4 iul. 2013

Întrebări și răspunsuri 04.07.2013

Este vorba despre doua schimburi de posturi pe care eu le consider ilegale. Am sesizat ministerul, iar ministerul a cerut inspectoratului sa prezinte un raspuns. Documentul atasat reprezinta o parte din raspuns. In document se precizeaza ca cele doua schimburi au abut loc in data de 15.02.2012 cu respectarea metodologiei din 11.11.2010. Problema este ca pentru februarie 2012 se aplica metodologia din 27 octombrie 2011 care nu mai prevede nici un fel de pretransfer (nici obisnuit nici prin schimb de posturi). Oricum chiar daca ar fi fost posibil pretransferul ambele schimburi sunt facute cu persoane care in momentul schimbului erau cu mai putin de un an pana la pensionare.Va rog sa-mi precizati daca am dreptate.

Se aplică OMECTS nr. 5616/2010 doar dacă schimbul de posturi s-a făcut în timpul anului școlar 2011/2012. Dacă schimbul de posturi s-a făcut pentru anul școlar 2012/2013 se aplică Metodologia de mobilitate aferentă acestui an școlar.

Soacra mea este cadru didactic în învăţământ cu o vechime neîntreruptă la ora actuală de 38 de ani şi 10 luni. Are 58 de ani împliniţi şi 7 luni. Este născută în 28,11,1954. Ar putea să iasă anticipat la pensie, fără penalizare, începând cu septembrie 2013? Când poate să depună cererea/ dosarul?

Conform legislației „Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege”.  „Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă”. Stagiul complet de cotizare fiind pentru doamna de 29 ani și 10 luni. Prin urmare, se poate pensiona la 1 septembrie 2013 beneficiind de pensie anticipată, fără a suferi vreo diminuare a cuantumului pensiei.

Cand se primesc rezultatele la dosarele depuse la inceputul lui 2012 pentru echivalare sau chiar trebuie sa ajungem sa traim doar cu aer daca bani pe care ii luam de la scoala trebuie sa-i ducem la facultati pentru ca alti sa traiasca bine iar noi care invatam copii sa scrie si sa citeasca abia ca ne descurcam cu venitul

Răspunsul MEN la interpelarea pe această problemă a fost: „Potrivit prevederilor Art. I, punctul 5 din OMEN nr. 3104/30.01.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar î n anul şcolar 2013-2014, aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012: “Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii universitare de scurtă durată, care au dobândit atestatul de echivalare a studiilor cu ciclul de studii universitare de licenţă în sesiunea 2012, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, se salarizează corespunzator noii funcţii didactice începând cu 1septembrie 2013." lnstituţiile de învăţământ superior desemnate pentru realizarea procedurii de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul de studii universitare de licenţă desfăşoară în acest moment demersurile legale pentru achiziţionarea atestatelor de echivalare. Pentru reglementarea situaţiei cadrelor didactice care au solicitat recunoaşterea şi echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal decătre cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/invăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învaăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, pe baza prevederilor metodologiei aprobate prin OMECTS nr. 5484/ 2011, în data de 21 ianuarie 2013, s-a semnat un Acord asupra poziţiei commune a Ministerului Educaţiei Naţionale şi a federaţiilor sindicale din învăţământul preuniversitar referitoare la prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.U.G. nr. 92/2012 privind statutul funcţiilor didactice de învăţător/ învăţătoare şi educator/educatoare”.

Sunt bibliotecar si mai nou sunt lider SLI la un colegiu tehnic din Focsani, jud Vrancea si as dori sa va intreb daca zilele de CO suplimentar pentru didactic auxiliar si nedidactic prevazute in Contractul Colectiv de munca se negociaza direct in unitatea de invatamant (de catre comisia paritara) sau trebuie ca negocierea sa aiba loc mai intai la nivel de inspectorat. Tot legat de aceasta problema v-as intreba care ar fi criteriile de acordare a numarului de zile CO (intre 5 si 10 zile). Ca membri de sindicat toti au drepturi egale,adica acelesi numar de zile. Daca ar fi diferente, ar fi si discutii

Fiind vorba de Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar, toate neclaritățile, respectiv negocierea unor drepturi pentru care se prevăd limite minime și maxime se negociază și se prevăd în Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de unitate.

Imi puteti spune va rog care este legea in care scrie ca dirigintele este obligat sa treaca mediile clasei sale in registul scolii?

Tot ceea ce este prevăzut privind consemnarea notelor și a mediilor găsiți în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Sunt profesor dr., gradul didactic I, titular la un colegiu in provincie. Va rog, respectuos, sa ma informati daca, in anul scolar 2013-2014, se pune in practica art.51, alin.(2) din Metodologia
formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata cu OMECTS nr. 5561/7.10.2011 (inscrierea pentru efectuarea inspectiei speciale in anul 2013-2014 in vederea inscrierii la concursul pentru acordarea titlului de profesor emerit).

Sigur că fiind un act normativ în vigoare trebuie să se pună în aplicare și în acest an. Întrucât înscrierea, respectiv acordarea titlului de profesor-emerit se face la/de către Casa Corpului Didactic, vă sfătuiesc să vă interesați la această instituție în ce privește practica de aplicare a acestor prevederi legale

As dori sa va supun atentiei o situatie privind modul de decontare a abonamentului de transport CFR. Valoarea abonamentului se imparte la nr. de zile calendaristice ale lunii, apoi se inmulteste cu nr. de zile lucrate in luna respectiva. Este corect, avand in vedere ca valoarea abonamentului este o suma medie probabil in care pretul unui bilet e mai mic tocmai pentru ca sunt incluse si zile nelucratoare? Acest mod de calcul este stipulat undeva? In loc de 220 de lei,cat ma costa efectiv naveta, acum primesc o suma variabila in jurul a 100 lei, situatie care dureaza din luna martie.

Înțeleg că este vorba de decontarea cheltuielilor de naveta la și de la locul de muncă, în acest caz a abonamentului pe calea ferată. Conform Instrucțiunii MECTS nr. 2/2011 „Personalului didactic din unitatile de invatamant de stat, care nu dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta. In cazul in care nu exista mijloace de transport in comun intre localitatea de resedinta si sediul unitatii de invatamant, urmeaza a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se face cu autoturismul proprietate personala. In cazul in care exista mijloc de transport in comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport in comun”. Prin urmare, consider că trebuie să vi se deconteze abonamentul la întreaga sa valoare și nu fracționat pe numărul de zile lucrătoare.

In septembrie voi avea 10 ani de cand lucrez in invatamant. Dar am 2009 am stat 4 luni in concediu pentru ingrijirea copilului, din nefericire singurul meu copil a decedat. Acum mi s-a spus a exista ceva lege care spune ca acest concediu este defapt intrerupere in invatamant, dar legea e din 2008 le afecteaza doar pe acele femei care au beneficiat de acest concediu dupa. va intreb daca vi se pare corect o asemenea lege?

Într-adevăr perioada concediului pentru creșterea copilului nu se ia în calculul vechimii necesare acordării sporului de stabilitate, dar nici nu întrerupe această vechime. Prin urmare, dacă în mod normal împliniți 10 ani de vechime efectivă la catedră la 1 septembrie 2013 și aveți o perioadă de 4 luni concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului veți putea beneficia de sporul de stabilitate începând cu 1 ianuarie 2014. (Legea nr. 63/2011)

Un pensionar are dreptul sa fie diriginte la o clasa de postliceala ?(in conditiile in care exista profesori fara dirigentie )dar sa fie in comisie de examen la postliceala ?

