28 ian. 2013

Întrebări și răspunsuri

Vă rog să-mi comunicati şi mie prin ce Ordin sau Anexă la ordin, se  stipulează că personalul  didactic ce se pensionează la limită de vârstă, la cerere şi cu acordul C.A.-ului, mai poată rămână încă trei ani la catedră?

OUG nr. 92/2012 prevede că „(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul în care în unităţile de învăţământ normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală a consiliului de administraţie, ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoaşte această calitate de către consiliul de administraţie, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular."

Deoarece anul trecut ati ocupat functia de ministru  interimar la educatiei, si cunoasteti problema diplomelor de la Spiru Haret, care neeliberarea lor ne efecteaza foarte mult la serviciu,( riscam sa nu mai avem servicii). Poate dvs.ne puteti spune care mai este situatia, ne-am saturat de procese, de asteptari, bugetul s-a terminat(al nostru), nu stim incotro sa mai apucam si ce sperante sa mai avem.Oare, nu ar trebui sa avem si noi un raspuns?

Conform Regulamentului aprobat prin Ordinul 2284/2007 completarea actelor de studii universitare se realizează de către facultate. Iar „după finalizarea completă a studiilor, la cerere, absolvenţilor li se eliberează Adeverinţă de absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni”. 
Legea nr. 1/2011 prevede că „Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este autoritate publică şi este abilitat să urmărească, să controleze aplicarea şi respectarea reglementărilor legale în domeniul învăţământului superior şi să aplice, dacă este cazul, sancţiuni”. Prin urmare, Ministerul este cel îndreptățit/obligat să ia măsurile care se impun și să rezolve situația acestor diplome.

Ma numesc R. F. si sunt educatoare suplinitoare la o gradinita. Am o vechime de 13 ani si gradul didactic II. Anul trecut, in 2012, am participat la examenul de titularizare si am obtinut nota 7,75. Am citit proiectul pentru miscarea personalului didactic 2013-2014 si am inteles ca cei cu examen din  anul 2012 si cu nota peste 7 nu se pot titulariza in unitate. Nu inteleg de ce se face o asemenea nedreptate deoarece si examenul de anul trecut a fost tot examen national ca si cele din anii precedenti. Va rog mult sa incercati sa ne ajutati si pe noi, cei cu examen din 2012, dumneavoastra fiind singurul care va puteti face auzit acolo unde trebuie!

Art. 54 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012 prevede că „Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursuri titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră, în anul şcolar 2012-2013, în baza rezultatelor obţinute la aceste concursuri, devin titulare ale unităţilor de învăţământ respective, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord”.

Pot obtine titulatura, pe baza de dosar, daca in 2010 am obtinut nota peste 7, iar in 2012 am ocupat post luat in sedinta publica? De la cine am cerut un ajutor am primit alt si alt raspuns!

 Art. 54 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012 prevede că  „ Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursuri titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră, în anul şcolar 2012-2013, în baza rezultatelor obţinute la aceste concursuri, devin titulare ale unităţilor de învăţământ respective, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord”.
Dacă îndepliniți aceste condiții puteți deveni titular.

Am si eu 2 intrebari relative la ordonanta 15 si OMECTS 6239.
1. In care etapa se solutioneaza cererile pensionarilor conform Ordonantei 15?
2. Care Consiliu de Administratie le da avizul (al scolii sau al ISJ)?


Conform prevederilor art. 284 din Legea nr. 1/2011 așa cum a fost modificată prin OUG nr. 92/2012 „(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul în care în unităţile de învăţământ normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală a consiliului de administraţie, ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoaşte această calitate de către consiliul de administraţie, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular."
 Consiliul de administrație al unității de învățământ este cel care trebuie să aprobe anual menținerea persoanei pensionabile în calitatea de cadru didactic titular, întrucât unitatea de învățământ este unitatea angajatoare. Aprobarea menținerii în activitate ar trebui să se facă înainte de 28 ianuarie 2013 când este termenul de transmitere la ISJ a listei persoanelor care îndeplinesc condițiile de pensionare începând cu 1 septembrie 2013. Dar, așa cum se specifică în alin. 6 MEN va elabora o metodologie în acest sens.

As dori sa stiu de ce s-a scos continuitatea (prelungirea contractului pe perioada determinata)? e o greseala? sau de ce? si as vrea sa va mai intreb de ce cei ce au luat peste 7 in 2012 nu se pot titulariza, iar cei ce au luat in 2009,2010 sau 2011 da?

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014 aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012 prevede că:
Art. 85 (2)  „Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar,  angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2010, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare din iulie 2010, care în perioada 1 septembrie 2010-31 august 2013 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, în condiţiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la
aceeaşi clasă de elevi”.
Art. 54 „Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursuri titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră, în anul şcolar 2012-2013, în baza rezultatelor obţinute la aceste concursuri, devin titulare ale unităţilor de învăţământ respective, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord”.

Am trimis un mesaj catre d-voastră în legătură cu atestatele pentru echivalarea competențelor. Ați direcționat acel mesaj către MECTS să pot primi un răspuns concret/exact. Domnii de la minister nu se deranjeaza cu asa ceva. Înca nu am primit nici un răspuns și se apropie mișcarea personalului didactic și mulți dintre noi avem nevoie de acest atestat pentru punctaj. Măcar să știm dacă s-ar putea elibera adeverințe echivalente pana la primirea atestatelor.

OMECTS nr. 5484/2011 privind aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor este în vigoare la această dată. În baza acestuia trebuie să se elibereze atestatele de competență.
 In cazul in care un cadru didactic titular din 2010,  fara definitivat,  se pretransfera, contractul de la 1 septembrie 2013 va fi pe perioada determinata sau nedeterminata?

Conform Legii nr. 1/2011 art. 241
„(5) Stagiul de practică cu durata de un an şcolar şi examenul de definitivare în învăţământ pot fi reluate, în condiţiile legii, într-un interval de timp care nu depăşeşte 5 ani de la începerea primului stagiu de practică.
(6) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant”.
Art. 75 (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013*2014 aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012 „Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care au fost repartizaţi poate hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după ce aceşti candidaţi promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ”.


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii13 comentarii:

 1. Revin cu intrebarea:dupa legea noua, inspectiile pentru Definitivat dureaza 4 ore a doua inspectii.Dar multe fete au tinut inspectia cu doua ore.Ce se poate face cu aceste fete.Au tinut degeaba aceasta inspectie?Nu cred ca este corect.
  Mentionez ca legea noua a venit dupa primele inspectii.

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna dimineata domnule Liviu Pop,
  Sunt Gabriela-Carmen Tarna, institutor la Scoala Gimnaziala,,Grigore Moisil" din Navodari. Ajutorul dvs mi-a fost mereu util inca din perioada cand erati lider sindical asa incat apelez si acum.Intrebarea mea este: care credeti ca este motivul intarzierii echivalarii studiilor mele? Colega mea a primit de mult de la Univ.din Bucuresti.Eu astept echivalarea de la Cluj. Nu pot crede ca distanta este motivul. Echivalarea se refera la ,,prof.inv.primar". Multumesc si o zi cat mai agreabila.
  Cu mult drag si consideratie,

  Carmen

  RăspundețiȘtergere
 3. Mie mi se pare aiuritor aproape totul: dacă OM 5484 privind echivalarea este în vigoare ordonanţa 92/2012 ce efecte mai produce, evident, privind această echivalare. Deunăzi citeam că aceasta este în vigoare chiar dacă nu a abrogat expres ordinul (care ar trebui abrogat de legiuitorul care l-a creat-sper că am înţeles bine). Şi tot nu am înţeles de ce nu se ia în considerare şi nota 7(şi peste ...)din 2012 pentru titularizare? Oricum mulţumim că ne daţi prilejul să ne exprimăm nedumeririle şi ne lămuriţi.Mulţumim şi spor în toate cele bune! M B

  RăspundețiȘtergere
 4. In data de 24 ianuarie inspectoratele scolare au postat Metodologia de miscare a personalului didactic conform careia se face acum incadrarea in fiecare unitate scolara pe anul 2013 -2014.Absolut nimic referitor la alin 6 si 7 din art 284 modificat prin OUG din 19 decembrie.Deci ce sa intelegem?...Cand se va completa aceasta metodologie??Va multumim ca ne raspundeti ca OUG este valabila ,dar daca nimeni nu o ia in considerare .....Pe cine ar trebui sa intrebam pentru a ne lamuri aceasta situatie??!!

  RăspundețiȘtergere
 5. Buna seara ,

  Am accesat situl universitatii Valahia Targoviste pentru a vedea lista cu cadrele didactice admise pentru echivalarea studiilor in baza ordinul 5553/7.11.2011
  Eu nu ma regasesc pe lista dppd.valahia si nu inteleg ce s-a putut intampla?
  Ma puteti indruma ce pot sa fac in situatia asta?

  RăspundețiȘtergere
 6. Buna seara! Am absolvit cursuri postuniversitare cu durata de trei semestre avand diploma de specializare - profesor documentarist - sesiunea februarie 2011, sustinand lucrarea de disertatie la data de 12 februarie 2011. Intrebarea este:
  Pot fi incadrat ca profesor pentru invatamntul primar conform ordinului nr. 5560 din 7 octombrie 2011, Art. 9 (2) b.? Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 7. Buna dimineata,
  Am si o intrebare ...daca ma puteti ajuta. Doresc sa stiu si eu cum va fi concursul de titularizare din acest an, ma refer la structura subiectelor si programa. Va fi la fel ca anul trecut, numai din didactica sau va fi ca cel din 2011.
  Multumesc mult.

  RăspundețiȘtergere
 8. Buna ziua,
  A fost facut vreun demers pentru indreptarea discriminarii aparute in 2010, prin care profesorii care au obtinut titlul de doctor incepand cu anul 2010 nu mai beneficiaza de sporul de doctorat?
  Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 9. Domnule Ministru, ce pot face urgent pentru ca CERTIFICATUL care are en-tete-ul Ministerului INV. + stampila( pentru cursuri de mentor si cel de metodist voluntar) , eliberat in Bacau sa fie '''acceptat''' si punctatin FISA DE PRETRANSFER ?... ..Va ROG sa-mi raspundeti: am nevoie pentru completarea fisei din aceasta etapa a pretranferului 2013 -2013. Multumesc anticipat, prof MR.

  RăspundețiȘtergere
 10. Am participat cu elevii mei de la un colegiu tehnic ( unde se lucreaza mai greu avand elevi, a caror ''' zestre ''' intelectuala este mai subtire...) la concursul Evaluare in educatie unde am obtinut locul 3 ( pe 17 dec. 2010) ceea ce e laudabil ...insa nu-mi gasesc '' loc'' pe FISA de EVALUARE,adica nu se stie cum pot fi punctata...VA ROG MULT sa ma ajutati.

  RăspundețiȘtergere
 11. Sunt de la o catedra de profil REAL si am obtinut ATESTAT de LIMBA ENGLEZA , as dori sa stiu daca pot primi ceva puncte pentru FISA mea de PRETANSFER . A depus munca intelectuala , am fost evaluata de o COMISIE UNIVESSITARA pentru acest atestat si cred ca merit sa fiu rasplatita cat de cat ... Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 12. De ce validati asa de incet , greu comentaiile noastre ?????Vreau sa le vad !!!

  RăspundețiȘtergere
 13. Buna seara. Deranjez si eu cu o intrebare. Astazi, in consiliul profesoral, am fost anuntata ca exista posibilitatea sa-mi pierd postul (sunt profesor pe catedra de limba si literatura romana) deoarece fosta profesoara, iesita la pensie anul trecut, prin acesta ordonanta de urgenta OUG nr. 92/2012, ar avea dreptul sa-si reia postul daca nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare. Mentionez ca eu am ocupat acest post prin concursul de titularizare din vara (2012). Pentru ca este al doilea an de activitate - nu am inca definitivatul, abia anul acesta m-am inscris - contractul meu de munca este pe perioada determinata, urmand ca dupa def sa devina nedeterminat.Toata chestia asta cu contractul face ca eu sa fiu un amarat de suplinitor calificat desi am obtinut postul -repet- prin concurs de titularizare, post vacant, 4 ani, titularizabil. Si aceasta doamna pensionar sustine ca poate sa mi-l ia tocmai din cauza asta... ca nu sunt titular. Si eu nu mai inteleg nimic... pana la urma calitatea de titular o obtii in urma DEF-ului sau a Titularizarii??? Chiar poate sa ma inlature asa, pur si simplu?

  RăspundețiȘtergere

Postări populare