23 ian. 2013

Întrebări și răspunsuri


Am primit raspunsul din partea ministerului si am fost incantata de acest raspuns care spunea ca pot ramane titulara daca CA al liceului hotaraste asta si daca postul are viabilitate. Nu mi s-a raspuns la intrebarea daca pot cu 7 de pe educatie tehnologica sa iau catedra de chimie dar cred ca asta nu e o problema ca alfel mi s-ar fi spus. Problema este ca apar anii 2008-2011 si nu anii 2009-2012 cum cred ca ar fi normal avand in vedere ca am intrat intr-un nou an scolar. As vrea sa va intreb, in noua metodologie care trebuie sa apara va fi luata in calcul perioada 2009/2012 asa cum ar fi normal?

Conform proiectului Metodologiei de mișcare a personalului didactic din învățământul peuniversitar în anul școlar 2013-2014 Art. 55 (1) „Începând cu 1 septembrie 2013, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat/ă cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată pe perioadă determinată în cel mult 3 (trei) unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010 sau iulie 2009, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013”;

Va rog frumos sa ma ajutati intr-o problema, daca aveti putin timp si pentru mine
sunt titulara la 2 scoli si intr-una din ele am cerut intregire de norma defapt am vorbit cu directorul ca vreau sa imi intregesc norma stiind ca sunt 6 ore la scoala respectiva.
Directorul mi-a spus ca nu stie deocamdata nimic ca nu a primt de la inspectorat clasele aprobate pe anul scolar viitor Va rog sa-mi spuneti care este termenul limita al inspectoratului pentru aprobarea viitoarelor clase?????(plan cadru ceva de genul acesta)stiind ca perioada cand se intregesc normele este 10-24 ianuarie

Daca vă referiți la planul de școlarizare, acesta trebuie transmis de către ISJ către MEN în intervalul 28-31 ianuarie 2013, conform OMECTS 6212/2012.
Iar, conform anexei 19 din  Proiectul METODOLOGIEI - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 „Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular şi soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic titular pentru anul şcolar 2013-2014:
a) la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare;
Perioada: 10-24 ianuarie 2013
b) analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar.
Perioada: 25 ianuarie-4 februarie 2013”

Ma numesc M. A. si va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
- sunt profesor suplinitor pe disciplina informatica la o scoala generala.
- in legea invatamantului Art. 68, pct. 3 scrie ca disciplina tehnologia informatiei si comunicarii, cu alte cuvinte informatica, este obligatorie la gimnaziu. 
- in metodologie se precizeaza ca un profesor suplinitor poate deveni titular daca indeplineste anumite conditii. Una din conditii este viabilitatea postului, dar desi disciplina este obligatorie prin lege in planurile cadru ea apare tot ca optional. As dori sa-mi spuneti daca am sanse sa devin titular in aceasta situatie. Precizez ca am sustinut examen de titularizare atat in 2009 cat sin in 2012 si am luat nota peste 7

Intr-adevăr în Legea nr. 1/2011  disciplina Tehnologia informaţiei şi comunicării este prevăzută ca disciplină obligatorie la gimnaziu, dar planurile cadru aplicabile sunt prevăzute de Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 care nu a mai fost modificat/corelat cu prevederile legii educației naționale.
Art. 12 (14) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 „Disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor constituie o disciplină opţională pentru elevii din clasele I-IV şi este disciplină obligatorie în învăţământul gimnazial, clasele a V-a şi a VI-a, precum şi în învăţământul liceal, conform art. 68 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011”.
Dar, în proiectul Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 prevederea de mai sus nu se mai regăsește.
Fiind vorba de o neconcordanță în legislație, după părerea mea, ar trebui să vă adresați Ministerului Educației Naționale pentru a găsi o rezolvare situației dumneavoastră.

Sunt absolvent de Liceu Pedagogic. In vara lui 2012 am terminat o facultate, specializarea Drept. Mi s-a spus ca nu voi fi platit ca profesor pentru invatamant primar nici daca voi face un master, desi inainte sa se dea acea lege in 2011 se platea doar cu facultate, tinand cont ca este Liceul Pedagogic la baza. Mi s-a transmis ca in prezent sunt platiti ca profesor doar cei care termina Stiintele Educatiei. Mentionez ca nu am apucat sa fac dosar de echivalare. Am asteptat sa termin facultatea sa vad ce se intampla. Zilele acestea am vazut pe net ca este o mare harababura cu terminarea unei facultati. Se va schimba ceva si din punct de vedere a ceea ce v-am intrebat mai sus?


Conform art. IV din OUG nr. 92/2012 „Absolvenţilor liceelor pedagogice, filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, li se recunoaşte îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza diplomei de licenţă”. 

În data de 21 ianuarie 2013, 14:40, claudia bulzan <claudia_bulzan@yahoo.fr> a scris:
Aş vrea să ştiu când se publică Metodologia mişcării personalului didactic. La noi în şcoală nu ştie nimeni nimic, chiar dacă se ştie deja câţi profesori vor intra în reducere de activitate. Se aplică Metodologia valabilă anul trecut ? E o nebunie şi o harababură în acelaşi timp.

Nu se poate aplica Metodologia de mișcare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, întrucât încadrările trebuie făcute pentru anul școlar 2013-2014. Trebuie publicată cât mai curând Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 întrucât conform proiectului metodologiei ar fi trebuit să înceapă primele etape ale mobilității.

Referitor la art.253 din legea invatamantului:cei care au obtinut peste 7 la concursul de titularizare in anul 2012 pot beneficia de acest articol pentru anul scolar 2013-2014?
Ar fi nedrept sa nu se introduca si anul 2012

Conform prevederilor art. 54 din Proiectul Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 „Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursuri titularizare în anii 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră, în anul şcolar 2012-2013, în baza rezultatelor obţinute la aceste concursuri, devin titulare ale unităţilor de învăţământ respective, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord”.

Sunt profesor titular de Limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială nr.1 Măluşteni. Catedra mea este compusă din 17 ore română +1 oră latină. Anul acesta am încă 4 ore suplimentare de limba română. Ora de latină se plăteşte calificat sau necalificat? D-na secretară îmi trece ora la necalificat, deşi nu înţeleg acest lucru din moment ce Limba latină în gimnaziu se studiază la clasa a VIII- a,1 oră/săpt., nu ca şi disciplină de sine stătătoare.

Conform Centralizatorului aprobat prin OMECTS 3184/2011 „În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină”;
Astfel că, ora de limba latină se plătește calificat..

În anul 2012 am susținut Concursul Național pentru ocuparea unui post la disciplina geografie, unde am obținut nota 8,70. Am obținut 10 ore în ședința publica din data de 30 august și alte 8 ore in data de 6 septembrie. Mi s-a spus că nu mai îmi poate fi acordată continuitatea pe cele 8 ore (post vacant), pe motivul că le-am  ocupat după data de 1 septembrie, și aș dori să vă întreb dacă este posibil așa ceva, si ce ar fi totuși de făcut pentru acele 8 ore.

Art.  33 alin. 4 din Proiectul Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 dispune următoarele: „ Personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică pentru un an şcolar, în altă/alte unităţi de învăţământ, beneficiază de continuitate în anul şcolar următor pe aceleaşi ore, dacă acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic”.
Iar art. 241 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 prevede că, „Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii”.

  Va rog respectuos sa-mi raspundeti
  1.Cine intra in restrangere de activitate , eu ce  sunt titulara pe chimie- fizica intr-o scoala, sau colega mea care este titulara pe chimie, dar are ore si in a 2-a scoala.
 2.  Pot sa formulez cere de intregire a normei intr-o singura  specialitate in aceeasi scoala ? ( Am in incadrare in aceeasi scoala 16 ore chimie si 2 de fizica , iar colega mea  are 8 ore chimie, iar restul in alta scoala), iar in anul urmator dispar 2ore de chime
 3.Daca in urma aplicarii criteriilor si punctajelor pentru evaluarea personalului didactic conform Anexei 2,  punctajul meu este mai mare ca al colegei pot sa solicit intregirea normei doar in specialitatea chimie ?
  
Conform prevederilor art. 25 alin. 3 din Proiectul Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 „ În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei unităţi de învăţământ, completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la: ...
k) activitatea prestată de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat în mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar sau pe mai multe specializări, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ/specializări se constată diminuarea numărului de ore”.
În ceea ce privește întregirea normei într-o singură specialitate art. 24 din  Proiectul Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 dispune următoarele: „ (1) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ sau pe două sau mai multe specializări pot formula cereri de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare într-o unitate de învăţământ/specializare, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ţinând seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii şi de prevederile Centralizatorului.
(2) Cererile de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se soluţionează de către consiliul/consiliile de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare. În baza aprobării cererii, formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare într-o unitate de învăţământ/specializare.
(3) În baza deciziei semnate de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ încheie actul adiţional la contractul individual de muncă al cadrului didactic care a solicitat întregirea normei didactice”.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii

27 de comentarii:

 1. Buna ziua! Am si eu cateva probleme:
  1. Ar trebui urgentata aparitia Metodologiei miscarii personalului didactic.
  2. In Ordinanta de urgenta din ianuarie se precizeaza ca pensionarii pot face cerece la Consiliul de Administratie sa ramana titulari daca sunt ore. Intreb al cui C.A.? Care cerere o solutionam prima data a pensionarului sau a profesorului care doreste intregirea normei?
  3. In situatia in care s-a modificat art 66 alin (1) din Legea invatamantului pe cate ore se intocmeste schema orara? Nefiind o limitare se pot pune si de ex 40 de ore/sapt???
  4. Se mai face ceva cu metologia de anul trecut in care prin evaluarea unor dosare trebuia sa treaca de la institutor la prof. pt ionv. primar si presc de la maistru instructor la profesor... etc? Trebuia ca ministerul sa dea niste atestate care nu au venit iar noi nu stim ce sa spunem la oameni???
  Va multumesc anticipat A. Calinoiu

  RăspundețiȘtergere
 2. Nu inteleg ce criterii s-au luat in calcul la aplicarea art.253 referitor la titularizare de nu se include si examenul din 2012...!! In baza acestui examen DACA AR FI FOST posturi titularizabile , LUAM un post avind media 9,05 la proba scrisa si 10 la inspectie, pe disciplina chimie...pe judet fiind a doua si la proba scrisa si la media de repartitie. De ce aceasta discriminare????....doar nu am organizat noi concursul...!!!

  RăspundețiȘtergere
 3. http://www.roportal.ro/articole/zile-libere-legale-in-2013-in-romania-6163.htm

  24 IANUARIE 2013 ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu este inca votata in Parlamentul Romaniei. In calitatea mea de senator voi urmari acest proces legislativ. Tinem legatura

   Ștergere
 4. buna ziua! sunt absolventa a liceului pedagogic, educatoare titulara, gradul II, momentan studenta in anul I, specializarea psihologie.
  vreau sa intreb ce parere aveti:
  in momentul in care voi termina facultatea voi putea fi incadrata ca profesor pentru invatamantul primar si prescolar?
  va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 5. Buna seara,
  Domnule Pop, a aparut Metodologia de miscare de personal pentru anul sc 2013-2014 pe care am citit-o. Ati putea sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare: Cand va aparea si ordonanta de urgenta pt. modificarea LEN, pentru introducerea examenului din 2012, pentru titularizare conform art.253, asa cum s-a intamplat si pentru anul 2011? Dvs. ati introdus si 2011. Multumesc pentru raspuns.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cred ca cei care au sustinut examen in anul 2012, nu mai sunt bagati in seama! Nu cred ca o sa se introduca anul de concurs 2012 in art.253. Din cate observ, de cate ori se pune aceasta intrebare, se evita raspunsul si se da cu totul alt raspuns. Pacat Dl Pop, credeam ca sunteti alaturi de noi!

   Ștergere
  2. ? de unde ati dedus ca nu sunt alaturi de dumneavoastra? eu am spus ce se poate face.

   Ștergere
 6. Preferati sa ramana pe post doar titularii care s-au titularizat cu nota 5,si care acum ne rad in nas, noua cu note de 8,9 si 10 la concurs?Doar ei au toate drepturile ca noi suntem doar SUPLINITORI de 10 la un examen mai greu decat l-au luat ei cu 5.De ce ne umiliti in continuare?Este o mare nedreptate.Desi ati fost instiintati nu ati luat nici o masura ca sa indreptati.Imi pare rau ca am fost la vot.Pana la urma domnul Funeriu a oferit aceasta posibilitate.De ce nu ati introdus si anul 2012?

  RăspundețiȘtergere
 7. Fosti si actualii directori de scoli PDL ?

