10 iul. 2013

Întrebări și răspunsuri 10.07.2013

Am cateva intrebari la care va rog sa-mi raspundeti : 1.Un subinginer titular pe catedra de mecanica /mecanica poate fi incadrat in proiectul de incadrare pe catedra de pregatire instruire practica (i se poate schimba decizia de numire pe baza unei cereri?) fara a intra in restrangere de activitate ? 2. La un grup scolar cu 21 de clase de liceu si postliceal ( fara cantina si internat ) poate fi numit director adjunct ( in martie 2013) ? 3. Care este ordinul conform caruia functioneaza Consiliul de administratie in anul scolar 2012-2013 ? 4.Trebuie emise decizii privind încadrarea titularilor anul şcolar 2013-2014 conform metodologiei „Art. 21 (1) La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, încadrarea la clase sau grupe de elevi/preşcolari, a personalului didactic titular, se realizează prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare.”? Care este data limită ? Ce se intampla daca directorul nu vrea sa emita aceste decizii , motivand ca se stie cate clase vor fi in septembrie?

Consider că trebuie parcurse toate etapele mobilității, inclusiv cea privind restrângerea de activitate pentru ocuparea unui post. Consiliul de administrație funcționează în baza Legii educației naționale. Conform Metodologiei de mobilitate trebuie ca directorul să emită deciziile de încadrare la clase/grupe în anul școlar 2013-2014.

Sunt suplinitor calificat de 5 ani pe catedra de industrie alimentară. Pentru anul școlar 2013-2014 nu mai am ore pe această catedră și mi-am depus dosarul pe alimentație publică-maistru, fiind singurul dosar depus pe acest post și la această disciplină. Am susținut proba practică pe alimentație publică. Aș vrea să știu dacă se poate să primesc acest post cu nota din iulie 2010 de la industrie alimentară? Dacă da, când anume?

Conform Calendarului de mobilitate etapa în care ați putea obține postul este „Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, candidaţilor repartizaţi după concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de  la  concursul din iulie 2010, în ordinea descrescătoare a notelor:
a) afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;
Termen: 12 septembrie 2013
b) repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor repartizaţi după concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre, în  ordinea descrescătoare a mediilor;
c) repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la  concursul din iulie 2010, în ordinea descrescătoare a notelor;
Termen: 13 septembrie 2013
d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 16 septembrie 2013”


Functia de administrator patrimoniu II (1/2 norma in unitate cu PJ, studii S) poate beneficia de spor de conducere? Daca raspunsul este DA, in ce conditii?

Conform Legii nr. 63/2011 „Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ
Nr. crt.
Funcţia
Indemnizaţia de conducere în procente
din salariul de încadrare
- % -
limita maximă
1.
Contabil-şef (administrator financiar)
40
2.
Secretar-şef instituţie învăţământ superior
30
3.
Secretar-şef facultate
25
4.
Secretar-şef*)
20
*) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

Un cadru didactic aflat in restrangere de activitate solicita incadrarea pe un numar de ore de industrie alimentara la un liceu din judet. Cadrul didactic respectiv este subinginer in profilul TEHNOLOGIA ŞI CHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI TEHNICA PISCICOLĂ, specializarea MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE, iar orele solicitate sunt în învăţământul POSTLICEAL, la o clasă din DOMENIUL AGRICOL ŞI ALIMENTAR, SPECIALIZAREA TEHNICIAN CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR AGROALIMENTARE. Orele solicitate sunt structurate pe module după cum urmează: - Stabilirea punctelor critice de control teorie 30 ore - Stabilirea punctelor critice de control practică 60 ore - Practică 150 ore Solicităm sprijinul dumneavoastră pentru clarificarea posibilităţii de acordare sau nu a orelor respective având în vedere faptul ca Centralizatorul nu prevede în mod expres pentru invatamantul postliceal cine si ce poate preda.

Conform Metodologiei de mobilitate „Posturile didactice/catedrele de profesor în învăţământul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum şi în învăţământul postliceal, pot fi ocupate de absolvenţi cu studiile prevăzute la alin. (5) lit. a), b), f), precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1)”. Iar, Centralizatorul, chiar dacă nu pentru învățământul postliceal, prevede posibilitatea predării orelor de industrie alimentară de către absolvenții specializării Tehnologia și chimia produselor alimentare. Prin urmare, consider că se poate face încadrarea pe orele respective.

Un cadru didactic auxiliar care a implnit 5 ani de vechime in campul muncii la data de 28.12.2012,legal ar trebui sa treaca incepind cu data de 01.01.2013 in transa de vechime in munca 5-10 ani,acordare spor de vechime de 10%.Dar abia acum s-a sesizat aceasta modificare,iar institutia i-a aprobat transa de vechime in munca incepind cu data de 01.06.2013.Eete legal? Nu poate sa-i dea retroactiv?

Ar trebui să i se acorde sporul cu data la care a avut dreptul la acesta, altfel printr-o hotărâre judecătorească unitatea ar putea fi obligată la plata diferențelor.

