatul meu este de a vă interesa la Școala Postliceală pe care doriți să o urmași pentru a afla dacă metodologia proprie acesteia permite recunoașterea examenelor promovate în cadrul facultății.

Va rog sa ma lamuriti: de ce trebuie sa ne ocupam noi, cadrele didactice de tot ceea ce inseamna acte in programul "Cornul si laptele" (facturi, tabele, chitante, calcule, situatii)..Da, putem refuza, dar cand esti rugat si parca n-ai incotro, si te gandesti ca cineva trebuie s-o faca...si e o munca de cate va minute bune pentru fiecare zi, analize medicale, rapoarte...etc 
 
Așa cum ați specificat și dvs. nu aveți această obligație. Directorul unității de învățământ răspunde sau deleagă în mode expres aceste sarcini.

Sunt proaspat absolvent al Facultati de LITERE, UAIC, Iasi, specializare romana - engleza, promotia 2010-2013, as vrea sa va intreb daca in condiitiile absolvirii unei facultati de litere si cu un master in alt domeniu( forma ID ori FR, din motive financiare) se poate preda in cliclul liceal?

Conform Metodologiei de mobilitate „(7)  Posturile didactice/catedrele de profesor în învăţământul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum şi în învăţământul postliceal, pot fi ocupate de absolvenţi cu studiile prevăzute la alin. (5) lit. a), b), f), precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1). ... b)   absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1); f)   absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1)”.

Sunt profesor suplinitor calificat,incadrat pe perioada determinata : 14 ian.2013- 31 aug.2013,cu norma intreaga,si v-as ruga sa imi spuneti de cate zile de concediu beneficiez( 7luni x 5zile=35 zile lucratoare dupa opinia mea iar dupa opinia secretarei : 5 luni x 5 zile = 25 zile).


Conform celor susținute de dvs. doamna secretară susține că se acordă pe lună 5 zile de concediu. Întrucât legea spune că se acordă 62 de zile de concediu într-un an, cele 5 zile de concediu/lună au rezultat din împărțirea celor 62 de zile la 12 luni. Astfel, consider că și dvs. trebuie să vi se calculeze zilele de concediu pentru întreaga perioadă, nu doar pentru 5 luni.

Sunt cadru didactic si am doua nedumeriri cu privire la metodologia miscarii personalului didactic din anii trecuti in care profesorii de la tara isi completau catedra pe termen nelimitat iar cei de la oras nu ! Nu e cumva discriminatoriu? Eu personal umblu la completare de vreo opt ani si mi se pare o batjocura ca orele ce le iau in sedinta nu pot fi trecute ca si la cei de la tara in actul de titularizare ! Nu puteti face nimic pentru noi ?  O a doua nelamurire e :conform legii o persoana e titulara in scoala si preot la Biserica ! Cum poate omul acela fi prezent si la slujba dimineta si la ore la scoala  ?

În ce privește completarea orelor numai modificarea Metodologie poate schimba acest lucru. Cât îl privește pe preot, Codul Muncii îi dă dreptul de a cumula mai multe contracte.

Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Un comentariu:

  1. Ma puteti ajuta cu suportul legal unde se gasesc conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca un profesor(de romana) de liceu sa poata fi indrumator de practica la profilul pedagogic, specializare invatatori- educatori?

    RăspundețiȘtergere

Postări populare