  RăspundețiȘtergere
 8. Buna seara, Domnule Liviu Marian Pop!
  v-as ruga respectuos sa-mi spuneti si mie parerea D-voastra:daca am obtinu 8.70 la concursul de titularizare din 2012 si postul pe care sunt incadrata este viabil, am vreo sansa de titularizare? Va multumesc mult!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La cum arata Legea educatiei nationale in acest moment nu. Trebuie modificat in acest sens.

   Ștergere
  2. Dl.Pop, cum ati procedat dumneavoastra pentru a modifica art.253 din Legea Educatiei, atunci cand ati introdus anul 2011??????????
   De ce nu discutati cu cei de la Minister pentru a face acelasi demers si pt. anul 2012? Oare nu am sustinut examen dupa aceeasi programa, cu subiect unic si corectare in centre universitare? Ba mai mult, am sustinut si inspectie la clasa. Este corect ca noi sa ramanem pe dinafara? De ce nu iesiti cu raspusuri concrete pe acest subiect?

   Ștergere
 9. Domnule ministru va rog sa ma ajutati cu raspunsul pentru o intrebare: se poate titulariza cineva in baza atr. 253 cu o singura specializare pe diploma de studii pe o catedra formata din 2 specializari?(ex: istorie- geografie) specializare numai pe geografie.Mentionez ca la examenul de titularizare am obtinut 9,50.

  RăspundețiȘtergere
 10. Sunt nelamurita de ce au prioritate cadrele didactice titulare pensionate la continuitate in fata celor care fac obiectul primei etape, adica pretransfer cu consimtamant intre scoli, cf. art 34, 35 din metodologia cadru.Sunt un cadru didactic care fac naveta de 26 ani si acum cand in metodologie a aparut aceasta ordine a miscarii nu pot sa ocup un post fiindca cel care il ocupa, desi se pensioneaza, are prioritate. Mi s-ar parea corect sa se rezolve cei cu pretransfer, reduceri si apoi pensionarii. Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 11. Mi se pare inuman urmatorul aspect: cadrului didactic care face naveta zilnic cel putin 180 de km dus-intors, sa i se faca orarul de asa natura incat la ora 8.00 sa fie in clasa, la ore (sunt cazuri unde sunt puse ore si de la 7 plus "n" ferestre caci pleci dimineata si ajungi la miezul noptii ca sa nu mai amintesc si de faptul ca te mai plaseaza si la o alta locatie la 10 km in afara orasului, deci dubla naveta; si daca ii amintesti directorului de faptul ca ai o problema cu un elev mai neintelegator, imediat iti reproseaza ca "nu ai metoda"); nici sa mananci nu mai poti, de oboseala, caci pe langa faptul ca tb sa mai trebaluiesti ca o "gospodina" cand sa mai dormi cand se face ora aproape cand tb sa o iei din loc, iarasi. Sunt navetista si numai navetistii pot intelege acest aspect. Caci, de familie nu se mai pune problema. Copilul la bietii bunici, iar sotul la soacra.Si, daca mai amintesc si faptul ca mi s-au mai repartizat ore in doua unitati de invatamant fara sa se tina cont de faptul ca nota mea ma avantaja comparativ cu alta colega care luase o nota inferioara celei pe care o obtinusem eu,colega care de altfel mi-a suflat orele de la scoala unde tb sa predau eu pe o catedra intreaga si asta datorita fostei d-ne insp. Oare mai rezolva cineva nedreptatile acestea?! Si, pt. ca tot scriu eu pt.prima oara aici, imi permit sa vin cu o propunere: directorii sa fie numiti dintre absolventii de facultate numita "MANAGMENT" si nu "mahala". Stau cu ochii non stop in monitorul de pe birou (e vorba de cel cu camere video) si poate, poate mai vaneaza ceva. Sau se mai duc in secretariat si se apuca de telefoane pe la medicul psihiatru ca sa ne trimita pe noi la dr. iar d-na secretara ne da afara din birou ca tot e mosia domniilor lor. Sau in inspectorate, functiile de birou tb ocupate de absolventi ai unei facultati de stiinte economice si nu de alta "factura". Au ajuns sa comande inginerii agricultori sau constructori, pe toti si pe toate. Astept propuneri de masuri constructive. Inclusiv urgentarea Proiectului privind metodologia cadru valabila pt. anul scolar 2013-2014. Cu multumiri!

  RăspundețiȘtergere
 12. Am o alta intrebare in legatura cu detasarile titularilor... De ce titularii nu au intaietate in fata suplinitorilor in Calendarul miscarii de personal? De ce un suplinitor cu o nota peste 5 este mai bun decat un titular ca sa aiba intaietate la repartizari? Mi se pare ca aceasta metodologie este cea de anul trecut doar ca am modificat datele in calendar.... Parca suntem tot sub Funeriu...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ??? de unde aveti aceasta informatie?

   Ștergere
  2. In Calendarul Miscarii de personal repartizarea candidatilor cu note peste 5 la concursul din 2013 are loc in 14 august, iar solutionarea detasarii la cerere a titularilor in ordinea descrescatoare a punctajelor se solutioneaza in 27 august. Nu cred ca am inteles gresit!

   Ștergere
 13. Buna seara, am multe intrebari si nelamuriri legate de calendarul mobilitatii personalului didactic si nu numai. Sunt titulara in judetul Dolj, pe o catedra de romana-engleza; incepand cu septembrie 2013, o persoana titulara pe limba engleza se va pensiona si doresc sa imi intregesc catedra pe limba engleza. Am fost restructurata de pe limba engleza din scoala, in urma acesteia am luat si ore de limba romana, avand acum decizie pe o catedra de romana-engleza. Mi-am afirmat dorinta de a-mi intregi norma numai pe limba engleza, dar ersonalul din CA si directorul ma privesc ca si cum as cere de pomana si motiveaza ca nu pot da acord pentru ca nu se stie daca d-l iese la pensie, daca el se razgandeste si apoi ii dau eu in judecata pentru ca nu am ore? D-l care se pensioneaza mi-a repetaat in diverse randuri ca nu si-a depus cerere de continuare, la fel am aflat si de la secretare, ca acesta nu a depus nicio cerere sa-si continue activitatea. Din cate stiu eu, domnul iese la pensie pentru limita de varsta si stiu acest lucru de 3 ani de cand am fost restructurata de pe limba engleza si am acceptat limba romana. Aceasta e una din probleme- am impresia ca toti vor sa ma deinformeze...
  O alta problema e ca, desi urmaresc de o luna aparita acestei metodologii pentru miscarea personalului didactic pentru anul scolar in curs, dupa ce vazusem varianta de proiect, azi dimineata am descoperit si ultima publicata, citez" Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 6239/14.11.2012"- (cu majusculele inexistente):)) Problema este ca, in ciuda faptului ca m-am bucurat sperand ca voi face lumina in capul si situatia mea, desi m-am dus la ISJ Dolj sa intreb de ce dosar am nevoie, etc, mi s-a raspuns ca aceasta nu e Metodologia, ca nu este cea buna, ca mai dureaza... Problema mea e ca termenul de depunere pentru intregirea normei este 1 febr, daca ISJ publica Metodologia dupa? Si nu gasesc niciun model de cerere pentru intregirea normei didactice, sunt singura din scoala care solocita acest lucru, mai trebuei sa-mi fac dosar cu punctaj? Lamuriti-ma, va rog, sunt foarte dezamagita si aproape disperata ca, desi am gradul I si 10 ani vechime, nu mai inteleg nimic... La Dolj nu e valabila prezenta Metodologie despre care se spune ca a aparut, am cautat zilnic de 3 saptamani aceasta Metodologie, iar acum unii-mi spun ca e buna (gen Sindicat), altii ca vai... nu e buna... mai asteptam (ex. general adjunct). Ma puteti lamuri?

  RăspundețiȘtergere
 14. Buna seara,
  Am si eu o nelamurire legata de art.253.
  Am participat la concurs in 2009 si am fost repartizata la un liceu ca prof. suplinitor. Am stat 1 an apoi inca jumatate de am prin continuitate, dupa care am intrat in concediu ingrijire copil. Am participat la concurs si in 2012 obtinand acelasi post unde profesez si acum. Postul e propus pt. titularizare. Ma pot titulariza in baza art.253 cu nota din 2009? Practic din 2009 pana in prezent am fost angajata la aceeasi scoala cu o intrerupere de 1 an si cateva luni pt c.i.c.

  RăspundețiȘtergere
 15. Stimate Domnule Liviu Pop!

  In primul rand as dori sa va multumesc pentru modul deschis in care dialogati si raspundeti la intrebarile oamenilor...
  As dori, daca se poate sa va pun cateva intrebari, si va rog foarte frumos si respectuos sa-mi raspundeti la ele:
  Din partea mea salut initiativa pastrarii posibilitati de titularizare a profesorilor suplinitori (art 253, art.54-55 din metodologia curenta), este foarte bine, ca un profesor care si-a respectat cu profesionalism vocatia sa poata fi pastrat cu acordul scolii si al parintilor (consiliului de administratie). Sunt de asemena de acord cu reitroducerea pretransferului si a altor etape scoase in anii anteriori.
  As avea o intrebare si o sugestie in acelasi timp:
  Citind metodologia, precum si ordonanta recenta observ, ca pretransferul consfintit intre unitati de invatamant bazat pe apropierea de locuinta este inaintea titularizarilor pe baza art.253.
  Nu credeti ca in acest fel sansa acordata suplinitorilor este doar una teoretica? (Din cate am citit, consiliile scolilor nu pot respinge un transfer pe baza ca pot titulariza pe cineva conform art.253) asadar cuvantul consimtamant din textul legii este ceva simbolic.
  Oamenii vizati sa fie titularizati de scoli au vechime pe acele catedre, au sprijinul corpului profesoral, al directiunii, al parintilor. Chiar nu conteaza parerea lor?
  Nu credeti ca ar trebui reglementata cu o ordonanta cel putin posibilitatea ca cineva sa poata sa fie titularizat inaintea unui pretransfer prin consimtamant(care de fapt nici nu exista, criteriile fiind toate acumulate, de vreme ce cineva este titular) sau macar scoala sa poata respinge pe cineva daca are personal titularizabil, repet cu vechime pe catedra nu din toamna 2012.
  Sustin insa ideea ca pretransferul prin consimtamant sa fie inaintea concursului, iar evident etapele de reintregire si completare sa aiba prioritate in fata celor care ar putea beneficia de art.253. Ei sunt titulari vechi, carora trebuie sa li se asigure norma prin lege, si asa este si normal.

  Va rog sincer sa-mi raspundeti la intrebare.

  RăspundețiȘtergere
 16. Buna seara.
  Va rog sa-mi precizati "cine intra in restrangere de activitate inginerul sau maistrul instructor care nu si-a echivalat studiile?" si daca s-a renuntat la echivalarea studiilor pentru maistrii instructori Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 17. Va rog sa-mi spuneti cine intra in restrangere de activitate inginerul sau maistrul instructor care nu are echivalarea studiilor. De asemenea va rog sa precizati daca s-a renuntat la echivalarea studiilor pentru maistri instructori. Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 18. buna ziua! am si eu o problema;vreau sa solicit un post in localitatea unde sunt titulara si unde am domiciliul,insa mai exista o persoana ce vrea acelasi lucru,in schimb,ea nu are domiciliu in aceasta localitate!
  ORDIN 3104/2013
  (5) La selectarea cadrului didactic, comisia trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerinţele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală în profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii:
  a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în aceeaşi localitate;
  Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţiile de la alin. (5) lit. a), c), e) şi f) fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.
  sa inteleg ca nu se va tine cont daca buletinul va fi fabricat cu 2 zile inainte de a-si depune dosarul?!!!de ce lucrul acesta???persoana in cauza primeste bani de naveta si sunt convinsa ca o sa-i primeasca si in continuare!ce as putea face???
  ASTEPT UN RASPUNS

  RăspundețiȘtergere
 19. Buna ziua.Va rog sa ma lamuriti si pe mine.Sunt studenta in anul I la PIPP si ma intereseaza daca pot sa particip la examenul de titularizare si suplinire sau va trebui sa astept si sa dau examenul pentru suplinitor necalificat,daca se va tine.Mentionez ca nu am liceul pedagogic.Multumesc anticipat si astept un raspuns.

  RăspundețiȘtergere
 20. Buna ziua! Doresc sa stiu pana la ce data este inscrierea la concursul de titularizare 2013 si unde este afisata materia din care se sustine examenul de fizica(metodica si din ce cursuri de fizica)

  RăspundețiȘtergere

Postări populare