Sunt institutor cu SSD (Colegiu universitar de Institutori),absolvit in anul 2002. De atunci am obținut și titularizarea și gradele didactice(gradul I în 2012). Am depus dosar de echivalare a studiilor in anul 2012, conform metodologiei în vigoare iar ISJ Iași m-a informat că dosarul meu este trimis spre evaluare la Universitatea București. De atunci nu mai am nici o veste despre acest dosar, dacă a fost echivalat sau nu.Am văzut că unele universități au dat răspunsuri colegilor care sunt în aceeași situație. Este posibil ca unele universități să facă echivalări și altele nu? Colegii mei așteaptă atestatele iar eu nu știu nimic despre dosarul meu. Ce pot să fac în această situație?

Conform unui răspuns al MEN „Potrivit prevederilor Art. I, punctul 5 din OMEN nr. 3104/30.01.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar î n anul şcolar 2013-2014, aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012: “Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii universitare de scurtă durată, care au dobândit atestatul de echivalare a studiilor cu ciclul de studii universitare de licenţă în sesiunea 2012, în conformitate cu prevederile
Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, se salarizează corespunzator noii funcţii didactice începând cu 1septembrie 2013." lnstituţiile de învăţământ superior desemnate pentru realizarea procedurii de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul de studii universitare de licenţă desfăşoară în acest moment demersurile legale pentru
achiziţionarea atestatelor de echivalare”.

Orele de desen sunt predate de o doamna profesoara,pensionara.In saptamana 1-5 aprilie, doamna a fost prinsa in activitati, 8 ore cat are pe saptamana si platita. De atunci am reprosuri permanente de la secretarul scolii care sustine ca am gresit, ca l-am pacalit, ca pensionarii nu trebuie sa fie platiti in saptamana respectiva.Ma puteti ajuta, va rog? Cine are dreptate si cine greseste?

Dacă a avut activitate conform contractului individual de muncă atunci trebuie să fie remunerată.

Ma intereseaza sa stiu daca se mai acorda acel salariu mediu pe unitate ca prima de nastere.Si daca da,in baza carui act normativ.Am facut cerere la conducerea unitatii mentionand contractul colectiv de munca pe ramura de invatamant publicat in MO si mi s-a raspuns ca este doar o propunere si pt acordarea acestei prime nu exista baza legala.Dvs m-ati indrumat cum sa obtin aceasta prima si la primul copil ,pt ca atunci ca si acum nimeni nu spunea nimic despre ea ,era subiect tabu.

Conform Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar nr. 59276/2012 „Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va face demersurile necesare pentru ca, în viitoarea lege a salarizării, să fie reglementate următoarele drepturi: un salariu de bază plătit mamei de către unitatea/instituţia de învăţământ prevăzută în Anexa nr. 4, pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată sau în cazul decesului acesteia, soţul/tatăl copilului va beneficia de această plată; ajutorul se acordă şi în cazul mamelor care au născut gemeni, tripleţi etc., pentru fiecare dintre copii”. 

Am in invatamant 16 ani vechime.Ma intereseaza daca pot intrerupe un an de zile ,fara plata.Voi pleca in strainatate.Cum procedez?Cui sa ma adresez? Sunt titular la o scoala generala.Am si gradatie de merit,am luat un an de zile.Odata intrerupt anul ,gradatia dispare definitiv sau cand ma reintorc voi primi din nou?

Conform Legii educației naționale „Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă”. Astfel, aveți nevoie de aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ. Gradația de merit o să o primiți după întoarcerea din concediul fără plată.

Sunt titulara in 2 unitati. Pentru anul scolar 2013-2014 postul meu se compune din 9 ore la una din scolile unde sunt titulara si 12 ore completare de norma prin continuitate la alta scoala, diferita de cea de -a doua unitate in care sunt titulara . As vrea sa schimb cele 9 ore prin detasare in interesul invatamantului la o alta scoala, unde nu e norma intreaga, dar imi convine mai mult.Pot sa opresc cele 12 ore iar cele 9 sa le schimb la detasare?

Metodologia prevede posibilitatea detașării în interesul învățământului pe posturi sau catedre vacante sau rezervate rămase după concurs, fără a specifica o situație precum cea enunțată de dvs.

 In anul scolar 2008 - 2009 am functionat la scoala care intentase procesul pentru recuperarea drepturilor castigate in instanta . La 1 septembrie 2009 am fost la alta scoala unde era alt sindicat. Scoala unde functionam in timpul intentarii procesului nu m-a trecut pe lista despagubitilor / a omis. Ce putem face cei care suntem in aceasta situatie ? Cine ne poate ajuta ?

Dacă nu a expirat termenul de prescripție de 3 ani de la nașterea dreptului pretins se mai poate face acum acțiune în instanță, ori în nume personal, ori prin organizația sindicală din care faceți parte în acest moment.

Daca in anul 2011am obtinut nota 7 la titularizare se mai poate lua in consideratie pentru suplinire?- de titularizare, slabe sperante deoarece nu sunt posturi

Calendarul de mobilitate prevede „înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010; verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013”Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare