16 iul. 2013

Întrebări și răspunsuri 16.07.2013

Lucrez intr-un CDI, cu o jumatate de norma si stau intr-un miros de "carte veche" groaznic. Directorul din acea vreme nu afost interesat sa faca demersurile pentru a primi si eu spor de ecran. Am primit o singura luna spor de periculozitate. Mai am vreo speranta ca voi primi vreodata vre-un spor? 

Acordarea sporului de 15% pentru bibliotecari a fost abrogată, iar sporul pentru condiții periculoase și vătămătoare trebuie să se acorde, în prezent, doar persoanelor care îl aveau în plată în decembrie 2010, asta până la adoptarea de către MEN a Regulamentului privind acordarea acestui spor.

Sunt profesor titular din 2012, am 3 ani vechime in invatamant si nu am definitivatul dat inca, urmeaza sa il dau anul viitor. In anul scolar 2013-2014 vreau sa ma detasez in interesul invatamantului la o scoala particulara. Imi puteti spune daca se poate? Sau din cauza ca inca nu am definitivatul nu o sa pot sa ma detasez sub nicio forma. 

Conform Metodologiei de mobilitate condiția pentru a putea obține detașare în interesul învățământului este de a fi titular, fără a se specifica ceva privind definitivatul.

În școala mea, în cadrul ariei curriculare de limbă și comunicare sunt 4 profesori titulari de limbi străine: 1 profesor titular limba engleză, 1 profesor titular limba franceză, 1 profesor titular limba engleză-limba română și 1 profesor titular limba franceză-limba germană. Cum se va proceda în cazul unei restrângeri de activitate ? Poate primi restrângere de activitate profesorul titular limba franceză-limba germană, cu riscul dispariției limbii germane din școală?

Conform Metodologiei de mobilitate „(2)    În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei unităţi de învăţământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:
a) activitatea prestată de personalul didactic titular care a obţinut consecutiv calificativul nesatisfăcător la evaluările anuale dinultimii doi ani şcolari încheiaţi;
b)activitatea  prestată  de personalul didactic titular sancţionat disciplinar în anul şcolar curent sau în ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
c)activitatea prestată de personalul didactic în regim de plata cu ora;
d) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şistagiul de cotizare;
e)activitatea desfăşurată de personalul didactic în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;
f)  activitatea prestată de personalul didactic titular care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activităţii; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate solicită plecarea din unitatea de învăţământ, pleacă persoana care întruneştepunctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;
g) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanţă cu postuldidactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;
h) activitatea prestată de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogiespecială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi aipromoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţeleeducaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământul special, în situaţia reducerii numărului de ore la catedrele dinînvăţământul special;
i) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui studii nu sunt în concordanţă cu nivelul cel mai înalt al unităţii deînvăţământ corespunzător postului didactic ocupat;
j) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic,conform prezentei Metodologii;
k) activitatea prestată de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat în mai multe unităţi de învăţământ preuniversitarsau pe mai multe specializări, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ/specializări se constată diminuarea număruluide ore;
l) activitatea prestată de personalul didactic titular de la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea, în situaţia reducerii numărului de ore la aceste clase/grupe.
4)Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţide învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completează norma didactică se realizează prin evaluare obiectivă, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2”.

Am și eu o intrebare pentru dumneavoastră anul acesta sau in viitorul apropiat va mai fi (o serie) echivalare studii SSD .Mentionez ca am terminat CUI sunt titulara si deful luat .Nu am studii de licenta .Ma incadrez sa devin profesor in inv primar? 

Doar în cazul obținerii unui atestat de echivalare al studiilor veți putea fi încadrată ca profesor pentru învățământul primar. Nu se cunoaște, la această dată, un nou calendar privind echivalarea studiilor.

Va rog sa ma lamuriti in privinta titularizarii 2013 daca am obtinut continuitate cu media peste 7 poate sa-mi ia oricine postul la concursul de titularizare(sau cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, cei de la titularizare 2013 care au nota peste 7) sau doar eu? postul fiind dat viabil 1 an. Pot fi sigura ca postul ramane doar al meu? Si cand este sedinta de numire pe post pentru continuitate?

Înțeleg că postul nu este publicat pentru contract pe perioadă nedeterminată. În acest caz aveți prioritate în fața tuturor, deoarece aveți notă mai mare de 7. Conform Calendarului „c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010;  verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic dinînvăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013”

Am fost la concurs in 2012 si am obtinut nota 7,85 si am continuitate,dar mi-am depus dosar pt concurs si am sustinut si lectie. As vrea sa nu ma prezint la examenul de titularizare de anul acesta, raman in continuare cu continuitatea sau trebuie neaparat sa ma prezint la concurs?

Metodologia prevede că „Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e)”.

Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.


Un comentariu:

  1. Buna ziua.
    Numele meu este Mihaela si am reusit sa iau titularizarea anul acesta(2013).
    Intrebarea mea este cand pot sa ma detasez?dupa 1 sept.2013?

    RăspundețiȘtergere

Postări populare