Conform Metodologiei de mobilitate „(2)     Indemnizaţia pentru activitatea de dirigenţie sau consiliere şi orientare vocaţională se acordă, conform reglementărilor în vigoare, la toate formele de învăţământ. La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă indemnizaţia pentru activitatea de dirigenţie sau consiliere şi orientare vocaţională, conform prevederilor legale în vigoare, se acordă numai pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare-evaluare.
(3)     Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control nu poate îndeplini funcţia de diriginte şi nu poate efectua ore de consiliere şi orientare vocaţională şi nici ore de dirigenţie. În situaţii excepţionale, când la nivelul unei unităţi de învăţământ nu existăsuficiente cadre didactice calificate titulare sau angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, personalul didactic de conducere poate îndeplini şi funcţia de diriginte, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ”.

In 2009 in momentul titularizarii catedra era formata din 17 ore romana si 1 ora latina.In 2010-2011 catedra a pierdut 4 ore romana. Nu a fost posibila completarea in scoala pe a doua specializare fiind incadrat tiular. Decizia nu a fost modificata prin completare catedrei, persoana fiind detasata in acesta perioada ( 2010- 2013) in alte scoli. Mai este valabila decizia din 2013 daca este tot pe 17 ore romana si 1 ora latina iar in scoala nu sunt decat 13 ore romana si 1 ora latina?

Rămâne valabilă decizia de titularizare.

M-am inscris la gradul I in sesiunea 2011-2013 (sunt educatoare), am avut cele 2 inspectii curente aferente dupa care am intrat in maternitate pentru 2 ani de zile.In iulie, anul acesta ma reintorc la serviciu, iar directorul meu sustine ca cele doua inspectii nu imi mai sunt recunoscute dupa cei 2 ani de pauza fiindca acum s-a schimbat metodologia.De inspectorul responsabil cu formarea nu am reusit sa dau, asa ca v-as ruga sa imi spuneti daca este adevarat : va trebui sa sustin din nou inspectiile?va trebui sa ma prezint din nou la colocviu?oare mi se va schimba si tema lucrarii, avand in vedere ca a mea e aproape gata?

Conform Metodologiei „Inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică împliniţi la data finalizării examenului de acordare a gradului didactic II”.

Ce ne puteti spune despre absolventii CUI care inca nu am primit rezultatele de la universitate? ISJ Bacau a comunicat ca dosarele sunt la UAIC Iasi si ca nu au primit niciun raspuns! Cat sa mai asteptam? Alte universitati au publicat rezultatele din ianuarie si se pregatesc de eliberarea atestatelor, iar noi nu stim macar rezultatele! Cei care suna acolo nu primesc nicio informatie. Secretarele nu stiu nimic. Ce asteapta aceasta universitate? E posibil sa refuze echivalarea si noi sa asteptam ca fraierii expirarea termenelor?? Unele dosare "importante" din Bacau s-au echivalat linistite la alte universitati. Sunt mai multe judete cu dosarele la aceasta universitate fara respect fata de cadrele didactice! Cat sa mai asteptam?? Ne trezim la 1 septembrie, cand ar trebui sa intre in vigoare plata, ca nu am fost luati in considerare!

Ca urmare a unei interpelări, MEN a formulat următorul răspuns: „Potrivit prevederilor Art. I, punctul 5 din OMEN nr. 3104/30.01.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar î n anul şcolar 2013-2014, aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012: “Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii universitare de scurtă durată, care au dobândit atestatul de echivalare a studiilor cu ciclul de studii universitare de licenţă în sesiunea 2012, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, se salarizează corespunzator noii funcţii didactice începând cu 1septembrie 2013." lnstituţiile de învăţământ superior desemnate pentru realizarea procedurii de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul de studii universitare de licenţă desfăşoară în acest moment demersurile legale pentru achiziţionarea atestatelor de echivalare”.

Am o nelămurire în ceea ce priveşte examenul de definitivat. Sunt titulară din 2008, iar primii 3 ani am fost în concediu de studii fără plată. Activitatea propriu-zisă la catedră am început-o în anul şcolar 2011-2012. Anul acesta (2012-2013) m-am înscris la examenul de DEFINITIVAT, aflându-mă în al doilea an de activitate la catedră. Întrebarea mea este următoarea: dacă voi epuiza cele 3 şanse de a da examenul de definitivat în primii 5 ani de activitate (nu voi lua nota 8), există posibilitatea să-mi pierd statutul de titular în învăţământ, respectiv postul pe care sunt titulară?

Definitivatul conferă dreptul de predare în învățământul preuniversitar. Prin urmare, dacă nu îl veți obține, conform regulamentului nu veți putea încheia contract pe perioadă nedeterminată.

Ma confrunt cu urmatoarea situatie: sunt profesor suplinitor in invatamantul prescolar, am obtinut postul in luna noiembrie, mi s-a facut contract pe 60 de zile timp in care am sustinut un examen scris si oral la unitatea unde era postul. In urma examenului am obtinut un contract pe post pana la 30 august 2013. titulara pe postul careia ma aflu a anuntat ca isi baga demisia. Intrebarea mea este daca am dreptul la continuitate pe post.

Continuitate, în înțelesul Metodologiei de mobilitate se acordă cadrelor didactice care au susținut examen de titularizare în anul 2011 și/sau 2012.

1. Ce baza legala sau regulamentara au procedurile? Concret: inspectoratul scolar trebuie sa aiba o procedura de solutionare a petitiilor si daca da, pe baza carei reglementari legale? 2. In cazul unei petitii adresate CA al ISJ, cine numeste comisia de cercetare si cum (ma refer prin decizie scrisa sau...)? 3. Constituirea comisiilor de bacalaureat fara a exista un proces verbal cu tragerea la sorti a evaluatorilor (detin inscris oficial), este un aspect legal? 4. Daca un inspector de specialitate in functie face declaratii publice jignitoare si amenintari la adresa unui cadru didactic, cui se adreseaza acesta? CA sau Comisiei de etica? Din punctul dumneavoastra de vedere, ce sanctiune ar putea primi acel inspector daca cele sesizate se dovedesc reale? 


Conform Regulamentului de organizarea a inspectoratelor școlare, inspectorul școlar general „mediază conflictele din cadrul instituţiei, asigură rezolvarea scrisorilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor în timp util, conform legislaţiei în vigoare, şi mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice locale şi unităţile de învăţământ”. Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

3 comentarii:

 1. Stimate domnule senator

  Rog sa interpelati ministerul,in ce stadiu se mai afla cu "achizitionarea" atestatelor de echivalare,a studiilor prin ordinul promulgat de dv,OM 5553,deoarece e o minciuna rasunatoare si grosolana,intrucat nici un membru,din MEN nu poate da un raspuns,mai ales ca ordinul dv nu s-a pus in aplicare,nici pt cadrele care in acest an s-au chinuit la numeroase cursuri ca sa stranga cele 90 credite necesare!!(adica,numai si un curs de cateva luni are maxim 30 credite)

  RăspundețiȘtergere
 2. Eu cred ca nu intereseaza pe nimeni.E un haos.S-au bagat in politica pentru ei ,nu pentru noi.Este bine sa nu ne facem iluzii.

  RăspundețiȘtergere
 3. Domnule Pop...opriti noua teroare asupra copiilor ..inclusiv ai nostri,cu testari nationale la clasele 2-4-6-8...Programa e supraincarcata si oricum din clasa 5-a se dau teze,lucrari si simulari..
  Se eschide o cutie a Pandorei,care duce la ingrosarea lacoma a meditatorilor particulari si chinuirea parintilor si asa saraciti si labili financiar cu explozia preturilor la energie si gaze,facuta in tacere,dar sadic,tot de guvernul dv!!

  Nu mai incarcati de testari nationale pe copii care nu mai au din ce trai,si suporta dezbinarea familiei,chinuiala si bataie de joc,in aceste vremuri de saracie crunta!!

  lasati macar copilaria sa le fie cat de cat fericita...asa ca si ficei dv!!

  RăspundețiȘtergere

Postări populare