25 ian. 2013

Întrebări și răspunsuri


As dori sa va cer parerea in urmatoarea situatie in legatura cu examenul de definitivat:
Sunt profesor titular din 2009 (absolventa de facultate din 2006). Urmatorii 2 ani am intrat in concediu de cresterea copilului. Am profesat 1 an, acesta fiind al doilea. Anul acesta nu pot sustine examenul de definitivat, din motive personale. Ce perioada pot profesa fara a pierde titulatura pe post, in cazul in care nu am definitivatul?

Conform Legii nr. 1/2011 art. 241
„(5) Stagiul de practică cu durata de un an şcolar şi examenul de definitivare în învăţământ pot fi reluate, în condiţiile legii, într-un interval de timp care nu depăşeşte 5 ani de la începerea primului stagiu de practică.
(6) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant”.
 Conform Proiectului Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământ preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „Absolvenţii învăţământului superior/mediu/postliceal încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, care nu au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, trebuie să facă dovada pregătirii psihopedagogice după cum urmează:
a) absolvenţii cu diplomă ai studiilor de lungă/scurtă durată şi ai studiilor medii/postliceale au obligaţia de a finaliza pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 3 ani de la angajarea în învăţământ; ...”
„Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care au fost repartizaţi poate hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după ce aceşti
candidaţi promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ”.

Am niste nelamuriri in legatura cu pretransferul prin consimtamant: 
 - in situatia in care vor exista  posturi vacante la mai multe scoli nu stiu daca vom avea dreptul sa ne depunem dosarele in mai multe locuri; dosarul de la inspectorat va contine toate acordurile obtinute?
 - ce se intampla in situatia in care postul ocupat prin pretransfer are viabilitate de 2 ani iar pe lista de la isj apare "contract pe perioada determinata" ?
 -  fisa de evaluare va trebui completata de directorul scolii unde sunt titulara sau de catre directorul scolii unde sunt detasata ?
 - un titular ce se transfera in primavara are dreptul de a se detasa la cerere ? ( in sedinta publica din august sau in septembrie ?); de asemenea, poate obtine continuitate la detasare daca in anul scolar 2012 - 2013 a fost detasat la o scoala, iar in primavara anului 2013 s-a transferat la o alta scoala?
 - in situatia in care un titular elibereaza un post in sedinta publica prin pretransfer acesta va fi scos in aplicatie ? (in conditiile in care pana in ziua sedintei publice postul a fost rezervat si astfel nu s-au putut depune dosare la scoala respectiva pentru obtinerea acordului) 
V-as fi recunoscatoare daca m-ati lamuri deoarece atat in LEN cat si in metodologie nu am gasit raspunsuri la aceste intrebari.

Proiectul Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământ preuniversitar în anul școlar 2013-2014 nu face nicio mențiune expresă privind posibilitatea/imposibilitatea de a depune dosar de pretransfer prin consimțîmânt pentru mai multe posturi vacante. Singura restricție prevăzută este aceea că „Un cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ, numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti”
-       Conform Proiectului Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământ preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „În etapa de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în cel mult 3 (trei) unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora”.
-       Proiectul Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământ preuniversitar în anul școlar 2013-2014 dispune că „Pentru pretransferul prin consimţământ între unităţile de învăţământ, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune, la unitatea/unităţile de învăţământ în care solicită pretransferul, o cerere tip, conform anexei nr.14. Cererea este însoţită de documentele menţionate în aceasta, de acordul pentru pretransfer şi de aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ la care este titular”.
-       Conform Proiectului Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământ preuniversitar în anul școlar 2013-2014 „Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice titulare participante la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012 şi/sau 2011, care au obţinut minimum media/nota 5,00 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate prin detaşare la cerere/continuitate pentru detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2012, în şedinţă publică conform Calendarului, au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine”. Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluţionarea continuităţilor pentru detaşare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2013 care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), conform art. 56 alin. (9), care solicită detaşare la cerere, precum şi prin concurs specific”.
-       Proiectul Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământ preuniversitar în anul școlar 2013-2014 dispune că „Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza şi publica lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar”.

Sunt profesor suplinitor pe catedra de istorie la Scoala Gimnaziala. In august 2012, am obtinut nota de titularizare (8.35), dar postul era ocupat, de un titular. Ulterior, d-na titular a renuntat la post, iar conditiile pentru a-l titulariza sunt indeplinite: ore, nota.
Se poate rezolva ceva in acest sens?


Conform Art. 54 din Proiectul Metodologiei- cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar in anul școlar 2013-2014 „Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursuri titularizare în anii 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră, în anul şcolar 2012-2013, în baza rezultatelor obţinute la aceste concursuri, devin titulare ale unităţilor de învăţământ respective, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord”.

Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MEN.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare